+ Varför är Niklas tyst i fråga om katolska pedofilövergrepp?

Citat. "För det kristna livet är inget att ha vid sidan om, varken i samhället eller i det personliga, menar Piensoho med stor iver.

 

- Det har på senare år funnits en tydlig vilja från samhälle och politiker att baxa in tron i det privata, och vi har som kristna alltför mycket accepterat det. Men för mig funkar inte det, ett beslut om att följa Jesus påverkar hela livet - prioriteringar av tid och pengar, syn på familj och omgivningen etcetera. Så det är egentligen extremt politiskt."

............................

Jag undrar: OM man vill följa Jesus, varför tiger man i fråga om pedofilövergrepp? Varför har man ekumenik med samfund som går rakt mot Skriftens budskap?


Det står klart och tydligt i Bibeln att vi skall hålla Jesu bud. Avgudadyrkan är inte ett av dem...


Men in i politiken vill man.... Då är det alltså makten som verkar vara viktigare än den enskilda människans bästa.

................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=209156


+ Vi behöver predika befriande evangelium och inte förvirrande 'läror'...

Med tanke på vad som händer inom katolicismen idag kring övergrepp på barn, så är det inte flera katolska fakultet som vi behöver utan snarare återgång till Skriftens rena undervisning om lydnad inför Ordet.
Att Dagen lyfter fram Newmaninstitutet är bara beklagligt...men fullt begripligt för den vakne.

Som det har visat sig i praktiken har inte katolska läror (som bl.a. bygger på eros-fromhet) den kraft och insikt, som krävs för att förhindra smärtsamma övergrepp...tyvärr. För vad är det de katolska prästerna studerar på dessa 'universitet', eftersom det spårar ur i deras tjänst efteråt?

Prästen är kallad till en tjänst värdig Herren Jesu undervisning och liv. Det kan endast ske i lydnad för Ordet.

Teologier som strider mot lydnaden för Herrens Ord, bör man akta sig för...det kan spåra ut i omoral...

Herren Jesus har inte kallat oss till sammanblandningar av olika religioner, utan till att avskilja oss för Hans tjänst i enlighet med Ordet - dvs. till ett rättfärdigt liv i den profetiska Andens ljus till befrielse för andra människor!

Vi borde studera Skriften mera och - allena!
...........................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208517

RSS 2.0