+ Per Kornhall hittar definitivt inte på!

Tack, Per Kornhall, för den varnande boken.

Det är tragiskt att så många har blivit vilseledda och illabehandlade av denna sekt.

Ingenting har förändrats heller - det är bara att läsa och konstatera.

Ber för dig och alla som har fastnat i Livets ords falska bygge.....

.........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213885

+ Temadag i Alingsås: "Friheten i kristus!" - Amen!

Intressant temadag i Alingsås lördagen 7:e augusti.

Det är underbart med frihet i Herren!
Bifogar länken:

http://www.bibelfokus.se/

.............

+ Bra! Men botgöring måste leda till omvändelse och lydnad.

Ett litet tips? Det finns en tid som Herren ger för självrannsakan, vilket sker nu. Men det absolut viktigaste med botgöring, det är att man måste ÖVERGE avgudadyrkan - så att det kan leda till ett liv i seger.

För om man står med ena foten i ockulta krafter, som strider mot Ordet, t.ex. åker till platser där det skedde en obiblisk, suspekt 'uppenbarelse av madonnan' (?), då kan man göra botgöring i all evighet - totalt  utan resultat.

Det är noga med Guds Ord och Herrens Förbund: lydnad och uppgörelse med mörkrets rike ger en varaktig seger över synd och den onde.

Olydnad = trolldomssynd däremot leder till träldom - för Herrens Ande vistas nämligen inte i mörkret och den som sitter fast i saker blir alltså inte hjälpt.

Om jag skall äta och tvättar händerna innan maten, då smutsar jag inte igen händerna på nytt....Vilket kan jämföras på andens område med att "orena sig" genom avgudadyrkan i samband med botgöringen.

Det är bara sanningen, Ordet, som kan göra oss fria - inte egen fromhet, avgudar eller förnuft. Åter igen - endast lydnad.
....................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=212008

+ Det är bra att Ulf Ekman lägger korten på bordet!

Tack för detta och - beklagligt.....

Men det är bättre att vara rak och säga var man står. Ingen skall behöva gå på dubbla vägar dvs. halta på båda sidor och då särskilt när det gäller Herren Jesus, bör man hålla Förbundet - exklusivt utan sammanblandning.

Det är vad det hela handlar om - vittnesbörd i trohet för Förbundet med Herren.

Man kan inte tjäna TVÅ herrar... Det går inte. Ingen skall behöva bli lurad till en ekumenik som förleder till Förbundsbrott, till avgudadyrkan.

Nu vet vi exakt vad Ulf Ekman står. Beklagligt är det i alla fall, att han väljer bort Förbundet med Herren och sluter ett förbund med den religiösa maktens människor....

Samtidigt låter Ulf Ekmans filosofiska påstående att "gammalt inte alltid är fel och nytt är inte alltid rätt" mycket bedrägligt. Vem definierar ordet "gammalt"? Från och med "när"?

Det är inte vi själva som bestämmer vad som rätt eller fel på andens område utan vi har ett rättesnöre, Skriften allena, som förmedlar Guds vilja till oss.

Och skulle man spinna vidare på Ekmans spetsfundighet här, då skulle man likaså kunna konstatera att..."gammalt inte alltid är rätt och nytt är inte alltid fel"....och så här kan man hålla på.

Men det finns nåd från Herren för Ulf Ekman att vända om....om han vill, för Herren kan man inte leka med. Herren väntar...

........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211235

+ Och hur hjälper ni pedofilerna ut ur snaran, så att de slutar?

Ett fint initiativ men - HUR tänker katolska kyrkan hjälpa pedofilerna? Man kan inte kompensera för sexuella övergrepp, egentligen....

Man måste förebygga, så att övergreppen inte upprepas.

Det går inte att hjälpa genom förnuftet, det måste till Guds kraft och överlåtelse i lydnad till Ordet för att bryta mönstret.

Så länge man inte gör upp med avgudadyrkan, ockultismen och spiritismen, är chanserna små för förgripare att sluta. De behöver hjälp att inte få återfall...

Och hjälpen funkar bara i en befriad miljö, där man inte bryter Herrens förordningar.
......................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211326

RSS 2.0