+ 1 Joh. 2 ... "Ingen lögn kommer från sanningen..."

Kära syskon!

Johannes uppmanar oss att inte tro var ande utan pröva andarna - speciellt i den här tiden, då många bedragare har gått ut i världen för att om möjligt, förvilla Herrens folk:

1 Johannes 2:18  ...

"Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.

Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att INGEN LÖGN kommer från sanningen."

.......................................

1Joh. 1:5  "Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är LJUS och att inget mörker finns i honom.

Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen."
......................

Joh.7:16  "Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.

Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom."

........................................


RSS 2.0