+ Gal.5:9 "Lite surdeg syrar hela degen." - vikten av att inte skapa förvirring.


¤ Vårt uppdrag: att vittna om frälsning i Herren Jesus Kristus och bygga upp Kristi Kropp

¤ Vår hållning: att vandra i sanningen efter Anden

¤ Vårt mål: att behålla fältet och få evigt liv - Livets Krona:
.....

Apg.26:15 …” Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna.

Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.”
..................................

Gal.5:6 "Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Ni började bra. Vem har nu hindrat er, så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er.

Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är."
...................................

¤ Både-och? ... Antingen-eller?....

a) Den som är i sanningen kommer inte med främmande läror… Inte ens med ett uns av tvivel i de viktigaste frågorna! (Som t.o.m. ett barn kan begripa). Om man lyssnar till en falsk förkunnelse, som är NÄSTAN sann, så blir man påverkad och vilseledd – det är lite som syrar hela degen.

Rätt som det är blir man förvirrad och sedan ‘uppluckrad’ (sömnaktig), sedan förblindad och till sist -  förhärdad (förgiftad). …. Herren är ljus och inget mörker finns i Honom. Alltå: inget, nada, nothing – inte ett dyft av mörker.

Här handlar det om ‘antingen – eller’
. Med andra ord: antingen ljus ELLER mörker. Därför heter det “den smala vägen.” – Herrens folk har redan valt den…

b) "Både-och": Joh.1:14 "...och Han var full av nåd och sanning."
...........................
...........................

¤ Vilken undervisning?...

Så länge vi lever på jorden i en fysisk kropp, kommer vi alltid att brottas med ‘köttet’ = vår vilja (OBS! Inte samma sak som att vandra ‘efter köttet’).

Hela vandringen med Herren handlar om att i egenskap av Nya Skapelser, är vi beroende av överlåtelse och ‘mat’ – den Sanna Andliga Födan, Ordet allena.

Herren lär oss, att Hans Ande är ett sigill och en skatt, som finns i lerkärlet. Därför lägger Gud sådan stor vikt vid ‘den Oförfalskade mjölken’ och ‘den Fasta födan’ för den pånyttfödde, så att vi kan hålla oss ‘rena’:

2Kor.7:1 “Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.”

Kött ställer till det för oss alla och just därför är det viktigt med ‘sann föda’ och sund undervisning, vilken bygger upp oss till en vandring efter Anden för att uppnå målet – i stället för att slumra till ‘i köttet’….
...........................
...........................

¤ Vilket sammanhang?...

Frågan om sammanhang har jag ställt till mig själv länge. I varje gemenskap finns det risk för att man ger för mycket utrymme åt antingen en ‘supersmord’ guru eller åt en sluten grupp högmodiga ledare, som inte vill släppa in det öppna samtalet kring Ordet.

Kristi Kropp borde röra sig i Harmoni med varje lem, där varje del bidrar med olika nådegåvor. …

Besmittelse börjar när man slutar Betjäna varandra i Herrens kärlek och i stället lägger fokus på en särskild nådegåva eller en ny lära.

Således visar oss Gud nu, att vi inte ska leta efter ‘obesmittade’ sammanhang - vad vi kan ‘få’ -  utan att vi ska ta itu med den besmittelse som har drabbat Kroppen, bygga upp Herrens verk  - vad vi kan GE.

Vi själva kan ju ‘besmitta’ ett sammanhang om vi avviker från Andens väg och spårar ut i köttet. … Därför behöver vi Samtala, Läsa Ordet tillsammans och uppmärksamma högmodiga tendenser i tid.

Då tror jag att Herren enligt löfte i Sitt Förbund, ger oss seger över både kött och den onde! Hallelu’jah!

Frid! ... I Herren
..........................................
..........................................

Läs gärna mer på "The True Reformation", rannsaka Skriften noga, fråga Herren och samtala med andra:

http://www.truereformation.net/dicernment/
............................+ Guds Ord står på egna ben mitt i villfarelserna - tack och lov!


Nu kommer frukten av den falska ekumeniken (eller snarare 'en' av frukterna):... "Vatikanen vill ändra i Bibel 2000." ...

Inget nytt under solen.

Detta mål har man haft i alla tider - först på smygvägar föra in förödande läror och sedan, när folket har slumrat till, då är dags för nästa steg - i uppluckringsprocessen.

För alla som fortfarande har ögon att se med:

2Tess.2:1 "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen."
..................................................

Obs! "Det stora avfallet" ... ett Bibelstudium i videoformat, som är högaktuellt!

Under citatet kommer en länk till BibelFokus och Bibelläraren Lennart Jaretegs gedigna undervisning om den yttersta tiden:

Citat av Lennart Jareteg: "Förförelser måste komma!" – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Ett utmanande bibelstudium i videoformat om: det stora avfallet i den yttersta tiden, falska profeter och villoläror, falsk andlighet, den falska ekumeniken, m.m.

Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den bibliska, kristna tron.

Många lever i en en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta." (slut citat) - se länken nedan!

http://bibelfokus.se.preview.binero.se/avfallet 

Och - låt ingen bedra oss!
...........................................................................................................
...............................................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=282743

+ Vårt ansvar mot villfarelse - att rannsaka skrifterna noga!

Något att tänka på i den yttersta tiden:

Matt.18:1
" I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?"

Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade:

"Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.

Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.

Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer."
....................................

Så - låt ingen bedra oss!
........

Här kan man läsa Lennart Jaretegs utmärkta undervisning om bedrägerier i den yttersta tiden på BibelFokus.se:

http://bibelfokus.se/mediaspelare

................

+ Seger alla dagar - genom Livets Andes Lag!

Syskon! ..... Vi tappar inte modet utan predikar Ordet i tid och otid.

Vi skakar av oss alla ok och lever i Frihet.

Jag kommer snart att skriva en text om hur vi ska hantera villfarelse.
...........


.... Det mesta som Herren vill ge oss blir ofta till "in the wilderness"...

Varma....!     :-)

..........................................................


+ "...gjorde det som var ont i HERRENS ögon och tjänade baalerna."

HOSEA 2:16
"Det skall ske på den dagen, säger HERREN , att du skall kalla mig: "Min man." och inte mer kalla mig: "Min Baal."

Baalernas namn skall jag ta bort ur hennes mun, så att man inte mer skall komma ihåg deras namn.
"
.........................................

§ Guds hus, den levande Gudens Församling, skall vara sanningens pelare och grundval! (Skriften, Guds Ord)
................................................................

Inbjudan till den breda vägen i artikeln i Dagen, publicerad: 2011-10-07 03:00 | Uppdaterad: 2011-10-07 16:43

"Stanley Sjöberg har fel om uthyrningar" - Niklas Piensoho

Stanley Sjöberg sprider felaktiga uppgifter om de artister som besöker Filadelfiakyrkan i Stockholm i samband med att den hyrs ut. Det menar styrelsen och föreståndaren i församlingen.
Det gör ont att se hur Stanley Sjöberg beskriver människor han aldrig mött som satansdyrkare. Att som Sjöberg, gå ut i artiklar och på bloggar, och kalla artister man aldrig träffat, eller lyssnat till, för satanister känns både obehagligt och ovärdigt.

Om man ska gå fram med så grava anklagelser som Sjöberg gör - inte främst mot Filadelfia, utan mot de artister det gäller - bör man gräva djupare än att citera några korta fraser från mediers rapportering.
Det är inte sant att det är tillbedjare till djävulen som tar plats på Filadelfias scen. Något sådant tillåter inte vår noggrant utformade policy för uthyrning. Sjöbergs beskrivning av Jane Birkin som porrdrottning är minst sagt vidlyftig. I dag är Jane Birkin 65 år och befinner sig på en välgörenhetsturné till förmån för offren för tsunamin i Japan tidigare i år. Vi i Filadelfia finner ingen grund att stänga dörren för ett arrangemang som detta. Stanley Sjöberg kan naturligtvis fortsätta att upprepa sina absurda påståenden. Men sanna blir de ändå inte.

Vi diskuterar gärna uthyrningsfrågan - den är viktig - även om Filadelfia redan hyrt ut sina lokaler i 30 år, och många andra frikyrkor gör likadant. Vi har inbjudit Stanley Sjöberg till samtal om hans frågetecken kring vår uthyrning men han har vägrat att möta oss. I stället har han använt media, vilket vi beklagar.


Vi delar inte den teologi kring kyrkolokalen som vi anar i Sjöbergs inlägg. Fastigheten är inte heligare än andra platser. "Gud bor inte i tempel som är byggda av människohand" (Apg 17:24). Däremot anser vi att den enskilda människans hjärta är helig plats i enlighet med 1 Korinthierbrevet 3:16-17.

Detta betyder att vi kan upplåta Filadelfiakyrkan för andra arrangemang än våra egna utan att vi kränker heligheten. Samtidigt vill vi värna de varma känslor som både vi och många människor har för Filadelfiakyrkan efter att ha gjort starka andliga upplevelser där. Men vi vill inte göra vår fastighet till platsen där Gud bor, den platsen är människors hjärtan.


Det är sant att vi hyr ut Filadelfiakyrkan av ekonomiska skäl, men det är inte det enda skälet. Att Filadelfiakyrkan, bokstavligt talat, finns med på alla kartor beror bland annat på att vi hyr ut våra lokaler till andra arrangemang. Pingströrelsen har ett rykte av att vara kulturfientlig och det är ett rykte som vi gärna ändrar på. Samtidigt ställer detta krav på oss att vara noggranna i avtalen med våra hyresgäster, en noggrannhet som vi tar på största allvar och där vi ständigt försöker bli bättre.


Vår starkaste reaktion på Sjöbergs agerande handlar om hur kristenheten ska se på människor utanför de egna kretsarna, och hur vi pratar om och med varandra. I bloggosfären finns, på grund av Sjöbergs agerande, skribenter som undrar vilka ytterligare artister kristna människor ser som satanister - fast de inte är det. Deras förmodan är att en rad andra människor i kulturlivet ska utsättas för ett liknande fördömande från kristna.
I Filadelfia Stockholm gläds vi just nu över nya människor som söker sig till våra gudstjänster och Alpha-kurser.

Problemet är bara att allt för många av de människor som längtar efter en gudsrelation, och som skulle vilja ha kontakt med en kyrka, aldrig skulle sätta sin fot där på grund av att man uppfattar kyrkan som dömande.
Det blir tvärstopp direkt. Dessvärre har vi i frikyrkans historia ägnat mycket kraft och energi åt fördömande av andra, såsom Sjöberg nu gör, och det ser vi som ett större skäl till utebliven väckelse än att Manhattan Transfer, PJ Harvey, Jane Birkin och Kevin Costner med fler har konserter i Filadelfiakyrkan.

För oss i Filadelfia gäller det just nu att bryta ner de barriärer som hindrar vanliga Stockholmare från att söka sig till vår kyrka. Vi vill bjuda på en varm och inkluderande Jesusmiljö som relaterar till storstadsmänniskan och där vi tror att Bibeln har viktig vägledning in i vardagen.


Vårt stora bekymmer är att den som inte kan den inomkyrkliga kulturen allt för ofta känner sig exkluderad i frikyrkomiljön. Än mer sorgligt blir det om pastorer som inte är en del av Filadelfia Stockholm ovanpå detta sprider osaklig information om våra externa uthyrningar - och en attityd - som i förlängningen faktiskt skrämmer bort nya besökare från gudstjänster över hela landet.
Detta är tragiskt inte främst för kyrkorna, utan för de längtande människor som därmed riskerar att inte få tag på Jesus i sitt liv.

Niklas Piensoho, föreståndare Filadelfia Stockholm
...........................................................................................................................

Kommentar:

1Tim.3:15  "Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval."

...........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=280055


+ Jag förstår inte...endast dop på hjärtats tro eller 'Ok' med köttslig fromhet?

Fundering nr.1... Jag förstår inte - hur kan någon påstå att man kan "föra samtal i teologiska frågor utan att man har ändrat teologi", när man redan har gått med i SKR (Sveriges Kristna Råd) och FÖRBUNDIT SIG till att följa de teologiska (obibliska) direktiven i Charta Oecumenica?

Då är det väl inte längre samtal det handlar om utan ett klart och tydligt ställningstagande i  teologiska frågor.


Fundering nr.2... Jag förstår inte... hur kan man påstå att "dopet i vatten är trons brytpunkt och konfirmation på tro", samtidigt som man samarbetar (obs! inte bara SAMTALAR!) med företrädare för de riktningar, där dopet blir till endast en yttre handling/rituell begjutning utan medveten bekräftelse på HJÄRTATS omvändelse och efterföljelse - väl förankrad i Skriften allena?
..............................................

Pelle Hörnmark skriver i Dagen "Dopet i vatten är trons brytpunkt." Publicerad: 2011-10-05 03:00
"Samtal i en teologisk fråga behöver inte innebära att man har ändrat teologi", skriver pingstledaren Pelle Hörnmark om påståendet att rörelsen är på väg att ändra sin dopsyn.

Att följa en människa som levt i djupaste sociala misär. Som fyllt sitt liv med droger, som missbrukat sina relationer så till den grad att förtroendet för den egna viljan och själva livet totalt brutits. Att följa med på en sådan resa från det mörkaste mörker till ljus, från död till liv, från djävulen till Jesus sätter spår och är något av det vackraste och det mest kraftfulla man kan göra. Det är för det jag lever.
En orsak som gör den resan möjlig är dopet i vatten.

Det är trons "the point of no return", brytpunkten på vilken hela livet hänger, en del av den slutgiltiga uppgörelsen precis som när folket vandrat torrskodda genom havet och vattnet sedan slogs igen bakom dem. Vattendelaren skilde dem från fienden, från fångenskapen, från slaveriet. Och. På andra sidan. Vandringen mot den nya världen och det nya livet.


Men det är också vår erfarenhet att dopet blir avgörande för tron när steget ner i dopets vatten sker som en konfirmation på den tro och den relation som funnits hela livet eller som återuppväckts i en andlig erfarenhet, ett samtal eller i en relation. Dopets båda sidor - begravning och förbund - visar vilken betydelse det har för livet med Jesus och i den kristna gemenskapen.


När Sigvard Svärd i en debattartikel i Dagen (28 september) insinuerar att pingstförsamlingarna är på väg bort från en baptistisk syn på dopet i vatten håller jag inte med. Vår erfarenhet är att "mainstream Pingst" faktisk inte bara tror utan också förkunnar och praktiserar dop i vatten av människor som själva kommit till tro på Jesus och vill leva med honom tillsammans med andra.


Att det pågår ett samtal om en viktig och grundläggande teologisk fråga behöver inte innebära att man i grunden har ändrat teologi. Samtal och teologiskt arbete måste kunna pågå parallellt med det dagliga livet i församlingen. Jag är heller inte särskilt orolig. Jag tror att den Gud som är Ordet, vakar över sitt ord och sin församling.


Låt oss ge några skäl för vår uppfattning.
Skapelseteologin vinner allt större terräng. Det är ingen hemlighet att väckelserörelserna var med och demokratiserade Sverige. Men det inte många reflekterar över är varför. Det handlade om människosyn. En människosyn där man utifrån ett kristet perspektiv anser att människan är skapt fri och myndig. Både män och kvinnor. Alla har både frihet och ansvar för sina liv, både inför Gud och människor.
Friheten inför människor ledde fram till en demokratisk grundsyn. Friheten inför Gud medförde en reformation av dopsyn och platsen för dopet. Varken stat eller föräldrar kan och ska välja religiös tillhörighet för "sina" barn. Det beslutet måste överlåtas till den enskilde. För detta var FO Nilsson beredd att lämna landet i mitten på 1800-talet. För den övertygelsen är också jag beredd att strida. Människan är skapad fri!

Genom dopet ges människan tillfälle att på ett unikt sätt uttrycka avsikten med sin tro på ett sätt som integrerar hela människan. Hela kroppen berörs. Ett fysiskt minne skapas. Eftersom människans vilja är orsaken till handlingen integreras också den. Men också känslan, temperaturen i vattnet, i atmosfären på stranden eller i kyrkan, skriver friheten Ord på hjärtats ark som aldrig går att sudda ut. Att det dessutom går att reflektera teologiskt över det som sker gör inte saken sämre.

På samma sätt som ett äktenskap konstitueras i det fördolda mötet mellan makarna, men också i den offentliga vigseln konstitueras tron både i det fördolda mötet med Jesus i hjärtat och i den offentliga överlåtelsen, där dopet är platsen för människans och Guds offentliga "Ja" till varandra. Och på samma sätt som äktenskapet firas med fest och glädje firas dopet med brödet och vinet tillsammans med släkten och vännerna - församlingen.


Tron, dopet i vatten, dopet i Anden och gemenskapen i församlingen hör samman och utgör själva kärnan i livet med Jesus.
Sigvard Svärd riskerar med sitt resonemang att förlora sig i ramverket i stället för tavlans centrum, trons innehåll och mening. Att dessutom låta ramen och protesten utgöra grunden för en ny församlingsbildning är inte särskilt klokt. Det behövs fler och nya församlingar i Sverige, men de bör i stället planteras i syfte att nå nya människor med de goda nyheterna om Jesus.

Pelle Hörnmark
....................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=279751


RSS 2.0