+ Dubbla budskap från den jesuit-vänlige Olof Djurfeldt - i gott sällskap med likasinnade. (Sagt 2005)

Ledare som trivs i ett ekumeniskt samarbete med Rom:

1)  Flera predikanter: Kathryn Kuhlman, Dennis Bennet, Robert Schuller, Billy Graham, Benny Hinn osv...

http://www.apostasyalert.org/REFLECTIONS/Ecumenical%20Poisoners.htm
 
 
 
Oakland Bishop Floyd begin chats with Billy Graham. They discuss Jesuit's book lauding Graham's ministry 

..............

Billy Graham at Roman Catholic Belmont College receiving the yoke from ROME. Graham was granted an honorary doctor's degree from this Roman Catholic College.

 

Graham told his audience that the 'Gospel that founded this college is the same gospel which I preach today.''

...........

2) ALPHA: den nya ekumeniken i Alphas' regi - 

Alpha News March-June 2004
:
 

Beneath the photo of Nicky Gumbel and the pope, is a personal statement made by Gumbel after returning from Rome :

 

"It was a great honor to be presented to Pope John Paul II, who has done so much to promote evangelism around the world. We have been enormously enriched by our interaction with Catholics in many countries. It is a great privilege to meet inspiring leaders from different parts of the church - Catholic, Baptist, Salvation Army, Pentecostal, Lutheran, Methodist and so many more - and discover that what unites us is infinitely greater than what divides us."
................


3) Pingströrelsens ledarskap gör den katolska läran "rumsren":...Och åker till Rom!

 

 

Olof Djurfeldt skrev i en artikel i Dagen 2005, dubbeltydigt utan att ge klara besked om 'Skriften allena'-principen:

Citat ur länken nedan: "Men snarare är det en strid mellan å ena sidan en evangelisk mittfåra inom Svenska kyrkan och frikyrkorna som håller fast vid den klassiska kristna tron och å andra sidan en extrem liberalism som är beredd att förvisa mycket av det bibliska materialet till historiens skräpkammare. 
Evangeliska kristna som reagerar mot liberalismen är lika måna som någonsin den katolska kyrkan att ha Jesus som trons centrum och som tolkningsnyckel till hela Bibeln." (slut citat)

SVAR:

Romersk-katolska systemet har inte 'Jesus som centrum i Bibeln' (det var Luther som sa att 'Jesus är Bibelns kärna och stjärna') - RKK har däremot LÄRAN om Jesus (enligt den katolska katekesen) bland många andra obibliska läror.

Trons centrum i katolicismen är i stället ....Maria. 

 

Och det är en enorm skillnad!


......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=84286+ Alpha och andra i samarbete 'över gränserna'...

Ekumeniskt samarbete med Rom:

.1)  Flera predikanter: Kathryn Kuhlman, Dennis Bennet, Robert Schuller, Billy Graham, Benny Hinn osv...

http://www.apostasyalert.org/REFLECTIONS/Ecumenical%20Poisoners.htm


Oakland Bishop Floyd Begin Chats With Billy Graham
Oakland Bishop Floyd begin chats with Billy Graham
They discuss Jesuit's book lauding Graham's ministry


..............

Billy Graham at Roman Catholic Belmont College receiving the yoke from ROME. Graham was granted an honorary doctor's degree from this Roman Catholic College. Graham told his audience that the 'Gospel that founded this college is the same gospel which I preach today.''

...........

.2) ALPHA: den nya ekumeniken i Alphas' regi -

Alpha News March-June 2004
:


Beneath the photo of Nicky Gumbel and the pope, is a personal statement made by Gumbel after returning from Rome
:


"It was a great honor to be presented to Pope John Paul II, who has done so much to promote evangelism around the world. We have been enormously enriched by our interaction with Catholics in many countries. It is a great privilege to meet inspiring leaders from different parts of the church - Catholic, Baptist, Salvation Army, Pentecostal, Lutheran, Methodist and so many more - and discover that what unites us is infinitely greater than what divides us."
................
.3) Pingströrelsens ledarskap gör den katolska läran "rumsren":

Olof Djurfeldt skriver i en artikel från 2005, dubbeltydigt utan att ge klara besked om 'Skriften allena'-principen:

Citat ur länken nedan: "Men snarare är det en strid mellan å ena sidan en evangelisk mittfåra inom Svenska kyrkan och frikyrkorna som håller fast vid den klassiska kristna tron och å andra sidan en extrem liberalism som är beredd att förvisa mycket av det bibliska materialet till historiens skräpkammare.
Evangeliska kristna som reagerar mot liberalismen är lika måna som någonsin den katolska kyrkan att ha Jesus som trons centrum och som tolkningsnyckel till hela Bibeln." (slut citat)

...Romersk-katolska kyrkan har inte 'Jesus som centrum i Bibeln' (det var Luther som sa att 'Jesus är Bibelns kärna och stjärna') - RKK har däremot LÄRAN om Jesus (enligt den katolska katekesen) bland många andra obibliska läror. Trons centrum i katolicismen är i stället ....Maria.
Och det är en enorm skillnad!
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=84286


RSS 2.0