+ Tidens tecken: Interreligiöst möte i Rom....

Tidens tecken:
 
Bön om fred i Vatikanen:
 
Haaretz:
 
"Peres, Abbas pray with Pope Francis" 
 
Pope Francis tells presidents they 'must respond' to their people's yearning for peace.
 
2014-06-08 
President Shimon Peres and Pope Francis meet in Vatican City, June 8, 2014. Photo by Haim Tzach, GPO
 

Pope Francis on Sunday told the Israeli and Palestinian presidents that they "must respond" to their people's yearning for peace in the Middle East and find "the strength to persevere undaunted in dialogue."

 

The pope made his appeal to Shimon Peres and Mahmoud Abbas at the end of an unprecedented prayer meeting among Jews, Christians and Muslims in the Vatican gardens that marked the first time the two presidents have met in public in more than a year.

 

http://www.haaretz.com/mobile/.premium-1.597617?v=2E1CEE9D7E741DE5EF76EB7C21CA3CDD

...............

 

 


+ "Många ska bli Kristus" - man blir vad man äter....?!

Kära syskon! 
 
Studera detta som sagts i det katolska systemet, för man kan ju inte säga 'kyrka'! Detta har ingenting med sann kristen tro att göra! 
 
Hämtat från Bibelfokus: "Många skall bli Kristus??
 

I katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man äter i eukaristin. Dvs att man blir Kristus när man tar del av brödet i katolska kyrkan.

  • . . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod... [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.” 
  • http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm
(...)

Eukaristin är en del i strategin


Hur viktig är eukaristin i katolska kyrkans missionsstrategi då? Jo, det som ligger i påvens plan, är att alla skall samlas kring eukaristin eftersom den är källan till fred och frälsning för ALLA! Och eukaristin är själva missionsverktyget i sig.

 

Läs här vad påven Johannes Paulus II sa år 2000:

Eukaristin är ett 'missionerande sakrament' inte enbart därför att missionens nåd strömmar ut därifrån, utan också därför att den innehåller i sig principen och den eviga källan till frälsning för alla.

Firandet av det eukaristiska offret är därför den mest effektiva missionshandling i världens historia som den kyrkliga gemenskapen kan utföra”.
The International Eucharist Congress, 21 juni, 2000, återgivet av L'Osservatore Romano 28 juni, 2000

 

Vi skall även ta ett citat från en känd katolsk författare Peter Kreeft (jesuit - min anm.) som visar hur viktig eukaristin är i den katolska kyrkans strategi.

  • "Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin. Dessa två ting – återförena Kyrkan och vinna världen – är delar i samma projekt, sänt från ovan: det ekumeniska jihad."  (ett heligt ekumeniskt krig – min anmärkning).
  • Peter Kreeft, Ecumenical Jihad, s. 164

 

Observera att en återförenad kyrka som vunnit (över) världen innebär ju defacto en värld som styrs av den katolska kyrkan! Och kraften i denna seger är utförandet av det eukaristiska offret (Jesus som offras ånyo på altaret vid varje nattvard) enligt Johannes Paulus och enligt Peter Kreeft är det eukaristisk tillbedjan, alltså tillbedjan av den kristus som är i monstransen, egentligen en "istället-för-kristus" (anti christos på grekiska).

 

Monstrans där "oblat-Jesus bor".....(Min anm.)
 

Påminner inte detta en del om det scenario vi ser i Upp 13:14-15?

 

Läs mer om dessa tankar i min text "Några tankar om ”förödelsens styggelse”. (...)

 

Lennart Jareteg

 

http://www.bibelfokus.se/eukaristin?device=desktop

.......................................

 

Låt ingen bedra oss!
 
 .....................................
 

+ "Brobyggande" - lydnadslöfte till påven! Så klart...

 
Var den nya ekumeniken har sina rötter, borde de troende få veta - det råder inga tvivel om, att vi lever i den yttersta tiden där troheten i förbundet prövas utav Herren själv.

5Mos.13:1-4 "Om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig, och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under, verkligen inträffar, varom han talade med dig, i det att han sade:

"Låt oss efterfölja och tjäna andra gudar, som I icke kännen", så skall du ändå icke höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty HERREN, eder Gud, sätter eder därmed allenast på prov, för att förnimma om I älsken HERREN, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ.

HERREN, eder Gud, skall ni efterfölja, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni höra, honom skall ni tjäna, och till honom skall ni hålla eder."
........................................

 
Citat ur Catholic News Agency, där påven påminner jesuiterna om lydnaden mot påvestolen och att deras mission skall utföras "in the spirit of the Church" ..."i kyrkans anda"  - ungefär samma grund som jesuiten Per Beskow utformade för 'Enhetens vänner' och som man gör reklam för - dvs. den påvliga LOJALITETENS MISSION:

http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=11852


Vatican

"Pope Benedict asks Jesuits to reflect deeply on their vow of obedience to him"

Pope Benedict XVI and Fr. Adolfo Nicolás (jesuiternas ordensgeneral)
 
 

Vatican City, Feb 21, 2008 / 11:39 am (CNA).

- Pope Benedict XVI addressed the participants of the Society of Jesus' general congregation and encouraged them to continue in fidelity to their original charism and to "find the fullest sense of your fourth vow,'" which is a professed obedience to the Holy Father in matters of where they are sent on mission and in the spirit of the Church.'

 

The Pope continued saying, "The Society of Jesus, faithful to its best tradition, should continue forming its members with great attention to the sciences and to virtue, without conforming to mediocrity, because the task of confrontation and dialogue in very diverse social and cultural situations with the different mentalities of today's world is one of the most difficult and costly there is."


"*In the attempt to build bridges of understanding and dialogue with those who do not belong to the Church [min övers. *i syfte att BYGGA BROAR av förståelse och DIALOG med dem, som inte tillhör Kyrkan] or who have difficulty in accepting its positions and messages, you must loyally take charge of the Church's fundamental right to remain faithful to its mandate and adhere completely to the Word of God as well as to the Magisterium's charge of conserving the truth and unity of Catholic doctrine in its entirety."


Pope Benedict said that this fidelity to the Church's doctrine is "a particularly sensitive point" for many Jesuits, especially theologians and those involved in inter-religious dialogue. "Precisely for this reason I have invited you [here] and I invite you to reflect on how to find the fullest sense of your 'fourth vow' of obedience to the successor of Peter that is so characteristic of you, it implies not only the readiness to be sent in mission to far away lands, but also- *in the most genuine Ignatian spirit of 'sensing with the Church and in the Church' - to ?love and serve' the Vicar of Christ on earth with that ?affective and effective' devotion which must make of you valuable and irreplaceable cooperators in his service to the Universal Church.*" (slut citat) -

Översättning sista stycket *...*: *[i den mest äkta ignatianska andan av 'kännande med Kyrkan och i Kyrkan' - att 'älska och tjäna' Kristi Ställföreträdare på jorden med denna 'tillgivna och produktiva' andaktshängivna fromhet, vilken måste av er (jesuiter) skapa värdefulla och oersättliga samordnare i hans tjänst för den Universella Kyrkan].
.............................


Men Skriften säger: endast mot Herren skall vi vara trogna!

 

1Kung.2:4 "...så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn har akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' - sade han - 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'"

1Kung.3:6 "Salomo svarade: "Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett."


Psalm 25:8 "HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Alla HERRENS vägar är nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd."
.....

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150508
.............................................................................
 
http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-om-att-bli-katolik-jag-bygger-broar/
 
 
 

+ Hög tid att göra upp med Bileams och nikolaiternas lära!

 
Om man bygger något utan att vara anställd av Herren själv, så blir det problem ..... säger Skriften.
 
PSALM 127
 
"Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves.
Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves."
........................
 
Herren varnar för falska läror, som förleder Guds folk från troheten i Förbundet och uppmanar till kompromiss.
 
Dessa läror går ut på att man inte ska få folket att vända Gud ryggen helt och hållet utan upphöja människor / avgudar vid sidan om.
 
Man ger makt åt en människa i församlingen, eller ett särskilt utvalt prästerskap, och skapar en på det sättet en struktur där all prövning med Skriften är utesluten.
 
De dubbel-tungade ledarna vill utsläcka Anden!
 
Alla ledare som har förbundit sig till att följa riktlinjerna i Charta oecumenica borde omedelbart träda ur SKR och vända om till Herrens vägar - till Hans Ord i Skriften!
 
Brevet till Pergamus:
 
Uppenb. 2:14
 
"Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.
 
Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.
 
Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.
 
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat.
 
Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det."
........................
 
2 Kung.17:15
 
"De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade givit dem.
 
De följde förgängliga avgudar och uppfylldes av det förgängliga liksom folken omkring dem, fastän HERREN hade förbjudit dem att göra som dessa.
 
De övergav HERRENS, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också aseror åt sig och tillbad himlens hela härskara och tjänade Baal."
...............
 
 http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-om-att-bli-katolik-jag-bygger-broar/
 
 
 
 

+ Profetiskt skeende - Israel och... påven Franciskus...

 Tidens tecken....
 
En liten påminnelse om vilken tid vi lever i och vad det är som sägs.
 
Profetiskt skeende mitt framför våra ögon!
 
(Innan jesuit-påven Franciskus besök i Israel den 24-26 maj i år.)
 
"The Times of Israel" rapporterade angående premiärministerns B. Netanyahus besök i Vatikanen den 2 december 2013:
 
 
Citat:
 
"Prime Minister Benjamin Netanyahu met Monday morning with Pope Francis at the Vatican and presented the pontiff with a copy of his late father’s book about the Spanish Inquisition.

 

Netanyahu presented a Spanish translation of the 1995 book, “The Origins of the Inquisition,” to Francis during their 25-minute closed-door meeting, as well as a Hanukkah menorah.

(...)

“To his Holiness Pope Franciscus, a great shepherd of our common heritage,” the Israeli leader wrote on the inside cover of the book.

 

Francis thanked him and presented Netanyahu with a small bronze plaque of St. Paul.

 

The Vatican Press Office said the conversation touched on “complex political and social situation in the Middle East, with Particular reference to the reinstatement of Negotiations between Israelis and Palestinians, expressing Hope that a just and lasting solution Respecting the rights of Both Parties may be reached as soon as possible.”

.....................

 

Läs mer på:

 

http://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-with-pope-in-vatican/

........... ..........................

 


+ Mer reklam i Dagen för påvesystemet...

 
Och Dagen fortsätter att göra reklam för påvesystemet.
 
Varje vecka marknadsför man avgudadyrkans förehavanden...och tar inte Herrens Ord på allvar.
 
Matt.18:6
 
"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.
 
Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer."
.....................
 
1 Joh.2:18
 
"Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
 
Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss.
 
Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
 
Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen."
.........................
 
 

+ Olof Djurfeldt: "Det är inte så lätt att hitta de rätta vägarna". (Sagt 2013)

 
Pröva detta!
 
I denna krönika visar Olof Djurfeldt prov på en smidig retorik som luckrar upp lydnaden i Förbundet med Herren. 
 
Enligt honom är "att älska Jesus" lika med att "kärleken är Gud": här finns det inga gränser, Anden (?) är bortkopplad från Guds Ord - och därmed från sanningen själv. 
 
Det är mycket lätt att hitta de rätta vägarna, Olof Djurfeldt!
 
Sluta kompromissa och predika det rätta evangeliet om omvändelse från synd och lögn! 
 
1 Kor.10:20 "Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.
 
Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han?"
............
 
Citat ur krönikan "Med-lem handlar om gemenskap"
(Dagen 2013-10-30):

 

Vi är nog överens om att den andliga storhet som kallas Kristi kropp finns där över alla våra gränser och trosuppfattningar.

 

Vi blir genom livet ofta förvånade över hur mycket välsignelse vi får av trossyskon som står långt ifrån oss i många lärofrågor men som är fyllda av kärlek till Jesus.

 

Vi känner som övertygade troendedöpare stor tacksamhet mot många barndöpta förkunnare och ledare i Sverige, som försvarar bibeltron och tar ett starkt evangeliskt och socialt ansvar.

 

Och vi är mycket ödmjuka inför likaledes barndöpta kristna i Syrien och Egypten som bär lidandet för Kristi skull med tålamod och uthållighet.

 

Lärofrågorna om dop och församlingsstruktur får inte relativiseras, men vi får aldrig glömma vad som är viktigast: kärleken till Jesus.

 

När vi inser hur fattiga vi skulle vara utan annorlunda tänkande trossyskon, blir det vår självklara uppgift att vara till för dem och att utan överlägsenhet med dem dela det som för oss känns viktigt och högheligt, inklusive vår dopsyn.

 

Det är inte så lätt att hitta de rätta vägarna. Men vi är lemmar som är till för varandra." (Slut citat)

........................   

 

http://m.dagen.se/kronikor/gastkronika/olof-djurfeldt-med-lem-handlar-om-gemenskap/
 

+ Olof Djurfeldt får beröm av papisten Bengt Malmgren för "Alla bottnar vi i pingstdagsundret." (Sagt 2013)

 
Fler lögner och förvrängningar som snickras ihop till en "ekumenisk teologi"!
 
Jag tar ett bestämt avstånd från Bengt Malmgrens och Djurfeldts uttalanden och felaktig förkunnelse.
 
Så här säger den påveutsände Bengt Malmgren på sin blogg 2013, och berömmer Olof Djurfeldts krönika med orden:
 
"Tillbaka till källorna för framtidens ekumenik. Djurfeldt: Alla bottnar vi i pingstdagsundret.
 
Djurfeldt påpekar att Lewi Pethrus var starkt positiv till andeutgjutelsen bland katolikerna. Han avslutar krönikan med följande ord:

”Inget skapar större möjlighet till kristen enhet än vårt gemensamma ursprung. Alla bottnar vi i pingstundret.”

 

Tillbaka till källorna, bibeln och kyrkofäderna, det var också en huvudpunkt för många av de teologer som banade vägen för Andra Vatikankonciliet.

 

Pingstundret, det vi alla bottnar i som Djurfeldt säger bör vi fortsätta att be om och ta emot och verka i de frukter som över 100 år av pingstkarismatisk förnyelse fört med sig.

 

1900-talet kom att bli den Helige Andes århundrade. Vid seklets början, nyårsdagen 1901 bad påven Leo XIII att den Helige Ande skulle komma med ny kraft över Kyrkan, och i sitt privata kapell sjöng han hymnen VENI CREATOR SPIRITUS!

 

Helt överraskande, som kan tyckas som ett svar på hans bön började andeutgjutandet på Azuza street i Los Angeles under ledning av William J Seymour, uppvuxen i ett katolskt hem.

 

Detta var början till Pingströrelsen som spred sig över hela världen, men även på andra orter, oberoende av Azuza Street skedde en andeutgjutelse på motsvarande sätt.

 

Efter några årtionden började även äldre protestantiska, anglikanska, metodistiska, baptistiska m.fl. samfund få del av andeutgjutelsen och slutligen precis efter Andra Vatikankonciliets slut också Katolska kyrkan.

 

Vi talar om den pingstkarismatiska förnyelseströmmen som är den i särklass största enskilda förnyelserörelsen inom kristenheten under sista 100 åren. Av 2 miljarder kristna i världen är c:a 1 miljard katoliker. 12% (120 miljoner) av dessa är involverade i karismatisk förnyelse.

 

Av 1 miljard icke-katoliker är c:a 40% (400 miljoner) involverade i karismatisk förnyelse eller Pingströrelsen. Under loppet av 100 år har 25 % av alla kristna blivit delaktiga i pingströrelse/karismatisk förnyelse.

(...)

De flesta möter också negativism och kritik, ibland också förskjutande av de egna samfunden.

 

Unikt för Katolska kyrkan är att dess högsta ledning, med alla påvar alltifrån Paulus VI varit positiva till den karismatiska förnyelsen och uttalat sitt stöd."

.............................  (Slut citat)

 

Låt ingen bedra oss!

 

2 Tim.4:3

"Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

 

 

De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst."

..............

 


+ Olof Djurfeldts katolska pingst: "Vårt gemensamma ursprung: Alla bottnar vi i pingstdagsundret." (Sagt 2013)

 

Dubbla budskap av Olof Djurfeldt i Dagen 2013-08-28 - helt i linje med påvens riktlinjer!
 
"Förnyad bön om pingst"
 
Vi ska alltså inte vara rädda för tungo­tal och profetia.
 

Ivar Lundgren berättade i Dagen den 6 augusti om den katolske prästen Raniero Cantalamessas inspirerande pingstvittnesbörd på Livets ords konferens i Uppsala. Hans möte med Anden blev också en kallelse till kristen enhet. Ivar manar oss pingstvänner att förnyas i förkunnelsen och upplevelsen av Anden – detta för att kunna tjäna Gud med mer brinnande hjärtan, för att vinna människor och delta i läkedomsprocessen i Kristi kropp.

 

Jag har på sistone känt mig starkt manad att uppmuntra andra pingstvänner till bön om en förnyad Andens utgjutelse ibland oss. När jag var ung fick vi ständigt höra av våra ledare, hur viktigt det var att bli döpt i Anden och att öppna sig för Andens olika gåvor. Vi bad ofta intensivt för varandra till dess Anden föll. Under min tid som missionär i Afrika fick jag se samma Andens kraft i verksamhet. En mäktig andeutgjutelse bland afrikanska ungdomar år 1959 betydde mycket för deras fortsatta andliga utveckling under stormiga tider.

 

Vi fick i Sverige i samband med den karismatiska förnyelsen på 1960– och 1970-talen besök av kristna ur de gamla kyrkorna som öppnat sig för samma slags erfarenheter.

 

De var mer lågmälda än vi men inte mindre trosfriska. De vittnade om under och tecken och Andens ledning precis som entusiastiska pingstvänner. Det var inte svårt att känna spontan gemenskap. Pionjären Lewi Pethrus välkomnade detta Andens verk som han mött i USA och ville slå en bro mellan pingstvänner och andefyllda kristna i olika kyrkor och församlingsrörelser. Han var starkt positiv till andeutgjutelsen bland katolikerna.

 

Många pingstvänner har dock blivit brända av andlighet som inte känts äkta, både i egna sammanhang och från den vidare karismatiska rörelsen. Dessa negativa erfarenheter borde göra oss ännu mer hungriga efter det som är äkta. Låt oss be om nåden att vara föredömen i ett sunt bruk av de andliga gåvorna. Låt oss också förnya den allsidiga förkunnelsen om Andens verk och inte fly in i cynism eller försiktighet.

 

Vi ska alltså inte vara rädda för tungotal och profetia. Vi har rätt att be om många fler under – men framför allt om Andens kraft och ledning i vår evangelisation. Bara Anden kan röra samvetena, väcka längtan efter förlåtelse och ge kraft till förvandling. Lika viktiga som andefyllda förkunnare är andeledda vardagskristna. Varje församling borde sjuda av Andens liv i uthållig bön om ett större Andens genombrott. Förbön för längtande var förr ett vanligt uttryck, värt att förnya.

 

Pingstväckelsens iver att söka sig tillbaka till de apostoliska rötterna behöver leva och påverka andra kristna.

 

Det utesluter inte nyfikenhet inför vad de äldre kyrkorna rymmer av insikter, andlig erfarenhet och djuplodande bibelarbete.

 

Men inget skapar större möjlighet till kristen enhet än vårt gemensamma ursprung. Alla bottnar vi i pingstdagsundret. (slut citat)

..............................

 

http://m.dagen.se/kronikor/olof-djurfeldt-fornyad-bon-om-pingst/

 


+ Olof Djurfeldts katolska teologi - skolastik: "Teologer har formulerat sina gudsbevis." (Sagt 2009)

 
Förnuft möter förnuftiga resonemang.
 
Olof Djurfeldt svarar med skolastisk teologi och Thomas av Aquinos "gudsbevis" - är detta en säker trosbekännelse? (Dagen 2009-06-30):
 

 "Humanisternas osäkra trosbekännelse"

 

Något stort och märkligt har skett i svensk kulturdebatt. Frågor om Guds existens, om den historiske Jesus och om religionernas värde och berättigande diskuteras med hetta. Dan Browns spekulationer kring Da Vinci-koden beskrev evangeliernas bild av Jesus som ett enda stort bedrägeri – detta med stöd av mycket suspekta källor. Jonas Gardell halkar i sin Jesus-bok in på samma spår. Det är inte mycket av evangeliernas historiska bild som han erkänner, men han kan inte släppa hoppet om nåd och barmhärtighet genom Jesus.

 

På midsommaraftonen publicerades i Dagens Nyheter ett "humanistiskt manifest" undertecknat av tolv svenska intellektuella, sådana som Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström, Humanistiska förbundets ordförande Christer Sturmark, astronauten Christer Fuglesang, författaren P C Jersild, musikskaparen Björn Ulvaeus och skådespelaren Stellan Skarsgård, som vände sig mot allt förtryck av mänskliga rättigheter som sker i religionernas namn

 

Humanismens mål är enligt dem att "återupprätta människan som myndig varelse med förmåga att ta ansvar för sitt eget liv". De erkänner att religion – då det finns "en personlig och symbolisk tolkningsram "– rentav kan vara berikande och ett stöd och tröst för många, ungefär som poesi, musik eller klassiskt drama. Men på det hela taget förknippar de religion med förtryck. De är skeptiska till religiösa friskolor och till religiös fostran av barn. De vill ha ett sekulärt samhälle där allmänmänskliga grunder, inte religiösa, skall bestämma lagar och allmängiltiga normer.

 

Själv hör jag till de tio undertecknarna av en replik till det humanistiska manifestet, publicerad i lördags i DN. Vi erkänner att både religion i allmänhet och kristendom kan missbrukas till förtryck, vi vill inte att kristendom och statsmakt skall gå i armkrok men vi påminner också om den roll som kristen tro spelat i den demokratiska utvecklingen och som inspiration till humanitära och civiliserande insatser. Vi menar också att ett sekulärt samhälle kan kväva religionsfriheten genom att bannlysa vissa meningar – så som det skedde i den kommunistiska världen.

 

Det är egentligen oerhört intressant att en av dagens stora debattfrågor är Guds existens. Humanisterna ställer tro och förnuft mot varandra och är starkt övertygade om att de själva står för förnuftet, när de närmast vill förbjuda människor att i sina politiska ställningstaganden blanda in sin tro. Men grunden för ett sådant resonemang är bräcklig. När de säger: "Gud finns nog inte", lämnar de ju dörren öppen. Deras besked är ju: "Ingen kan veta". Det finns en konflikt mellan det de vill tro och det de inte vet.

 

Nu är det ju så att också de troende har tänkt. Teologer har formulerat sina gudsbevis.

 

Filosofer och naturvetenskapare har ofta ansett det omöjligt att förklara den ordning som råder i naturen på annat sätt än att det måste finnas ett ordnande fönuft som en yttersta orsak.

 

Hur kommer det sig att det trots alla olikheter i etiska normer ändå finns så stora likheter? Finns det ändå inte ett medfött etiskt medvetande som gör det möjligt att tala om allmänna naturliga rättigheter och skyldigheter. Humanisterna i DN-manifestet kan inte tänka sig en godhet som kommer uppifrån utan bara en godhet som kommer inifrån.

 

Men om vi möter människor som utstrålar inre godhet, är det väl inte orimligt att tänka att den godheten också har en yttre källa. Och om de dessutom – vilket inte är ovanligt – kan vittna om gudsmöten som förändrat dem, så bör de vittnesbörden tas på allvar.

 

Gudsbevisen håller inte brukar det sägas. Ingen kan bevisa Gud. Men ingen kan heller motbevisa Gud.

 

En verklig agnostiker lämnar alltid en dörr öppen för tron. Och det är en av de saker som gör debatten med humanisterna spännande. Inte så få helt otippade svenskar har på sistone fått kristna ansikten. (Slut citat)

...........................

 

http://m.dagen.se/kronikor/gastkronika/humanisternas-osakra-trosbekannelse/

 


+ Berno Widén: "Fullständig påvlig avlat."

Så här skriver Berno Widén på sin blogg 2012-10-09:
 

"Fullständig påvlig avlat utlovad!"

 
Den katolska mässan är
avgudadyrkan.
 
Från Vatikanen utgick påbudet att endast kyrkans heliga sakrament kan ge syndernas förlåtelse. Nu har påven kommit med ett nytt dekret som lovar fullständig avlat för de medlemmar som uppfyller vissa riter.

Erbjudandet, som är överlämnat Ex-cathedra av en ofelbar påve, tas emot med förtjusning av flera  katolska  hemsidor att döma.

För att vara värdig avlaten får medlemmen räkna med att skärpa sin närvaro och öka sitt engagemang avsevärt:

  • De ska delta vid minst tre predikningar under den Heliga Missionen, eller åtminstone vid tre lektioner ur katekesen, i kyrkan eller på annan plats.
  • Varje gång de under en pilgrimsvandring besöker en basilika, en katakomb, en katedral eller en helig plats, tex platser dedikerade till jungfru Maria eller de heliga apostlarna. Där ska de delta i ett heligt firande eller åtminstone tillbringa lite tid i bön och from meditation, vilket ska avslutas med reciterandet av Fader vår och Ave Maria.
  • Speciellt utvalda dagar under det utvalda Trons år ska de delta i Eukaristin eller Tidegärden.
  • Någon dag ska de besöka den plats de blev barnbegjutna för att på ett legitimt sätt förnya doplöftet.
  • Domkapitel eller biskopar och de som har samma rättsliga status, ges myndighet att dela ut en påvlig välsignelse med åberopande av fullständig avlat.
 
Avlatstiden gäller från och med den 11 oktober i år och sträcker sig till den 24 november 2013. 
Det är skrämmande hur lättpåverkade folk är.
 
Enligt Bibeln så är detta påvliga dekret inget annat än humbug. Det finns inga som helst kyrkliga sakrament eller ceremonier som på något sätt kan ge syndernas förlåtelse, oavsett hur många goda gärningar eller uppoffringar som görs. 
 
Bibeln säger: Tro på Herren Jesus så blir du frälst! Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda så blir du frälst. 
 
Tyvärr råder det idag en enorm förvirring bland kristenheten i fråga om den romerska katolska religionen. Tidigare väckelserörelser som Pingst och Trosrörelsen har mer eller mindre resignerat i den kamp där man tidigare varit mycket noggrann med att dra upp tydliga riktlinjer.
 
Tidigare pingströrelsens organ Dagen rapporterar flitigt och gärna om framgångarna i det kyrkoekumeniska arbetet mellan pingstsamfundet och Vatikanen, eller om Livets ords helomvändning, som från att ha varnat för påveväldet, idag är en av dess främste förespråkare inom frikyrkligheten. Katolska talare och författare har idag stort inflytande i Livets ord. 
 
I det välbesökta debattforumet Aletheia spretar åsikterna åt många olika håll, något som speglar den förvirring som råder.
 
Uppenbarelseboken ger oss en mycket tydlig beskrivning av vad den romerska katolska kyrkan är och representerar:
 
Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
 
Det räcker att lyfta en aning på locket till det Vatikanen representerar för att se hur träffsäkert Bibelns budskap är. Påvedömenas historia är en blodig och ond historia som har skördat många oskyldiga människoliv och påvedömets rikedomar är i stort sätt uppbyggda med konfiskerade medel. Under senaste decennierna finns det ett flertal personer med insikt som velat lyfta fram och avslöja Vatikanens  smutsiga affärer. 
 
Efter påven Johannes Paulus I död, efter bara 33 dagar vid makten, har det framkommit att han troligen var ett offer för den ekonomiska maffia som då styrde över Vatikanens tillgångar. Johannes Paulus försökte nämligen röja upp i ekonomin, men stoppades. 
 
En utmärkt bok som på ett initierat och avslöjande sätt skriver om påvens plötsliga död är "I Guds namn" (1984) av den engelska journalisten David A. Yallop, vilken efter flera års gedigen forskning presenterar bevis som tyder på att påven mördades av sina egna.
 
Den nu aktuelle påvens fd butler dömdes bland annat för att ha läckt obehaglig information om korruption:
 
– Mitt motiv var att avslöja korruption, maktspel och falskhet inom den katolska kyrkan, har Gabriele själv försvarat sig med i förhör.
 
..................
 
http://www.berno.se/2012/10/fullstandig-pavlig-avlat-utlovad.html?m=1

+ Mer om dialogen med rkk 2012: "Ingen kommer att konvertera".....

 
Ur Dagen 2012-10-18
 
 "Vänskapen mellan oss djupnar med åren"

 

Framme på podiet i Newman­institutets lokaler i Uppsala sitter en nunna, en katolsk biskop, en pingstföreståndare och en pingstprofil, om man får kalla Olof Djurfeldt för det sistnämnda.

 

Tillsammans utgör de kärntruppen i den offentliga dialog som pågått i tio år mellan Katolska kyrkan och pingströrelsen. Olof Djurfeldt och den katolska nunnan, syster Veronica, har båda varit med från start.

 

– Den största lärdomen tycker jag har varit att känna igen Guds verk i varandra, svarar syster ­Veronica på Dagens fråga om vad hon lärt sig under dialog­arbetet.

 

– Kanske hade vi förut fördomar och såg varandra lite ”von oben” men nu har vi en djup respekt för vad Anden gör i respektive sammanhang.

 

Imponeras av disciplinen

 

Det Olof Djurfeldt bär med sig från dialogens tio första år rör det personliga andaktslivet.

 

– Jag imponeras över den disciplin som finns vad gäller den dagliga andakten. Varje dag läser eller ber katoliker i tjänst ur Bibeln. Den disciplinen får inte bli gärningslära, men det är värdefullt att ständigt utsättas för Guds ord på det sättet. Det har vi all anledning att fundera på.

 

Anledningen till att man för tio år sedan påbörjade ett offentligt samtal var dels att markera samhörigheten i tron på Kristus, dels en önskan att öka förståelsen för varandras samfund och även slå hål på en del djupt rotade fördomar om varandra.

 

Vänskap som djupnar

 

Under dialogarbetet har man mötts två gånger per år. På våren har det ingått en övernattning, på hösten har det varit en heldag. Tillsammans har man besökt bland annat Bjärka Säby, katolska klostret i Omberg och Rom i Italien.

 

Både Pelle Hörnmark och Anders Arborelius, som verkar som högste ledare för respektive halva, vittnar om en vänskap som bara djupnat genom åren. En vänskap som inte väjer för de känsliga frågorna.

 

– Marias jungfrulighet och upptagande till himlen, att be om de bortgångnas förböner och reliker – det är stötestenar vi återkommit till, berättar Olof Djurfeldt under sitt anförande.

 

– Vi har konstaterat att det finns frågor där vi aldrig riktigt kommer överens.

 

Lutherska himlen tom

 

Syster Veronica å sin sida erkänner att hon har svårt att begripa den lutherska himlen som hon tycker verkar så tom.

 

– Där är bara Gud som sitter på sin tron. Jag har svårt att förstå detta motstånd till helgonen.

 

Men motsättningar och stötestenar till trots, under redovisningen av dialogarbetets tio första år är det vänskapen och samhörigheten som betonas.

 

– Mycket kanske skiljer oss från varandra i verkligheten, men inte i vår bön eller i vår relation till vår frälsare, konstaterar syster Veronica.

 

Kommer inte konvertera

 

– Jag tror inte vi kommer att konvertera till varandra, trots att vissa befarade det när vi reste till Rom tillsammans, men vi kan lära oss av varandra, fundera vidare på olika frågor och på så sätt fördjupa våra egna traditioner.

 

Pelle Hörnmark håller med och nämner pingsts jämförelsevis korta tradition som något att fundera över.

 

– Som pingstvän behöver man också inse att det har hänt något innan 1907 som vi ibland kanske tar för lite hänsyn till, säger han." (Slut citat)

..................

 

http://www.dagen.se/nyheter/vanskapen-mellan-oss-djupnar-med-aren/


+ 10 år av dialog med rkk firas i jesuiternas högkvarter Newmaninstitutet med Olof Djurfeldt i spetsen! Är det verkligen ett jubileum?! (2012)

 
Kära syskon! Varning!
 
Samtalen med rkk var allt annat än offentliga! Och de var inte förankrade i församlingen - utan pågick bakom kulisserna.
 
2 Petr.2:1
"Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.
 
Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte."
.........................
 
En videoinspelning:
 
http://m.youtube.com/watch?v=Ozl8nEBQlRs
.................................
 
Sparar hela artikeln (Dagen 2012-10-04):
 
Pingst FFS och Katolska kyrkan i offentligt samtal
 

Under tio års tid har Pingst och Katolska kyrkan i Sverige haft en dialog. Den 17 oktober hålls ett seminarium med anledning av jubileet. Talar gör Olof Djurfeldt och Syster Veronica.
 

Under de tio åren har man, förutom att lära känna varandra, även diskuterat teologiska och socialetiska frågor.

 

Syftet med det offentliga samtalet, som kommer att hållas på Newmaninstitutet i Uppsala, är att öppet redovisa hur arbetet har gått. Det säger Fredrik Emanuelsson, talesperson från Katolska kyrkans håll.

 

– Det blir ett tillfälle för frågor och ny inspiration. Vi ska även lägga ut kursen för framtiden och tala om hur vi arbetar vidare med olika frågor.

 

De stora klassiska frågorna som diskuteras handlar enligt Emanuelsson om tolkningen av den heliga skrift, ledarskap inom kyrkan och dopet.

 

– Vad gäller äktenskapssyn, sexualitet och andra socialetiska frågor är vi ofta överrens utåt sett, men utgångspukterna skiljer sig ofta markant, säger Fredrik Emanuelsson.

 

Under seminariet, som har temat Andens ekumenik eller ohelig allians – samförstånd och skiljelinjer i dialogen mellan Pingst och Katolska kyrkan" kommer hela samtalsgruppen att delta vilket innebär sex personer från respektive håll.

 

Ordföranden är Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst FFS, och Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. Från pingsthåll kommer Dan Salomonsson att vara moderator. Även Sten-Gunnar Hedin och Peter Halldorf ingår i samtalsgruppen. Talare är Olof Djurfeldt, tidigare chefredaktör för tidningen Dagen och Syster Veronica, dominikansyster och författare.

 

Fredrik Emanuelsson tror att den svenska dialogen kan få göra avstamp i ett större perspektiv.

 

– Jag tror att vi i Sverige även kan bidra till den internationella dialog som finns mellan Katolska kyrkan och Pingst. Det ekumeniska klimatet där vi funnit ingångar och en vänskap handlar inte bara om att vi kan utan att vi faktiskt vill samtala.

 

Anledningen till att seminariet hålls på Newmanistitutet i Uppsala är att man vill fånga upp den yngre målgruppen.

 

Katolska prästseminariet håller till på Newman och Pingst pastorsakademi finns i staden. Vi vill fånga upp de hungriga teologstudenterna som är och nosar på de här frågorna." (slut citat)

...........................

 

http://m.dagen.se/nyheter/pingst-ffs-och-katolska-kyrkan-i-offentligt-samtal/
 
 

+ Varning för oblaten! Det är inte det "bröd som bryts"! (1 Kor.11:23)

Kära syskon i Herren!
 
Som ni vet så pågår det en "tyst tillväjning" till sakramentalismen, där man suddar ut gränserna och flyttar de bibliska positionerna för att ersätta Guds Ord med yttre ritualer.
 
Det är inte så ofarligt att "ta oblaten". Det finns en mysteriereligiös betydelse "inbakad" i den runda kakan, hostia (Jesus), som "blir människokött" i ett skåp och tillbes som "Gud".
 
Citat ur www.tidenstecken.se:
 
"Påven transsubstantierar här en stor hostia (katolska benämningen för brödet i nattvarden).
 
En sådna kan placeras i en gyllene monstrans, som man paraderar med för tillbedjan av hostian  (Jesus). Det är en annan Jesus än den Bibeln har."
 
mässa1
 
 http://www.tidenstecken.se/kkeukaristi.htm
................
 
Oblaten är en rund ”kaka” som bakats av en speciell deg med ett krucifix på. I början av den katolska mässan ringer man i en ringklocka medan prästen håller fram oblaten framför sig. Observera att oblaten är bakad i form av en sol!
 
Så här står det på Ersta diakoni hemsida: "Det var med största vördnad man förr arbetade med allt som hörde till oblatbakningen. Munkar och nunnor utvalde vetekornen och framställde mjölet under bön.
 
Även bakningen omgavs av många ceremonier, som alla gick ut på att oblaterna skulle framställas på ett så rent sätt som möjligt."
..............................
 
Men Skriften undervisar annat:
 
Vi bryter BRÖDET till åminnelse av Jesu död!
 
Apg.2:42
 
"De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna."     
.................
 
1 Kor.11:23
 
"Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig."
......................................
 
 

+ Helgonförklaringar?... "Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Läs och begrunda...

Matt 25:40

"Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."
..................................................
   
 Saxat ur DN - 2010:
"Vatikanen tystade ner pedofilbrott"

Uppdaterad 2010-04-07 09:48.Publicerad 2010-03-26 09:40  -   av  Peter Loewe

"Rom" Allt talar för att den katolska kyrkan och de troende bara har sett toppen på det pedofila isberget. För medan det ena avslöjandet efter det andra har kommit fram om hur präster sexuellt har utnyttjat barn i Irland, Tyskland och USA så har dessa brott länge tystats ner i Italien.

 

Påven och Vatikanen finns mitt i Rom. Det krävs antagligen större mod hos offer att träda fram här, precis som det är lättare för påven att genom sitt unika och skarpa herdebrev städa upp i irländska församlingar än att fördöma pedofiler på Petersplatsen.

 

Det är bara en tidsfråga innan pedofilskandalerna också exploderar i Italien i stor skala, menar Roberto Mirabile, ordförande i ”Den goda karamellen", den enda antipedofilförening, som i rättegångar mot präster fungerat som juridiskt ombud för de utnyttjade barnen och deras familjer.

 

Genom mailkontakter planerar föreningen nu ett massmöte som skall hållas i höst i Verona under namnet ”Vi är offer för pedofila präster”. Statistiken talar hittills om ett 80-tal pedofila präster som avslöjats i Italien de senaste tio åren. Den mest obehagliga skandalen som nu rullas upp berör det katolska institutet ”Antonio Provolo” i Chievo utanför Verona som tagit hand om gravt hörselskadade barn. Här skall ett 60-tal olika barn ha utnyttjats sexuellt i tre decennier av präster. Att ta del av vittnesmålen från de f d 15 elever som trätt fram och finns på internet är en skakande upplevelse, se länkar här bredvid.


+ Vilken 'Jesus' och vad menas med 'kristen'? Undervisning av Stig Andreasson "Katolicismen kontra evangelikal kristendom".

Jag vill bifoga Stig Andreassons utmärkta undervisning "Katolicismen kontra evangelikal kristendom".
 
Hoppas att fler katoliker tar del av denna serie och fattar ett beslut att ENDAST följa Herrens ord - utan sammanblandning med hedendomen.
 
Klistrar in länken med undervisningen i 5 delar:
 
http://www.youtube.com/watch?v=j74whXJBufg&sns=em
 
.................
 
Läs mer på Bibelfokus:
 
 
"Katolicismen i Bibelns och historiens ljus"
 

Tre föreläsningar av Stig Andreasson

 

Föreläsningarna av Stig Andreasson är hämtade från den konferens som "Nätverket för information om nyandlighet och mystik" höll i Örebro den 26 april 2008.

 

Föreläsningarna innehåller mycket fakta från bl.a. Katolska kyrkans egna katekes, historiska fakta samt intressanta vittnesbörd från Stigs 50 år som missionär i Frankrike. Att Stig dessutom föreläser på ett mycket seriöst och behagligt sätt med inslag av varm humor gör lyssnandet dessto trevligare. Vi rekommenderar därför att du lyssnar till dessa inspelningar å det varmaste.

 

Föreläsningarna finns även i en något längre bokform med namnet "Katolicismen i Bibelns och historiens ljus". Du kan läsa denna via länken nedan.

 

"Katolicismen i Bibelns och historiens ljus" -föreläsningar i textversion (mer omfattande)


Många anser idag att det inte finns några nämnvärda motsättningar mellan katolicism och evangelisk tro. Liksom alla andra kyrkosamfund skriver ju den katolska kyrkan under på den apostoliska trosbekännelsen.

 

Som kristna bygger vi alltså allesammans på samma grund, menar man. Detta resonemang är emellertid högst missvisande. Problemet är att påvekyrkan i eftertid har lagt till en rad nya dogmer, som är totalt okända i den gamla trosbekännelsen.

 

Dessa dogmer har medfört en radikal förändring av den kristna trons samlade innehåll. Det är därför hög tid att sprida kunskap om vad den katolska kyrkan verkligen står för. Det är just detta som är avsikten med denna lilla skrift.

 


Föreläsning 1: Skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro

 

 Lyssna till del 1 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 47 min
Storlek 16,3 Mb
Format: mp3, mono

 


Föreläsning 2: Katolska kyrkans syn på kyrkan och församlingen

 

 Lyssna till del 2 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 44 min
Storlek 15,2 Mb
Format: mp3, mono

 


Föreläsning 3: Skillnaden mellan frälsningens väg enligt Bibeln och enligt Katolska kyrkan

 

 Lyssna till del 3 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 35 min
Storlek 12,2 Mb
Format: mp3, mon0

 

http://bibelfokus.se/node/90

..............................

 
// Mvh.

+ Dokumentär SVT2 - "Holy Money"

En viktig brittisk dokumentär på SVT-play.
 
"Påven och pengarna"
 

http://www.svtplay.se/video/1966013/paven-och-pengarna

 

Brittisk dokumentär från 2014. Katolska kyrkan skakas av skandaler. Det handlar om sexuella övergrepp, penningtvätt och korruption. Den nye påven Franciskus har sagt att han ska rensa upp i missförhållandena.

 

Han har starka ekonomiska och rent kriminella intressen mot sig och frågan är om han kommer att lyckas.

 

Längd: 1 h
Tillgänglig till: tis 13 maj (27 dagar kvar)
Sändes:sön 13 apr
Rättigheter:
Kan endast ses i Sverige.
Kan ses i mobilen.
Tillgänglighet:
Valbar textning

.............................
 
 // Mvh.
 

+ Problemet med den förvanskade Bibelsynen - olydnad...

Bloggaren "Novitas Catholicus" i stället för att fokusera på mänsklig olydnad, ifrågasätter protestantismen och hävdar, att den katolska kyrkan har lösningen på tolkningsproblem med Bibeln:

Citat: "GK Chesterton, (författaren och konvertiten), skrev en gång att ”den katolska kyrkan är det enda som kan rädda oss från det förnedrande slaveriet att vara ett barn av sin egen tid.”
Den salige påven Johannes Paulus II sa en gång att ”Jesus Kristus är svaret på den fråga som är varje människas liv.” (slut citat)
...............................

Kommentar:

Men var har det nyktra tänket tagit vägen?

Skiljer sig katolicismens påvekröning så mycket från den nyutropade 'kungen' Eddie Long
? ... Se själva....


 ....

Påven Pius XII:s kröning 1951

..................................................................

Länk till kröningen 'live' från Rom:

http://www.clipkolik.com/video/xrs0w0cilCc/

.........................................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=296281


+ Matt:13:24 ..."och sådde ogräs mitt ibland vetet..."

Under debatt i den 'ekumeniska' tidningen Dagen: "Därför vill vi förändra Bibel2000" skriver dominikanen Anders Piltz: (citat)

"Inget samfund är så beroende av Bibeln som katolska kyrkan."
............

Kommentar: med tanke på att man från katolskt håll har klätt mysteriekulter i "kristna" termer och förvrängt det enkla evangeliet, så är det inte konstigt med detta "beroende av Bibeln" inom systemet.

Vad skulle man annars syssla med?

Men resonemanget håller inte i alla fall: om man är sååå beroende av Bibeln, varför refererar alla katolska prelater till den katolska kyrkans katekes när de svarar på frågor?!

Så fort någon överbevisar systemet med Skriften i handen, att dess läror inte stämmer överens med Ordet, då talar man genast om traditionen och citerar kkk... (= katolska kyrkans katekes) i stället....

Varför, i så fall, är man så angelägen om att förändra Bibel2000?
.........

Rom.1:25 "De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen."
.................................

....

Matt.13:24 "En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker.

Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg
. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset."

.........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284516


+ Ett viktigt beslut, Irland!

Dagen:  "Irland stänger Vatikan-ambassad" -

 

Publicerad: 2011-11-04 01:35 | Uppdaterad: 2011-11-04 09:27


Irland stänger sin ambassad i Vatikanen, en av det katolska landets äldsta utlandsbeskickningar.

 

Relationerna mellan irländska regeringen och Vatikanen är ansträngda efter kritik mot hur kyrkan hanterat fallen av sexuella övergrepp, men utrikesminister Eamon Gilmore förnekar att det skulle ligga bakom nedläggningen. I stället är det regeringens sparkrav som tvingat fram åtgärden, säger han.

Kardinal Sean Brady, kyrkans ledare i Irland, är djupt kritisk. (slut citat)

..................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=283972


Tidigare inlägg
RSS 2.0