+ Jesusmanifestationen: skapar förvirring genom sammanblandning. Gör inte främmande läror rumsrena!

Jesusmanifestationen är ett människoverk.
 
 
Det ser fromt ut men ger felaktiga signaler: den nicenska trosbekännelsen borde inte vara den gemensamma nämnaren.
 
Den grunden är otillräcklig.
 
Endast de som håller Förbundet, är pånyttfödda, och har Skriften som sitt ENDA rättesnöre har en gemensam grund att stå på.
 
JEREMIA 23:10
 
"Ty landet är fullt av äktenskapsbrytare. 
Under förbannelse ligger landet sörjande, 
och betesmarkerna i öknen är förtorkade. 
Man inriktar sig på att göra ont och har sin styrka i orättfärdighet. 

Ty både profeter och präster är gudlösa. 
Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, 
säger HERREN. 
 
Därför skall deras väg bli för dem som hala stigar i mörkret. 
De skall drivas bort och där skall de falla. 
Ty jag skall låta olycka drabba dem det år deras straff kommer, säger HERREN.
 
Också hos Samarias profeter har jag sett dåraktiga ting: 
De profeterade i Baals namn och förde mitt folk Israel vilse. 
 
Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. 
De begår äktenskapsbrott och ljuger, de uppmuntrar dem som gör ont 
så att ingen skall vända om från sin ondska
."
...........................
 
 

+ Vad är det som manifesteras egentligen?

Vakna Sverige-bloggen har en mycket aktuell och intressant bloggpost idag - jag rekommenderar alla att läsa den.

"Därför hade Jesus inte deltagit i Jesusmanifestationen":

http://www.vaknasverige.se/2012/05/03/darfor-hade-jesus-inte-deltagit-i-jesusmanifestationen/

I gemenskap med dödsskalledyrkan?
.........................

Vad säger Skriften?

Jeremia 23:25 "Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn. De säger: "Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm."

Hur länge? Vad finns det i hjärtat hos profeterna, lögnprofeterna, de som profeterar sina egna hjärtans svek?

De tänker att de genom sina drömmar, som de berättar för varandra, skall få mitt folk att glömma mitt namn, liksom deras fäder glömde mitt namn för Baal.
"
....

Jeremia 14:14

"Men HERREN sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem.

Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er."


.............................

+ Inte alla som säger till Jesus 'Herre, Herre' kommer in i himmelriket!

Matt.7:21 "Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja."
Vad är det som man manifesterar? Guds Ord lyder man inte och begreppet 'omvändelse från synd' har försvunnit totalt! Och att det en gång fanns många lyckoprofeter, är inget nytt under solen! Låt ingen bedra er!!!


Jer.8:5-9
"Varför går det då bort i beständig avfällighet, detta folk i Jerusalem? Varför håller de fast vid sitt svek och vill icke vända tillbaka? Jag har givit akt och hört huru de talar vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: "Vad har jag gjort!" Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.

Till och med hägern under himmelen känner ju sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan taga i akt tiden för sin återkomst; mitt folk däremot känner ej HERRENS rätter. Huru kan ni då säga: "Vi är visa och har HERRENS lag ibland oss"? Icke så, de skriftlärdes lögnpenna har förvandlat den i lögn. Sådana visa skall komma på skam, komma till korta och bli snärjda.
De har ju förkastat HERRENS ord, vari är de då visa
?"
 ............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152960


+ "Deras hjärtan är långt ifrån mig..." Matt.15:8-9

Reflektion nr.2:
Frågorna hopar sig och en varning är på plats: ledare är i fokus - 'fåren lyder blint'...?
Vad säger Skriften om denna sammanblandning mellan trosrörelsens ledare och katolska ledare? Vad säger Ulf Ekman om denna sammanblandning och budskap, som förstör tron på Jesus?
Citat ur länken nedan från "Hemmets vän" av Stanley Sjöberg, där han upphöjer...påven!!! 
"Den Romerska katolska kyrkans påve Benedikt XVI har i sin bok om Jesus från Nasaret beskrivit en kristologi som höjer sig över allt annat i västerlandets teologiska arbete genom att försvara och befästa tron på vem Jesus verkligen är. [...]
Lika dramatiskt som det innebär för latinamerikanska pingstvänner i Sverige att vara med i Jesusmanifestationen den 3 maj, så är det för många ett dramatiskt ögonblick att den här dagen samarbeta med några av trosrörelsens ledare som själva gör enorma uppoffringar i sitt stöd för Jesusmanifestationen. Jag är gripen av att ortodoxa och katolska kyrkoledare, tillsammans med Svenska kyrkans och frikyrkosamfundens ledare, ska stå tillsammans med trosrörelsens ledare Ulf Ekman och hans medarbetare.
Stanley Sjöberg"

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1336
..........
Citat ur den andra artikeln av Stanley Sjöberg "Ett budskap som upprättar tron på Jesus", där han talar om 'andlig upprättelse'  (men frågan är: "I vilken ande?! och vilken andlig väckelse, eftersom predikan ur Ordet och OMVÄNDELSE saknas totalt?") :
"Även i Kungsträdgårdens stora allkristna gudstjänst kommer kyrkoledare från de ortodoxa, katolska och lutherska kyrkornas tradition att leda oss alla in i syndabekännelse, bön om förlåtelse och andlig upprättelse.
Tidigt på morgonen lördagen den 3 maj räknar vi med att Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan ska fyllas med bedjande kristna, och vår tro och förväntan är att tiden nu är mogen för en andlig väckelse, ett genombrott för en ny period av kristen tro och hänförelse i vårt land. Vi räknar med tusentals kristna som på olika öppna platser i vår huvudstad kommer att proklamera budskapet."

http://www.hemmetsvan.se/viewNews.do?NewsID=1343
..........

Matt.15:8-9
"'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig; och fåfängt dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud.'"
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151905


RSS 2.0