+ Omvändelse leder till frihet - förnekelse däremot till träldom...

Det är åter viktigt att erbjuda Herrens nåd till omvändelse för syndare från övergreppen.

Inte förneka eller vitmåla, inte 'be om ursäkt' och falla tillbaka i samma mönster utan överlåta sig till Den Levande och överge avgudadyrkan som bara förblindar och trälbinder.


.........
...   Kom ut i frihet!

Rom.7:22
"Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
............

Matt.3:10 "Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig."

Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske."
..................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205482


+ Kyrkor kan vara eniga - men inte Skriften och katolicismen...

Att 'kyrkor' kan enas - eller rättare sagt: ledarna i kyrkorna - inget nytt under solen.

Men Guds Ord i Skriften pekar i en helt annan riktning: här finns det en klar åtskillnad mellan ljus och mörker.

Apg.26:17 ".....när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade.

Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna, att de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen."
...........................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205227

+ Vem behöver Skriften när det finns...'bilder'...?

Den numera 'katolska' tidningen Dagen plockar fram köttsliga fenomen utan förankring i Ordet - och det inte första gången. Ingen granskning här, inte... Här gäller det att se vem som har slutit ett förbund med döden och vem som har ingått ett Förbund med Den Levande... יהוה  אלהים

Vem behöver Skriften när man kan servera mystiska bilder? Och vem behöver överhuvudtaget lära sig att läsa - det räcker ju att titta på ikoner av döda människor och 'begrunda' döda reliker.

Jesuiternas strategi att omintetgöra Ordets budskap genom att servera substitut fortsätter - de flesta villolärorna kommer från denna orden sammanfattade i den katolska katekesen. Snart kommer säkert något fenomen med gråtande madonna-statyer att plockas fram. Den som väntar - får se...
Och journalisterna verkar inte förmå sig att ifrågasätta någonting - är priset för sanningen för högt?

Skriftens budskap handlar alltså inte om att se 'en duk' av en död människa och fokusera på döden utan att studera DET LEVANDE ORDET och överlåta sig till Den Levande Herren Jesus.
........

Joh.20:3 "Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.

Han lutade sig in och såg LINNEBINDLARNA LIGGA DÄR, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats.

Sedan gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.
Förut hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda."
...........
Matt.8:21 "En annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."

Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."

........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=204536

RSS 2.0