Del 10 om Infiltration: I gemenskap med soldyrkan...


Inget nytt under solen...

Ivar Fjeld skriver på sin blogg "News That Matters" ett intressant inlägg om soldyrkan:


 • Hitler had a Sun god symbol on his uniform cap
 •  


  ...
  Horus as a falcon, carrying his father the sun on his head.
  .........................................

   

  Top Posts

  ....................................................................................................................................................

   


  Del 9 om Infiltration: Se upp - det finns ingen frihet för reflektioner!

  Björne Erixon skriver i Dagen "Framtidsvägar för frikyrkan." (Publicerad: 2012-03-1):

  Citat: "Det allmänna prästadömet, är ett annat viktigt kännetecken på klassisk frikyrka, enligt Per-Axel Sverker. Här borde vi kunna återerövra detta värde i ett samhälle som är demokratiskt och inriktat på att myndigförklara människan.

  Utan att fördenskull nedvärdera ledarskap. Eller behovet av autentisk auktoritet. Frikyrkan behöver ledare som lever så att förtroendet för deras ledarskap renas och förädlas. I äkta dialog växer människor. Det finns i det goda arvet från frikyrka, och andra kyrkor. Vi möts i Jesu namn tillsammans, oavsett social ställning, ålder och andra skillnader. Detta skyms ibland av karriärism, exklusivitet och annat som inte stämmer med evangeliet.


  Slutsats: Vi behöver omvända oss till ett liv där alla myndigförklaras och utrustas till tjänst genom Andens gåvor och bär Andens frukt. [...]


  Vi behöver: Gudsrikesperspektivet, en mognande karismatik, en reflekterande dialoginställning till den egna historien och till sökande medmänniskor. Utan Guds Ande dör vi." (slut citat)

  .....................................


  ....................................


  Kommentar: Björne Erixon är författare och - bibellärare vid BJÄRKA-SÄBY! Då är mina frågor följande:

   

  .1) Hur kan man vara bibellärare vid Bjärka-Säby tillsammans med prelater från det katolska systemet, som försöker till varje pris FÖRSLAVA och OMYNDIGFÖRKLARA människan genom att föra folk under påvens diktatur?!

   

  .2) Vad betyder en KLASSISK FRIKYRKA idag? Den 'klassiska frikyrkan' stod upp för det allmänna prästerskapet och lät sig inte träldomsbindas under påvens falska dogmer!

   

  .3) Hur väl går begreppet 'klassisk frikyrka' ihop med KLASSISK KRISTENDOM?

   

  Nu blir jag förvirrad: ingår 'klassisk frikyrka' i den 'klassiska kristendomen'?

   

  Om katolicismen skriver under begreppet 'klassisk kristendom', då kan den väl inte samarbeta med 'klassiska frikyrkor' som är MOT katolicismen?

   

  .4) Hur kan vi - utrustade med Andens gåvor till tjänst som går ut på att VANDRA I LJUSET, i lydnad och avslöjar mörkrets gärningar - samtidigt slå följe med MÖRKRETS RIKE?! ... Obegripligt och motsägande.

  ...........................

   

  Så här skriver en katolsk representant, Anders Lempira, under Lillemor Hallins artikel (se del 8) och avslutar med FÖRBÖNER TILL JESU MODER för 'Kyrkans enande'.

   

  ... Ser ni tvånget? Otroligt!


  Citat från kommentarerna:   "Andres Lempira


  Jesus talar problematiskt nog inte om en "osynlig" enhet i Joh 17 utan om samma SYNLIGA enhet som Guds tre personer har. (en katolskt 1700 årig doktrin) Visst ska vi älska varandra över allt. Amen!! (Enligt Traditionen, St Johannes sista ord. "älska varandra")

   

  Likväl så är ALLA kyrkor grundade av människor undantaget Den Katolska och Ortodoxa Kyrkan (Väst och Öst-Kyrkan) som grundades av Kristus år 33. Det som är splittrat och sönder MÅSTE återställas för att världen skall tro.


  DE skingrade protestanterna (idag uppåt 40 000 olika samfund..:(  MÅSTE återvända hem till Moder Kyrkan med den apostoliska och autentiska kristna Tron. För att detta ska ske måste helig kärlek men också helig tydlighet ifrån Kyrkans ämbetsbärare och lekmän torgföras och levas ut i Kyrkans liv.

   

  /Med önskan om Moderns förböner till Sonen för Kyrkans enanande." (slut citat)

  .................................................

   

  Låt ingen bedra oss!... För utan Guds Ande dör vi....

   

  ............................................................................

   

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=301763

   


  Del 8 om Infiltration: Sanning blandas med lögn på smygvägar - se Alpha!

  Det är inte förvånande att katoliken Lillemor Hallin - som arrangerar Alpha-kurser!!! - vädjar om enhet i sin skrivelse: "Därför är kristenheten i kris" - (Dagen).

  Men denna vädjan om 'enhet' (till varje pris!) där man citerar Jesu ord - tagna ur hela sitt sammanhang - stämmer inte överens med Guds vilja om lärjungarnas AVSKILDHET: ljus och mörker kan inte gå hand i hand, säger Ordet.


  Lillemor Hallin säger helt tvärtemot Skriftens Ord om frälsning endast genom lydnad:

  Citat: "Men denna död är nödvändig för att Kristi enade kropp ska kunna uppstå och fyllas av alla de gåvor som nu finns isolerade inom olika delar av kristenheten, av hela Andens kraft, och så gå in i sin verkliga kallelse.
  Guds folk får inte längre, genom sin oenighet, stå i vägen för människornas frälsning."
  ..................................................

  Kommentar:

  Lillemor Hallin, som sitter i styrelsen för AKKS (Arbetsgruppen för katolsk förnyelse i Sverige) - tillsammans med Bengt Malmgren - arrangerar Alpha-kurser!!! Och i samma veva uppmanar till böndagar för 'andlig förnyelse' där man kan 'välsigna' sådana ockulta rekvisita som rosenkransar och medaljonger, figurer och....??? (se länken nedan ur AKKS brev):

  "BÖNDAGAR FÖR ANDLIG FÖRNYELSE OCH EVANGELISATION   -
  ... Tag med föremål som du vill ha välsignade (andaktsbilder, medaljonger, rosenkransar mm)"
  ..............

  Citat av Lillemor Hallin i AKKS 'evangelisationsbrev':

  "Varje gren av kyrkan har sin särskilda uppgift. Vår speciella uppgift i den karismatiska förnyelsen är att visa att den helige Ande är densamme idag som i den unga kyrkan. Anden har inte dragit sig tillbaka. Han är i full verksamhet världen över och vi kan alla erfara hans utgjutande på samma sätt nu som i urkyrkan.

  Det är därför man i katolska kyrkan undviker att tala om den karismatiska ”rörelsen” (även om en del ändå gör det), utan man talar om den karismatiska ”förnyelsen”, en nåd avsedd för hela kyrkan, för hela kristenheten.

  Ty det har ju visat sig att denna förnyelse är historiens största spontana ekumeniska rörelse genom alla tider."

  Länk: http://www.isidor.se/Portals/kks/AKKSnyhetsbrev/AKKSbrev_aug01.pdf
  ..................................................................................

  Kommentar:

  Vilken 'förnyelse' talar Lillemor Hallin om? Och om vilken 'ande'? Vilken 'ekumenisk förnyelse'?

  Vilken 'förnyelse' i katolska kyrkan, som står fast vid alla sina egentillverkade dogmer i den katolska katekesen?! Som i sin tur går helt mot Skriftens undervisning?

  En 'förnyelse' genom tillbedjan av dödskallar?!


  ...  http://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_of_Kermartin
  ......................................

  Se nedan: bild från Rom - Santa Maria della Concezione dei Cappuccini vid Via Veneto (Den obefläckade avelsens Jungfru Maria av kapucinerna)

  ... Sidoväggen i Skallarnas krypta!
  ...............................................................................................................

  ... Bakre väggen i Skallarnas krypta!

  LÄNK: http://sv.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_della_Concezione_dei_Cappuccini
  .......................................................................................................................

  Uppmaning! Så säger Skriften:

  2 Kor.6:14  "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har LJUS gemensamt med mörker?

  HUR KAN Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  VAD KAN ETT GUDS TEMPEL HA FÖR GEMENSKAP MED AVGUDARNA?

  VI ÄR den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och DE SKALL VARA MITT FOLK.

  Därför säger Herren: GÅ UT FRÅN DEM OCH SKILJ ER FRÅN DEM OCH RÖR INTE VID NÅGOT ORENT.

  Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

  ...........

  UPPENBARELSEBOKEN 18:4 "Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor."

  ...............................................................................................................................................................

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=301599

  ....................................

  Del 7 om Infiltration: C S Lewis + katolicism + Gumbel = Alpha!  ..................................................................

  ¤ KOPPLING nr.1 C S Lewis "trilemma":

  Citat: "Lewis trilemma är ett argument som syftar till att bevisa Jesu gudomlighet.... Jesus sammanfattas antingen som "Sinnessjuk, Lögnare eller Herre", eller som "Tokig, Dålig eller Gud". Detta trilemma avhandlas i boken "Mere Christianity" (Kan man vara kristen?).

  PÅVERKAN
  Och detta trilemma har fortsatt att användas i den kristna apologetiken efter Lewis, bland annat genom författare som Josh McDowell.

  Peter
  Kreeft* beskriver trilemma som "det viktigaste argumentet i den kristna apologetiken." [13] och det utgör en stor del av det första samtalet i Alpha-kursen och som boken
  "Questions of Life" (Livsfrågorna) av Nicky Gumbel bygger på."

  http://en.wikipedia.org/wiki/Lewis's_trilemma
  ............................................................................

  ............................................................................

  ¤ KOPPLING nr.2  -  C S Lewis böcker ingår i Alpha-kursen!


  Vecka 2 -- Vem är Jesus?  -  "Mere Christianity" av C S Lewis

  -----

  Vecka 8 -- Hur kan jag stå emot det onda? - "Screwtape Letters" av C.S Lewis osv.

   

  se länken nedan:

  http://uk-england.alpha.org/sites/alpha.org/files/resources/Reading%20List%202.pdf

  ....................................................................................

   

  ¤ KOPPLING nr.3C S LEWIS-INSTITUTE USA = kurs tillsammans med Alpha!


  Citat: "Om du är en ny troende eller bara tar nu din tro på allvar, se Hjärta & Själ Lärjungaskap som är grundläggande sanningar för en autentisk andlig tillväxt och ett perfekt nästa steg för att hjälpa dig att förstå din tro och fokusera på att växa i Kristus.
  Detta
  tio veckors lärjungaskap-program utvecklas för närvarande i samarbete med Alpha USA och RZIM."

  http://www.cslewisinstitute.org/Heart_and_Mind_Discipleship

  ..........................................................................

  ¤ KOPPLING nr.4  - Funderingar i det romersk-katolska ärkestiftet i Washington:

  Citat: C. S. Lewis' "Screwtape Letters"

  Arlington, VA (Juli 25, 2011)- Söndagen 31 juli och söndagen den 7 augusti kan du gå till Institutet för katolsk kultur för ett samtal om vikten och den underliggande betydelsen av CS Lewis berömda bok The Screwtape Letters, där författaren skildrar hur demoner lockar människan att avvika från en etisk kristen livsstil.

  http://awashingtondccatholic.blogspot.com/2011/07/c-s-lewiss-screwtape-letters.html
  ........................................................................

  ¤ KOPPLING nr.5 - Intervju med den katolske Lewis-experten PETER KREEFT* !


  Citat - fråga till Peter Kreeft: "Några slutliga
  tankar?

  - Efter den bästa konferens jag någonsin deltagit i, med tunga teologer från den romersk-katolska, Öst-Ortodoxa, anglikanska, evangeliska och de stora protestantiska kyrkorna som vistades hela veckan och pratade om sina olikheter, uppriktigt och frispråkigt, men försonligt och lyssnande genom ständiga hänvisningar till CS Lewis samlande ord.

  Fader
  Joe Fessio*
  kom upp vid det avslutande mötet och föreslog att vi skulle utfärda ett gemensamt uttalande som avtal och sade att det som förenar oss alla, trots våra stora olikheter: är skriften, de första sex ekumeniska råden, och de insamlade orden från CS Lewis.

  Alla jublade. Låt hurraropen fortsätta.
  "  (slut citat)
  ...............................

  [*Peter Kreeft, född 1937, är en amerikansk katolsk teolog och professor i filosofi vid Boston College och The King's College. Han har publicerat en rad böcker om katolsk teologi. Kreeft var ursprungligen kalvinist men konverterade till katolicismen, när han läste på college. (Wikipedia)

  *Joseph Fessio 1941- är en romersk-katolsk präst i jesuitorden och grundare och redaktör för Ignatius Press. Han var grundandet Provost av Ave Maria universitet fram till mars 2007. (Wikipedia)]

  http://www.peterkreeft.com/topics-more/interview_cslewis.htm
  ...................................

  JESAJA 2:5 "Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus. Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.

  Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar, oräkneliga är deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar, och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort."
  ............................................................................


  Del 6 om Infiltration:.. Alpha-konceptet - enligt Rom?


  ¤ ALPHA - KUNGARIKE och VARUMÄRKE MED ENSAMRÄTT - en blandning av sant och falskt:

  "by Nicky Gumbel"


  .................................................

  Alpha - en bro från Rom och - tillbaka till Rom

   

  ¤ KOPPLING nr. 1 – Vatikanens ekumenik (katolske biskopen Fulton J. Sheen?!):


  Alpha News juli-oktober 1997 (på sidan 1 i sin rapport från Alpha-konferensen för romerska katoliker) citerar ett påstående av den romersk-katolske biskopen av Hexham och Newcastle, Ambrosius Griffiths:

  - "Det är inte en fullständig genomgång av den katolska läran. Naturligtvis skulle ju inte någon introduktionskurs kunna göra det. Men det innehåller inte någonting som strider mot den katolska läran."

   

  LÄNK: "The Alpha Course - Is It Bible Based Or Hell Inspired?"

  http://grace-gospel.org/alphacourse2.htm

  .....................................

  ¤ KOPPLING nr. 2 - "Toronto-välsignelsen":


  Alpha-kursens grundare Sandy Millar tjänsgjorde som kyrkoherde i Holy Trinity Brompton Church (HTB) i London (1985-2005), där han var Nicky Gumbels chef .

  Sandy Millar har skrivit mycket av Alpha-kursens material och starkt influerat Nicky Gumbel. Millar utsåg sedan Gumbel till chef för Alpha-kursen.


  Sandy Millar hämtade själv sina influenser från Toronto-välsignelsen i Kanada, där han var på studiebesök 1994. Han tog sedan ”the Toronto-blessing” med sig hem till Holy Trinity Brompton, som senare blev känt för att utgöra centret för den ”heliga skratt-väckelsen” i England och Europa med folk som föll omkull druckna i anden. Taxibilarna fick köra i skytteltrafik för att forsla hem de druckna församlingsmedlemmarna.

   

  http://moriel.org/articles/discernment/church_issues/AlphasGodfather.pdf

  ....

  Nicky Gumbel fick själv ta emot denna ”Toronto-smörjelse” på ett möte i sin kyrka i juni 1994, då en förkunnare, Eleanor Mumford, förmedlade ”Toronto-blessing” till församlingen. Senare på kvällen förmedlade Nick Gumbel ”smörjelsen” vidare till sina stabsmedlemmar.

  I en artikel i (Charasmatic Magazine Renewal may 1995) skrev Nicky Gumbel:

   

  Jag tror inte att det är en slump att denna nya utgjutelse av den Helige Ande (Toronto-välsignelsen) har kommit samtidigt som Alfa-kursens explosion. Jag tror att de två går hand i hand."


  Gumbel har sedan förmedlat undervisning om denna ”Toronto-smörjelse” till Alpha-kursens innehåll där det finns en avdelning som kallas för "Holy Spirit Weekend”.

   

  Gumbel säger att:

  ”Syftet med Holy Spirit Weekends är att förvänta sig olika slags konstiga manifestationer och kroppsliga rörelser.

  Ibland, när folk är fyllda, skakar de som löv i vinden. Andra andas djupt, som om de nästan fysiskt andas in Anden. ... På fysisk värme följer ibland en påfyllning av Anden och folk upplever det i sina händer eller någon annan del av sina kroppar. En person beskrev en känsla av "glödhetta överallt". En annan sa att hon upplevde "flytande värme".  Ännu en annan beskrev detta som: "en brännande känsla i mina armar trots att jag inte var varm".  [12]

  http://www.pfo.org/alpha-cr.htm

  ……………………………………

   

  ¤ KOPPLING nr. 3 – "Pensacola-väckelsen":


  Sandy Millar var också den drivande kraften bakom den sydafrikanske predikanten Rodney Howard-Brownes popularitet i England och Europa. Sandy Millar förde även ”Toronto-smörjelsen” vidare till den amerikanske predikanten Steve Hill, som Lennart Jareteg skrev om. (http://bibelfokus.se/synkning)

   

  ”Den person som kanske starkast låg bakom den falska väckelsen i Pensacola var just Steve Hill. Han hade blivit intagen av andemakten bakom Toronto-välsignelsen i Londonförsamlingen Holy Trinity Brompton som var ett mycket starkt fäste för Toronto-välsignelsen i England. Steve Hill fick mottaga denna "smörjelse" av församlingens ledargestalt Sandy Millar strax innan Steve började verka i Brownsville, Pensacola”.

  ……………………………………..

   

  ¤ KOPPLING nr. 1+4 – “Alla vägar leder tillbaka till Rom” ?


  ... påvens predikant "fader" Cantalamessa och Nicky Gumbel

   

  Gumbel och den katolska karismatiska förnyelsen:


  I maj 2006 talade Alpha grundaren Nicky Gumbel i Rom på den katolska karismatiska förnyelsens 40-årsjubileum. The Independent Catholic News rapporterade den 8 maj 2007:

  "Nicky Gumbel, kyrkoherde i Holy Trinity Brompton, välkänd för många av oss genom Alpha-programmet berättade om utvecklingen av Alpha programmet och hur givande det har varit att arbeta med Catholic Evangelisation Services (CES) med utvecklingen och distributionen av detta program till allmänheten." [35]

  ......................................................


  ¤ KOPPLING nr. 5 (se nr. 1 + 4) INTRESSANT:  Jämför GUMBELS boktitel med den katolske biskopen Fulton J. SHEENS bok!


  a) Nicky Gumbels bok "A Life Worth Living" (Alpha) - Exploring the Meaning of Life

   

  ... Nicky Gumbel "A Life Worth Living"

  .......................


  b) ...och den katolske biskopen Fulton J. Sheen (1895-1979): "Life Is Worth Living"

  (by Ignatius Press 1978):


  ...Fulton J. Sheen "Life Is Worth Living"


  LÄNKAR från: http://www.goodreads.com/book/show/2279669.A_Life_Worth_Living

  ....................................................................................................................

   

  !!! LÄNK:  VARNING FÖR FÖRVIRRING!  -


  "The Dragnet Behind Alpha, Vineyard, ‘Purpose-Driven’, ‘Toronto’ etc"

  (See Chart Overleaf)

  http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index32.pdf
  ............................................

   

  Men Skriften varnar och säger:

  Matt.24:24 "Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg."

  Låt ingen bedra oss!

  ....................................................

  Del 5 om Infiltration:.."C S Lewis - en bro till Rom"....

  Den engelska filosofen, författaren och teologen, C S Lewis, anses vara en av de 50 mest inflytesrika kristna namnen genom historien.

  C S Lewis har inte bara varit en stor inspirationskälla för bloggägaren Kamau Mweru utan även för sådana namn som påve Johannes Paulus II, påvens predikant Rainero Cantalamessa, den katolska teologen och filosofen Peter Kreeft och Alpha-kursernas grundare den fd. anglikanske prästen Nick Gumbel.


  ......   C S Lewis


  Även om C S Lewis aldrig konverterade till romersk katolicism, så lutade han sig mot vissa av dess dogmer, till den grad att hans kollegor ansåg att han var anglo-katolsk.

  På sin väg till kristendomen och boken ”Mere Christianity”, guidades han av sina katolska författarvänner, Chesterson, Tolkien, Patmore, Dante och Newman.

  Det är ett obestridligt faktum att för de som söker försoning med Rom, är CS Lewis en bro.

   

  LÄNK: "C.S. Lewis, Pope Benedict and Blessed John Henry Newman"

  Posted at: Monday, September 20, 2010 02:15:03 PM (America)
  Author: William Van Ornum

  ..............................................................

   

  "C S Lewis - en bro till Rom!"

  (by Rev. Andy Foster, Minister of Penticton Free Presbyterian Church, Canada. Se länken nedan!)

   

  "Lewis har krediterats, och getts skulden, för att lett många människor på vägen till Rom. Sådana katolska konvertiter har inkluderat många av lärda lärjungar till Lewis, av vilka vissa kände honom under hans livstid..." [2] (RA Benthall, professor i litteraturvetenskap, Ave Maria College)


  År 1952 publicerade C S Lewis boken Mere Christianity. Som titeln antyder fokuserade Lewis enbart på kristendomens minsta gemensamma grund, och som han kände fanns inom kristendomens olika falanger.

  Han försökte komma fram till en teologi utan kontroverser. Resultatet blev en generell kristendom, som passar vem som helst som kan relatera till Gud. Av denna anledning blev han av sin vän Tolkien, nedsättande kallad för ”Var mans teolog." Även mormonerna kände sig hemma i C S Lewis generella kristendom, och som de accepterade fullt ut.

  Mere Christianityhar länge setts som en klassisk framställning av den kristna tron, men märkligt nog, finns inte en enda bibelvers citerad i första halvan av boken och endast tre partiella verser i den senare delen. Boken innehåller inga Bibel-referenser.

  sid 182 i "Mere Christianity" skriver Lewis:

  "Man kan säga att Kristus dog för våra synder. Du kan säga att Fadern har förlåtit oss därför att Kristus har gjort för oss vad vi borde ha gjort. Du kan säga att vi tvättas i Lammets blod. Du kan säga att Kristus har besegrat döden.

  Allt det är
  sant. Om något av detta INTE faller er i smaken, lämna det därhän och fortsätt med den formel som gör det. Och vad du än gör, börja inte gräla med andra människor om de har använt en annan formel under åren." (sid. 182).


  ¤ Kommentar: Hur kan kristendomen presenteras utan grunden den är byggd på - Guds Ord?!!

  Återförening mellan protestantism och katolicism.

  När det gäller återförening, sade Lewis att han "hade åtminstone lyckas presentera en överenskommen, gemensam, central, dvs ”Mere Christianity” och gratulerade sig själv till att ha bidragit till att överbrygga "klyftan" mellan protestantiska samfund och romersk katolicism:

  "Om jag inte har direkt bidragit till orsaken för återföreningen, har jag gjort det kanske klart varför vi borde återförenas." [9]

   

  "Tiden är alltid mogen för återförening. Motsättningarna mellan de kristna är en synd och en skandal och kristna borde alltid göra insatser mot återförening ... resultatet har blivit att jag får brev från vad som normalt anses vara de mest olika typer av kristna, till exempel, jag får brev från jesuiter, munkar, nunnor, även från Quakers och walesiska Dissenters, och så vidare." [10]

  I sin strävan efter enhet, var Lewis tvungen att blanda bland doktrinära åtskillnader.

  Till exempel i kapitel 19 i sitt Brev till Malcolm föreslår Lewis att den romersk-katolska läran om transubstantiation [dvs brödet och vinet blir faktisk kropp och blod av Kristus], som äger rum i mässan, kan vara lika giltig som den protestantiska syn på nattvarden som ett minnesmärke:

  "Det finns tre saker som sprider Kristus liv till oss: dop, tro och den mystiska åtgärden som olika kristna kallar vid olika namn - nattvarden, mässan, Herrens nattvard.

  Någon som utger sig för att lära dig den kristna läran kommer att berätta för dig att använda alla tre, och det är nog för vårt nuvarande ändamål." [11]

   

  År 1945 publicerade Lewis The Great Divorce , en allegori som handlar om en annan romersk-katolska lära: skärselden. Lewis erkände öppet sin tro på skärselden. För honom var det en plats för själar som redan sparats, men i behov av rening.

  Lewis menade att våra själar kräver skärselden. Vem skulle vilja komma till himlen ful och smutsig? Lewis tänkte på tandläkarstolen. "Jag hoppas att när tanden livets dras och jag kommer runt, kommer en röst säga: 'Skölj munnen med detta'." Detta kommer att vara skärselden." [13]

  Lewis trodde på bön för de döda. Han trodde att hans böner på något sätt kunde välsigna dem. Man måste komma ihåg att Lewis trodde på en tillfällig skärseld för välsignade döda, som ett slags farstu till himlen. " [14]

   

  Lewis trodde inte på Bibelns ofelbarhet och han trodde heller inte enbart på ”sola fide”, tro allenast.(Pearce. 127, C S Lewis and the Catholic Church)

   

  När C S Lewis låg inför döden, ordnade hans anglo-katolska vänner en anglikansk präst som förmedlade den katolska ”sista smörjelsen” för Lewis.

  Walter Hooper, Lewis personliga vän och litterära testamentsexekutor, var en anglikansk präst fram till sin konvertering till katolicismen 1988. [18]

  När man 1994 frågade Hooper om Lewis skulle ha blivit katolik om han hade levt längre, svarade Hooper, "Jag tror det." Hooper tillade, att fler och fler katoliker köper C S Lewis böcker. [19]

  http://www.standstillawhile.net/2011/02/c-s-lewis-a-bridge-to-rome/

  ..................................................................................................................

   


  Del 4 om Infiltration:..Prövar vi källorna på nätet?

  Det talas om olika 'rötter' idag. Många bloggägare länkar till olika bloggar och olika författare.

  Men vet vi vilka författare det är? Har vi undersökt och prövat deras verk mot Skriften?

  Kanske är det författare, som hämtar sin teologi hos katolicismens teologer JESUITER?

  En bloggägare, som flitigt har uppmärksammat den engelske författaren och teologen C.S. Lewis är Kamau Mweru på bloggen "Vad är sanning?" ... Så här skriver Kamau Mweru på bloggen Erevna:

  Citat nr.1 - Erevna:

  Gästblogg Erevna - Kamau Mweru "Hur man inte blir katolik!" Posted on 5th maj 2010 (www.erevna.nu/?p=1649)

  "C. S. Lewis lärde mej, genom boken ”Mere Christianity” (Kan man vara kristen?) att se det som kristna har gemensamt.

  Och resultatet blev att jag fick en personlig relation till katoliker. Märk väl vad jag skriver! Jag betonar katoliker inte nödvändigtvis katolicismen. Jag tror fortfarande att det finns katoliker som kommer att bli frälsta.

  En framstående katolik och lärare, Peter Kreeft bidrog tillsammans med C. S. Lewis till att ge mej en betydligt mindre förutfattad syn på katolicismen." (slut citat)
  ................................

  Citat nr.2 - Erevna:

  Kamau Mweru says: 11th februari 2011 at 08:53 (www.erevna.nu/?p=3273)

  @Christian:

  Christian, har du läst C. S. Lewis trilogi ”Out of the silent planet”, ”Pereleandra” och ”The Hideous strength”?
  (slut citat)
  ......................................................................................
  ......................................................................................


  ¤ Låt oss alltså titta lite närmare var C.S. Lewis hade sina andliga rötter.

  INFLUENSER:

  Jag hittade en intressant sida på Internet om CS Lewis och hur mysticismen och ockultismen förändrar kyrkan: www.crossroad.to/Excerpts/warnings.htm

  Warnings -

  How mysticism and the Occult are changing the Church


  Citat: "Vi hoppas kunna visa hur ockulta filosofier - gnosticism, kabbala, Rosicrucianism, Swedenborg, frimureriet, den hegelianska dialektiken, etc. - har blandas samman med kristendomen och påverkade övertygelser hos CS Lewis, George Mac Donald (som inspirerade Lewis) och många andra.

  Idag är
  många kyrkor ledda längs samma andliga väg
  . [...]

  CS Lewis "That Hideous Strength"

  1. CS Lewis kallade Charles Williams, en man vars sinne var genomsyrad av ockulta ritualer och demoniska krafter, "hans käraste vän."

  Detta nära
  vänskap gjorde en inverkan på Lewis och hans skrifter - särskilt på fantasier såsom dem i Hideous Strength.

  2. Den andra delen nedan, "Utdrag från The Inklings," visar den mörka karaktären av Charles Williams tro och skrifter. Några av er kanske föredrar att hoppa över den.

  www.crossroad.to/Excerpts/books/lewis/hideous-strength.htm
  ..............................................................

  ¤ Lewis sa också att "kristendomen uppfyllt hedendomen" och "hedendom förebådade kristendomen."

  I sin självbiografi (Överraskad av glädje), berättar Lewis om hur han vid 13 års ålder övergav han sin anglikanska genom påverkan av en skol-fröken, som var inblandad i "teosofi, Rosicrucianism, spiritualism, hela den anglo-amerikanska ockulta traditionen." Och Lewis utvecklade en "lust" för det ockulta som följde med honom även efter det att han återvänt till Anglicanism. Han sade:

  "Och detta började i mig som något, till och från, vilket jag hade problem med efteråt, viljan för det övernaturliga, helt enkelt en passion för det ockulta. Inte alla har denna sjukdom, de som har den vet vad jag menar. Jag försökte en gång för att beskriva det i en roman. Det är en andlig lust, och liksom kroppens lusta har den en ödesdiger makt att göra allt annat i världen ointressant, så länge den varar "[2].

  Lewis sade att han beskrev denna hunger efter det ockulta i en novell. Den beskrivs i den tredje boken av hans science-fiction trilogi.

  En man är
  på väg att bli invigd i en inre ring av forskare som är ockultister. De dyrkar demoner, som de kallar "macrobes" (stora, kraftfulla osynliga saker, i motsats till mikrober, som är små osynliga saker).


  "Här är det säkert äntligen (så hans önskan viskade till honom) var den riktiga inre cirkeln av allt, cirkeln vars centrum var utanför den mänskliga rasen - den ultimata hemligheten, den högsta makten, den sista initiationen. Det faktum att det var nästan helt hemskt hade inte minskat sin dragningskraft det minsta. "[3]

  "Dessa varelser [demoner] ... andades död på mänskligheten och på all dess glädje. Inte trots detta, men på grund av detta, sög och drog den fruktansvärda gravitation mot dem och fascinerade honom.

  Aldrig förr hade han känt den fruktbara rörelsens styrka i motsats till naturen, som nu hade honom i sitt grepp. Impulsen var att vända allt motstånd och dra varje cirkel moturs." ("Det Hideous Strength" s. 269.
  ).


  Observera att Lewis sa att han hade svårt med lusten till det ockulta sedan mötet med skol-fröken i pojkskolan. Han skrev det uttalandet 1955. hade han skrivit alla utom tre av sina böcker. [4]

  Lewis dedikerade hans självbiografi ("Överraskad av glädje") till Bede Griffiths, en före detta elev till honom, som blev en långtids vän.

  Griffiths
  grundade en "kristen ashram" i Indien. Han sade att hinduiska tempel är ett "sakrament."

  Och
  han sade: "Ingen kan säga i egentlig mening att en hindu, en buddhist eller muslim är 'en otrogen.' Jag skulle snarare säga att vi måste erkänna honom som vår broder i Kristus."[5]


  www.crossroad.to/articles2/006/narnia-trouble.htm
  ................................................


  ¤ JESUITEN fader Joseph FESSIO lär ut teologi med verk av CS Lewis, GK Chesterton och det andra Vatikankonciliet.

  Ignatius Press Grundare / redaktör leder första av fyra online-kurser att han kommer att lära som en del av Ignatius-Angelicum Akademiens liberala Studie Program.

  SAN FRANCISCO, 29 augusti 2011 -

  Från och med i veckan,
  Jesuit Fr. Joseph Fessio, grundare och redaktör för Ignatius Press, kommer att föra samman klassiska författarna CS Lewis och GK Chesterton - och inkluderar arbete Andra Vatikankonciliet".

  Uppenbarelseboken och kristologi" erbjuds genom Ignatius-Angelicum Akademiens liberala Studies Program, kommer 3-kredit-timmars kurs finnas tillgängliga på nätet med start 1 september på http:
  / / angelicum.net.
  .......................

  http://www.newcatholicbooks.com/jesuit-father-joseph-fessio-to-teach-theology-using-the-works-of-c-s-lewis-g-k-chesterton-and-the-second-vatican-council/
  .............................................................................................

  Pröva själva!  Och - Låt ingen bedra oss!

  ...........................................

  Del 3 om Infiltration:.. Lögnen som redskap!

  Kära syskon! ... 

  Det senaste från Vatikanen .... "King James Bibel är katolsk." !
  ..................

  Men William Tyndale reviderade King James - se version 1611 - och blev förföljd
  ! Anklagad av mörkrets rike för översättningsfelaktigheter svarade han:

  "...att han hade sökt att 'tolka den mening som avses Skriften och innebörden av anden'."
  ...
  Vilken broder! 2 Kor.3:17 "Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är FRIHET."


  .............................................................

  Och här kommer ett exempel på träldom!

  Citat ur Catholic News Agency "King James Bibel är katolsk.":

  Vatikanstaten, Feb 28, 2012 / 11:12 (CNA / EWTN Nyheter)

  -
  En ny interreligiös utställning som öppnar denna vecka i Vatikanen avslöjar hur rötter 1611 King James Bibeln är nästan helt katolsk - trots att översättningen ofta ses som en höjdpunkt i den protestantisk-europeiska kulturen.

  "Om det inte hade varit för katoliker av 1500-talet skulle det inte finnas någon King James Bible", utställningen arrangör Cary Summers sa CNA. [...]

  Den "Verbum Domini" (Herrens Ord) Utställningen pågår från 1 mars till 15 april sammanfaller med säsongerna av fastan och påsk.

  Arrangörerna
  beskriver det som ett 'mycket kontextuellt, interaktivt format' om utställningen som syftar till att fira 'den dramatiska berättelsen om det katolska bidraget till den mest förbjudna, mest omdiskuterade, bästsäljande boken genom tiderna.' "

  http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-exhibition-highlights-catholic-roots-of-king-james-bible/
  ............................

  Kommentar:

  Matt.24:24 "Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg."
  .....
   
  ¤ REFORMATORN William Tyndales verk och King James Bible från 1611:

  Citat (Wikipedia): "William Tyndale (stavas ibland Tindall eller Tyndall; [ˈtɪndəl]) född troligen år 1494, död 1536, var en reformator som inspirerades av Erasmus och Martin Luthers arbeten till att översätta merparten av Bibeln till den tidens tidiga nyengelska.[1]

  Även om det sedan 600-talet gjorts några fullständiga och ofullständiga översättningar till fornengelska och medelengelska (det senare särskilt på 1300-talet), var Tyndales verk den första översättningen som utgick direkt från de hebreiska och gammalgrekiska texterna.

  Tyndale var också först med att utnyttja den nya uppfinningen tryckpressen, vilket innebar att mer omfattande spridning var möjlig. År 1535 arresterades Tyndale och fängslades i slottet Vilvoorde utanför Bryssel där han hölls i över ett år innan han befanns skyldig till kätteri och brändes på bål.

  Mycket av Tyndales översättning införlivades senare i King James Bible, som publicerades som den officiella bibelöversättningen år 1611. Denna utgåva har sedan legat till grund för senare översättningar, varför Tyndales inflytande bevarats.[2] [...]

  Översättning från engelska (Wikipedia):

  "Hierarkin av den romersk katolska kyrkan godkänner inte några av de ord och fraser som införts av Tyndale, som "övervakare", där det skulle ha förstått som "biskop", "äldste" för "präst" och "kärlek"
  snarare än "välgörenhet."

  Tyndale, med hänvisning till Erasmus, hävdade att det grekiska Nya Testamentet inte stödja de traditionella katolska värden.

  Mer kontroversiellt, översatt Tyndale det grekiska "ekklesia" (bokstavligen "ropade dem" [38]) som "församlingen" snarare än "kyrka". [39] Det har hävdats denna översättning "var ett direkt hot mot kyrkan"
  , men så Tyndale gjorde här tydligt, att kyrkan hade icke-bibliska-anspråk på att vara Kristi kropp på jorden.

  För att ändra dessa ord var att strippa den kyrkliga hierarkin av sina anspråk på att vara Kristi jordiska företrädare och att tilldela denna ära till enskilda dyrkare
  som fanns i varje församling. "[39]

  Påstående från romerska katoliker kom inte bara från verkliga eller upplevda fel i översättningen, men också en rädsla för urholkning av deras sociala makt om kristna kunde läsa bibeln på sitt eget språk.

  "Påvens dogm är blodig", Tyndale skrev i "Den kristnes lydnad."
  [40]

  Thomas More kommenterade att söka efter fel i Tyndale Bibeln var liknande att söka efter vatten i havet, och anklagade Tyndales översättning av "Den kristnes lydnad" för
   att ha ungefär tusen översatta fel.

  Biskop Cuthbert Tunstall i London förklarade att det fanns uppemot 2.000 fel i Tyndale bibel.
  Tunstall år 1523 hade förnekat Tyndale tillstånd krävs enligt konstitutioner Oxford (1409), som fortfarande är i kraft till till engelska översätta Bibeln.

  Som svar på anklagelserna om felaktigheter i hans översättning av Nya testamentet skrev Tyndale i prologen till sin 1525 översättningen att han aldrig avsiktligt ändras eller felaktigt något av bibeln i sin översättning, men att han hade sökt att "tolka den mening som avses Skriften och innebörden av anden. "[39]
  http://sv.wikipedia.org/wiki/William_Tyndale
  ..............................

  ¤ Läs mer om denna lögn från - News That Matters:

  http://ivarfjeld.wordpress.com/2012/03/01/the-vatican-claims-king-james-bible-is-catholic/
  ..............................

  Slutsats:

  Det viktigaste är att lyda Herren. Många kan 'läsa' Skriften men - de lyder inte
  .
  .............


  Del 2 om Infiltration:.. Det har gått långt!

  Fortsättning från del 1.

  Ef.5:11 "Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna.

  Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig."
  ................................

  ...........
  Viktigt! Jag föreslår, att ni lyssnar först till en utmärkt undervisning på Youtube om jesuitorden i två delar, innan ni går vidare:

  ¤ 1) The Real Conspiracy: the Jesuit infiltration of Christianity

  http://www.youtube.com/watch?v=Jrf66CFIl4g&feature=related
  ...............................................................................................

  ¤ 2) The History of the Jesuits Part 1 of 9

  http://www.youtube.com/watch?v=vO57VT5FrHE&feature=related

  ................................................................................................

  Så här skrev Dagen om det nyöppnade jesuitinstitutet i Uppsala:

  "Newmaninstitutet invigdes mem pompa och ståt!"
  Publicerad: 2010-09-07 03:00

  UPPSALA. Det katolska Newman-institutet i Uppsala har nu invigts som högskola, med tillbörlig pompa och ståt.

  Jesuitordens generalsuperior Adolfo Nicolás betonade i sin predikan att högskolan bör vara en fördomsfri plats, där både hjärta och hjärna involveras, och där man kritiskt ständigt söker mer av sanningen. [...]

  Till Newmaninstitutet kommer nu många nya studenter och målet är att berika den svenska kulturen med ett katolskt perspektiv och många spännande gästföreläsare från de drygt 200 universitet som drivs av jesuiter världen över."
  .............................

  Kommentar:

  Och vilka undervisar i detta "både-och" institut?

  Här hittar vi bland annat pingstpastorn Göran Lennartsson och Livets ords 'teolog' Anders Gerdmar:

  Citat från under fliken Forskning (newmaninstitutet.se): 

  Patristikseminariet

  Patristikseminariet vid Newmaninstitutet anordnas i samverkan med teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Seminariet, som sammanträder regelbundet, vänder sig till forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom olika ämnesområden.

  Program vårterminen 2012


  Torsd. 23 februari kl. 15.15 Engelska parken 1-1062 Obs. tid och plats!
  Samseminarium med högre seminariet i Nya testamentets exegetik

  Anders Gerdmar: The Jew as the Perpetual Other Obs. tid

  7 mars kl. 16.15
  James A. Kelhoffer: Reciprocity as Salvation: Christ as Salvific Patron and the Corresponding “Payback” Owed by Christ’s Earthly Clients according to the Second Letter of Clement

  21 mars kl. 16.15
  Göran Lennartsson: Kristendom och judendom hos Tertullianus

  11 april kl. 16.15
  Jonas Holmstrand: De två vägarna i Didache

  25 april kl. 16.15
  Anne Karahan: Cappadocian Theology and Byzantine Aesthetics: Gregory Nazianzen on the Unity and Singularity of Christ
  9 maj kl. 16.15
  Julius Rocca: Galen and creatio ex nihilo
  23 maj kl. 16.15
  Ezra Gebremedhin: Ett avsnitt ur den nya upplagan av Arvet från kyrkofäderna
  Postseminarium hos Anders och Ewa Ekenberg... (slut citat)
  ..........................................................................................
  Slutsats:
  Pröva själva! Börjar ekvationen gå ihop.....?  

  .................


  RSS 2.0