+ Guds Ord står på egna ben mitt i villfarelserna - tack och lov!


Nu kommer frukten av den falska ekumeniken (eller snarare 'en' av frukterna):... "Vatikanen vill ändra i Bibel 2000." ...

Inget nytt under solen.

Detta mål har man haft i alla tider - först på smygvägar föra in förödande läror och sedan, när folket har slumrat till, då är dags för nästa steg - i uppluckringsprocessen.

För alla som fortfarande har ögon att se med:

2Tess.2:1 "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit.

Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen."
..................................................

Obs! "Det stora avfallet" ... ett Bibelstudium i videoformat, som är högaktuellt!

Under citatet kommer en länk till BibelFokus och Bibelläraren Lennart Jaretegs gedigna undervisning om den yttersta tiden:

Citat av Lennart Jareteg: "Förförelser måste komma!" – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Ett utmanande bibelstudium i videoformat om: det stora avfallet i den yttersta tiden, falska profeter och villoläror, falsk andlighet, den falska ekumeniken, m.m.

Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den bibliska, kristna tron.

Många lever i en en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta." (slut citat) - se länken nedan!

http://bibelfokus.se.preview.binero.se/avfallet 

Och - låt ingen bedra oss!
...........................................................................................................
...............................................................................................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=282743

+ En manifestation i hedendom, snarare...

Bara för att någon säger, att 'detta är manifestation i kristen tro', så behöver det inte vara sant.

Det är inte heller mängden som avgör sanningshalten - snarare bygger man på mass-känslor och inte 'på tro'. Att manifestera 'tro' är inte samma sak som att vandra i Trons Lydnad.

Avgörande för all prövning av den sanna tron är endast Skriften.

1Kung.22:2 "Men under det tredje året for Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sade till sina tjänare: "Ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte ifrån kungen i Aram."

Han frågade Josafat: "Vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead?" Josafat svarade Israels kung: "Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!"

Men Josafat sade till Israels kung: "Fråga dock först HERREN om detta!"

Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem: "Skall jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag låta bli?" De svarade: "Drag dit upp. HERREN skall ge det i konungens hand."

Men Josafat sade: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?"

Israels kung svarade Josafat: "Här finns ännu en man, Mika, Jimlas son. Genom honom kan vi fråga HERREN. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka." Josafat sade: "Konungen skall inte säga så."
......

Slutsats: kunde fyra hundra... 'profeter' ha fel?
.................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=266711

+ Skillnaden mellan ljus och mörker...

Svar till Erik....

'Kristna personligheter'?

Att kalla sig 'kristen' behöver inte betyda att man representerar Herren. Inte alla som bakar bröd är bagare.

Det är endast Skriften som undervisar om den frukt, som hör omvändelsen till.

Rättfärdighetens frukt bär man i Trons Lydnad, där man vandrar enligt endast Ordet och håller Förbundet med Herren. >>  "På frukten känner man igen..." - inte på 'karismatiken' eller titlarna!

Etiketter på saker och titlar på människor, som bekant, behöver inte vara måttet på sanningshalten...

Det är riktigt, Erik, endast Skriften avgör vad som är sanning och lögn.

Att veta skillnaden mellan de båda är livsavgörande - både här på jorden och - för evigt...

....Undervisar oss Herren Jesus, Messias.

Om vi nu vill vandra på Hans vägar.

Gör vi inte det, då är det inte sann kristendom utan en sammanblandning - med ena foten i mörkret...

Men Herrens folk skall vara endast ljusets barn, helgade i sanningen, i kraft av Ordet. I seger!
.............

Mvh...

+ Det finns en lösning på problemet!

Det är bra, att det skall bli ordning på det området. Vi måste skydda barnen. Men....

Nu skriver jag detta med tanke på alla som har problem med pedofili och missbrukar Guds Namn genom att gömma sig bakom kyrkväggar och religiösa fraser.

Den största orsaken till att många präster hamnar i detta träsk ligger i de falska lärorna, som förvränger evangelium och därmed stänger möjligheten till en uppriktig omvändelse, upprättelse och befrielse från synd och plågoandar.

Varför dog Herren Jesus, Messias, på korset? För att vi skall introvert och stumt flummigt bli religiösa?

Icke! Herren tog på sig våra synder och gav oss en möjlighet till ett segerrikt liv över kött och den onde!
Därför heter det att endast sanningen kan göra oss fria.

Fri som en fågel!
........

Det är alltså inte hur som helst, vem det är som predikar Guds Ord utan det är av högsta vikt, att förkunnaren lever ett avskilt liv med Herren - i lydnad.

Varje predikan som lämnar förkunnarens mun, måste vara förankrad i det omskurna hjärtat. Annars förmedlar man Ordet utan Den Helige Andes auktoritet och smörjelse, vilket hindrar befrielse.

Således är vi pliktiga, att erbjuda pedofilerna samma chans till Herrens befriande nåd OM de verkligen vill göra Guds vilja och vända om till lydnad - Trons Lydnad enligt Ordet. Endast då blir befrielsen en varaktig vandring i ljusets rike - till skillnad från träldom inom en religion.

Om man bara stiftar regler/förbud utan att på djupet ta itu med problemet genom Jesu ingripande, så kommer individer, vilka inte klarar av att hantera syndens lag i egen kraft, att bli bara förstärkta i sitt beteende och de kan gå helt under den tunga bördan av skuld. För den finns där...

Endast ett oförfalskat evangelium predikat enligt Ordet under Herrens auktoritet kan sätta fångarna fria - det handlar ju om att leva i helade relationer med respekt för alla människor.

Herren har kommit för att uppsöka det, som var förlorat:


Luk.4:16 "Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.  

Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar."

..........................................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=262061

+ Saligförklaring? Endast de renhjärtade är saliga.....

Tack Joel Sjöberg för varningarna!

Joel Sjöberg skriver undrande om påven Johannes Paulus II:s saligförklaring:

Citat: "Under saligförklaringsceremonien i Rom fanns ett provrör med Johannes Paulus II blod. Provröret satt i en vacker spira och hölls upp inför påven och världens tv-kameror.

Det var under Johannes Paulus II sista dagar som fyra provrör fylldes med blod. Kardinal Stanislaw Dziwisz, som var påvens privata sekreterare och numera är ärkebiskop i Polen sa till nyhetsbyrån AFP att "De är reliker av högsta rang". (slut citat)
...................................................

Självklart att det mesta saknar stöd i Skrfiten.

Att hålla på med reliker är inte vad vi skall syssla med. Vi skall predika det oförfalskade Ordet!

..............................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=260026

+ Johannes P. II - 'ett helgon' som skyddade pedofilpräster.

Avgudadyrkan sitter djupt. Sanningen hamnar helt i skymundan, när man skall vitmåla lögner och upphöja människor.

Bara så att ingen inbillar sig, att den förre påven inte kände till alla pedofilöveergrepp inom 'kyrkan'.

Det var under alla hans år som påve, som han vistte om och godkände flytten av prästerna som förgrep sig på barn - från stift till stift, från stad till stad. Detta orsakade ett enormt lidande för alla barnen!

Man kan läsa mer på webben av John Wojnowski, som utnyttjades sexuellt som barn:

http://www.vaticanhidespedophiles.com/

...............................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258349

+ "På frukten känner man igen trädet..."

Dagen: MÅNGA VILL "AVDÖPA SIG" EFTER PEDOFILSKANDAL

Publicerad: 2011-01-31 12:45 | Uppdaterad: 2011-01-31 15:03


Pedofilskandalen i Belgien har lett till att allt fler inom Katolska kyrkan vill att deras dop ska förklaras ogiltigt.

Nu kommer efterspelet till den skandal som rullades upp hösten 2009. I höstas kom en rapport som visar att katolska präster i Belgien förgripit sig sexuellt på cirka fem hundra barn.

 

Många har reagerat med avsky mot att prästerna hållit varandra om ryggen, och tretton av offren har under årens lopp tagit sina egna liv. Konsekvenserna för Katolska kyrkan är förödande.

 

En färsk opinionsundersökning visar att förtroendet för kyrkan sjunkit drastiskt bland belgarna. Endast 8 procent av belgarna har i dag förtroende för Katolska kyrkan.

 

Och nu visar det sig att många reagerar så kraftigt att de begär att kyrkan ska ogiltigförklara deras dop.

 

I praktiken går det till så att den som vill få sitt dop ogiltigförklarat skriver till den församling där dopet ägde rum. Namnet stryks sedan i registret men får till följd att personen i fråga aldrig kan gifta sig i katolska kyrkan eller få en katolsk begravning, skriver AFP. (slut citat)

.............................................................

  • Andra mediers bevakning
Powered by Aitellu

...........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=245821


+ Vad säger Skriften?

Skriften varnar för ockulta praktiker! Men det är bra att se skillnaden mellan ett förbund med döden och Herrens Förbund med livet, som ett varnande exempel.

Dagen skriver 2011-01-18: "Påvens blod blir relik"

En medicinflaska med blod från påven Johannes Paulus II ska bli relik i en polsk kyrka efter den förre påvens saligförklaring. Det uppgav en officiell representant under måndagen. (slut citat)
........................................

Ur tidens tecken:

"Anders Arborelius befrämjar sakramentaliedyrkan i form av kroppsdelar från döda helgon"

Den katolske biskopen i Sverige Anders Arborelius murade den 26 januari 2003 (dagen innan han träffade pingströrelsens företrädare för ekumeniska samtal) in sex första klassens reliker i altaret i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala.

 

Relikerna bars först in i procession under högmässan och därefter skedde insättningen enligt en särskild ritual. Med detta menar man att relikerna på ett speciellt sätt ska uttrycka Guds närvaro!

 

Kyrkan invigdes 1985 men saknade då reliker som dock nu genom en jesuitpaters förmedlan skänkts som gåva av en jesuitkommunitet i Chicago.

 

Samtliga reliker består av kroppsdelar från döda helgons kroppar. Makabert! Det är inte bara frimurarna som har benknotor och dödskallar i "garderoben"! (slut citat)

 
http://www.tidenstecken.se/kkrelik1.htm

.................................................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=243624

+ För Herrens folk gäller 5 Mosebok 18!

Jag bifogar en utomordentligt bra, bibliskt förankrad sida BibelFokus, som varnar för avfallet.

http://www.bibelfokus.se/
....................

Citat ur  "S:ta Clara kyrka, Ekman, katolicism och eukaristisk tillbedjan"

(...)   Låt varna er!

Varför skriver jag då om detta? Jo, jag vill varna för att så mycket som doppa tårna i denna flod av orent vatten. Jag vill varna för att hoppa på detta ekumeniska tåg som har Rom som slutstation. Jag tror det slutar i bundenhet och slaveri!

Katolsk tro är inte evangelium! Katolsk tro är inte ett barnaskap hos Gud och en trons vila! Katolsk tro äger inte en förvissning om frälsning! Katolsk tro har aldrig varit och är än mindre idag en helt bibliskt förankrad tro.

Är det en biblisk tro du söker, så lämna alla dessa sammanhang som går den nya ekumenikens väg!

(slut citat)

....................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=243000


+ Succé i världens ögon? Då har saltet mist sin sälta...

Med en noga planerad propaganda göder man kunskapens träd och gör reklam för ett system, som de flesta redan har genomskådat....


......
Ena dagen får man läsa om kardinal Newmans 'saligförklaring' och den andra, att påven träffar pedofilövergereppens offer. Det är logiskt, att kardinalerna borde förresten känna till pedofilproblematiken, eftersom de tar emot bikt från sina präster. Med andra ord: en enda röra....

Mottot "Ändamålet helgar medlen" verkar leva kvar i den katolska traditionen, som i stället för att vända om från orättfärdighet, skrota alla avgudarna och låta folket läsa Ordet själva fortsätter bara 'att köra på'.

Men Ordet säger klart genom Jesu sanna apostlar, att:

Judas 1:16 "De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.
De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär."
................

Och de bibliska profetiorna uppfylls mitt framför våra ögon....
.........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226539

+ Mänsklig visdom kontra Herrens lydnad...

Otroligt men inte oväntat...

Citat ur artikeln i den katolska tidningen Dagen:

"Påven ber alla som undervisar och forskar vid den nya högskolan att "hänge sig med öppet hjärta och medvetande, för att uppnå mänsklig visdom".

Som ett tecken på "inspiration och gudomlig förmån" ger påven "gladeligen sin apostoliska välsignelse".

................

 

Vad har den mänskliga visdomnen åstadkommit? Och apostolisk välsignelse är det definitivt inte! Snarare kejserlig-romersk...

 

Kunskapens träd växer och man göder det vidare....

 

....................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=224188


+ Bra! Men botgöring måste leda till omvändelse och lydnad.

Ett litet tips? Det finns en tid som Herren ger för självrannsakan, vilket sker nu. Men det absolut viktigaste med botgöring, det är att man måste ÖVERGE avgudadyrkan - så att det kan leda till ett liv i seger.

För om man står med ena foten i ockulta krafter, som strider mot Ordet, t.ex. åker till platser där det skedde en obiblisk, suspekt 'uppenbarelse av madonnan' (?), då kan man göra botgöring i all evighet - totalt  utan resultat.

Det är noga med Guds Ord och Herrens Förbund: lydnad och uppgörelse med mörkrets rike ger en varaktig seger över synd och den onde.

Olydnad = trolldomssynd däremot leder till träldom - för Herrens Ande vistas nämligen inte i mörkret och den som sitter fast i saker blir alltså inte hjälpt.

Om jag skall äta och tvättar händerna innan maten, då smutsar jag inte igen händerna på nytt....Vilket kan jämföras på andens område med att "orena sig" genom avgudadyrkan i samband med botgöringen.

Det är bara sanningen, Ordet, som kan göra oss fria - inte egen fromhet, avgudar eller förnuft. Åter igen - endast lydnad.
....................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=212008

+ Och hur hjälper ni pedofilerna ut ur snaran, så att de slutar?

Ett fint initiativ men - HUR tänker katolska kyrkan hjälpa pedofilerna? Man kan inte kompensera för sexuella övergrepp, egentligen....

Man måste förebygga, så att övergreppen inte upprepas.

Det går inte att hjälpa genom förnuftet, det måste till Guds kraft och överlåtelse i lydnad till Ordet för att bryta mönstret.

Så länge man inte gör upp med avgudadyrkan, ockultismen och spiritismen, är chanserna små för förgripare att sluta. De behöver hjälp att inte få återfall...

Och hjälpen funkar bara i en befriad miljö, där man inte bryter Herrens förordningar.
......................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=211326

+ Vi behöver predika befriande evangelium och inte förvirrande 'läror'...

Med tanke på vad som händer inom katolicismen idag kring övergrepp på barn, så är det inte flera katolska fakultet som vi behöver utan snarare återgång till Skriftens rena undervisning om lydnad inför Ordet.
Att Dagen lyfter fram Newmaninstitutet är bara beklagligt...men fullt begripligt för den vakne.

Som det har visat sig i praktiken har inte katolska läror (som bl.a. bygger på eros-fromhet) den kraft och insikt, som krävs för att förhindra smärtsamma övergrepp...tyvärr. För vad är det de katolska prästerna studerar på dessa 'universitet', eftersom det spårar ur i deras tjänst efteråt?

Prästen är kallad till en tjänst värdig Herren Jesu undervisning och liv. Det kan endast ske i lydnad för Ordet.

Teologier som strider mot lydnaden för Herrens Ord, bör man akta sig för...det kan spåra ut i omoral...

Herren Jesus har inte kallat oss till sammanblandningar av olika religioner, utan till att avskilja oss för Hans tjänst i enlighet med Ordet - dvs. till ett rättfärdigt liv i den profetiska Andens ljus till befrielse för andra människor!

Vi borde studera Skriften mera och - allena!
...........................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=208517

+ Omvändelse leder till frihet - förnekelse däremot till träldom...

Det är åter viktigt att erbjuda Herrens nåd till omvändelse för syndare från övergreppen.

Inte förneka eller vitmåla, inte 'be om ursäkt' och falla tillbaka i samma mönster utan överlåta sig till Den Levande och överge avgudadyrkan som bara förblindar och trälbinder.


.........
...   Kom ut i frihet!

Rom.7:22
"Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
............

Matt.3:10 "Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.
Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.

Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig."

Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske."
..................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=205482


+ Vem behöver Skriften när det finns...'bilder'...?

Den numera 'katolska' tidningen Dagen plockar fram köttsliga fenomen utan förankring i Ordet - och det inte första gången. Ingen granskning här, inte... Här gäller det att se vem som har slutit ett förbund med döden och vem som har ingått ett Förbund med Den Levande... יהוה  אלהים

Vem behöver Skriften när man kan servera mystiska bilder? Och vem behöver överhuvudtaget lära sig att läsa - det räcker ju att titta på ikoner av döda människor och 'begrunda' döda reliker.

Jesuiternas strategi att omintetgöra Ordets budskap genom att servera substitut fortsätter - de flesta villolärorna kommer från denna orden sammanfattade i den katolska katekesen. Snart kommer säkert något fenomen med gråtande madonna-statyer att plockas fram. Den som väntar - får se...
Och journalisterna verkar inte förmå sig att ifrågasätta någonting - är priset för sanningen för högt?

Skriftens budskap handlar alltså inte om att se 'en duk' av en död människa och fokusera på döden utan att studera DET LEVANDE ORDET och överlåta sig till Den Levande Herren Jesus.
........

Joh.20:3 "Då begav sig Petrus och den andre lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven.

Han lutade sig in och såg LINNEBINDLARNA LIGGA DÄR, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig, hopvikt på en särskild plats.

Sedan gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde.
Förut hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda."
...........
Matt.8:21 "En annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."

Jesus svarade: "Följ mig, och låt de döda begrava sina döda."

........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=204536

+ "Alma" - en ung avskild kvinna, jungfru - för Herren.

Intressant debatt och värd att bemötas. Jag klistar in ett kort inlägg från Apg.29-bloggen:

Vi får komma ihåg, att Per Beskow är en påvetrogen jesuit som har varit med i bibelkommissionens översättning av Bibel 2000. Och då skall man skall alltid se upp när denna orden börjar 'tolka' Skriften!

Då kommer historien och Ordet vinklas från alla håll och kanter för att passa in i den katolska traditionen (som inte har med Guds Ord ett dugg att göra) och pracka denna 'tradition' på andra.

Det är bara för alla troende att lägga ner tid för att lära sig hebreiska och grekiska - och kan man inte det, så finns det noga översättningar på Internet att studera.

Ordet "jungfru" i Jesaja 7:14 > hebr. "almah" kommer från roten "elem" som betyder "att hålla ur sikte", vilket i sin tur kommer från roten "'alam" > "att gömma, hålla avskilt, hemligt".

Och då borde genast betydelsen i den hebreiska kontexten för alla vakna troende som inte vill förvränga Ordet vara den, att texten i Jesaja 7:14 INTE bara syftar på "en ung kvinna" som Bibel 2000 felaktigt tolkar utan framför betyder det JUNGFRU (en avskild ung kvinna).

Det som är 'avskilt' är inte profant och beblandat med hedendomen. Enligt lagen borde det alltså handla om 'jungfru'.

.................................
Tzitz: (i templet) översteprästens gyllene krona med texten -
"Kadosh l'Adonai"
(avskild för Herren)


Här får man alltså se upp med de mysteriereligiösa influenserna (som konkurrerade med 'den-under-lagen-ställde'-Jesus som Messias i det judiska sammanhanget), som också menar att 'en jungfru' har fått en son - se t.ex. Mithras-kulten. (Läs mer i Wikipedia)

Christer Åbergs utläggning i saken är alldeles riktig - och låt oss fortsätta att läsa SFBibeln i stället för Bibel 2000 - som är full av felaktigheter och förvrängningar. Otroligt!

Lycka till alla med hebreiskan och grekiskan! Studera mera och hamna rätt!

Och - låt ingen bedra oss!

....................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201767

+ Ett försök att ersätta profetians Ande med...logikens.

Joseph Ratzinger - här: inte i egenskap av påve - har skrivit en bok OM Jesus, sista delen. Här får vi 'lov' av påven att tycka vad vi vill om bokens innehåll. .....Och det gör vi!

Åter 'spökar' det aristoteliska och platonska arvet i ett förnyat försök att på något sätt kringgå PROFETIANS Ande - Kristi Ande och få människorna på ett logikens sidospår, som leder till upphöjelse av förnuftet och intellektet över Herrens enkla uppenbarelse i Skriften - för alla åtlyda till att lägga ner all köttslig verksamhet.


Det 'kött' som Herren 'spikade på trädet' försöker boken att aktivera, återuppliva...och på detta sätt göra människan oberoende av Skriften. Gnosticismens största fara kontra evangelium ligger just däri, att människan är god i hjärtegrunden, bara lite 'nedsmutsad' av materien - och genom gnosis (förnuftets kunskap, insikt) kan hon 'frälsa sig' själv.

Joseph Ratzingers bok (hoppas att han läser detta inlägg), är förvillande i den bemärkelsen, att hans Jesus på korset är bara det första steget - 'en port' man passerar - för att klättra vidare i egna frälsningsförsök. Men svaret är: nej!

Vi kan inte frälsa oss själva. Krucifixet är inte en början på en gnostisk resa - korset är slutet på människans alla köttsliga försök. Punkt.
Nu är det endast Kristi uppståndelseliv som gäller genom Livets Andes Lag i den pånyttfödda (överlåtna) människan utan sammanblandning.

Jag markerar gnostiska tankar i påvens bok med fet stil i nedanstående citat ur Vatikanradions nyheter.

Citat ur Radio Vaticana 2006/12/27 om det första bandet: "Påven skriver själv i en presentation till boken att det inte handlar om en lärobok. Han vill inte berätta hur det är. Snarare är boken resultatet på en lång inre vandring. Det är mitt personliga sökande efter Herrens ansikte, skriver han, och därför är varje man fri att säga emot eller ha en annan uppfattning.

Det är den historiska Jesus jag valt att skriva om, säger han, Jesus i evangelierna. Detta för att jag är övertygad om att den person vi möter i evangelierna är mycket mer logisk ur historisk synvinkel och mycket lättare att förstå, än de rekonstruktioner vi fått av Jesus de senaste årtiondena.

I min ungdom på 30- och 40-talen kom det ut en serie entusiastiska böcker om Jesus. Några av författarna var Karl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Papini, Jean Daniel-Rops. I alla dessa böcker är bilden av Jesus förknippad med den vi får i evangelierna. Hur han levde på jorden, och hur Han, samtidigt som Han var sann människa, förde Gud till människorna. Och som Son till Fadern var Han samtidigt ett med Gud. På detta vis, genom människan Jesus, blev Gud synlig, och på det viset blev den rätta bilden på den äkta människan tydlig.


Sen 50-talet förändrades situationen. Klyftan mellan den historiska Jesus och trons Jesus blev allt större. Utvecklingen av den kritiska forskningen ledde till alltmer subtila skillnader som fick till följd att bilden på Jesus, som tron på Jesus baserar sig på, blev oviss, med svårdefinerade konturer. Jesus fick motsägelsefulla roller..... den revolutionäre, romarnas fiende, som bryter mot makten och misslyckas för att slutligen förorsaka sin egen undergång. Dessa roller avspeglade framför allt författaren och hans ideal. Även om misstron till denna typ av beskrivningar växte efter hand, hade de lett till att bilden av Jesus var ännu mer fjärran. Förvirringen ökade med vissheten om att det är så lite vi faktiskt vet om Jesus. Då denna ovisshet tränger in i vårt kristna medvetande är det dramatiskt för tron, och vår intima vänskap med Jesus.


Så skriver Joseph Razinger som inledning för att förklara sin metod på tolkningen av Jesus i Nya Testamentet. Han fortsätter: Jag har tillit till evangelierna, och jag har velat presentera Jesus i evangelierna som den sanne Jesus, som den "historiske Jesus" i ordets mening. Just för att jag tycker att Jesus historiskt sett är en klok och övertygande person. Om man läser ur historiskt perspektiv ser man en man och en väg som är värd tillit, man finner att trots att det finns många olikheter i skriftena i nya testamentet, finns ett djupt samförstånd dem emellan.


Jag vill att läsaren ska förstå att jag inte skrivit denna bok för att gå emot modern bibeltolkning. Jag har endast försökt gå bortom den historiska-, kritiska- tolkningen och med nya metodiska kriterier tolka Bibeln teologiskt. Detta kräver naturligtvis att tron får en plats, men utan att alls avstå från det historiska värdet.

Boken är den första som Joseph Razinger ger ut som påve. Han började jobba på den under sommaren 2003 då han fortfarande var kardinal. Sen han blev påve har han använt varje ledig stund till boken. Nu kommer den första delen på verket ut, de 10 kapitlen, som går från Jesus dop till Petrus bekännelse och transfigurationen."
.....................
Kommentar: den 'historiske' Jesus kan alltså tokas väldigt olika...Vilka rötter menar påven att Jesus har? Här kan man gräva bakåt i tiden ända till Brahman och hinduismens Veda-skrifter.

Då blir ju den 'historiske' Jesus en...bodhisattva (en kommande Buddha) och inte den sanne Messias "ställld under Torah" som "har kommit i enlighet med profeterna och skrifterna".

Rom.3:21
"Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,"
...
Rom.1:1 "Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna, evangeliet om hans Son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens Ande blev med kraft bevisad vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre."
........
Att åberopa judiska teologer som Jacob Neusner, vilken har kritiserats, hjälper inte i Skriftens ljus. Citat ur Wikipedia: "Vissa forskare är kritiska till Neusners metod, och hävdar att många av hans resonemang går i cirkel eller försöker bevisa "negativa antaganden" genom frånvaron av bevis."
..............

Med andra ord: man får åter se upp för förnuftet - kontra profetians Ande, Herren Jesus Messias - och hålla sig endast till det profetiska Ordet.

..................................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=201328

+ "Kött" förnekar sig aldrig....

Citat ur artikeln i Dagen:
"När Müller på söndagen fick Franz Werfels människorättspris för sitt författarskap passade hon på att ge igen. I sitt tacktalet i Paulskirche i Frankfurt gav hon den evangeliska kyrkan en verbal råsop, enligt DN.se."
................
Fundering: och vad borde vi, som representerar Herren, göra i de fall där vi känner oss förolämpade? Säger Skriften att vi skall 'ge råsop', att vi skall ge igen? 
Vi skall lämna stolthet åt sidan och bedja för dem som förföljer oss och välsigna dem som talar illa om oss. Kanske något för Nobelpristagaren att ta tag i på fritiden......genom att studera Ordet.
..............
Det är alltså viktigt för oss alla att studera Skriften för att veta Guds vilja och inte agera i köttet....
..............
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191790

+ Herren öppnar famnen för alla sanna lärjungar!

Bara så att rätt blir rätt bland alla dubbla, förvirrande budskap:

"Petri ämbete" (?) är givet till ALLA sanna Herrens lärjungar. Och visserligen så står det i Skriften att det finns "en Herre, en tro, ett dop" MEN just till tjänst för endast Herren - och inte till att frysas inne i ett system, i "kyrkans lära", som dessutom ingenting kan strida emot. (?!)
Hela Skriften strider ju i sådant fall mot den romerska kyrkans lära, för Herren har inte kommit för att vi skall följa människor utan Han har kommit för att vi skall bli.....judar i hjärtat - och följa Den Levande Herren, Israels Helige!


DEVARIM / 5Mos.30:6  "Och HERREN, din Gud skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva."
........ 

Rom.2:28  "Ty den är icke jude, som är det i utvärtes måtto, ej heller är det omskärelse, som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud."
.......
Således leder alla vägar för den sanne lärjungen till Jerusalem - och inte till Rom.

     JERUSHALA'IM         ....    


......... ....................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190424

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0