+ Att gå den smala vägen: valet.

Kära syskon…

 

Uppgörelsen.

 

Matt.24:3 ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

 

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

 

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna’.

 

Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma PÅ FALL, och de skall FÖRRÅDA varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

 

Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.”
…..

 

Herren vill undervisa oss om skillnaden mellan sant och falskt, mellan en bedräglig andlighet och Den Helige Andes ledning, genom att testa vår lärjungaskap.

 

Om det låter ”andligt”, kommer världsligheten att omfamna det.

 

Men om det är sant, rent och samtidigt ystrider mot vårt hjärtas önskan, vårt kött, kommer endast lärjungar att lyda.

 

Det är en smal väg. Valets Väg…

 

Den Stora Frågan lyder:

Vill vi, som säger att vi älskar Herren, komma på fall?

Eller vill vi betala priset som Hans lärjungar?

.......

 

+ En biblisk prövning av en predikan...

Här kommer en utomordentligt bra och biblisk prövning av Niklas Piensohos predikan i Nyhem gjord av Peter Abramsgård på bloggen Nålsögat:
 

Citat: "För vems skull är det vi håller på, år ut och år in? Samma gamla diskussioner, år efter år, med den skillnaden att tonen blir lite mer liberal för varje gång. 

 

Lögnen sprider sig som en löpeld och förtär allt i sin väg i en nedåtgående spiral. Förnekar vi det för oss själva och varandra, finns ingen räddning.

 

De som säger ”Allt är väl” har inte folkets bästa för ögonen, utan är rovlystna vargar som är mer intresserade av människors beröm än Guds välsignelse.

 

Tror vi att vi har kommit någonstans, avslöjar det bara hur bedragna vi är av vår självgodhet och vår förträfflighet. Men vi har ingen anledning att slå oss för bröstet.

 

Det är istället dags att vi kommer inför Gud och bekänner vår litenhet och vår nakenhet…innan det är för sent."

.........

Läs hela texten här:

 

http://nalsogat.wordpress.com/2013/07/02/kommentarer-till-piensohos-bibelstudium-pa-nyhemsveckan-2013/#comments 

 

 


RSS 2.0