+ Dubbla budskap - otroligt! Var finns karaktären?

Först nu börjar några reagera - flera år efter det att vargar har skingrat hjorden åt alla håll!

...... Herren är min Herde!
.....................................

Men Torsten Åhman säger försiktigt i Dagen:

Citat: "Förkunnaren Torsten Åhman är en av dem som reagerat på Ulf Ekmans föredrag, speciellt på sättet som Petrusämbetet där lyfts fram.

- Han menar ju uppenbart att påvedömet instituerades av Jesus själv och att det är en Guds uppenbarelse att kyrkan ska se ut ungefär som den katolska kyrkan gör. Det är en tanke som jag tror känns främmande för många i svensk väckelsetradition.

 

Vad tycker du att det största problemet är med dessa tankar?

- Jag är inte säker på att stora delar av svensk kristenhet är redo att inordna sig under påven. Ämbetstänkande hindrar inte heller splittringar och maktstrider på något sätt, inte heller kan vi säga att det skapar någon direkt förnyelse."

..........................................................

Kommentar:

 

Vilken obiblisk mening, Torsten Åhman, som du förmedlar: "Jag är inte säker på att stora delar av svensk kristenhet ÄR REDO ATT INORDNA SIG under påven."

 

Självklart att vi inte ska eller vill underordna oss påven! Hela meningen går ju mot Guds Ord. Vi ska ALDRIG vara redo för att bryta Förbundet med Herren.

 

För endast Herren är Kung och Han Ensam är på tronen!

.......

 

Och på slutet av intervjun svarar Anders Arborelius:

 

(citat) " - Det var flera av föredragshållarna som gjorde det. Men man ska inte heller dra för stora växlar av det, det är inte säkert att de helt accepterar den katolska synen, säger han.

 

Är det viktigt att andra kyrkor erkänner påven?

- Det är ett viktigt steg. Samtidigt måste man ha förståelse för att det inte är så lätt, och att kyrkorna har olika syn." (slut citat)

.......................

Kommentar:

 

Den här frasen upprepas som mantra så fort erkännandet av påve-oket kommer på tal: "Det är ett viktigt steg." (!)

 

Suck... Inga ledare har mandat att tvinga folk till underkastelse, om de troende INTE vill det.

 

Och det är precis vad som händer - på smygvägar försöker man att pracka på andra läror, som bryter Förbundet med Herren. Nej tack!

 

Hoppas att flera reser sig och slutar kompromissa och för fåren på äkta bete:

 

... Får på bete

 

Joh.21:15 "När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete."

 

För andra gången frågade han: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "Var en herde för mina får."

................................................................

 

 

http://www.dagen.se/nyheter/blandade-reaktioner-pa-ekmans-foredrag/

 

 


RSS 2.0