+ Jer.17:13 "...De har övergivit HERREN, källan med det levande vattnet."

Den som representerar folket, har inte mandat att gå egna ärenden i folkets namn. Herren håller på just nu att skapa ordning på torpet.

Jag klistrar in hela artikeln av Nils-Olov Nilsson i Dagen, den 30 mars 2011:

"Varför ska våra pingstledare åka till Rom på studiebesök?"

När jag bläddrade
genom Dagen 23 mars höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen. Våra pingstledare är på väg till Rom för att möta påven och studera katolicismen.

"Bara den som är otrygg är rädd för ett samtal." Så uttrycker sig Pingst FFS föreståndare Pelle Hörnmark och syftar på dem som har en avvikande åsikt om de samtal som sker mellan samfundet och Katolska kyrkan. De här samtalen hade sin början år 2003 på initiativ av dåvarande föreståndaren för Pingst, Sten-Gunnar Hedin.

Hörnmarks uttalande är synnerligen märkligt. Det kan hända att det finns en del otrygga människor i de som tycker annorlunda, men att generalisera som han gör är endast ett uttryck för okunskap, eller ovilja att erkänna att vi är många som inte delar hans uppfattning.

Och vi är oroliga inför det vägval som man nu gör på flera fronter. Det verkar som om man struntar blankt i dem som har andra åsikter. Utan tvekan ser vi en förvandling bort från folkrörelseidealet mot ett episkopalt styre där lekmännen mer och mer marginaliseras. Den nya hierarkin byggs för fullt.


Vi är många inom Pingst och frikyrkan som inte förstår varför vi över huvud taget ska samtala med en rörelse som orsakat så mycket lidande som Katolska kyrkan. Jag har sedan 1972 varit missionär i Spanien och Sydamerika och mycket noga följt de tragiska händelser som den kyrkan stått för. Många som sysslat med mission vet vad jag menar.

Katolska kyrkan har dessutom läror som vi anser klart obibliska. Att säga att vi till exempel har samma syn på Jesus är inte sant. Visserligen kan vi båda stryka under på hans eviga gudom och inkarnation men det finns mycket som skiljer oss åt. Eukaristin och mässoffret framställer Jesus roll på ett helt annat sätt än den Jesus jag känner från Nya testamentet. Synen på Maria, sakramentsläran, helgonen med mera gör att det är en avgrunds skillnad mellan oss.

I Dagen 18 mars får vi får veta att kvarlevorna efter den helgonförklarade Thérèse av Lisieux har anlänt till Israel för att turnera bland de katolska församlingarna i Israel och Palestina. Det är inte den sortens religion pingströrelsen bör skapa relationer med.


Det är dags för profeterna att tala på murarna och mana till helighet och omvändelse. Om inget drastiskt sker är vi nog många som får se oss om efter en annan plats där vi kan återvända till den sunda läran.

Nils-Olov Nilsson teolog
........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=254251


RSS 2.0