Friförsamlingen: ett nätverk med fokus på Skriften allena!

Kära syskon i Herren!

 
Alla som är med i en lokal fri-församling och vill följa den skriftenliga Församlingsmodellen: den lokala, fria församlingen med troendedopet, Ordet allena, ni kan läsa nedanför om möten och gemenskap i Andens frihet:
 

Friförsamlingen:

 
 
 Välkommen till webbplatsen för ett fritt karismatisk nätverk, som håller sig inom klassisk pentekostal teologi!
 

Den första, urkristna, församlingen var fri och oberoende. Den skapade gemenskap och relationer med andra församlingar genom de tjänster och gåvor som den helige Ande erbjöd. Det gjorde att församlingarna inte visste av varken samfund eller hierarkiska strukturer.

 

Med tiden ändrades det. Redan på 300-talet e. Kr. började en kyrka ta form som byggde på ämbeten och koncilier och inte på medlemmarnas rätt att själva bestämma över sin verksamhet.

 

Visserligen växte det under århundraden fram proteströrelser som försökte återvända till den apostoliska församlingsmodellen. Men det skulle dröja ända till 1800-talet då man återigen fick se stora väckelserörelser som bygger på den fria församlingen som Guds unika modell. Pingströrelsen i Sverige blev kända genom sin radikala syn på Den fria församlingen

 

Webbplatsen friforsamlingen.se försöker skapa mötesplatser och upprätta relationer mellan kristna församlingar som hyllar den organiska (fria) församlingen.

 

Friförsamlingsrörelsen är idag den kanske mest expansiva gemenskapsformen mellan levande väckelseförsamlingar." (Slut citat)

 

http://friforsamlingen.se

.............................

 

Varma fridshälsningar!

 Elisabeth  ("Deborah")

 

 

+ Ur-Baptistisk Pingst: "Meningen med Pingstväckelsen"

Brev 58: "Meningen med Pingstväckelsen" 

 

"1927 gav Förlaget Filadelfia ut ett föredrag i skrift av den svenske pingstpredikanten och missionsmannen A. P. Franklin, med titeln ”Vad kan vara Guds mening med Pingstväckelsen”.

  

Föredraget var hållet i Filadelfiaförsamlingen, Chicago, den 19 oktober 1926. (...)

 

Den som är bekant med Apostlagärningarna, vet, att Anden föll över de troende, varhelst Ordet predikades, och likaså veta de, som äro bekanta med kyrkohistorien, att Anden föll under de första århundradena och att de troende talade i tungor.

 

De veta också, att genom kyrkans förvärldsligande förminskades Andens kraft och gåvor mer och mer. Det är icke så, som många teologer nu påstå (1926 min anm.), att, på grund av större insikt i Ordet, andlig tillväxt och manlig mognad,

 

Andens gåvor inte längre behövas, sedan församlingen hunnit ur barnskorna, så att säga.

 

Nej, det var alldeles motsatsen. Genom världens inträngande i kyrkan utträngdes Guds Ande och därmed även de andliga nådegåvorna. Livet förbyttes mot ceremonier…" (...)

 

Med varm fridshälsning från Sigvard Svärd

..............

 

Läs mer på:

 

http://urbaptistiskpingst.se/infobrev/Brev%2058.html

 

Fridshälsningar! // Elisabeth 

 


+ Läs "Vart är vi på väg?" av Krister Nordin

Kära syskon!
 
Jag vill rekommendera en bok skriven av Krister Nordin - om 'Andliga trender, Religiösa villovägar och Kraften i evangeliet'.
 
I förordet skriver Krister följande:
 
"Denna bok tillägnas allt väckelsefolk,
alla vardagsevangelister
och alla förkunnarevangelister
genom alla tider
som oavsett andliga modenycker,
religiösa strömningar
och andlig torka
förvaltat det enkla
och nytestamentliga evangeliet
om Jesus Kristus
 
Dem är jag skyldig
ett stort tack!"
...........................
 
Amen säger jag till detta!
 
Vill du beställa boken, så kan du kontakta Krister Nordin via denna mejladress:
 
kontakt@kristernordin.se 
..............
 
Var välsignad!
 

+ Lejda herdar och Den Gode Herden...

 
Ordet undervisar:
 
Hesekiel 34:2
 
"Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I
stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
 
De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 
 
De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. 
 
Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem."
...........
 
Hes:3411 
 
"Ty så säger Herren, Herren : Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.
 
Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag."
...................
 
Amen.
 

RSS 2.0