+ Välkommen till den pågående blogg-församlingen, Pelle!

Bättre sent än aldrig! Blogg-församlingen väntar på alla som hungrar efter Herrens sanna, oförfalskade Ord!

Pelle Hörnmark skriver i sin Dagen-artikel: "Alla krig kännetecknas av att kommunikationen slås ut, och vill en ledare ha med folket måste man kommunicera, menade han. Det finns alldeles för många pompösa Gudfader-figurer i pingströrelsen.

- Det handlar om härskartekniker från fyrtiotalet. Sluta med det i Jesu namn och börja prata!"

......

Man skulle kunna säga 'Amen' till detta! Och tillägga: "Börja predika Ordet, det äkta evangeliet!"


Jag bifogar mitt inlägg från Stefan Swärds blogg, för att fortsätta syskonsamtalen i rätt riktning:

Det är absolut avgörande för framtiden: skall man sitta fast i show-verksamheter och mysticism-verklighetsflykt - eller blir det ett uppbrott från allt detta?

 

Var finns svaren på allting?


Jo, i uppriktigt sökande efter Herren Jesus, genom Skriftens profetiska budskap. Och! - Det är ett pris att betala…


Det första ledarna borde ha för ögonen, det är det profetiska Ordet, eftersom Kristi Ande är profetians Ande.


Tyvärr har det blivit så, att saltet har mist sin sälta i predikstolarna och man försöker tillfredsställa köttet i stället för att ’salta’ det med sanningens Ord. (Och de som vill predika Ordet är undanskuffade och sitter i grottorna.)

Man ärar varandra på toppen och släpper fram bara sådana förkunnare, som dunkar ledare i ryggen och säger det som ‘kliar dem i öronen’…

 

JESAJA 42:16 “De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem.

 

Men de som förtröstar på skurna avgudabilder och som säger till gjutna beläten: “Ni är våra gudar”, de skall vika tillbaka och stå där med skam.


Ni som är döva, hör, ni som är blinda, skåda och se. Vem är så blind som min tjänare och så döv som min budbärare som jag sänder i väg? Vem är så blind som min förtrogne, så blind som HERRENS tjänare? Du har sett mycket, men inte tagit vara på det, fastän öronen är öppna, lyssnar ingen.”
……..


2Tim.4:1 “Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:
predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.

 

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det KLIAR DEM I ÖRONEN.


De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”
………
TID att VAKNA - för Herrens ankomst kommer som en tjuv om natten...

Men: "Den som söker - han finner
!"

....................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=200652

RSS 2.0