Sedan tre år finns ”Riks – ett fritt nätverk” där oron för pingströrelsens utveckling är stor. En av käpphästarna är den fria församlingstanken som, anser man, övergetts i och med samfundsbildandet.

 

– Vi är ett löst sammansatt nätverk och möts dels i lokala bibelstudiegrupper, dels i riksmöten två-tre gånger om året. Ungefär 100 personer ingår i nätverket och intresset ökar, berättar Sigvard Svärd.

 

Han är pensionerad pingstpastor från Älvängen och en av nätverkets företrädare. Till riksmötet i Göteborg i september har han bjudit in Thomas Forslin från Klassisk baptism.

”Nätverket för klassisk baptism och kristen tro” är, precis som ”Riks – ett fritt nätverk”, en intressegrupp. Som namnet antyder kommer medlemmarna i föreningen från det som tidigare var Svenska baptistsamfundet.

 

Teologiska frågor

Klassisk baptism bildades för några år sedan av baptister som inte kände sig hemma med de förändringar som blev resultatet av att Baptistsamfundet var med och bildade Equmeniakyrkan.

 

– Både Thomas och jag bor i Göteborgs-trakten och våra vägar har korsats. Vi har då märkt att vi tycker väldigt lika i flera viktiga teologiska frågor. Därför bjöd vi in Thomas att tala på vårt nästa riksmöte.

 

Ett exempel är dopfrågan där allt fler pingstförsamlingar har svängt om, och vid sidan om troendedopet även erkänner barndopet som medlemsgrundande.

 

– Pingströrelsen har därmed ändrat dopsyn eftersom man räknar begjutning av barn som ett bibliskt dop. Tidigare var något sådant helt otänkbart i pingstförsamlingarna, säger Sigvard Svärd.

 

Thomas Forslin håller med om att det finns en samsyn i flera frågor och förklarar att det handlar om att stå fast vid några bibliska kärnvärden som man inte är beredd att byta ut.

 

– De flesta är nog överens om att vi kristna behöver anpassa vårt språk till den tid vi lever. Det här handlar inte om det utan om att vi vill hålla fast vid vissa grundläggande värderingar även när samhället förändras.

 

– Troendedopet är en sådan fråga där vi tycker väldigt lika, försoningen är en annan. Det finns flera frågor där vi ser på samma sätt, konstaterar Thomas Forslin.

 

Ökat behov av nätverk

Både Forslin och Svärd ser strömningar i kristenheten som pekar på att behovet ökar av att möta likasinnade i nätverk och grupperingar som korsar samfundsgränserna.

 

– I de flesta samfund finns i dag grupper som inte känner sig riktigt hemma i sina egna kyrkor. Ett exempel är prästerna i SVT:s Uppdrag granskning som inte fått det stöd de borde få i sin egen kyrka, menar Thomas Forslin.

 

Finns ett intresse att samverka eller till och med gå ihop och bilda ett gemensamt nätverk av era båda nätverk?

 

– Det är inte omöjligt men där är vi inte i dag. Vi skyndar långsamt och siktar i nuläget framför allt på att utbyta tankar. Vi vet att vi har mycket gemensamt, säger Sigvard Svärd.

 

– Det stämmer att det inte finns några sådana planer på bordet i dag. Men varför inte? Vi får ta ett steg i taget och se vart det leder, svarar Thomas Forslin.

 

Riksmötet hålls i Finska pingstkyrkan i Göteborg den 13-14 september.

Thomas Manfredh  / Publicerad: 2014-06-25
.............
 
http://m.dagen.se/nyheter/pingstvanner-och-baptister-vill-bilda-nytt-natverk/