+ "Kasta inte sten i glashus" - det är rubriken!

Sten-Gunnar Hedin skriver förvirrande om skadeglädje (?) efter katastrofer i en gästkrönika:

Citat: "Ibland har jag hört att allt detta onda har kommit över de drabbade som en Guds straffdom. Det händer att det sägs med entusiasm och i en slags from tillfredsställelse.

När jag hör det vill jag ropa ut att det borde vara straffbart att i detta sammanhang tala med förtjusning om Guds straffdom över andra!" Slut citat)

......................................

 

Kommentar: De människor som gläder sig över Guds straffdomar begriper varken sin egen del orsakandet av allt lidande genom olydnad eller Guds kärlek till syndaren.

 

Herren är rättfärdig och kallar oss till ett liv i sanningen. Hela Skriften handlar om Herrens vilja och vädjan till omvändelse vid brott av denna vilja.


Samtidigt som S-G Hedin förfasar sig över glädjen (?) i Guds straffdom, så ropar han själv efter...straff över de skedeglada! Det finns en frestelse hos människan, underblåst av ormen, att leka Gud - oberoende sammanhang.

 

Vore det inte bättre att rannsaka det egna hjärtat, S-G Hedin, på tal om profeter och deras "ve över de orättfärdigas lagar"?

För hur skall man förklara dessa dubbla budskap från S-G Hedin, som skriver böcker med den katolske biskopen Anders Arborelius, bedriver egen ekumenik med katolicismen och förleder de troende på smygvägar till ett avgudasystem i Vatikanen, de orättfärdigas gemenskap, vilken just 'stiftar orättfärdiga lagar' genom att förvränga Guds Ord i sina ockulta skrifter (t.ex. katolsk katekes) och som förbjuder bl.a. kondomanvändning i äktenskapet i AIDS-drabbade områden i Afrika - men däremot tillåter kondom bland manliga prostituerade!!!

För att inte nämna alla 'mörkade' pedofilövergrepp, som 'sopas under mattan' - och då tänker jag också på alla århundraden, där ingen 'lyfte på locket' - förutom Martin Luther som satt själv i ett kloster och hade insyn i eländet!

Den som citerar Herrens Ord ur Skriften bör självklart aldrig göra det med skadeglädje!

Tvärtom - vi är uppmanade att med djup sorg i hjärtat varna för OLYDNADENS konsekvenser, för välsignelse för alla om man lyder Herren och för förbannelse som drabbar alla människor, när en enda människa bryter mot Guds vilja. (Se Hesekiel)

Ingen har rätt att leka Gud - inte S-G Hedin eller någon annan.

Herren Jesus, Messias, kom till jorden (men inte enligt den hedniska fertilitets-påsken "easter" utan enligt Skrifternas "pesach") för att frälsa syndaren och Han dog för människan, för att hon skulle leva - men Herren undervisar också att man skall hata synden och VÄNDA OM till att bära rättfärdighetens frukt!

Joh.14:23 "Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
"
........

Ordspr. 8:32 "Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa, förkasta den inte.

Salig är den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter.

Ty den som finner mig finner livet och får nåd från HERREN. Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden
."
...........................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258003


+ Johannes P. II - 'ett helgon' som skyddade pedofilpräster.

Avgudadyrkan sitter djupt. Sanningen hamnar helt i skymundan, när man skall vitmåla lögner och upphöja människor.

Bara så att ingen inbillar sig, att den förre påven inte kände till alla pedofilöveergrepp inom 'kyrkan'.

Det var under alla hans år som påve, som han vistte om och godkände flytten av prästerna som förgrep sig på barn - från stift till stift, från stad till stad. Detta orsakade ett enormt lidande för alla barnen!

Man kan läsa mer på webben av John Wojnowski, som utnyttjades sexuellt som barn:

http://www.vaticanhidespedophiles.com/

...............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258349

+ Det finns ett pris att betala för: OLJAN I LAMPAN!

Angående jungfrur som saknade olja: (Diskussion på Aletheia)

Jag tror inte att oljan handlar om Torah. Det är självklart att vi skall studera Ordet men här gäller det att vara fylld av Kristi Ande, Profetians Ande:

Matt.25:1 "Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.

Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.

Antika oljelampor.

Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.

Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.

Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer."
.................

1) Ordspr. 20:27 "Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre."
....

2) Rom.8:9 "Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull."

....

Således handlar "oljan i lampan" om att:

...tillhöra Herren men också:

... att LÅTA sig uppfyllas av Guds Andes fullhet varje dag genom överlåtelse = lydnad.


Det finns ett pris att betala!!! Slumra inte till!

¤ Detta hänger ihop med andlig förberedelse och vittnesbörd:

Uppenb.12:10 "Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

De övervann honom genom LAMMETS BLOD och genom sitt VITTNESBÖRDS ORD. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden."
.................................

Sådant kan bara göras genom att vara fylld till max av Herrens Ande = Trons Lydnad enligt Ordet.

Detta borde utgöra skillnaden mellan att vara "vis och - oförståndig".

.....
Mvh.

+ Charta oecumenica - träldom under påvestolen!

Nu är 'dubbla tungor' ute och går - igen. Inget konstigt i katolicismen, som bygger på förvrängningar av Ordet och lögn:

Citat: "Dokumentet har tillkommit demokratiskt under de stora europeiska ekumeniska mötena som började i Basel 1989. Sveriges Kristna Råd (SKR) har inte antagit och skrivit under chartan, bland annat därför att det är ett arbetsdokument öppet förändringar.

Däremot har SKR:s styrelse beslutat att använda chartan just som arbetsdokument och rekommenderat medlemskyrkorna att göra detsamma." (slut citat)
...........................

Svar: Hur kan man ljuga så öppet och inte märka det? Det står att SKR Inte har antagit och skrivit under Chartan SAMTIDIGT som SKR rekommenderar medlemskyrkorna att ANVÄNDA Chartan.

Och vad står det i Chartan? Jo, att MAN FÖRBINDER SIG att följa den!

Citat ur Charta oecumenica: "I denna anda antar vi denna Charta som en gemensam förpliktelse till dialog och samarbete. Den beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa.


Den är till för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv och för att ange bindande normer för detta.


Den har ändå inte karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext. Dess auktoritet kommer ur den förpliktelse de europeiska kyrkorna och ekumeniska organisationerna själva ålägger sig. Med denna text som grund kan de göra tillägg och formulera gemensamma perspektiv, som direkt berör de egna specifika utmaningarna och därav följande förpliktelserna.


I.   VI TROR PÅ "EN ENDA, HELIG, KATOLSK OCH APOSTOLISK KYRKA" .... [...]

........Vi förbinder oss

  • att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring,
  • att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet. Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra så.(slut citat)
......................................................

Det man förbinder sig till är man pliktig att göra.

Alltså: de som är med i SKR är BUNDNA till dokumentet! Så sluta och förvräng språket, att Charta 'inte har skrivits under' av kyrkoledarna - medlemskapet i SKR är redan EN UNDERSKRIFT på Chartan och leder till träldom
.

Dessutom borde det i sammanhanget sägas, att rkk bryter mot Charta genom att pracka på endast Bibeltroende sina egna ockulta läror, dogmer och avgudar.


Nej tack till träldom!!!
Vakna!
..................................................

Mer om Charta kan läsas på tidens tecken:

http://www.tidenstecken.se/charta.htm
....................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257999


+ Strunta i vigselrätten, gå inte in i fällan 'samfundet Pingst'!

Dagen idag:

Citat: "I samförstånd med Kammarkollegiet har nu Vigselnämnden beslutat att avsluta sitt uppdrag den 1 maj 2012. Det ger de församlingar som inte anslutit sig till trossamfundet Pingst möjlighet att göra det, om de önskar att deras pastorer ska ha fortsatt vigselrätt.

Formellt kommer alla behörigheter för pingstförsamlingarnas pastorer att dras in, skriver pingst.se. Ny behörighet kommer samtidigt att ges till de pastorer i trossamfundet som gett besked om att de önskar behålla vigselrätten."

..................................................

 

Det pågår underminerande aktivitet av de fria församlingarna bakom kulisserna - hela tiden.

Bit för bit, steg för steg fortsätter förräderiet i detta makt-spindelnät... Allt för att underordna de troendes frihet under påvestolen.


Gå inte in i fällan och anslut er till samfundet Pingst - om ni vill följa endast Herren! Det finns bättre vägar!


...................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257937

+ Den som frågar går inte vilse, Daniel Grahn....

Daniel Grahn kommer med en ledarkrönika (helst igår!) och undrar:

Citat: "Nu är domedagsprofeterna i stället forskare och professorer, filosofer och ekonomer. Man behöver bara surfa ytligt för att få en bra överblick: ......

Det krävs inga kvasi-statistiker som försöker räkna ut Jesus återkomst. Bibeln säger att varje försök är lönlöst. Däremot behöver kyrkan ha ett budskap till vår tids omöjliga utmaningar.

Profeter borde ge ett annat perspektiv. Vara en röst som skakar om, som visar på alternativa livsstilar. Som varnar och tillrättavisar, ger hopp om en ljus framtid.

 

Var finns våra profeter?" (slut citat)

................................................................

 

Svaret är enkelt: profeterna är under förföljelse - en del sitter i grottorna och en del står på muren och varnar... Varför? Därför att Skriften målar ingen ljus framtid som lyckoprofeterna brukar göra - det blir som det står skrivet. Däremot finns det hopp om en evig frälsning om männikor tar emot Herren Jesus.


............. En grotta i Qumran


JEREMIA 19:14
"När Jeremia kom tillbaka från Tofet dit HERREN hade sänt honom för att profetera, ställde han sig i förgården till HERRENS hus och sade till allt folket:

"Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Se, över denna stad med alla dess lydstäder skall jag låta allt ont komma som jag har uttalat över den, detta därför att de har varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord."

20:1 Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i HERRENS hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i Övre Benjaminsporten till HERRENS hus."
.......................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257241


+ Tro, religion eller...trons lydnad, Tony Blair?

Tony Blair, som har konverterat till katolicismen, skriver i artikeln "Tron drivkraft för världsförbättring", att 'modiga ledare vågar samarbeta över religionsgränserna.'

'Modiga' eller lydiga? Det gäller dock att ledare som tror på Herren Jesus är trogna i Förbundet först.


Det låter bra utifrån som en filosofisk världsyn, som i och för sig vill 'arbeta för det goda' men inte förmår uppnå detta på grund av syndens lag som verkar i våra dödliga kroppar - säger Paulus i Rom.7.

Rom.7:15 "Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god.

Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

Ja, det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig."
...............................

Tony Blair skriver: "Om vi ska leva i harmoniska samhällen och med ömsesidigt berikande internationella religioner måste kunskap och förståelse kompletteras med handling.

Om trosriktningar ska lära sig att respektera varandra kan detta inte ske bara i klassrum och föreläsningssalar utan genom att man arbetar för det gemensamma bästa. Det gemensamma ordet (A Common Word) måste leda till det gemensamma bästa (The Common Good) - annars avslöjas det som tomt och innehållslöst." (slut citat)
...

Svar: Vad Skriften pekar på är en enda lösning på alla problem och det är KÖTTETS DÖD - genom överlåtelse till Herren Jesus och Trons Lydnad.

Det är självklart att människor skall respektera varandra! Men Herren Jesus 'höjer ribban' och påstår, att människan måste bli född på nytt, att det krävs hjärtats omskärelse - ett övernaturligt byte av det gamla stenhjärtat, som bara Herren förmår att utföra.

Först då kan människor förlåta varandra och inte utkräva hämnd för oförrätter. Evangelium är glada nyheter, för att Gud har tagit sig den fallna människan an och 'spikat köttet' på trädets stam!

Rom.7:24 "Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?" - utropar Paulus. Svaret är självklart: Herren Jesus Kristus, Messias, har gjort det!

Men det finns ett villkor, för att frälsningen skall kunna tas emot - och det är omvändelse från synd.

Läser vi Ordet noga, upptäcker vi, att vi inte kan tala om kärlek utan att först lära känna Herren Jesus (ett villkor!) och älska Honom.

Matt.22:37 "Han svarade: "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

SEDAN kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.
"
......................

Tony Blair skriver vidare: "Det är därför som min Faith Foundation har startat ett program för att få skilda trossamfund att arbeta tillsammans för att uppnå millenniemålen för global utveckling. Vi har bestämt oss för att utplåna dödsfallen i malaria." (slut citat)

Svar: "Faith Foundation" låter bra och att utplåna malaria låter också bra. Men åter - Skriften undervisar om Trons Lydnad i Förbundet utan sammanblandning.

Hur många gånger har vi inte sett, när människor (ledare) utan omvända hjärtan gömmer sig utåt bakom olika fina fraser medan deras liv bakom kulisserna kantas av synd, lögn, bedrägeri och förakt för andra!


Vi skall inte inge varandra (allra minst Herren) några falska förhoppningar om, att vi kan åstadkomma något bestående i egen 'god' kraft. Skriften pekar på en helt annan väg, om det skall bli några eviga resultat.

"Utan mig kan ni ingenting göra"
- sade Herren Jesus. Det handlar om Trons Lydnad, om trofasthet i Förbundet.

Joh.14:23 "Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.

Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig."
......................

JESAJA 51:4 "Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.

Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm.

Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner.
"
.........................

Det gäller alltså att predika ett oförfalskat evangelium för alla folk till omvändelse och lägga en rätt grund från början - och denna grund är Klippan Herren Jesus, Messias.

Endast Han är evig Frälsning och Rättfärdighet åt alla som tar emot Honom.
Inte egna lösningar.

..................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257398


+ Det fromma köttet förnekar sig aldrig...

Det viktigaste är inte att springa med ett kors ute på stan utan att tillåta Herren utföra sitt verk i hjärtat.

De fromma yttre handlingarna kan vara ett sätt att dölja det inre mörkret.

Det behöver inte betyda att man lever i Trons Lydnad. Dessutom vet vi från Guds Ord, att mörker kan inte förenas med ljuset.

...................

Vi behöver inte svamla i 'mysterier' - Gud har uppenbarat sin vilja i Skriften - klart och tydligt.

Och det är inte Guds vilja att förena mörker och ljus, sanning med avgudadyrkan!

JESAJA 1:11 "Vad skall jag med era många slaktoffer till? säger HERREN. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag.

När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner?

Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärd för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester - ondska tillsammans med högtidsförsamlingar.


Min själ hatar era nymånader och högtider. De är en börda för mig, jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod.

Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont. Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak."

..................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=257258

+ Uppmaning till flera att reagera!

Mycket får man vara med om! Men jag hoppas att fler röster höjs och uppmärksammar detta.

Vi vet ju från historien vad rasism har åstadkommit...

Citat: "På fredagen kom den omstridde muslimske predikanten Bilal Philips till Göteborg.

Philips har riktat så hårda angrepp på icke renläriga muslimer, judar och homosexuella att han nekas inresevisum till Storbritannien och Australien."
..........................................

Desto större anledning för oss att predika ett oförfalskat evangelium!

Jakob 2:8 "Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt."

.............................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=256814


+ Vänner till Pingsten kan ej vara vänner till Rom...

Sten-Gunnar Hedin bakar in dubbla jesuit-budskap i Dagen:

Citat ur artikeln: "I ett polemiskt samhällsklimat med starka motsättningar mellan olika intressegrupper och trosriktningar blir dialoger alltmer sällsynta.

Det finns därför skäl att påminna om innebörden av att föra dialog. Till skillnad från debatter och diskussioner handlar dialog aldrig om att försöka övertyga eller övertala.

Det försöker vi göra genom förkunnelse, skrifter och andra uttryckssätt.

Dialogen däremot har ett enda syfte - att söka en klarare insikt i den andres ståndpunkter och förhållningssätt. Som kristna är vi av evangeliet förpliktade att möta alla människor med respekt och vördnad, oavsett vilka åsikter de har." (slut citat)
..............................

Kommentar till S-G Hedins motsägelsefulla påståenden:

.1) "Dialog handlar aldrig om att försöka övertyga eller övertala" skriver S-G Hedin i ena stycket och strax därefter säger han: "Det försöker vi göra genom förkunnelse, skrifter och andra uttryckssätt."

Slutsats: man försöker alltså påverka andra människor genom förkunnelse och skrifter! Vi har redan en Skrift - Skriften allena, som inte behöver drygas ut med den katolska katekesen och andra ockulta skrifter. Dialogen i det här falllet har för syfte att UNDERMINERA Guds Ord.

..................

.2) Det är självklart att vi måste möta mämnniskor med respekt. MEN - samma respekt får vi inte i möte med Vatikanen, som exkluderar alla oliktänkande från 'kyrkans' gemenskap. Det borde S-G Hedin veta - det står i katolska skrifter.

.................

.3) Hedin skriver vidare: "I ett liberalt kulturklimat där förkunnelsen av evangeliet undermineras även inom protestantiska samfund, kan vi i dag konstatera att det är många av den Katolska kyrkans företrädare i vårt eget land som står upp till försvar för en klassisk kristen tro. Påven Benedikts böcker om Jesus har tagits emot med glädje av kristna i alla kyrkor."

Slutsats: Påven Benedikts böcker handlar om en obiblisk sammanblandning mellan begreppen AGAPE och EROS. ("Deus caritas est")  Vem gläder sig åt en sådan obiblisk syn?
.....................

.4) S-G Hedins säger vidare: "Som pingstvänner är vår tro att varje andeutgjutelse iscensätter en ekumenisk rörelse."

Slutsats: Här uttalar han sig generaliserande och räknar sig själv som "pingstvän", samtididigt som påståendet om att varje Andeutgjutelse iscensätter en ekumenisk rörelse stämmer inte med Ordet.

Den sanna Andeutgjutelsen från den Herre och Gud, som är Abrahams, Isaks och Israels Gud, den är alltid ÅTSKILJANDE. Från avgudadyrkan, eros-dyrkan, olydnad och synd. Mörker kan inte blandas med ljus!

Apg.26:14 "Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden.

Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.

Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna.

Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade
."
........................

.5) Vidare citat: "När motsättningar i dag djupnar mellan olika grupper i vårt samhälle är det vår kallelse och skyldighet som kristna att stå i enhetens och försoningens tjänst."

Slutsats: det låter bra men stämmer inte överens med Skriften. Vår kallelse är att predika ett oförfalskat evangelium, som bygger på SANNING och inte på lögn!

Enhet och försoning går inte ut på, att man på smygvägar tvingar andra troende mot Ordets klara undervisning, att böja sig under påven och acceptera lärorna.
........................

FRÅGA: Hur ställer sig S-G Hedin till alla de troende, som INTE vill samarbeta med Vatikanen utan vill följa endast Herren enligt Ordet?

Skall han på smygvägar försöka "genom skrifter och andra uttryckssätt" - kanske rent av FÖRFÖLJELSE - tvinga Guds folk till avfall - eller kommer han att respektera ett 'nej' till samarbetet?
Historien hittills visar dock total brist på denna respekt....

Låt ingen bedra oss!
.............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=256284

+ Seger i kraft av Lammets blod! Nåd och sanning.

Det är helt avgörande för frälsningen, att Jesus är Herren JHWH kommen i köttet!

Den som söker Herren på allvar, lägger ner sina egna uppfattningar, sitt högmod och lyssnar till Ordet.

Det finns idag en förvirrande undervisning, som skapar förblindande tankebyggnader i sinnet. Du läser Ordet och ändå så ser du inte. Liksom Thomas, som tvivlade.

Joh.20:25 "De andra lärjungarna sade nu till honom: "Vi har sett Herren." Men han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro."


Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er."

Sedan sade han till Thomas: "Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!"

Thomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!"

Jesus sade till honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är DE SOM TROR, fastän de inte ser."
............................................

¤ Den falska undervisningen inbillar många, att de som vandrar efter Anden är 'laglösa'. Det är en lögn.

Det finns nämligen en andlig lag i Det Nya Förbundet - och det är - Kristi Lag - efter 'köttets död'.

Herren bygger Sin Församling enligt en hel rad andliga lagar, som uppfyller mer än väl lagens krav på RÄTTFÄRDIGHET och RENHET.

Dessa lagar träder i kraft genom KORSET - där Herren Jesus instiftade allt med sitt eget blod! Se Livets Andes Lag.


Joh.1:16 "Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
.................

För att undvika förvirring måste vi veta skillnaden mellan Förbunden - mellan Mose lag och Herren Jesu lag:

¤ MOSE FÖRBUNDET: nåd OCH utvaldhet!

Eftersom Mose lag är andlig och given till de utvalda men 'köttsliga'  människorna*, ställer den krav på köttet till att prestera en hållning av total 'renhet' (= tillåtet av Gud).

Allt kött är 'besmittelse' och måste observera flera renhetslagar efter ett strikt, rituellt offersystem för att närma sig en helig Gud. Yttre AVSKILDHET.

*Obs! Alla människor är 'kött'.
.............

¤ DET NYA FÖRBUNDET: nåd OCH sanning - som följer de villkorade (se KORSET!) andliga lagarna.

Herren Gud själv tar sig an renhetskraven eller 'besmittelse-problematiken' genom upprop till OMVÄNDELSE och PÅNYTTFÖDELSE av Anden:

Matt.3:1 "Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade:

"Omvänd er, ty himmelriket ÄR NÄRA."

Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!"
..............

Och Matt.4:17 "Från den tiden började JESUS predika och säga:

"Omvänd er, ty himmelriket ÄR NU HÄR."
.............

¤ 'Kött' är fortfarande besmittelse men nu träder HERREN in med Andens kraft och besmittelsen avslöjas ligga på andens område - de onda och orena andarna drivs ut, människan blir 'ren'.

¤ Den 'köttsliga' människan erbjuds 'köttets död' genom tro och tacksägelse för ETT ENDA OFFER - Genom Lammets blod.

¤ Nu gäller inre AVSKILDHET (den pånyttfödde har ett omskuret hjärta) och kallelsen är inte att stå under Mose lag utan till att gå ut och BEFRIA människorna från fångenskap i den ondes våld. > Andens ämbete! (JESAJA 61)

Allt detta är möjligt bara om Herren Jesus är JHWH Gud.

Hebr.10:10 "Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna.

Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter.

Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han:

'Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren.  Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen,  och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.'  

Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer.

Bröder, I KRAFT AV JESU BLOD kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött."
...........................

RSS 2.0