+ Läsvärt av Elvor Ohlin: "Påvemaktens exploatering av Pingströrelsen".

Kära syskon!
 
Hittade denna utmärkta analys på elvorochjanne.se:
 
Påvemaktens exploatering av Pingströrelsen
 

Hur många har inte hört historier om “den stora karismatiska väckelsen” i Romerska katolska kyrkan? Det har använts som förklaring och ursäkt för ekumeniken av Pingstledarna såväl som av Ulf Ekman och andra.

 

          

 

Samtidigt har svenska missionärer höjt ett varningens finger. Det är aldrig den helige Ande som leder människor till avgudadyrkan - tillbedjan av den katolska Maria - vilket dessa katolska karismatiker gör. 

 

Det är en annan ande och ett annat evangelium. Rörelsen användes redan från början till att ena alla kristna under Påven och Romkyrkan och Pingstvännerna var länken som skulle användas för att få ingång och få acceptans i den evangeliska världen.

 

Här får vi bakgrunden och en noggrann genomgång av den f d katolske prästen Richard Bennett, som själv fick sina ögon öppnade för sanningen och blev frälst när han läste Bibeln. Bennett var bland de katoliker som verkligen upplevde pånyttfödelsen och den helige Ande. De som likt honom ville hålla sig till Bibeln som enda rättesnöre, blev motarbetade och kände sig tvungna att lämna RKK.

 

Kristna ledare som idag har ekumenik med RKK går i motsatt riktning och har gemenskap med en “karismatisk” rörelse som upphöjer Traditionen över Bibeln.
/Elvor Ohlin

.......

 

Påvemaktens exploatering av Pingströrelsen 

          

Av Richard Bennett (oktober 2011)
Översatt till svenska av Torbjörn Göransson

 

 

Den nutida Pingströrelsen har sitt ursprung i helgelserörelsen vid slutet av 1800-talet. Som en del i denna rörelse skedde den 1 januari 1901 ett utbrott av vad som kallades ”dop i helig Ande” vid Charles Parhams Bethel Bible School i Topeka, Kansas.

 

År 1906 började samma saker ske vid Azusa Street Mission i Los Angeles. Pingströrelsen skapade stor uppståndelse bland dessa som menade att Gud verkade genom de tecken och under som skedde vid dessa samlingar. När nyheter om dessa händelser spreds medförde uppståndelsen över allt detta att allt fler människor från olika etablerade samfund förenades med dessa som längtade efter ”dop i helig Ande” och de tecken och under som var förenade med rörelsen.(...)

...........................

 

Läs mer på:

 

http://www.truereformation.net/2011/11/16/pavemaktens-exploatering-av-pingstrorelsen/

 


+ Mer om infiltration: se upp för blandade budskap!

Kära syskon!
 
Begrunda... Citat ur:
 
http://www.endtime.net/svensk/okumene.htm
 

"MAJORITETSBESLUT

 

Den religiösa makteliten har för länge sedan fallit för den demokratiska modellen där majoritetsbeslut skall vara vägledande. Kyrkoledare har blivit tvungna att genomföra majoritetsbeslut, beslut som ofta strider mot Bibelns lära. Dessutom tar denna modell bort det personliga ansvaret.

 

Den religiösa eliten försöker förena de olika kyrkosamfunden med ekumenik, solidaritet och karismatik som gemensamma nämnare. Man håller gemensamma gudstjänster och bönemöten, genomför ekumenisk/katolsk nattvard, ger ut ny-teologiska gemen-samma sångböcker m.m.

 

Kyrkoledarna har under lång tid försökt finna gemensamma trospunkter som sällan är det samma som "så säger Herren". Trospunkter som de inte kan enas om låter de ligga, även om det är tydligt vad Bibeln undervisar om.

 

Den katolska kyrkan har hela tiden önskat samla världen under sina "vingar". Metoderna har varit många, men efter det andra Vatikankonsiliet gick den katolska kyrkan mer öppet in för den ekumeniska rörelsen. Protestanterna kallades då inte längre "kättare", utan "avskilda bröder".

 

Både i påvens herdebrev (encyklikan) som utkom 1995, och i den nya Katolska Kyrkans Katekes, ivrar påve Johannes Paulus II starkt för kristen enhet - på den katolska kyrkans premisser."

...........................

Guds frid!

 


+ Helgonförklaringar?... "Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Läs och begrunda...

Matt 25:40

"Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."
..................................................
   
 Saxat ur DN - 2010:
"Vatikanen tystade ner pedofilbrott"

Uppdaterad 2010-04-07 09:48.Publicerad 2010-03-26 09:40  -   av  Peter Loewe

"Rom" Allt talar för att den katolska kyrkan och de troende bara har sett toppen på det pedofila isberget. För medan det ena avslöjandet efter det andra har kommit fram om hur präster sexuellt har utnyttjat barn i Irland, Tyskland och USA så har dessa brott länge tystats ner i Italien.

 

Påven och Vatikanen finns mitt i Rom. Det krävs antagligen större mod hos offer att träda fram här, precis som det är lättare för påven att genom sitt unika och skarpa herdebrev städa upp i irländska församlingar än att fördöma pedofiler på Petersplatsen.

 

Det är bara en tidsfråga innan pedofilskandalerna också exploderar i Italien i stor skala, menar Roberto Mirabile, ordförande i ”Den goda karamellen", den enda antipedofilförening, som i rättegångar mot präster fungerat som juridiskt ombud för de utnyttjade barnen och deras familjer.

 

Genom mailkontakter planerar föreningen nu ett massmöte som skall hållas i höst i Verona under namnet ”Vi är offer för pedofila präster”. Statistiken talar hittills om ett 80-tal pedofila präster som avslöjats i Italien de senaste tio åren. Den mest obehagliga skandalen som nu rullas upp berör det katolska institutet ”Antonio Provolo” i Chievo utanför Verona som tagit hand om gravt hörselskadade barn. Här skall ett 60-tal olika barn ha utnyttjats sexuellt i tre decennier av präster. Att ta del av vittnesmålen från de f d 15 elever som trätt fram och finns på internet är en skakande upplevelse, se länkar här bredvid.


+ Gästblogg av S-E Sköld: Var och en blir inte salig på sin egen tro, Pernilla Meijer...

SAXAT från tidningen DAGEN:

 

av Pernilla Meijer.

 

"Vad skulle hända om kyrkorna lät homosexualitet bli en ickefråga och helt upplät åt Gud att bestämma vilka han vill ta emot? Det undrar frilansjournalisten Pernilla Meijer.

Jag fick nyligen en tung medicinsk diagnos och framtiden ser osäker ut för min del, i alla fall den jordiska tiden. Med ett sådant perspektiv är det många saker som liksom faller bort i ens liv medan andra utkristalliseras som viktiga och närmast påträngande.
 
En sådan sak är hur vi i Kristi kropp har valt att hantera ämnet kristen tro och homosexualitet.
Jag har flera personer i min närhet som inte följer den gängse normen utan råkat födas som just homosexuella. För mig, som tillhör den stora privilegierade massan är det omöjligt att förstå hur en sådan person har det men jag vill gärna försöka så gott det går.
 
Under min utbildning på universitetet läste jag bland annat om etnicitet, genus och andra strukturer som påverkar hur vi skildrar och uppfattar grupper som ofta skildras genom stereotyper i medier, offentliga samtal och följaktningen även i våra privata konversationer och tankar. Det var intressant och jag kunde också som frikyrklig börja urskilja vilka stereotyper som vi kristna i ett sekulariserat samhälle ofta placeras in i.
 
Ett relativt långt liv där jag redan som mycket ung började gå med Jesus, utbildats inom kultur, samhälle och medie­gestaltning har gett mig många anledningar till att fundera kring ”vilka som får vara med” och allvaret i detta. För mig verkar det som om vi i kyrkan gärna vill göra homosexualitet till en ståndpunkt. En slags markör som visar vilken typ av kyrka och kristna vi är. Att det är en slags åsikt som alla kristna behöver vara klar över för att kunna ge ett svar om frågan kommer upp.
Jag kan inte låta bli att förundras över att vi som kyrka, men inte Jesus, har valt ut just en fråga om sexuell läggning och gör den till en ribba som visar hur nära Gud vi är. Jesus talar däremot väldigt mycket om att inte älska pengar, hjälpa de fattiga, befria våra medmänniskor från betryck och demoniska bojor och be för sjuka.
Att födas som homosexuell kan, om än haltande – men som en hjälp att försöka förstå, liknas vid att födas med ADD eller dyslexi. Att vi som inte har dyslexi eller ADD skulle få för oss att bestämma över de som har det känns väldigt fel. Om vi sedan skulle dra upp en gräns kring oss ”normala” och ursprungsenliga och hindra dem från att leva med Gud blir det rent skrämmande.
 
Är det inte det vi gör i dag med våra homosexuella syskon? I vår strävan mot att tro rätt, och inte bli en sådan där ljummen kristen som är med i en kyrka där ”vem som helst verkar får vara med”? För mig klingar det väldigt mycket farisé. De var hängivna, bad, älskade Gud, skrifterna och strävade efter att alla skulle följa dem. Helt övertygade om att de hade rätt och skulle få guldstjärna i evigheten. Jesus var som vi alla vet svidande i sina ord gent­emot dem och menade att de la bördor omöjliga att bära på sina medmänniskor.
 
Vad skulle hända om vi släppte den här ”frågan” (som är så mycket mer än en ”fråga” för de som lever i det)? Bara gjorde den till en ickefråga? Vem skulle då bestämma vilka som får komma till Gud? Ja, Han själv kanske. Vem skulle då bestämma vilka som ska leva i celibat, vilka som får adoptera eller bli kära i varandra? Ja, Jesus själv är väl en strålande kandidat? Tänk om vi avskaffade den gammaltestamentliga tanken om olika slags tempelförgårdar och homosexuella också fick fritt träda fram inför vår Gud och därmed också undervisa, leda lovsång eller vara söndagsskolledare i våra församlingar? De finns ju där nu också, fast tvingade att leva med en hemlighet. Ett upplägg som öppnar upp för synd, avstånd mellan syskon och en väg bort från Guds närhet och kärlek.
 
Om alla får vara som de innerst inne vill, vad händer då? Homosexualitet smittar inte. Tro mig (och inte Putin). För de allra flesta jag möter har deras identitet inneburit mycket vånda och smärta och inte sällan självmordstankar. Det kostar på att bryta mot normen. Du vet kanske själv hur svårt det kan vara bara att orka berätta om din tro i ett sammanhang där ingen förväntar sig det. Tänk vad skönt att bara få smälta in. Glida med. Ingen tycker man är konstig eller äcklig. Ingen stirrar om man håller sin partner i handen.

Jesus har genom försoningen öppnat vägen fram till Gud. Vilka är vi att hindra människor från att nå Honom? Gud har aldrig kallat oss att döma. Han själv ska döma oss alla när vi möter Honom ansikte mot ansikte. Jag kanske själv snart är där. Det är med det perspektivet för mina ögon som jag bävar och sprängs om jag inte får öppna portarna på vid gavel och bjuda in så många som möjligt.
 
Pernilla Meijer, frilansjournalist med fil mag i kultur– och mediegestaltning".
 
http://www.dagen.se/opinion/debatt/dom-inte-de-homosexuellas-tro/
 
......................................................
 
Kommentar:

Den levande Gudens församling är en spegelbild - ett återsken - av Himmelriket, och inte av världen. Den är en förberedelse för den förstnämda tillvaron, och inte ett vidmakthållande av den senare. Vi människor kan ha olika läggningar -och förutsättningar, men Guds Ord är ett och detsamma för oss alla. Kleptomanen, som exempel, kan ha svårt att hålla fingrarna i styr när det gäller andras ägodelar men uppmanas likväl av Ordet att sluta stjäla.
 
Guds Ord: "Guds nåd FOSTRAR OSS till att avlägga oss allt
som är oss till hinder, och särskild synden, som så 
hårt omsnärjer oss".
 
 
S-E Sköld
 
...................................
 

+ Troheten i Förbundet är avgörande. Bra skrivet av Krister Nordin!

 
 Krister Nordin skriver i Dagen:
 

"Troheten är viktigare än enheten."

 

Att förvalta och förkunna evangeliet om Jesus Kristus är det högsta målet. Det skriver Krister Nordin i debatten om kristen enhetssträvan.

(...)

Låt mig föra ett resonemang om kristen enhet utifrån denna ”bereainställning”, även om många kommer att ta sig för pannan på grund av det orimliga och naiva i resonemanget.

 

Det självklara för den kristna enheten och för evangeliets förvaltande och förkunnande hade naturligtvis varit att Katolska kyrkan prövade reformationen mot Skriften, omvände sig, erkände och började praktisera Skriften, tron och nåden allena, att Lutherska kyrkan prövade dopförkunnelsen mot Nya testamentet, omvände sig och började praktisera troende­dopet, att Baptistsamfundet prövade andedopet mot Skriften, omvände sig och öppnade för pingstväckelsen, och så vidare ...

 

Att detta inte skedde är ju faktiskt den djupaste orsaken till den historiska splittringen. Men dessa dörrar står ju fortfarande öppna, så välkommen till väckelsefolket och till den enhet som har troheten mot Bibeln som grund och det högsta av alla mål för ögonen:

 

Förvaltandet och förkunnandet av det nytestamentliga evangeliet för människors verkliga frälsning, helande, befrielse, andedop och andeuppfyllelse till hängivna lärjungar och till brinnande vittnen för Jesus. Det som förkunnas i enhetens namn måste prövas mot Nya testamentet, dess apostoliska undervisning samt apostlarnas förståelse av det vi kallar Gamla testamentet."

.....................

 

Tack, Krister, för din artikel! Troheten i Förbundet är absolut viktigast!

 

Jesus säger: "Den som älskar mig håller mitt ord."
..........

Signaturen Andreas Östling påstår att katoliker kan läsa Skriften, vilket ingen tvivlar på - men de läser också kk - katolsk katekes - som är långt utöver Skriften.


Om det finns så många läskunniga experter i filosofi och historia, så begriper jag inte hur de kunde ha missat att Ordet klart avvisar tillbedjan av kvinnor, utskurna beläten, bilder, föremål, människor osv....


Att det finns splittring och förvirring, det beror ju på vår själafiende som sår "ogräs" genom att förvränga Herrens ord och förleda från troheten i Förbundet.


Därför borde varje pånyttfödd troende stanna upp och pröva andarna...

 

1Joh.4:1 "Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen."
........................

http://dagen.se/opinion/debatt/troheten-viktigare-an-enheten/

 

 

+ Livets ord: en tydlighet som är...otydlig? Ett 'breddande' av den smala vägen.

 
Joakim Lundqvist försöker uppnå den omöjliga balansgången mellan troheten i Förbundet och enheten med mörkrets rike.
 
Men det finns ett pris att betala. Och det ingår inte någon kompromiss i det priset...Säger Skriften.
 

2 Kor.6:16

  "Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk."
   
   
 Vi får hjälpas åt att noga titta på grammatiken i det Joakim säger. Tyvärr är det "både-och". -->
 

Dagen: Joakim Lundqvist: ”Det har aldrig handlat om konvertering”

 
Livets ord 1983 och Livets ord 2014 skiljer sig markant i hur församlingen ser på övriga kristenheten. Men när Ulf Ekman nu blir katolik är Livets ord fortfarande evangelisk-karismatisk, och söker den breda enhet som återspeglas i Jesusmanifestationen, uppger pastor Joakim Lundqvist.
 

Han har stor förståelse för att frågorna nu ställs om var Livets ord i Uppsala står i förhållande till Katolska kyrkan. Färgade av Ulf och Birgitta Ekmans konvertering så funderar omgivningen: Är detta slutmålet även för församlingen Livets ord?

 

Pingstpastorn Dan Salomonsson har här i Dagen efterlyst ett förtydligande av identiteten.

 

Tydlig inriktning på enhet

 

Joakim Lundqvist, förste pastor, konstaterar att församlingen de senaste tio åren har haft en tydlig inriktning på enhet, och på det sättet har förändrats.

– Men när det gäller Katolska kyrkans exklusiva dogmer så står vi inte bakom dem. Exempelvis i synen på Maria, påven, församlingssyn och nattvarden, säger Joakim Lundqvist.

 

Gemensamma skatter

 

– För mig och övriga ledarskapet så har enhetsinriktningen inneburit ett upptäckande av det gemensamma, av skatter som vi delar ihop med katoliker och andra kristna, men inte ett accepterande av de exklusivt katolska dogmerna. De har vi aldrig trott på eller förkunnat, vilket är tydligt för alla som hört Livets ords undervisning genom åren.

 

– Det är en signal i sig att det bara är Ulf och Birgitta som nu tar det här steget. Jag ser ett enormt värde och existens­berättigande i det frikyrkliga arv som jag själv är en del av.

 

Han håller med om att det är viktigt att Livets ord förtydligar sin identitet – sedan något år tillbaka arbetar församlingens styrelse, teologer och bibellärare för att utveckla och förtydliga lärosatserna – men betonar samtidigt att situationen med Ulf och Birgitta inte beror på en vagt formulerad trosgrund.

 

Tydligare liturgi

 

Något han ofta får frågor om gäller nattvardsfirandet där Livets ord har utarbetat en allt tydligare liturgi för att fylla firandet med mer ”värdighet”. Rent praktiskt har man plockat in syndabekännelse och förlåtelse, trosbekännelsen och bönen Vår fader. Och i stället för att dela ut små glas till besökarna där de stod började man gå fram och ta bröd och vin, precis som i många andra kyrkor.

 

– Men allt som har en ordning eller liturgi, är inte per definition katolskt. Vi firar fortfarande nattvard utifrån den evangeliska teologin, och ställer inte upp på den katolska transsubstantiationsläran (som lär att brödet och vinet de facto är Jesu kropp och blod och inte en symbol för detta, reds anm).

 

Har en evangelisk syn

 

– Om man går till en metodistkyrka, en equmeniakyrka eller Svenska kyrkan så hittar man nästan exakt samma nattvardsfirande.

 

Var står ni i synen på Bibeln, jämfört med det katolska synsättet?

 

– Vi har en evangelisk syn, med Bibeln som Guds ord och som den största och slutgiltiga auktoriteten. Naturligtvis har vi med sunt förnuft och erfarenhet, men i den evangeliska tron ligger att Bibeln har en särställning. Det har jag alltid trott och det tror jag fortfarande.

 

Joakim Lundqvist konstaterar att församlingen har haft flera katolska talare inbjudan på senare år. Men man har också haft många talare från pingst, EFK, Vineyard och Svenska kyrkan, som kanske inte väckt lika stor uppmärksamhet utåt.

 

Breddande – inte konvertering

Hösten 2013 uttryckte Ulf Ekman för första gången det exklusivt katolska, enligt Joakim Lundqvist, som påminner om att han då själv skrev en krönika där han markerade var församlingen stod.

– Under några månader blev det en lite märklig situation.

– För oss har det aldrig handlat om konvertering, utan om ett breddande. Vi har inte varit ute efter en exklusiv enhet med enbart katoliker, utan den stora, breda enhet som avspeglas i exempelvis Jesusmanifestationen.

 

Ur den aspekten tror Joakim Lundqvist att det kanske blir enklare och tydligare nu än om Ulf Ekman hade varit kvar i Livets ord, men haft sin sympati i det katolska.

 

– Det hade varit en ohållbar situation. Nu kan vi gå vidare med tydlighet var vi står teologiskt, och utan att göra avkall på vår enhetsprocess. Det tror jag i förlängningen kan vara väldigt positivt.

 

Mitt i det omtumlande sammanhang som församlingen levt i den senaste tiden ser Joakim Lundqvist en positiv utveckling på lokalplanet. Under hösten och vintern har man i genomsnitt haft cirka 300 personer fler på gudstjänsterna än året innan. Och för någon vecka sedan döpte man 30 personer, de flesta nyfrälsta. Har då många lämnat församlingen i och med paret Ekmans besked?

 

– Det rör sig om sju-åtta personer hittills. Jag tror att de allra flesta i församlingen är väl medvetna om att Livets ord går vidare, växer och utvecklas i samma inriktning som tidigare.

 

Agerandet väckte frågor

 

Ulf Ekmans teologiska svängning har väckt frågor och känslor hos många, konstaterar han vidare. Framför allt är det i den äldre generationen som levt länge med Ulf Ekman, medan många i 30-35-årsåldern och nedåt inte tar det så hårt.

 

– Jag får vara pastor både för dem som känner förvirring och dem som nu vill gå vidare. Och vill leda dem med varsamhet och lyhördhet åt båda hållen.

 

Thomas Österberg - Redaktionschef    Publicerad i Dagen: 2014-04-22
 
http://m.dagen.se/nyheter/det-har-aldrig-handlat-om-konvertering/
 .................
 

+ "Återgång till sanningen, reformation, är helt nödvändig idag." - av S-E Sköld

Gästkommentar av S-E Sköld:
 
'JESUS talade vé och kvarnsten, och havets djup, över villolärare, förförare, och Paulus talade förbannelse över villoförkunnare, om de så vore de - apostlarna - själva, eller en ängel från himmelen, som kom med en sådan lära, som för Jesu lärjungar BORT FRÅN SANNINGEN! 


I dag har vi en betydligt "snällare" syn, harmlösare. Vi försöker jämka, och resultatet blir en blandlära, som Gud inte stadfäster, som Sitt Ord! 
 

Om vi vill se Guds gärningar bland oss, får vi återvända till Skrifterna, och där söka reda på originalet av GUDS EVANGELIUM. 
 

Det är en sådan återgång till sanningen, till sanningens Ord, som ned genom tiderna kallats reformation! En anledning till, att vi till synes tar "lätt" på om förkunnelsen är sann eller falsk, kan vara vår ljumhet: den gör att vi även tar lätt på om människor blir förförda av falska läror. 
Vi bryr oss helt enkelt inte! Det är oss likgiltigt. 
 

Men vi är där nu, när ett sådant återgång, reformation, är helt nödvändig."
 
 
S-E Sköld
.....................
 
 

+ Vilken 'Jesus' och vad menas med 'kristen'? Undervisning av Stig Andreasson "Katolicismen kontra evangelikal kristendom".

Jag vill bifoga Stig Andreassons utmärkta undervisning "Katolicismen kontra evangelikal kristendom".
 
Hoppas att fler katoliker tar del av denna serie och fattar ett beslut att ENDAST följa Herrens ord - utan sammanblandning med hedendomen.
 
Klistrar in länken med undervisningen i 5 delar:
 
http://www.youtube.com/watch?v=j74whXJBufg&sns=em
 
.................
 
Läs mer på Bibelfokus:
 
 
"Katolicismen i Bibelns och historiens ljus"
 

Tre föreläsningar av Stig Andreasson

 

Föreläsningarna av Stig Andreasson är hämtade från den konferens som "Nätverket för information om nyandlighet och mystik" höll i Örebro den 26 april 2008.

 

Föreläsningarna innehåller mycket fakta från bl.a. Katolska kyrkans egna katekes, historiska fakta samt intressanta vittnesbörd från Stigs 50 år som missionär i Frankrike. Att Stig dessutom föreläser på ett mycket seriöst och behagligt sätt med inslag av varm humor gör lyssnandet dessto trevligare. Vi rekommenderar därför att du lyssnar till dessa inspelningar å det varmaste.

 

Föreläsningarna finns även i en något längre bokform med namnet "Katolicismen i Bibelns och historiens ljus". Du kan läsa denna via länken nedan.

 

"Katolicismen i Bibelns och historiens ljus" -föreläsningar i textversion (mer omfattande)


Många anser idag att det inte finns några nämnvärda motsättningar mellan katolicism och evangelisk tro. Liksom alla andra kyrkosamfund skriver ju den katolska kyrkan under på den apostoliska trosbekännelsen.

 

Som kristna bygger vi alltså allesammans på samma grund, menar man. Detta resonemang är emellertid högst missvisande. Problemet är att påvekyrkan i eftertid har lagt till en rad nya dogmer, som är totalt okända i den gamla trosbekännelsen.

 

Dessa dogmer har medfört en radikal förändring av den kristna trons samlade innehåll. Det är därför hög tid att sprida kunskap om vad den katolska kyrkan verkligen står för. Det är just detta som är avsikten med denna lilla skrift.

 


Föreläsning 1: Skillnaden mellan evangelisk och katolsk tro

 

 Lyssna till del 1 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 47 min
Storlek 16,3 Mb
Format: mp3, mono

 


Föreläsning 2: Katolska kyrkans syn på kyrkan och församlingen

 

 Lyssna till del 2 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 44 min
Storlek 15,2 Mb
Format: mp3, mono

 


Föreläsning 3: Skillnaden mellan frälsningens väg enligt Bibeln och enligt Katolska kyrkan

 

 Lyssna till del 3 (Högerklicka för att ladda hem)

Längd: 35 min
Storlek 12,2 Mb
Format: mp3, mon0

 

http://bibelfokus.se/node/90

..............................

 
// Mvh.

+ Begrunda olika röster: dubbla budskap.

Kära syskon!

 

Vill lägga till en artikel kring Ulf Ekmans konvertering till arkivet.

 

Vem står var i dagens läge? Stanley Sjöberg, t.ex.

Blindheten faller, när man ärar varandra.

 

Så här blandat och förledande skriver Stanley Sjöberg i ”Världen idag”:

 

Citat: ”Ulf Ekman har varit en förebild och är trovärdig som personlighet i sin kallelse. Han kommer efter en tid att betyda lika mycket som katolsk predikant då han framträder i konferenser och allkristna samråd.

 

En person förmanade mig att inte kritisera Ulf Ekman. ”Gud uppmanade ju faktiskt profeten Hosea att gifta sig med en otrogen kvinna med ett dåligt förflutet.

 

Vi får vänta och se om Gud har en speciell tanke med att Birgitta och Ulf Ekman förenar sig med katolikerna”, tillade hon.

 

Stanley Sjöberg” (slut citat)

 

http://www.varldenidag.se/debatt/2014/04/04/Det-ar-lang-vag-tillbaka-till-70-talets-enhetsvilja/
…………

 

Reflektion:

 

Detta stämmer inte.

 

Ulf Ekman har kommit med auktoritär ledarstil, splittring, JDS-villoläran och falska profetior.

 

I ena stunden kunde det heta att Gud hade sagt åt honom att åka till ett land, men när det inte gick vägen, så deklarerade UE att Gud hade ändrat sig och sagt, att UE skulle åka till… ett annat land!

 

Den som ville pröva U. Ekmans ‘utsagor’ enligt Skriften anklagades med en gång för att vara driven av en ‘kritisk ande’!

 

Ja, Stanley Sjöberg, Ulf Ekman har varit ‘en förebild’ – men snarare i hur man förleder och lurar Herrens församling. Tyvärr…

 

Och när det gäller det manipulativa rådet att inte kritisera UE utan se det som en parallell med Hosea (?!), så stämmer det inte alls med Skriften:

 

Herrens tjänare Hosea var trogen Herren och fick utstå ett enormt lidande i sitt hjärta, när han fick skaffa sig en sköka till hustru för att åskådliggöra folkets otrohet.

 

Dvs. Hosea gick inte jublande glad åt fel håll! Han fattade varken ett EGET beslut i saken eller gjorde reklam för otrohetens väg!

 

Han hade inget avfälligt hjärta.

 

Det är en enorm skillnad!
…………

 

+ Stå för sanningen! Evangeliet.

 
 Saxat ur "The True Reformation":
 
 

"Stå för evangeliet"

 

Det finns en och annan som säger att det är "dags att träda fram", "dags att stå upp för evangeliet" och liknande.

 

Jag får lust att svara att det har vi gjort länge och betalat ett ganska högt pris för det(mätt med "svenska mått").

 

Vi har inga andra ambitioner än att vara röster - kallade av Gud - som uppmuntrar dem som följer Jesus och håller sig till Guds ord och evangeliet, vittna om Jesus och varnar för villovägar. Att försvara evangeliet innebär nämnligen också ett ansvar att avslöja det som är i mörker och det som är förfalskningar.

 

Ef 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

(...)

Må var och en vara trogen i den uppgift och tjänst som Gud har kallat honom eller henne till. Vi som älskar Jesus och vill stå för sanningen är "ett i anden" och måste inte befinna oss på samma plats eller göra samma sak.

 

Vi ska fortsätta att göra det vi upplever att Herren lägger på våra hjärtan, tillsammans eller utspridda. Gud är varken beroende av mängd eller stora satsningar. Gud gör det han har bestämt och ingen kan hindra honom. Han låter allt han vill få tjäna hans syften när han vill - även internet. 

 

Mvh
Elvor Ohlin

 

http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN19-03-14.html

....................

 

+ Dokumentär SVT2 - "Holy Money"

En viktig brittisk dokumentär på SVT-play.
 
"Påven och pengarna"
 

http://www.svtplay.se/video/1966013/paven-och-pengarna

 

Brittisk dokumentär från 2014. Katolska kyrkan skakas av skandaler. Det handlar om sexuella övergrepp, penningtvätt och korruption. Den nye påven Franciskus har sagt att han ska rensa upp i missförhållandena.

 

Han har starka ekonomiska och rent kriminella intressen mot sig och frågan är om han kommer att lyckas.

 

Längd: 1 h
Tillgänglig till: tis 13 maj (27 dagar kvar)
Sändes:sön 13 apr
Rättigheter:
Kan endast ses i Sverige.
Kan ses i mobilen.
Tillgänglighet:
Valbar textning

.............................
 
 // Mvh.
 

+ Sigvard Svärd: Vi har ett ansvar att.....

Mycket bra undervisning av Sigvard Swärd:

Vi har ett ansvar att pröva våra pastorer

 
Ingen person i Guds rike kan skylla på andra, med hänvisning exempelvis till att man är godtrogen och lättledd.
 

Det finns synnerliga skäl att noggrant pröva kristna ledare, och då menar jag främst sådana som utgör sig för att vara, eller som avskiljts till att vara herdar för en hjord. I mer frikyrkliga sammanhang kallas ju dessa framför allt för pastorer, ibland med vissa skillnader i tjänster och befattningar, givna eller självpåtagna. Jag är själv en av dessa, som därmed också noggrant behöver prövas.

 

Har lagt märke till två vanliga beteenden som mer eller mind­re tydliggörs. Det ena handlar om att markera sin ställning som pastor, det andra rör sig om hur man brukar sin ställning som pastor. Så snart en pastor överdriver i att markera, visar på karriärbeteende, eller osunt utnyttjar sin ställning genom att manipulera och maktmissbruka, är det farligt läge. Men hit hör även två andra ingredienser som ger kännetecken åt en pastor, nämligen förkunnelsens innehåll och hur livet levs i allmänhet.

 

Det förstnämnda är oundvikligt för församlingen att missa, det andra är inte lika lätt att ha grepp om. Pastorer som förkunnar villolärigt eller som inte inbjuder till genomlysning, är det bäst att akta sig för. Bibeln varnar folket för hög­modiga apostlar och för felaktigt bruk av ledande tjänster.

 

Ansvaret som vilar på oss pastorer är heligt, och en gudomlig bedömning kommer att avgöra hur det ha skötts.

 

Men Bibeln ger också exempel på vikten av att bedöma vad som förkunnas och hur illa det kan gå om man väljer att efterlikna en osund förebild. Vilket alltså betyder att en församlings medlemmar, en väckelserörelses folk, inte är helt utan skuld när ledarna leder vilse. Prövandet är nämligen fastslaget i Bibeln.

 

Valet att hålla med och åka med när läromässiga avvikelser sker, när högmod har hamnat i förarsätet, kan inte enbart skyllas på pastorer. Inte så att folket får de ledare de förtjänar, men ingen människa i Guds rike kommer undan personligt ansvar. Ingen person ansluten till Guds rike kan egentligen skylla på andra, med hänvisning exempelvis till att man är godtrogen och lättledd.

 

Det är ju till och med så att varje människa här i tiden personligt ställs inför valet att välja Jesus eller att välja bort honom. Skulle det plötsligt vara så annorlunda för den som har blivit en troende? Samma valprincip måste väl gälla då? Det är absolut möjligt i Sverige att äga en egen bibel. Och Gud ger den helige Ande som hjälpare åt den som ber om det.

 

Nog får även en enskild kristen stå till svars inför Gud om man lät sig luras av ledare, om man inte sa ifrån till sin pastor när det höll på att barka iväg åt fel håll. Flera pingstpastorer som låtit sig bländas av andra mer namnkunniga pingstpastorer, som uppenbart försökt få dessa namnkunniga pastorers uppmärksamhet för statusens skull, har antingen sålt sin själ eller stått där med lång näsa. En hel bok kunde fyllas med vad jag har sett och hört på detta område. Nej, nu är det inte tid för folket att skylla ifrån sig. Däremot är det tid att var och tar sitt ansvar – och i fortsättningen noggrant pröva.

 

Sigvard Svärd

 

http://urbaptistiskpingst.se/debattartiklar/index.html 
 
 
(Publicerad:  2014-03-25 i Dagen)
.........................
 

+ Några guldkorn ur Ordet

Undervisning ur Skriften:

 
 
 
HERREN avskyr falsk våg, full vikt behagar honom.
 
När högfärd kommer, följer förakt, men hos de ödmjuka är vishet. 
 
De redbaras ostrafflighet leder dem, de trolösa fördärvas genom sin falskhet. 
 
 
Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. 
 
Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn, den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. 
 
De redbaras rättfärdighet räddar dem, de trolösa fångas av sina begär. 
 
När en ogudaktig dör, blir hans hopp om intet, det de onda väntar på går förlorat. 
 
Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa, genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. 
 
 
Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd, genom de ogudaktigas mun rivs den ner.
..................
 
// Mvh.
 

+ Att urskilja förförelse

Bra undervisning från Sola scriptura:

 

Citat: ”Men ormen var listigare än alla andra markens djur, som Herren Gud hade gjort…” (Gen 3:1).

 

”Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare ska komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar…” (2 Petr. 2:1).

 

Grundtextens pareisago ”på smygvägar införa” kan också översättas ”införa vid sidan om ..”

 

”Några människor har nämligen innästlat sig hos er …” (Judas v 4). pareisdyo – ”nästla sig in”, kan översättas ”komma in vid sidan om ”

 

Hur ofta hör man inte kommentaren: ”Men det verkar ju vara så bra och det ger så god frukt hur skulle det då kunna vara ett bedrägeri?”

 

Tror vi verkligen att ett andligt bedrägeri ska vara alldeles uppenbart? Varför skulle Bibeln i så fall beskriva de andliga bedragarna som ”listiga”, eller att de kommer ”på smygvägar” att de så att säga slinker in ”vid sidan om” det som är sant?

 

Barnes bibelkommentar förklarar i utläggningen av 2 Petrus 2:1, att:

 

”…[falska lärare] kommer aldrig till en början att gå ut öppet med sina läror, utan istället, samtidigt som deras undervisning till synes stämmer med Sanningen, i det fördolda håller sig med åsikter som i själva verket undergräver trons grundvalar.

 

Det grekiska ord [pareisago ] som använts i denna vers betyder egentligen ”att föra in vid sidan om (något annat)”. Inget kan heller bättre uttrycka hur falsk lära vanligtvis förs in i den kristna förkunnelsen.

 

Hela processen bygger på att man ägnar sin uppmärksamhet åt andra och vällovliga ämnen, vid sidan om det falska lärostoff som samtidigt obemärkt smyger sig in i förkunnelsen.

 

Det är således vid sidan om , eller tillsammans med, inhämtandet av sanna lärosatser, som sinnet leds att bit för bit göra avkall på fundamentala principer, och sedan i förlängningen hamna i direkt förvillelse.

 

De som lär ut falska dogmer gör det ju sällan öppet.”

 

http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=575

................

// Mvh.


+ Löftena kunna ej svika!

 Markus 26:55

 

"I samma stund sade Jesus till folkhopen: "Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig.

 

Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skulle uppfyllas." Då övergav alla lärjungarna honom och flydde."

................

 

"Löftena kunna ej svika"

 

1. Löftena kunna ej svika, nej, de stå evigt kvar.
Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har.

 

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna.

Men den som tror skall finna, löftena de stå kvar.

 

2. Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp.

 

3. Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har.
Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar.

 

4. Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het
vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet.

 

5. Tro när dig vännerna svika, tro när blott en står kvar.
Jesus din vän skall dig följa alla, ja alla dar.

 

6. Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas det som du trodde här.
 
...............
 
Prisad vare Herrens Namn!
 
Amen.

 .......................


+ Sjung, när vägen blir trång!

Läsarsånger:

  

En underbar väckelsesång i svåra tider!

Hallelu'jah! 

 

"Snart skall dagen gry"

 

1. Smal den är att vandra korsets stig,
och ibland den syns väl trång för mig.
Men jag vet att säkert hem den bär,
ty min Jesus banat vägen här.
 
 
Halleluja snart skall dagen gry,
Jesus kommer uti brusten sky.
O, jag längtar hem från tårars land,
hem till himlens ljusa sköna strand.
 
 
2. Ej det går med delad håg där gå,
om du skall för Mästaren bestå.
Nej, du måste taga korset på,
och gå den väg som Jesus bad dig gå.

 

3. O, min vän om du idag förstår,
att din väg emot fördärvet går.
Vet ännu finns frid i Jesu sår,
pris ske Gud den porten öppen står.

 ....................

 


+ Evangelii sanning!

Detta är evangelium – omvändelse från synd till sanningen och uttåg ur mörkrets rike:

 

Ef.2:2

”Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.”

 

Apg.26:14

”Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska:

 

‘Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden.’

 

Jag sade: ‘Vem är du, Herre?’ Och Herren svarade: ‘Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna.

 

Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud.

 

Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.’”

 

Kol.1:13

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.”

 

1 Petr.2:9

”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.”
….

 

Herren har fördelat ansvaret för Sin Församling till lemmarna, för att ingen ”surdeg” ska ödelägga Hans verk.

..............

1Joh.4:1

”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.”
…………….

 


+ Låt oss be om en ny reformation i vårt land!

Från Bibelfokus - av Lennart Jareteg:
 

Reformatorer uppstår

 

Men så mitt i allt detta elände uppträdde det då och då en kung som var efter Guds hjärta, som levde efter Guds stadgar och bud och som gjorde det som var rätt i Herrens ögon.

 

Dessa kungar framstår som stora reformatorer av tron och trosutövningen, och det är så välsignat att läsa om dessa stora gudsmän! Det skänker både glädje och hopp! Det ger en längtan efter en liknande reformation i vårt land!

 

Men den andliga pendeln slår ständigt fram och tillbaka i dessa texter. Efter att en kung framträtt som reformerade tron i landet, så kunde kungens egen son sedan leda hela landet till avfall när denne kom till makten.

 

Så det pendlar i dessa texter mellan hopp och förtvivlan, men för varje pendelslag gick avfallet ännu längre.

 

Till slut fanns ingen räddning. Då utlämnade Gud sitt folk till deras fiender som intog landet, dödade och plundrade och förde bort folket – först Israels folk till Assyrien och sedan resten av folket till Babylon.

 

Några kungar och reformatorer i Juda rike vill jag här kortfattat nämna:

 

  • Asa – han avsatte t.o.m. sin mor från hennes drottningvärdighet eftersom hon hade satt upp en avgudabild. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 14-15 (även 1 Kungaboken 15:9-24).
 
  • Josafat, han sände bl.a. ut folk i hela riket som skulle undervisa folket i Guds Lag. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 17-20.
 
  • Hiskia – bland mycket annat gott han gjorde, renade och återinvigde han templet och återinförde påskfirandet. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 29-31 (även 2 Kungaboken kapitel 18-20.
 
  • Josia, han rev sönder sina kläder i förtvivlan över hur långt ifrån Guds stadgar och bud folket levde, och han lät folket fira påsken på ett sådant mäktigt sätt som de inte hade gjort sedan profeten Samuels dagar. Läs om honom i 2 Krönikeboken kapitel 34-35 (även 2 Kungaboken kapitel 22-23).
 

Avfall i kristenheten

 

Är då vi kristna bättre än judarna? Vi har ju också fått vara med om Guds väldiga gärningar – inte minst i våra enskilda liv. Vi har fått göra ökenvandringar där Gud sörjt för oss så att vi kommit igenom osv.

 

Jag tror det är många kristna som idag inte är medvetna om hur långt bort den s.k. evangeliska kristenheten kommit från Guds Ord och evangeliets budskap.

 

Synar man kristenheten ordentligt, lyssnar till vad som förkunnas, ser vad man har för sig i församlingarna, läser vad som skrivs av förkunnare, teologer och andra kristna författare, så är det mycket tydligt att en stor del av den evangeliska kristenheten kommit långt in på villovägar!

 

http://bibelfokus.se/reformation

................

 


+ Ny församling bildas i Linköping!

Från Dagen:
 

Ny församling bildas efter diskussion om Bjärka-Säby

 
På söndag bildas en ny församling i Linköping av en grupp före detta medlemmar från Sionförsamlingen.
 

Sedan i slutet av januari har de samlats varje söndag i en hyrd lokal på Snickargatan i Linköping.

 

I söndags startade gruppen en söndagsskola och ambitionen är bönemöten varje vecka och regelbundna bibelstudier.

 

Styrelse på sex personer

 

Mellan 20 och 45 personer har kommit på samlingarna, berättar Lasse Alfredsson, en av den som nu ”ordnar församling”.

 

– Så sa man förr och vi har fattat tycke för det begreppet. Men juridiskt sett är det ett konstituerande årsmöte där vi bildar den här föreningen gentemot staten. Då väljer vi en styrelse bestående av sex personer.

 

Lämnade Sionförsamlingen

 

I fredagens Dagen (4 april) förklarade Lasse Alfredsson att han och 19 andra valt att lämna Sionförsamlingen (Pingst) på grund av sin syn att arbetet på Nya slottet Bjärka-Säby som drivs av Sionförsamlingen blivit alldeles för influerat av katolsk och ortodox andlighet. Ytterligare tre personer har lämnat Sion sedan dess.

 

Ingen bitterhet

 

Namnet på den nya församlingen avslöjas först på söndag.

 

– Namnet kommer att vara tydligt identifierande. Vi vill betona att vi är en fri församling med ett karismatiskt hjärta, men vi har inga planer på att ansluta oss till något samfund nu, säger Lasse Alfredsson.

 

Kommer ni att anställa någon pastor?

 

– Inte än. Nu vill vi först få ett ordnat sammanhang att utgå ifrån.

 

– Vi kommer att fokusera på en församlingsledning i enlighet med Nya testamentet, med äldste, föreståndare och andra tjänster som omtalas där, som bibellärare och evangelister. Vi vill vara en utåtriktad församling som vill nå ut till Linköping med budskapet om Jesus.

 

– Vi känner ingen bitterhet i förhållande till Sionförsamlingen. Vi vill välsigna och kunna ha gemenskap med både medlemmar och församlingsledning, säger Lasse Alfredsson.

 

Publicerad: 
2014-04-10
 

+ Varning för Ulf Ekmans bokrekommendationer!

Kära syskon!

 

Några pusselbitar att lägga ihop…

 

Peter Kreeft är professor i filosofi på jesuiternas Boston College:

 

”Boston College (BC) is a private Jesuit research university located in the village of Chestnut Hill, Massachusetts, USA.” (Wikipedia)

 

Egentligen vill jag inte länka till den bloggen men för att alla ska förstå min reservation och försiktighet, så gör jag det.

 

Självklart lovprisar Ulf Ekman P. Kreeft – och inte bara det – han försvarar Kreeft på sin egen blogg 2012!

 

Citat:

”TILL FÖRSVAR FÖR PETER KREEFT.

 

15 MAJ, 2012 ULF EKMAN

 

Framför mig ligger en bok av Peter Kreeft. Jag gillar verkligen honom.
Han är en mycket duktig katolsk (läs: kristen:)) apologet. För ett antal år sedan gav Libris ut en av hans böcker som jag läste med stor glädje: ”I väntan på vadå?”, ett fiktivt samtal mellan C.S Lewis, Aldous Huxley och John F. Kennedy om livets mening och mål.” …

 

http://ulfekman.nu/2012/05/15/till-forsvar-for-peter-kreeft/
………..................

 

Men Ordet säger:

 

2 Petr.2:1

”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som SMYGER IN förödande läror.

De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.”
……...............

 

En gemensam nämnare i den falska ekumeniken –> C.S. Lewis – inte så oskyldigt inflytande som många tror.

 

Citat från U. Ekmans blogg fr. 2009:

 

”APROPÅ ENHET OCH C.S. LEWIS.

 

20 DECEMBER, 2009 ULF EKMAN

 

Här kommer ett lite längre och belysande citat om enhet från C.S. Lewis, en viktig kristen författare som ofta citeras i olika sammanhang. Något att tänka på inför julen kanske:

 

”Kristendom mot urvattnad kristendom.”

 

Tiden är alltid mogen för återförening. Splittringen bland de kristna är synd och en skandal och kristna bör alltid sträva mot återförening, om så endast i sina böner.

 

Jag är bara en lekman och har nyligen blivit kristen och jag vet inte så mycket om detta, men allt det som jag har skrivit och tänkt ut har jag alltid hållit mig till de traditonella dogmatiska ställningarna.

 

Resultatet är att bekräftande brev når mig från de mest skilda slag av kristna. Jag får till exempel brev från jesuiter, munkar och nunnor såväl som från kväkare och walesiska frikyrkliga, med flera.”

 

http://ulfekman.nu/2009/12/20/apropa-enhet-och-c-s-lewis/
……….

 

 

+ Matnyttigt på Bibelfokus: ”Den långsamma tillvänjningens strategi”

Kära syskon!

 

Bra undervisning av Lennart Jareteg på Bibelfokus:

 

"Ett effektivt sätt att stoppa reformationen är då att i små portioner så in villoläror och villfarelser i den evangeliska kristenheten.

 

Dessa småportioner accepteras successivt och därmed korrumperas församlingarna också successivt – inifrån. Detta i linje med den långsamma tillvänjningens strategi.

Självklart arbetar satan så här, men om Katolska kyrkan gör likadant, kan jag inte med säkerhet säga något om.

 

Dock är det väldigt misstänkt när det i den evangeliska kristenheten allt oftare etablerar sig villfarelser som kan utgöra en utmärkt plattform för ekumenik med Katolska kyrkan, en ekumenik som dessutom ofta dikteras av just Katolska kyrkan.

 

För egen del ser jag tydligt att falsk karismatik (obibliska eller falska andliga manifestationer och yttringar) och s.k.kristen mystik är sådana företeelser som planterats in successivt i den evangeliska kristenheten och som idag utgör en utmärkt plattform för en antikristlig ekumenik med både Katolska kyrkan och New age-rörelsen mfl. "

 

http://bibelfokus.se/koka_grodor

.................

// Mvh.

 


+ Ett skriftenligt perspektiv på Herrens Församling.

Att forska i Skriften ger nödvändig kunskap om Herrens vägar.

 
Sagt av Göran Lennartsson (Dagen 2014-04-02):
 

Historisk förnekelse ingen bra enhetsgrund

 
I efterdyningarna till Ulf Ekmans konvertering till Romersk-katolsk tro förekommer analyser från kyrkovetenskapliga, kyrkohistoriska och teologiska infallsvinklar. Hittills saknar jag det bibliska perspektivet i samtalet.
 

Från biblisk horisont är det två fundamentala aspekter av självförståelsen hos den kristna församlingen (ecklesiologin) som är viktiga att ta med.

För det första beskriver Apostlagärningarna Jesusväckelsen i Jerusalem som en inomjudisk rörelse. Detta faktum påverkar hur man uppfattade ’kyrkans väsen’ i urkristen tid.

För det andra är det tydligt för Nya testamentet att den hednakristna grenen av urkristendomen har sin förutsättning i denna judiskt-kristna rörelse. ’Kyrkan’ konstitueras genom Israel. Låt mig få utveckla dessa båda förutsättningar något.

 

Församlingen i Jerusalem som skildras i Apostlagärningarna var judisk. Jakob som under decennier ledde den beskriver hur alla medlemmar ’håller strängt på lagen’ (Apg 21:20). Församlingens identitet var Israel. De kristna judarna hade ingen ambition att bryta med den judiska världen. De förblev lojala med Mose och det judiska folket. Paulus var angelägen om att stärka banden mellan hednakristna och judar.

 

Identifikationen med det judiska var inget övergående. Den urkristendom som Jakob representerar dog inte ut. Kunskapen om kristna judar har under senare decennier ökat drastiskt genom historisk forskning. Den visar att judiska kristna utgjorde en betydande rörelse vars spår kan följas in i medeltiden. Låt oss hjälpas åt att avliva myten att kristen judendom dog ut efter apostlarnas tid! Beklagligtvis marginaliserades den dock i den hednakristna kyrkan.

 

Ur biblisk synvinkel bör ett par missförstånd undanröjas. Kyrkan instiftades inte i och med att Jesus talade med Petrus om Klippan (Matt 16). Inte heller föddes den kristna församlingen på pingstdagen (Apg 2). Självförståelsen är i stället att efterföljarna till Jesus står i kontinuitet med församlingen (ekklesian) i Gamla testamentet. Det förklarar exempelvis hur Hebreerbrevet kan beskriva släktskapet mellan trons folk i Gamla testamentet och de kristna.

 

Den hednakristna grenen av urkristendomen var beroende av Israel i allt. Paulus skriver att hedningarna var utan del i Guds förbund, men har nu genom Jesus fått lära känna Israels Gud och delar nu förbunden med judarna (Ef 2). Paulus tar en bild. De hednakristna är inympade i olivträdet (Israel) och sitter på samma rötter som kristna judar (Rom 11). I urkristen tid levde kristna hedningar i samförstånd med judekristna utan att konvertera och bli judar.

 

Det tog århundraden innan de historiska kyrkorna antog sin nuvarande form. Under den perioden ändrades kristna relationen till judarna. Kyrko­fäder undervisade felaktigt att Nya förbundet slutits med den hednakristna kyrkan – inte Israel. Kyrkan kom också att betrakta sig som Guds nya gudsfolk. Tvärtemot Nya testamentes syn. Medvetet distanserar den sig också från arvtagarna till Jakob.

 

Kristen enhet kan inte bygga på förnekelse av historien. Insikt om att urkristen tro rymmer både en kristen-judisk gren och en hednakristen, måste få konsekvenser för vår kristna identitet.

 

Den teologiska potential att samla alla troende kristna som Rom och Konstantinopel saknar – om metaforerna tillåts – har Jerusalem!

 

Göran Lennartsson, pingstpredikant, teologie doktor, Uppsala

................

http://m.dagen.se/opinion/asikt/historisk-fornekelse-ingen-bra-enhetsgrund/

 
 

RSS 2.0