+ Skriften uppmanar till val och visar vart valen leder...

Vi har val....Var noga med Herrens Ord!   

      Den blindes vilsenhet...    A Blind Heart - Royalty Free Clipart Picture

Skriften leder. Undervisar. Uppmanar just till val. Och den ger svar, var vi hamnar.....
Utan lydnad kan vi inte behaga Herren. Vi kan i egen kraft bryta mot Herrens Ord men det blir eviga konsekvenser.

DEVARIM (5Mos.5:29) "O that there were such an heart in them, that they would fear me, and keep all my commandments 
always, that it might be well with them, and with their children for ever!"

Hebrew Words on the Torah - Royalty Free Clipart Picture...... Shalom / frid vid lydnad.

.............................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190554

+ Profeten Jesaja förmedlar Herrens stora nåd till folket....

Alla som vill upphöja Herrens Namn, Israels Helige, är välkomna av Honom själv att vända om och ansluta sig till ett heligt prästerskap som tjänar Herren i lydnad och med glädje!
                      
JESAJA 61:1
"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN [och en hämndens dag från vår Gud], en dag, då han skall trösta alla sörjande, då han skall låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjeolja i stället för sorg, högtidskläder i stället för en bedrövad ande; och de skola kallas "rättfärdighetens terebinter", "HERRENS plantering, som han vill förhärliga sig med".

Och de skola bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser; de skola återställa de förödda städerna, de platser, som hava legat öde släkte efter släkte. Främlingar skola stå redo att föra edra hjordar i bet, och utlänningar skola bruka åt eder åkrar och vingårdar.

Men I skolen heta HERRENS präster, och man skall kalla eder vår Guds tjänare; I skolen få njuta av folkens skatter, och deras härlighet skall övergå till eder.

För eder skam skolen I få dubbelt igen, och de som ledo smälek skola nu jubla över sin del. Så skola de få dubbelt att besitta i sitt land; evig glädje skola de undfå. Ty jag, HERREN, älskar, vad rätt är, och hatar orättfärdigt rov; och jag skall giva dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Och deras släkte skall bliva känt bland folken och deras avkomma bland folkslagen; alla som se dem skola märka på dem, att de äro ett släkte, som HERREN har välsignat.

Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig med sina smycken. Ty likasom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så skall Herren, HERREN låta rättfärdighet uppväxa och lovsång inför alla folk."

Karmel - altijd groene bergrug    Terebinter i Israel....
..................................

+ Herren öppnar famnen för alla sanna lärjungar!

Bara så att rätt blir rätt bland alla dubbla, förvirrande budskap:

"Petri ämbete" (?) är givet till ALLA sanna Herrens lärjungar. Och visserligen så står det i Skriften att det finns "en Herre, en tro, ett dop" MEN just till tjänst för endast Herren - och inte till att frysas inne i ett system, i "kyrkans lära", som dessutom ingenting kan strida emot. (?!)
Hela Skriften strider ju i sådant fall mot den romerska kyrkans lära, för Herren har inte kommit för att vi skall följa människor utan Han har kommit för att vi skall bli.....judar i hjärtat - och följa Den Levande Herren, Israels Helige!


DEVARIM / 5Mos.30:6  "Och HERREN, din Gud skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva."
........ 

Rom.2:28  "Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud."
.......
Således leder alla vägar för den sanne lärjungen till Jerusalem - och inte till Rom.

     JERUSHALA'IM         ....    


......... ....................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190424

+ Hoppas att flera höjer sin röst mot antisemitismen! Var är ni?

Med stor sorg får jag läsa artikeln i Dagen.....  Tänk på att vi alla är abrahamiter och har hebreiska rötter - och alla de som bekänner sig till "Abrahams, Isaks och Jakobs (Israels) Gud" [יהוה אלהי אברהם יצחק וישׂראל] borde just nu höja sina röster och förhindra alla former av förföljelse! 

       Psalm 133:1   !הנה מה־טוב ומה־נעים שׁבת אחים גם־יחד


SHEMOT = 2Mos. 3:13
"Då sade Mose till Gud: "När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: 'Edra fäders Gud har sänt mig till eder', och de fråga mig; 'Vad är hans namn?', vad skall jag då svara dem?"
Gud sade till Mose: "Jag är den jag är." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder.
Och Gud sade ytterligare till Mose: "Så skall du säga till Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till släkte."
..........
Det är dags att reagera och stå upp för det judiska folket! Eller är det så att tystnaden tyder på, att man har börjat tjäna...andra gudar?

JOSHUA 24:1
"Och Josua församlade alla Israels stammar till Sikem; och han kallade till sig de äldste i Israel, dess huvudmän, dess domare och dess tillsyningsmän, och de trädde fram inför Gud.
Och Josua sade till allt folket: "Så säger HERREN, Israels Gud: På andra sidan floden bodde edra fäder i forna tider; så gjorde ock Tera, Abrahams och Nahors fader. Och de tjänade där andra gudar."
.............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190173

RSS 2.0