+ Sann gemenskap, Andens enhet, förenar inte ljus och mörker.

Begreppsförvirring pågår. Så här skriver Peter Halldorf i en artikel i Dagen (?!):

"Pingsten är en ekumenisk födelsedag"

Citat: "Pingsten är för det andra en ekumenisk erfarenhet. Ordet ekumenik, av grekiskans oikoumenikos, betyder det "som rör den bebodda världen", det vill säga universell. Det omedelbara tecknet på Andens uppfyllelse är de tungomål som talas, bekräftelsen på att kyrkan från sin födelsedag är ekumenisk.

Hennes horisont rör hela den bebodda världen. Hon talar alla språk. Till skillnad från en sekt som finns till för de utvalda, existerar kyrkan för hela världen. Hon är den nya mänskligheten i miniatyr.

Pingstdagens erfarenhet är gränsöverskridande. Just därför kan andeutgjutelser bli hotfulla - de gränser vi drar upp mellan innanför och utanför, andlig och världslig, helig och profan utmanas." (slut citat - Dagen 2012-05-25)
..........................

http://www.dagen.se/vardag/pingsten-ar-en-ekumenisk-fodelsedag/
...........Då undrar jag:

1) Vilken 'kyrka' talar Peter Halldorf om?

För om Andens verk är gränsöverskridande, hur kan PH i så fall ha ett nära samarbete med den katolska 'kyrkan' som har klart obibliska läror och som fortfarande påstår att "extra ecclesiam nulla salus"? ... (Latin: 'utanför kyrkan ingen frälsning')

Bara detta är ju allt annat än ett Andens gränsöverskridande verk.

OBS! 'oikoumene' heter ordet och betyder enligt "Grekisk-svensk ordbok" (1996) också en annan sak som motsvarar den tiden då evangelierna skrevs, nämligen -

... jorden, världen = dvs. hela det romerska riket

Luk.2:1 "Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen (gr. 'pasan ten oikoumenen' = världen > det romerska riket) skulle skattskrivas."

Grekiska: "εγενετο δε εν ταις ημεραις εκειναις εξηλθεν δογμα παρα καισαρος αυγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην"
......................................


2) Menar Peter Halldorf en ekumenik, där man blandar ihop alla läror mellan himmel och jord och avviker från Ordets budskap om att vara avskild?

Men! Skriftens Församlingstanke är inte en sammanblandning mellan mörker och ljus! I den sanna Gudsgemenskapen blandar man inte sanning med lögn:

2Kor.6:14 "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

VAD kan ett Guds tempel ha för GEMENSKAP MED AVGUDARNA?

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Därför säger Herren: GÅ UT FRÅN DEM OCH SKILJ ER FRÅN DEM OCH RÖR INTE vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."
..................

http://www.dagen.se/vardag/pingsten-ar-en-ekumenisk-fodelsedag/+ Försoning eller kompromiss med Guds Ord?

Karin Wiborn säger i artikeln "Sveriges kristna råd - vi är på väg in i en ny era" (Dagen 24 maj 2012):

Citat: "Missionen på hemmaplan är inte något Sveriges kristna råd arbetar konkret med, det säger nytillträdde generalsekretaren Karin Wiborn. Men indirekt tror hon att SKR:s arbete kan vara till nytta i processen.   ....

- Ja, man kan hoppas att vår gemenskap - att vi bekräftar varandra - nationellt kan leda till bättre samarbeten mellan olika kyrkor och samfund lokalt. Det tror jag.  .....

- Ja, jag gillar formuleringen "Lär känna varandra på djupet så att världen kan tro och leva". När vi lever försonade blir det enklare för världen att se och förstå, det säger Jesus själv." (slut citat)
...............................................

................................

Kommentar:

1) När begreppen blandas ihop skapar det bara förvirring. Att Sveriges kristna råd inte bedriver mission på hemmaplan stämmer inte alls med verkligheten.

Man har med alla medel och bakom kulisserna bedrivit en katolsk mission enligt Vatikanens riktlinjer i den obibliska Charta oecumenica och noga marknadsfört den romersk katolska 'kyrkans' obibliska läror via media som tidningen Dagen.

2) Vad står det skrivet i Ordet om "att bekräfta varandra"? Vad är det man bekräftar egentligen?

3) Var står det skrivet i Ordet att "vi ska lära känna varandra på djupet så att världen kan tro och leva"?

Herren Jesus gör ingenting enklare för världen att förstå utan Han gör precis tvärtom - Herren talar i liknelser, så att endast de som har ögon och öron dvs. FÖLJER SANNINGEN, ska kunna begripa att det handlar om Trons Lydnad.

Man kan inte 'försona' mörker med ljus! Och tala sedan om 'bekräftelse'.  (?)


Lukas 12:49 "Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.
Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.

Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."

Till folket sade han också: "När ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast att det blir regn, och så blir det regn. Och när det blåser sydlig vind, säger ni att det blir hett, och det blir så.

Ni hycklare, jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?
"

.................................................

http://www.dagen.se/nyheter/sveriges-kristna-rad-vi-ar-pa-vag-in-i-en-ny-era/+ Det är noga med Guds Ord.

Intressant artikel av David Gustafson i Dagen den 15 maj:

"I NT 81 står det
"utsätt oss inte för prövning", vilket jag tycker är felöversatt. I Folkbibeln står det "för oss inte in i frestelse".

Det är enligt min mening skillnad på prövning och frestelse. Gud prövade Abraham, men inte Lot för där fanns kanske inte så mycket att pröva. Pröva gäller hållfastheten, Gud vill pröva om vår tro är äkta. Jakob skriver i sitt brev "att vi skall räkna det som största glädje när vi råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga."

Frestelse är en lockelse till det som inte är så bra. Djävulen vill locka oss till synd. Så det är bäst vi ber "för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från den onde."

Det vore inte fel om Dagen ibland ville uppmärksamma att vi har ytterligare en bibelöversättning, som jag tror att en stor del av Dagenläsarna använder i dagligt bruk, nämligen Folkbibeln. Den är översatt av människor som tror att Bibeln är Guds Ord."

.........................................

 

Bra David, att du står upp för Guds Ord!

 

......................................

http://www.dagen.se/opinion/asikt/frestelse-och-provning-ar-inte-samma-sak/

 


+ "Norge inte längre evangeliskt" - tyvärr...Dagen den 22 maj:

"Norge inte längre evangeliskt"

Norska stortinget antog i går en grundlagsändring som gör att Norge inte längre är en evangelisk-luthersk nation.

"Med 161 röster mot tre beslutade stortinget att den norska staten ska vara en demokratisk rättsstat med det kristna och humanistiska arvet som värdegrund. Den evangelisk-lutherska religionen är inte längre norska statens offentliga religion med kungen som överhuvud.

Men kungen själv ville ha kvar kravet att regenten ska ha en evangelisk-luthersk bekännelse, så det grundlagskravet finns kvar, skriver Kyrkans tidning."

..............................

 

Kommentar:


Det är åtminstone glädjande att kungen av Norge står fast vid den evangeliska bekännelsen!


...........................

http://www.dagen.se/nyheter/norge-inte-langre-evangeliskt/


+ Vad är det som manifesteras egentligen?

Vakna Sverige-bloggen har en mycket aktuell och intressant bloggpost idag - jag rekommenderar alla att läsa den.

"Därför hade Jesus inte deltagit i Jesusmanifestationen":

http://www.vaknasverige.se/2012/05/03/darfor-hade-jesus-inte-deltagit-i-jesusmanifestationen/

I gemenskap med dödsskalledyrkan?
.........................

Vad säger Skriften?

Jeremia 23:25 "Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm."

Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek?

De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal.
"
....

Jeremia 14:14

"Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem.

Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er."


.............................

RSS 2.0