+ Ändens tid.....

Daniel 12:1
 

Ändens tid

1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän.
 
Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.
 
2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam.
 
3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt. 

4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor." 
............. 

+ Yom HaShoah - må vi aldrig glömma!

Thinking About Yom Hashoah

... Marc Schulman remembers:

We must make sure that our commitment of “Never Again” extends beyond our own people, to all mankind.

For only in a world where the Jewish people have their own homeland, and the genocide of any people will no longer be tolerated, will we truly be able to live without fear. Only then will the full lesson of the Holocaust be realized.

http://blogs.timesofisrael.com/thinking-about-yom-hashoah/


RSS 2.0