+ Yttre tecken på...inre tomhet, Livets ord....

Den religiösa symboliken kan missbrukas i alla sammanhang: korset behöver inte nödvändigtvis vara kristendomens symbol... Hedendomen har använt korssymboler i alla tider - inte minst den egyptiska religionen.

Läs om Mithras-kulten här:

http://www.fof.se/?id=06546

Läs om de kristna symbolerna här:

http://web.telia.com/~u86454559/Sammanfattning.htm#korset

.............
Vad säger Skriften?  - 

JESAJA 66:1-4 "Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad? Min hand har ju gjort allt detta, och så har allt detta blivit till, säger HERREN.
Men till den skådar jag ned, som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar för mitt ord.
Den däremot, som slaktar sin offertjur, men ock är en mandråpare, den som offrar sitt lamm, men tillika krossar nacken på en hund, den som frambär ett spisoffer, men därvid frambär svinblod, den som offrar rökelse, men därunder hyllar en fåfänglig avgud - likasom det lyster dessa att gå sina egna vägar och likasom deras själ har behag till deras styggelser, så lyster det ock mig att fara illa fram med dem och att låta förskräckelse komma över dem, eftersom ingen svarade, när jag kallade, och eftersom de icke hörde, när jag talade, utan gjorde, vad ont var i mina ögon, och hade sin lust i att göra, vad mig misshagligt var."
................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154656


+ David trodde på Gud och inte på sig själv...

En liten varning för övermod:

när man läser texten om David och Goliat, så måste man läsa väldigt noga för att inte omintetgöra det andliga budskapet i denna övernaturliga händelse.

1Sam.17:23-26 "Under det att han talade med dem, trädde nu envigeskämpen, han som hette Goljat, filistéen ifrån Gat, fram ur filistéernas här och talade såsom förut; och David hörde det. Och alla Israels män flydde för mannen, när de fick se honom och fruktade storligen. Och Israels män sade: "Ser ni mannen där, som nu träder upp? Han träder upp för att smäda Israel. Men den man som slår ned honom vill konungen begåva med stor rikedom, och åt honom vill han giva sin dotter, och hans faders hus vill han göra skattefritt i Israel."
Och David sade till de män som stod bredvid honom: "Vad får den man som slår ned denne filisté och därmed tager bort sådan smälek från Israel? Ty vem är denne oomskurne filisté, som vågar smäda den levande Gudens här?"
......
Davids handlande hade sina rötter i hans djupa HJÄRTATS-relation med den levande Guden. Han tänkte inte ett ögonblick på att förverkliga sig själv utan han tänkte på Herren.

Att tro på sig själv kan vara mänskligt korrekt men inte nödvändigtvis korrekt bibliskt förankrat. Vi borde alltid ha HERREN och förbundet med Honom för ögonen - inte oss själva.
"Utan mig kan ni ingenting göra." - sade Herren. Åter igen bör man tänka som troende på konflikten mellan "ande och kött".
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154567

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154507

RSS 2.0