+ Endast den lokala församlingen enligt Ordet gäller.

Tack Nils-Olov Nilsson för dina iakttagelser från byråkratins korridorer med ett toppstyrt ledarskap, som utestänger Ordet och därmed Herrens tilltal.

Citat: "Men allt blev inte som man tänkte. Regelboken växte sig allt tjockare; stadgarna blev allt mer omfattande och stabspersonalen utökades. Kostnaderna rusade i höjden.

Det här skedde på bekostnad av den andliga vitaliteten, evangelisation och mission. Det kyrkohistoriska axiomet om att ingen kristen rörelse kan förnya sig själv hade återigen uppfyllts. Rutinen tar karismans plats." (slut citat)

...........................................

 

Reflektion: när man utestänger Ordet, Herrens varningar och tilltal, förlorar man genast Guds förtroende att leda hans verk.


Detta gäller oss alla - vi kan inte ignorera Gud och profetiorna. På olydnad följer alltid mörker och Herrens Ande viker, oberoende hur många vackra ord och 'lutande' verksamheter man än presenterar.

 

Det lutande tornet i Pisa....

 

Den som har övergett det profetiska Ordet och föraktar Herrens krav på lydnad är inte längre Hans representant.... Lösningen på problemet? Omvändelse i säck och aska till Trons Lydnad.


1Sam.12:19 "Och allt folket sade till Samuel: "Bed till HERREN, din Gud, för dina tjänare, så att vi inte dör, eftersom vi till alla våra andra synder lagt det onda att vi har begärt att få en kung."

Samuel sade till folket: "Frukta inte. Ni har gjort allt detta onda, men vik bara inte av från HERREN, utan tjäna HERREN av hela ert hjärta. Vik inte av för att följa tomma avgudar, som varken kan hjälpa eller befria, för de är bara tomhet.

För sitt stora namns skull skall HERREN inte förskjuta sitt folk, eftersom HERREN har beslutat att göra er till sitt folk. Det vare också fjärran från mig att jag skulle synda så mot HERREN att jag slutade be för er. Jag vill i stället lära er den goda och rätta vägen.

Se bara till att ni fruktar HERREN och tjänar honom troget av hela ert hjärta. Ty se, han har gjort stora ting med er. Men om ni gör det som är ont, skall både ni och er kung förgås."

.............................................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=269667

 


+ Att brottas med Skriften - det finns ett pris att betala...

Att brottas med Ordet, det är precis vad man ska göra. För det finns ett pris att betala i Förbundet med Herren - dvs. att inte kompromissa med budskapet - vända om från hyckleri, lögner och överlåta sig helt åt Gud.

Matt.5:10 "Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."
...............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=268147

+ Ingen omvändelse från villfarelsen? 'Tro på tro....'

Ett varningens ord för de förödande troslärorna, som åsidosätter Guds vilja och upphöjer människan till 'Gud'....

Apg.8:9 "Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort.

Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: "Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften."

De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster."

.........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=267401

+ Det finns redan en bok med riktlinjer - Skriften allena!

Citat:

"Nu finns en uppförande-kod för hur etisk mission ska se ut. Bakom står Kyrkornas Världsråd, Vatikanen och Evangeliska Världs-alliansen.

Den breda uppslutningen bakom dokumentet "Kristet vittnesbörd i en multireligiös värld" kallas redan för "historisk". (slut citat)
...........................................

Slutsats: Var står det skrivet, att det behövs mänskliga regler? Det finns redan en klar och tydlig beskrivning, given av Herren i Skriften allena, om hur man ska vittna: att predika Guds Ord till omvändelse och Trons Lydnad:


Guttenberg Bibel


Apg.26:12 "När jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag, fick jag under resan, konung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, klarare än solen, stråla omkring mig och mina följeslagare.

Vi föll alla till marken, och jag hörde en röst som sade till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden.

Jag sade: 'Vem är du, Herre?' Och Herren svarade: 'Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna.

Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.'


Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen."
...............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=267176


RSS 2.0