+ Läs "Vart är vi på väg?" av Krister Nordin

Kära syskon!
 
Jag vill rekommendera en bok skriven av Krister Nordin - om 'Andliga trender, Religiösa villovägar och Kraften i evangeliet'.
 
I förordet skriver Krister följande:
 
"Denna bok tillägnas allt väckelsefolk,
alla vardagsevangelister
och alla förkunnarevangelister
genom alla tider
som oavsett andliga modenycker,
religiösa strömningar
och andlig torka
förvaltat det enkla
och nytestamentliga evangeliet
om Jesus Kristus
 
Dem är jag skyldig
ett stort tack!"
...........................
 
Amen säger jag till detta!
 
Vill du beställa boken, så kan du kontakta Krister Nordin via denna mejladress:
 
kontakt@kristernordin.se 
..............
 
Var välsignad!
 

+ Lejda herdar och Den Gode Herden...

 
Ordet undervisar:
 
Hesekiel 34:2
 
"Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I
stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
 
De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 
 
De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. 
 
Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem."
...........
 
Hes:3411 
 
"Ty så säger Herren, Herren : Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem.
 
Liksom en herde tar sig an sin hjord när han är bland sina får, som varit skingrade, så skall också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag."
...................
 
Amen.
 

+ Ett Godare Nytt År 2015!

Gott Nytt År 2015!
 
 
..............
 

+ "Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam" 2 Tess 2:7

Lydnad = Herrens Ord

 

Dom.10:10 ”Då ropade Israels barn till HERREN och sade: ”Vi har syndat mot dig, för vi har övergivit vår Gud och tjänat baalerna.”

 

Men HERREN sade till Israels barn: ”När ni blev förtryckta av egyptierna, amoreerna, ammoniterna, filisteerna, sidonierna, amalekiterna och maoniterna, då ropade ni till mig, och jag frälste er från deras hand.

 

Men ni har övergivit mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte längre rädda er. Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt. Må de rädda er i er nöd.”

 

Då sade Israels barn till HERREN: ”Vi har syndat. Gör du med oss det som är rätt inför dina ögon. Men befria oss denna gång.”

 

Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han inte längre uthärda att se Israels nöd.”
….

Hebr.12:4 ”Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.”
……

 

Uppdraget: predika mot synd!

 

Omvändelse i säck och aska!!

 

Lydnad under Herrens profetiska Ord!

 ...............


+ Bra sagt av Krister Nordin: Varför göra religion av den evangeliska tron?

Mycket bra sagt av Krister Nordin:

Ur Dagen 2014-07-10:

 

”Varför göra religion av den evangeliska tron? 

 

Varför presentera ett sådant alternativ på en pingstkonferens?

 

Knappt har pingsthelgens mycket positiva och bibliska rop att ”löftet gäller dig” klingat ut förrän jag hör en dubbel signal. Ett seminarium hålls på en av pingströrelsens stora konferenser, Lapplandsveckan, som introducerar radbandet som hjälp för den troende i hennes böneliv.

 

Martin Lönnebos frälsarkrans, enligt honom själv vid introduktionen i Vadstena klosterkyrka ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet, presenteras under rubriken ”Skapande frälsarkrans”.

 

Pingstens budskap är ju att det är anden som stödjer oss i vår bön och den skapande kraft ordet känner till är samme ande, varför då presentera ett alternativ på en pingstkonferens?

Att sådant sker på newagemässor kan jag förstå men, som sagt var, varför på en pingstkonferens?

 

Frälsarkransen är en del av den Linköpingsbaserade religiositet som just nu sveper över Sverige med rökelse, ikoner, radband, meditationsformer och helgonintresse som exempel. Detta är inte enligt klassisk förståelse delar av evangelisk och pingstkarismatisk lära och praktik.

 

Vi har full religionsfrihet i vårt land, och den ska vi vara rädda om. Vem som helst har rätt att uttrycka sina religiösa uppfattningar på vilket sätt hon vill, så länge det inte skadar någon annan människa, det är min absoluta övertygelse. Däremot kräver jag att man är renhårig i sin beskrivning.

 

Att hävda att ovan beskrivna företeelser, i detta fall meditation med frälsarkransens hjälp, är delar av evangelisk och pingstkarismatisk lära och praktik är enligt min uppfattning både historieförfalskning och teologisk våldtäkt.

 

Och för att förekomma; att säga att detta inte är en officiell pingsthållning när det introduceras på ett seminarium på en av de stora pingstkonferenserna är bara ett försök att komma undan ansvar. Var det ett olycksfall i arbetet så säg det rent ut, men var det ett medvetet beslut så säg också det rent ut. Min raka fråga är: Varför göra religion av den evangeliska tron?

 

Frälsarkransen. Ett hjälpmedel för bön, enligt upphovsmannen.

 

Krister Nordin, förkunnare och författare

http://m.dagen.se/opinion/asikt/varfor-gora-religion-av-den-evangeliska-tron/
………….

 

Just det: varför göra religion av en levande tro?

Men så blir det när man blandar hedendom med evangeliet – dvs. predikar en annan Jesus och ett annat evangelium.

/ Mvh.

 

+ Sigvard Svärd: "Pingstvänner och baptister kan bilda ett nytt nätverk".

Sugvard Svärd i Dagen:
 
 
NYHETER
 
Pingstvänner och baptister kan bilda nytt nätverk
 

Kyrkokartan ritas om. Tre gamla samfund bildar en ny kyrka. Livets ords grundare blir katolik. Kristna hittar varandra över samfundsgränserna. Nu kan ett nytt gemensamt nätverk vara på gång mellan pingstvänner och baptister.
 

Sedan tre år finns ”Riks – ett fritt nätverk” där oron för pingströrelsens utveckling är stor. En av käpphästarna är den fria församlingstanken som, anser man, övergetts i och med samfundsbildandet.

 

– Vi är ett löst sammansatt nätverk och möts dels i lokala bibelstudiegrupper, dels i riksmöten två-tre gånger om året. Ungefär 100 personer ingår i nätverket och intresset ökar, berättar Sigvard Svärd.

 

Han är pensionerad pingstpastor från Älvängen och en av nätverkets företrädare. Till riksmötet i Göteborg i september har han bjudit in Thomas Forslin från Klassisk baptism.

”Nätverket för klassisk baptism och kristen tro” är, precis som ”Riks – ett fritt nätverk”, en intressegrupp. Som namnet antyder kommer medlemmarna i föreningen från det som tidigare var Svenska baptistsamfundet.

 

Teologiska frågor

Klassisk baptism bildades för några år sedan av baptister som inte kände sig hemma med de förändringar som blev resultatet av att Baptistsamfundet var med och bildade Equmeniakyrkan.

 

– Både Thomas och jag bor i Göteborgs-trakten och våra vägar har korsats. Vi har då märkt att vi tycker väldigt lika i flera viktiga teologiska frågor. Därför bjöd vi in Thomas att tala på vårt nästa riksmöte.

 

Ett exempel är dopfrågan där allt fler pingstförsamlingar har svängt om, och vid sidan om troendedopet även erkänner barndopet som medlemsgrundande.

 

– Pingströrelsen har därmed ändrat dopsyn eftersom man räknar begjutning av barn som ett bibliskt dop. Tidigare var något sådant helt otänkbart i pingstförsamlingarna, säger Sigvard Svärd.

 

Thomas Forslin håller med om att det finns en samsyn i flera frågor och förklarar att det handlar om att stå fast vid några bibliska kärnvärden som man inte är beredd att byta ut.

 

– De flesta är nog överens om att vi kristna behöver anpassa vårt språk till den tid vi lever. Det här handlar inte om det utan om att vi vill hålla fast vid vissa grundläggande värderingar även när samhället förändras.

 

– Troendedopet är en sådan fråga där vi tycker väldigt lika, försoningen är en annan. Det finns flera frågor där vi ser på samma sätt, konstaterar Thomas Forslin.

 

Ökat behov av nätverk

Både Forslin och Svärd ser strömningar i kristenheten som pekar på att behovet ökar av att möta likasinnade i nätverk och grupperingar som korsar samfundsgränserna.

 

– I de flesta samfund finns i dag grupper som inte känner sig riktigt hemma i sina egna kyrkor. Ett exempel är prästerna i SVT:s Uppdrag granskning som inte fått det stöd de borde få i sin egen kyrka, menar Thomas Forslin.

 

Finns ett intresse att samverka eller till och med gå ihop och bilda ett gemensamt nätverk av era båda nätverk?

 

– Det är inte omöjligt men där är vi inte i dag. Vi skyndar långsamt och siktar i nuläget framför allt på att utbyta tankar. Vi vet att vi har mycket gemensamt, säger Sigvard Svärd.

 

– Det stämmer att det inte finns några sådana planer på bordet i dag. Men varför inte? Vi får ta ett steg i taget och se vart det leder, svarar Thomas Forslin.

 

Riksmötet hålls i Finska pingstkyrkan i Göteborg den 13-14 september.

Thomas Manfredh  / Publicerad: 2014-06-25
.............
 
http://m.dagen.se/nyheter/pingstvanner-och-baptister-vill-bilda-nytt-natverk/
 

Del 2: Rätt översättning av Ordet är kraft!

Kära syskon!

 

Guds Ord är kraft! Därför måste man vara noga med att citera Ordet korrekt.

 

Joh.15:3 ”Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.”

……..

Några exempel på en icke korrekt översättning i Bibel 2000, som tar bort fokus från Kraften i Ordet:

 

1)
•SFB (Svenska Folkbibeln) - Rom.1:4 ->

…och som genom helighetens Ande blev MED KRAFT BEVISAD vara Guds Son alltifrån uppståndelsen från de döda, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre.”

 

•Bibel 2000 - Rom.1:4 ->

”…och genom sin andes helighet blev INSATT som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.”
…......

 

Skillnad:

B-2000 säger att Jesus blev Guds Son först vid sin uppståndelse!

Observera att ”son” skrivs här med liten bokstav!

............................

 

2)
•SFB - Joh.1:2 ->

”HAN (dvs. Ordet, Kristus) var i begynnelsen hos Gud.”

 

•Bibel-2000 - Joh.1:2 ->

”DET fanns i begynnelsen hos Gud.”
….

 

Skillnad:

Bibel-2000 opersonifierar Herren Jesus – medan i SFB ser vi klart att det handlar om en person!

::::::::::::

 

// Fridshälsningar.

 
 

Del 1: Har du en rätt bibelöversättning? Små skillnader gör stor skillnad!

Rätt bibelöversättning grunden för rätt kurs med Herren.

 

Vi ska nu se hur en förvanskad bibelöversättning vill kapa banden till Herren Jesus som Israels Gud, född jude som Människosonen:

 

SFB - Rom.10:9 ->

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är HERREN och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli FRÄLST.”

 

KJV (King James Version) ->

”That if thou shalt confess with thy mouth THE LORD Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be SAVED.”

 

Bibel-2000 ->

”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.”
…..........

 

Skillnad:

 

Nr.1) ”Jesus är HERREN” har direkt koppling till Det Heliga Namnet i skrifterna: ”JHWH”. Att ”Jesus är herre” – skrivet med litet ‘h’, vill beröva Herren Hans auktoritet och förminska kopplingen till Israels Helige.

 

Nr.2) Ordet FRÄLST ersätts i Bibel-2000 med att ”du skall bli räddad”.

Grekiskans ”sozo” och hebreiskans ”yascha” pekar på ‘frälsning = evigt liv genom Messias; befrielse, helande, upprättelse, trygghet’.

 

För ”rädda någon” kan ju en människa göra.

FRÄLSA någon kan bara Herren Jesus göra.

 

Psalm 27:1 Av David.

 

”HERREN är mitt ljus och MIN FRÄLSNING, för vem skulle jag frukta?..”

::::::::::::::::

 

 

+ Gästblogg S-E Sköld: "Lewi Pethrus i vår tid!"

Heb. 11:4 "Genom tron talar han ännu, 
fastän han är död".
 
Lewi Pethrus: "Då man understundom frågar efter orsaken till att stora, mäktiga andliga rörelser efter ganska kort tid gått ur sin ursprungliga strömfåra, att de så småningom avstannat och ofta lämnat efter sig en religiös organisation, där det mänskliga på nästan alla punkter skymmer bort det gudomliga, har man sällan räknat med predikantfrågan till den grad, som man bort göra. 
 
Ansvaret för det andliga avfallet ned genom tiderna bör bäras av Ordets förkunnare i långt större utsträckning, än dessa i allmänhet är villiga att medge.
 
Om Gud själv får hand om vittnena, som skall förkunna hans ord, så kommer han att tala genom dem, så att Andens verk kan leva och fortsätta.
 
Då är de burna av det inspirerande medvetandet, att de inte är någon skolas eller samfunds sändebud - ja, ej ens församlingens tjänare - utan de är Guds tjänare i församlingen.
 
De tar inte sina direktiv från människor utan är djupt medvetna om att de är direkt kallade och sända av Gud, på samma sätt som och lika verkligt som en Elia, en Jeremia och en Paulus m.fl.
 
De vet också att de talar å Guds vägnar, och anser sig därför ej ha någon rätt att bestämma över vad de skall predika, utan frambär det som genom den helige Ande och Bibelordet blir levande för deras hjärtan - utan att fråga efter om deras budskap väcker fiendskap eller beundran, eller om det blir orsak eller ger upphov till framgång eller förföljelse.
 
De är Guds sändebud i församlingen och i världen. Det är han som utkorat dem på ett så övernaturligt sätt. Det är också på honom allena, som de förtröstar. De är församlingens änglar - stjärnorna, som han själv håller i sin högra hand (Upp. 1:20).
 
I denna ställning berörs de varken av smicker eller förtal, av folkgunst eller folkhat. Medvetandet om att Guds välbehag vilar över dem skänker dem mer glädje än allt det mänskliga erkännande, som tillfaller vår tids kompromissande religiösa föredragshållare.
 
Guds sändebuds måtto är icke att behaga alla. De fråga icke efter huru de skall predika för att få de flesta åhörarna. De frågar efter, hur de skall predika för att vinna så många som möjligt för Gud, och deras motto är att behaga Gud.
 
Lyckliga människor!"
 ........
 
Så långt Lewi Pethrus.
 
S-E Sköld
 

+ "De förståndiga skall förstå det." - Dan.12

 
 Oljeberget - Jerusalem 
 
Markus 13:3
 
"Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom.
 
Då frågade de: "Säg oss när detta skall ske? Och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända?"
 
Jesus sade till dem: "Se till att ingen bedrar er. Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.
 
När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit.
 
Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser, och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på 'födslovåndorna'.
...........................
 
Daniel 12:9

"Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid.
 
Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det."
......................
 
 

+ Pingstdagen: beklädda med kraft från höjden - till tjänst! - Luk.24

 
Lukas 24:44
 
"Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er:
Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna."
 
Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.
 
Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
 
Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat.
 
Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden."
.................
 
 
 
 

+ Vill hedra minnet av de stupade - Dagen-D - 6/6 1944...

SvD:
 
"Krigets fasor kan lära nutiden en viktig läxa"
 

Den 6 juni 2014 är det 70 år sedan de allierades dramatiska offensiv mot Hitlertyskland. Natten till dagen D skickades 160 000 man iväg över Engelska kanalen mot Normandie.

 

Invasionen högtidlighålls i år av en stor samling toppolitiker – och frågan är om de tar tillfället i akt att tala om läxor från andra världskriget i dagens konflikter.

 

 

Nästan 10 000 stupade vilar under kritvita kors eller davidsstjärnor på en av de många krigskyrkogårdarna, Normandy American Cemetary, med trappor som leder ner till Omaha Beach. Den mest hjärtskärande faktauppgiften: genomsnittlig ålder på de döda – 24 år...

 

http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=D627EF570D9A438D244BC10CE67C3C93.aldo4?cid=25968641&rssId=&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d3626484.................

................

 

 Joh.15:13

 

"Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner."

 

 ..............................

 

+ "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." - Matteus 25

 
Oljelampa från Jerusalem 
 
 
Matt.25:1
 
"Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.
 
Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. 
 
De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.
 
 Oljelampa från Judéen - (ca 2000 år)
 
Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.
 
Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar.
De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
 
Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.
 
Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss! Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
 
Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer."
.......................
 
 

+ "Guds rike och den lokala församlingen" - Hemmets vän

Hemmets vän:
 
Guds rike och den lokala församlingen
 Publicerad: 2014-05-08 

 

Kristenheten har under hela sin historia levt i ett spänningsfält mellan Andens verk och mänskliga ambitioner. I de samtal som förs i kristen press och sociala medier märks en stark längtan efter att förstå sambandet mellan Andens liv och en relevant struktur för enhet och kristen gemenskap. Liv är ju aldrig endast ett flöde av kraft – liv har alltid en specifik identitet. Därför utvecklar sig livet i en bestämd struktur som både uppenbarar dess identitet och betjänar dess fortsatta existens. Livet i en tulpanlök blir en tulpan i enlighet med sin natur, dess form och färg är vacker för ögat men också funktionell för dess liv som tulpan.

 

Utan att övertolka bilden kan den användas för att förstå principen för Andens liv. Vi förfogar inte över den helige Ande som om det vore en kraft som vi kan manipulera. I Guds rike är Andens liv ett Kristusliv och Gud förväntar sig, att växt och mognad i det livet uttrycker Kristi karaktär i den enskilde troende och att Kristi fullhet uppenbarar sig i den gemenskap av troende som har sin utgångspunkt i den lokala församlingen. Men ingen kyrka kan göra anspråk på att representera den universella enheten av Kristi kropp. Idag är de historiska kyrkornas kulturområden missionsfält i lika hög grad som det sekulära samhället.

 

De senaste åren har intresset för de så kallade historiska kyrkorna vuxit. De är alla vad vi kallar institutionskyrkor som var för sig gör anspråk på att representera det fulla uttrycket för sann kristendom. Oftast ligger betoning då i första hand på rätt lära och en apostolisk succession i ämbetssynen. Tyvärr är det dessa kyrkor som dikterat den kristna historieskrivningen. I värnandet om sin egen hegemoni har man exkluderat eller förtalat den kristna församlingsrörelsen och underskattat dess betydelse.

 

Ändå är det här man möter de verkliga helgonen som gett sitt liv för kristen tro. Detta måste i sanningens namn kunna sägas samtidigt som vi erkänner att det också i de historiska kyrkorna finns en kontinuitet av andligt liv.

 

Men det är hög tid att uppvärdera den lokala kristna församlingens betydelse. Den är nämligen den naturliga växtpunkten för Guds rike. Om det inte finns ett starkt lokalt uttryck för Kristi kropp kan inte kyrkoorganisationer kompensera för detta.

 

Endast den lokala församlingen kan erbjuda den miljö som är förutsättningen för Kristuslivets utveckling och mognad. All apostolisk undervisning och förmaning, all själavård, allt tal om enhet och att ge sitt liv i tjänst för var-andra förutsätter att de troende delar ett verkligt liv med varandra i den lokala församlingen.

 

Snarare än att känna sig underlägsen institutionskyrkornas historiska anspråk, behöver den kristna lokalförsamlingen ta sig an sin kallelse med förnyad frimodighet. Men för att den lokala församlingen skall kunna vara ett trovärdigt vittne om vad frälsningen syftar till måste vi ha samma fokus på dess innehåll som apostlarna – nämligen frälsning som upprättelse i enlighet med skapelseordningen.

 

Guds frälsningsgärning genom Jesu död och uppståndelse syftar till en upprättelse av det som var från begynnelsen. Det betyder att Guds vilja för människan efter pingsten inte är annorlunda än den som finns uttryckt i själva skapelseordningen. Pingsten gör det möjligt för oss att leva ett autentiskt mänskligt liv i enlighet med skapelseordningen.

 

Eller som Stefan Gustafsson uttrycker saken i titeln på en av sina böcker; ”Gör som Gud, bli människa!” All Jesu undervisning, all kristen etik, alla apostlarnas förmaningar i enlighet med ”den sunda läran” handlar om att leva ett liv i enlighet med de villkor och förutsättningar som är givna för människan från begynnelsen.

 

Att utveckla sin integritet och identitet som manligt, kvinnligt och mänskligt. Att leva med ansvar för äktenskap och familj. Att leva med arbetet som förvaltarskap och kreativitet. Att ta ansvar för helheten i gemenskap med andra männi-skor i en samhällsordning.

 

Den lokala församlingen har förutsättningar för att utveckla församlingslivet i vidare mening till en Gudsrikeskultur som innefattar livet i dess helhet. I den mån det sker manifesteras Guds rike genom församlingen. ”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.” (Ef 3:10, 11).

Sven Nilsson

 ...........................

 


Del 3: Riktlinjer för tron - Den Helige Ande bekräftar endast Skriften, Guds Ord. Utan sammanblandning.

 
Vi får ofta höra att någon åberopar Andens tilltal men när vi tittar i Skriften, så finner vi att det inte stämmer med Ordet.
 
Då kan vi utgå ifrån att det inte är Herren som har talat:
 
1 Kor.4:6
 
"Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad."
.......
 
2 Joh.1:7
 
"Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön.
 
Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.
 
Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar."
..............
 
// 
 

Del 1 - Riktlinjer för tron: Skriften allena! Utan sammanblandning.

 
Kära syskon!
 
Jak.1:17 "Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.
 
I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder."
.....
 
Några viktiga, reformatoriska, riktlinjer för den sanna, skriftenliga tron - att alltid komma ihåg!
 
1) Skriften allena.
 
2) Herren Jesus Kristus allena.
 
3) Tron allena.
 
4) Nåden allena.
 
5) Ära till Gud allena.
...................
 
Endast Herren är FrälsarenLuk.2:11
 
"Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*
 
...HerdenHebr.13:20
 
"Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja."
..........................
 
...Medlaren:  1 Tim.2:5

"Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus."
...........................
 
...Översteprästen - ett enda offer: Hebr.9:11
 
"Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning."
...........................
 
...Förebedjaren: Hebr.7:24
 
"Men eftersom Jesus lever för evigt, har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem."
.............................
 
...Huvudet för sin Församling: Kol.1:17
 
"Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen.
Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste."
...............................
 
Fridshälsningar!
 
 

+ Ju enklare - desto bättre... Enkel tro i ett rent hjärta!

 
 
Intresant debatt - saxat ur Dagen:
 
 
"Till den enkla trons försvar"
 

Färdigpaketerad kristendom med en ensidig betoning av form, struktur och makt försvårar för oss att dagligen följa Jesus.
 
Det skriver debattörerna Bo Nyberg och Dan Lindmark.
 

Svensk kristenhet sjuder just nu av en intensiv debatt om bibel­syn, lära och liv. Den har sin betydelse, men det är slående att utgångspunkten oftast tas i ledarskap, styrelseformer och strukturer.

 

Den profana historien kritiseras ibland för att den begränsar sig till ”kungarnas historia och inte folkens”. Löper den kristna rörelsen samma risk i sin nutidsanalys och historieskrivning?" (..)

 

http://m.dagen.se/opinion/debatt/till-den-enkla-trons-forsvar/

..........................

 

Herren Jesus undervisar:

 

Matt.5:1

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem:

 

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (...)

 

Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.(...)

 

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

 

Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull.

 

Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

 

Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."

 

Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan*, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset.

 

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

....................

Guds frid!

 


+ Gästblogg av S-E Sköld: Var och en blir inte salig på sin egen tro, Pernilla Meijer...

SAXAT från tidningen DAGEN:

 

av Pernilla Meijer.

 

"Vad skulle hända om kyrkorna lät homosexualitet bli en ickefråga och helt upplät åt Gud att bestämma vilka han vill ta emot? Det undrar frilansjournalisten Pernilla Meijer.

Jag fick nyligen en tung medicinsk diagnos och framtiden ser osäker ut för min del, i alla fall den jordiska tiden. Med ett sådant perspektiv är det många saker som liksom faller bort i ens liv medan andra utkristalliseras som viktiga och närmast påträngande.
 
En sådan sak är hur vi i Kristi kropp har valt att hantera ämnet kristen tro och homosexualitet.
Jag har flera personer i min närhet som inte följer den gängse normen utan råkat födas som just homosexuella. För mig, som tillhör den stora privilegierade massan är det omöjligt att förstå hur en sådan person har det men jag vill gärna försöka så gott det går.
 
Under min utbildning på universitetet läste jag bland annat om etnicitet, genus och andra strukturer som påverkar hur vi skildrar och uppfattar grupper som ofta skildras genom stereotyper i medier, offentliga samtal och följaktningen även i våra privata konversationer och tankar. Det var intressant och jag kunde också som frikyrklig börja urskilja vilka stereotyper som vi kristna i ett sekulariserat samhälle ofta placeras in i.
 
Ett relativt långt liv där jag redan som mycket ung började gå med Jesus, utbildats inom kultur, samhälle och medie­gestaltning har gett mig många anledningar till att fundera kring ”vilka som får vara med” och allvaret i detta. För mig verkar det som om vi i kyrkan gärna vill göra homosexualitet till en ståndpunkt. En slags markör som visar vilken typ av kyrka och kristna vi är. Att det är en slags åsikt som alla kristna behöver vara klar över för att kunna ge ett svar om frågan kommer upp.
Jag kan inte låta bli att förundras över att vi som kyrka, men inte Jesus, har valt ut just en fråga om sexuell läggning och gör den till en ribba som visar hur nära Gud vi är. Jesus talar däremot väldigt mycket om att inte älska pengar, hjälpa de fattiga, befria våra medmänniskor från betryck och demoniska bojor och be för sjuka.
Att födas som homosexuell kan, om än haltande – men som en hjälp att försöka förstå, liknas vid att födas med ADD eller dyslexi. Att vi som inte har dyslexi eller ADD skulle få för oss att bestämma över de som har det känns väldigt fel. Om vi sedan skulle dra upp en gräns kring oss ”normala” och ursprungsenliga och hindra dem från att leva med Gud blir det rent skrämmande.
 
Är det inte det vi gör i dag med våra homosexuella syskon? I vår strävan mot att tro rätt, och inte bli en sådan där ljummen kristen som är med i en kyrka där ”vem som helst verkar får vara med”? För mig klingar det väldigt mycket farisé. De var hängivna, bad, älskade Gud, skrifterna och strävade efter att alla skulle följa dem. Helt övertygade om att de hade rätt och skulle få guldstjärna i evigheten. Jesus var som vi alla vet svidande i sina ord gent­emot dem och menade att de la bördor omöjliga att bära på sina medmänniskor.
 
Vad skulle hända om vi släppte den här ”frågan” (som är så mycket mer än en ”fråga” för de som lever i det)? Bara gjorde den till en ickefråga? Vem skulle då bestämma vilka som får komma till Gud? Ja, Han själv kanske. Vem skulle då bestämma vilka som ska leva i celibat, vilka som får adoptera eller bli kära i varandra? Ja, Jesus själv är väl en strålande kandidat? Tänk om vi avskaffade den gammaltestamentliga tanken om olika slags tempelförgårdar och homosexuella också fick fritt träda fram inför vår Gud och därmed också undervisa, leda lovsång eller vara söndagsskolledare i våra församlingar? De finns ju där nu också, fast tvingade att leva med en hemlighet. Ett upplägg som öppnar upp för synd, avstånd mellan syskon och en väg bort från Guds närhet och kärlek.
 
Om alla får vara som de innerst inne vill, vad händer då? Homosexualitet smittar inte. Tro mig (och inte Putin). För de allra flesta jag möter har deras identitet inneburit mycket vånda och smärta och inte sällan självmordstankar. Det kostar på att bryta mot normen. Du vet kanske själv hur svårt det kan vara bara att orka berätta om din tro i ett sammanhang där ingen förväntar sig det. Tänk vad skönt att bara få smälta in. Glida med. Ingen tycker man är konstig eller äcklig. Ingen stirrar om man håller sin partner i handen.

Jesus har genom försoningen öppnat vägen fram till Gud. Vilka är vi att hindra människor från att nå Honom? Gud har aldrig kallat oss att döma. Han själv ska döma oss alla när vi möter Honom ansikte mot ansikte. Jag kanske själv snart är där. Det är med det perspektivet för mina ögon som jag bävar och sprängs om jag inte får öppna portarna på vid gavel och bjuda in så många som möjligt.
 
Pernilla Meijer, frilansjournalist med fil mag i kultur– och mediegestaltning".
 
http://www.dagen.se/opinion/debatt/dom-inte-de-homosexuellas-tro/
 
......................................................
 
Kommentar:

Den levande Gudens församling är en spegelbild - ett återsken - av Himmelriket, och inte av världen. Den är en förberedelse för den förstnämda tillvaron, och inte ett vidmakthållande av den senare. Vi människor kan ha olika läggningar -och förutsättningar, men Guds Ord är ett och detsamma för oss alla. Kleptomanen, som exempel, kan ha svårt att hålla fingrarna i styr när det gäller andras ägodelar men uppmanas likväl av Ordet att sluta stjäla.
 
Guds Ord: "Guds nåd FOSTRAR OSS till att avlägga oss allt
som är oss till hinder, och särskild synden, som så 
hårt omsnärjer oss".
 
 
S-E Sköld
 
...................................
 

+ "Återgång till sanningen, reformation, är helt nödvändig idag." - av S-E Sköld

Gästkommentar av S-E Sköld:
 
'JESUS talade vé och kvarnsten, och havets djup, över villolärare, förförare, och Paulus talade förbannelse över villoförkunnare, om de så vore de - apostlarna - själva, eller en ängel från himmelen, som kom med en sådan lära, som för Jesu lärjungar BORT FRÅN SANNINGEN! 


I dag har vi en betydligt "snällare" syn, harmlösare. Vi försöker jämka, och resultatet blir en blandlära, som Gud inte stadfäster, som Sitt Ord! 
 

Om vi vill se Guds gärningar bland oss, får vi återvända till Skrifterna, och där söka reda på originalet av GUDS EVANGELIUM. 
 

Det är en sådan återgång till sanningen, till sanningens Ord, som ned genom tiderna kallats reformation! En anledning till, att vi till synes tar "lätt" på om förkunnelsen är sann eller falsk, kan vara vår ljumhet: den gör att vi även tar lätt på om människor blir förförda av falska läror. 
Vi bryr oss helt enkelt inte! Det är oss likgiltigt. 
 

Men vi är där nu, när ett sådant återgång, reformation, är helt nödvändig."
 
 
S-E Sköld
.....................
 
 

+ Stå för sanningen! Evangeliet.

 
 Saxat ur "The True Reformation":
 
 

"Stå för evangeliet"

 

Det finns en och annan som säger att det är "dags att träda fram", "dags att stå upp för evangeliet" och liknande.

 

Jag får lust att svara att det har vi gjort länge och betalat ett ganska högt pris för det(mätt med "svenska mått").

 

Vi har inga andra ambitioner än att vara röster - kallade av Gud - som uppmuntrar dem som följer Jesus och håller sig till Guds ord och evangeliet, vittna om Jesus och varnar för villovägar. Att försvara evangeliet innebär nämnligen också ett ansvar att avslöja det som är i mörker och det som är förfalskningar.

 

Ef 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

(...)

Må var och en vara trogen i den uppgift och tjänst som Gud har kallat honom eller henne till. Vi som älskar Jesus och vill stå för sanningen är "ett i anden" och måste inte befinna oss på samma plats eller göra samma sak.

 

Vi ska fortsätta att göra det vi upplever att Herren lägger på våra hjärtan, tillsammans eller utspridda. Gud är varken beroende av mängd eller stora satsningar. Gud gör det han har bestämt och ingen kan hindra honom. Han låter allt han vill få tjäna hans syften när han vill - även internet. 

 

Mvh
Elvor Ohlin

 

http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN19-03-14.html

....................

 

Tidigare inlägg
RSS 2.0