+ Skriften kontra mysteriereligiöst barn'dop'

 
 

Konsekvenser av en felaktig (mysteriereligiös) undervisning om dopet:

 

Barn-dopp tas ju inte emot Av Medveten Tro och strider:

 

1) Mot Rättfärdiggörelse Av Tro Allena –

Rom.1:17 ”Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, Av Tro till Tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva Av Tro.”

 

2) Mot den Sunda Läran om Trons Lydnad:

Rom.1:5 ”Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till Trons Lydnad för hans namns skull.”

 

3) Mot kallelsen om efterföljelse på bekännelse -> Lärjungaskap:

Rom.1:5 ”Genom honom har vi fått nåd och Apostlaämbete…”

 

4) Mot läran om ETT dop, EN tro, EN HERRE (ej avgudadyrkan):

Ef.4:1 ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, EN TRO, ETT DOP, en Gud som är allas Fader..”

 

5) Mot förkunnelsen enligt den Sunda Läran om Omvändelse:

Apg.11:18 ”När de hörde detta, lugnade de sig och prisade Gud och sade: ”Så har Gud skänkt också åt hedningarna den Omvändelse som ger liv.”

 

6) Mot ett medvetet mottagande av Den Helige Ande på omvändelse:

Apg.2:38 ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna.

DÅ skall ni få den helige Ande som gåva.”
………..

 http://www.dagen.se/webbdebatt/det-ar-inte-barndopet-som-bekraftas/

 http://www.dagen.se/webbdebatt/hall-fast-vid-troendedopet/

http://www.dagen.se/webbdebatt/lyssna-in-bibeln-om-dopet/


+ Sakramentalismen grund för ekumeniken!

 • Kära syskon!

   

  Vikten av inte slumra till och falla för den fromma charmoffensiven.

   

  1 Petr.5:8 ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.”

   

  Läs och pröva – hittade denna länk:

   

  Citat: ”Se upp för den falska ekumeniken

   

  Bibeln uppenbarar att det kommer att bli en allt tydligare skillnad mellan ”skökan” (den katolska kyrkan) och ”sköko-döttrarna”, (de som samarbetar och ingår förbund med den katolska kyrkan), på den ena sidan, och de som väljer att följa Jesus och ha Honom som samarbetspartner på den andra sidan.

   

  Denna brytning har redan börjat visa sig. Den här processen pågår nu. Vi ser det i olika kyrkosamfund och i samhället i övrigt.

   

  Var och en av oss måste personligen välja – välja vilken sida vi vill stå på. Gud tillåter att denna utrensningsprocess äger rum nu för att skilja ”guldet” från ”slagget”.

   

  Bibeln gör det klart att det bara kommer att kvarstå en rest eller en kvarleva som inte vill låta sig styras av den centraliserade och internationella lagstiftningen som den politiska och religiösa makteliten håller på att producera.

   

  De vill hellre ta sin tillflykt till Herren och lita på Honom och inte på människor. De kommer att segra i denna prövning, för att de har lämnat sig helt åt Jesus.

   

  De har fått Guds Ande och följer Jesu fotspår. Det är de som har de heligas ståndaktighet, som håller Guds bud och har Jesu tro.

   

  Måtte du och jag vara med bland dem!”

   

  http://www.endtime.net/svensk/okumene.htm
  …..

   

  Jakob 1:12

  ”Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.”

   

  // Mvh.

   

RSS 2.0