+ En manifestation i hedendom, snarare...

Bara för att någon säger, att 'detta är manifestation i kristen tro', så behöver det inte vara sant.

Det är inte heller mängden som avgör sanningshalten - snarare bygger man på mass-känslor och inte 'på tro'. Att manifestera 'tro' är inte samma sak som att vandra i Trons Lydnad.

Avgörande för all prövning av den sanna tron är endast Skriften.

1Kung.22:2 "Men under det tredje året for Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sade till sina tjänare: "Ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram."

Han frågade Josafat: "Vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead?" Josafat svarade Israels kung: "Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!"

Men Josafat sade till Israels kung: "Fråga dock först HERREN om detta!"

Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem: "Skall jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag låta bli?" De svarade: "Drag dit upp. HERREN skall ge det i konungens hand."

Men Josafat sade: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?"

Israels kung svarade Josafat: "Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga HERREN. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka." Josafat sade: "Konungen skall inte säga så."
......

Slutsats: kunde fyra hundra... 'profeter' ha fel?
.................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=266711

+ Ett annat evangelium, en annan Jesus...


Sten-Gunnar Hedin menar i gästkrönikan, att ekumeniken är Den Helige Andes gåva.

Detta stämmer inte överens med Skriften - Andens enhet bygger nämligen endast på den bibliska SANNINGEN
- ekumenik däremot betyder 'hela den romerska, bebodda världen' och är en produkt av mänskliga ansträngningar.

.1) VILLKOR FÖR ENHET - nåd OCH sanning = Trons Lydnad i Anden = fridens band:

.a) Joh.17:21, Jesu bön om enhet, måste läsas i ett HELT sammanhang:


Joh.17:6 "Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har hållit FAST VID DITT ORD."

... att känna till Herrens Namn - alla andra andra namn är uteslutna.
... att hålla fast vid endast Guds Ord - katolsk katekes och andra skrifter uteslutna.
... att vara avskild från världen - att hålla Förbundet.

.b) Joh.17:11 "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."

... Herrens lärjungar är bevarade i endast Hans Namn - alla andra namn uteslutna.

.c) Joh.17:14 "Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen."

... att endast hålla Herrens Ord innebär förföljelse - och alla andra skrifter är utelsutna.

.d) Joh.17:15 "Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning."

... att vandra på den smala vägen - ockulta praktiker uteslutna, trohet i Förbundet.
... att förbli i sanningen - endast Herrens Ord är sanning
, inga andra skrifter.

.e) Joh.17:19 "Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig."

... köttets korsfästelse, överlåtelse till endast Herren, villkor för helgelse i sanningen.
... att tro på Herren betyder Trons Lydnad, "Ske din vilja, Fader..." - ingen sammanblandning med villoläror
.
.....................................................................

.2) VILLKOR FÖR ENHET - lydnad till Skriften allena = först då frihet i Herrens Ande:

S-G Hedin skriver (citat): "...Det bär svenska kyrkor vittnesbörd om, på riksplanet och i många byar och städer. I internationellt perspektiv är den svenska ekumeniska rörelsen unik! Är inte det något som borde fylla oss med "jublande uppriktig glädje"? Det är inte resultat av byråkraters diplomati, kompromissande av heliga sanningar och samling omkring minsta gemensamma nämnare."

Svar: Tyvärr, det är precis tvärtom. Det räcker att läsa Charta oecumenica, för att med en gång förstå, att ekumeniken är just ett resultat av byråkraters diplomati och kompromissande av Skriften allena.

Den frihet som Herren erbjuder har man genom Charta oecumenica totalt åsidosatt. Man har förbundit sig att följa mänskliga direktiv som strider mot Ordet utan att någon får pröva dokumenten.

... .... Träldom och fångenskap.

SAMMANBLANDNING med falska och ockulta läror är ett annat bevis för träldomsok man vill lägga på de fria i Anden troende.

..................

Slutsats: TROHET I FÖRBUNDET, lydnad, är den enda grunden för Andens enhet enligt Ordet, allena:

Matt.10:34 "Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.

Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."
.............

Utan lydnad - ingen frid och ingen Andens enhet.

Enhetens kännetecken är inte kärleken utan SANNINNGEN, Trons Lydnad - för endast sanningen kan göra oss fria - till ett liv utan synd
och mörker.
..........................................................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263989

+ Man får se upp för 'molnformationer'....


En fisk till middag? Eller ....


...... .....en björn på besök?


Citat ur Dagen. "Hillevi Fahlquist i Kalmar var på väg från Larmtorget mot Stortorget i Kalmar under Nationaldagens Jesusmanifestation i stan. Då gjorde en god vän henne uppmärksam på ett märkligt fenomen på himlen.

 

- Jag fick snabbt fram kameran, men tyvärr syns det inte lika tydligt på bilden som det gjorde i verkligheten, skriver hon i ett mejl till redaktionen.

 

Men nog syns det vita korset på en annars klarblå himmel.

Hillevi Fahlquist har tolkningen av fenomenet klar.

 

- För mig blev detta en tydlig bekräftelse på Herrens sanktion och himmelens glädje över det som skett i förberedelserna inför Jesusmanifestationen igår och det som kommer att ske i vår region som en frukt av detta." (slut citat)

....................................................

 

Vad säger Skriften?

5 Mosebok 18:9 "När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder.

Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.

Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud."
............................................

Det som avgör om Guds vilja sker - eller inte, det är endast Skriften - det profetiska Ordet.

Således behöver inte 'molnformationer' vara ett tecken på att Herren är å färde
.

Det kan vara precis tvärtom.... Då blir man i stället grundlurad.

............. ......Släktingar på väg?

.................................................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263814

......................................................................
Foto via environmentalgraffiti.com

+ Skillnaden mellan ljus och mörker...

Svar till Erik....

'Kristna personligheter'?

Att kalla sig 'kristen' behöver inte betyda att man representerar Herren. Inte alla som bakar bröd är bagare.

Det är endast Skriften som undervisar om den frukt, som hör omvändelsen till.

Rättfärdighetens frukt bär man i Trons Lydnad, där man vandrar enligt endast Ordet och håller Förbundet med Herren. >>  "På frukten känner man igen..." - inte på 'karismatiken' eller titlarna!

Etiketter på saker och titlar på människor, som bekant, behöver inte vara måttet på sanningshalten...

Det är riktigt, Erik, endast Skriften avgör vad som är sanning och lögn.

Att veta skillnaden mellan de båda är livsavgörande - både här på jorden och - för evigt...

....Undervisar oss Herren Jesus, Messias.

Om vi nu vill vandra på Hans vägar.

Gör vi inte det, då är det inte sann kristendom utan en sammanblandning - med ena foten i mörkret...

Men Herrens folk skall vara endast ljusets barn, helgade i sanningen, i kraft av Ordet. I seger!
.............

Mvh...

RSS 2.0