+ "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria!" Joh.8:36

Tack Gertrud Storsjö för ett oerhört klarsynt inlägg! Skriften säger tydligt, att vi skall pröva allting.

Det verkar alltså ganska anmärkningsvärt, att Peter Halldorf inbjuder till pilgrimsresor i sin tidskrift, där man gör reklam för ett...Baalstempel (efter en "kristen" introduktion) > citat:
"Vi besöker heliga platser och möter kristna som bor i landet. [...] Vår föda blir lunchpaketet och Symeons levnadsberättelse. Ökenstaden Palmyra med sitt Baalstemplet,..." osv. 

http://www.tidskriftenpilgrim.nu/default.asp?page=menu&menuid=65

Eftersom Skriften bygger på profeternas och apostlarnas undervisning, så borde namnet "Baal" inte få förekomma alls - och ännu mindre som reklam för ett Baalstempel.

Dom.2:11-14 "Då gjorde Israels barn vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna.

De övergav HERREN, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde efter andra gudar, de folks gudar, som bodde omkring dem, och dessa tillbad de; därmed förtörnade de HERREN. Ty när de övergåvo HERREN och tjänade Baal och Astarterna, upptändes HERRENS vrede mot i Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem; han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att de icke mer kunde stå emot sina fiender."
...

Om det är nu så, att Herren klart och tydligt har uttryckt en önskan om att vi inte skall avvika från förbundets villkor, då borde vi lyssna på det.

1Petr.4:3-4 "Ty det är nog, att ni under den framfarna tiden har gjort hedningarnas vilja och levt i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan, varför de ock förundrar sig och smädar eder, då ni nu icke löper med till samma liderlighetens pöl."

...
Just därför uppmanas vi att vandra i Herrens Andes kraft som är FRIHETENS LAG, för att inte tappa frälsningen och hamna i träldom under allahanda "makter och krafter" som till det yttre verkar vara väldigt "andliga": det handlar nämligen om "liv eller död"...

Rom 8:2 "Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag."

Detta skall vi hålla före - att vi är fria i Kristus till att bära rättfärdighetens frukt!
Denna seger är redan vunnen - genom Jesu dyra blod: för "Om nu Sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria!"

En underbar andlig verklighet totalt oberoende av mänskliga riter och tvivelaktiga kontemplationer.
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150117

Kommentarer
Postat av: Sven-Erik Sköld

Vad som hänt är, att Påvekyrkan, det katolska lärosystemet - katolicismen - lyckas skapa "heliga kor" i landet, och utöver världen:

De indiska kossorna får inte slaktas just därför att de är heligförklarade, på samma sätt har katolicismen lyckas heligförklara sådant som Bibeln - Guds Ord - inte heligförklarat;
utan tvärt om klassar som avskräde.

Och denna oheliga heligförklaring godkänner den övervägande delen av dagens kristna ledarskap, med Pingst och Uppsala livets ord i täten vad gäller Sverige, och legitimerar på så sätt dessa katolicismens "heliga kor", som absolut inte får slaktas, ja inte ens ifrågasättas.. De - ledarna - slår följe med lögnens tjänsteförättare med andra ord!

--

För att var tydlig skall jag beskriva vad jag menar med en kanske något burlesk bild; men det finns otvivelaktligen burleskare i Bibeln:

Hemma, där jag växte upp, hade vi ett utedass, där vi gjorde våra behov. Det dasset var lika "heligt" som de reliker, ikoner, amuletter, böner till avlidna m.m. liknande som Påvekyrkan heligförklarat och upphöjt.

Fördelen med dasset i jämförelse med katolicismens olika skapelser och byggnadsverk - som framförallt gjorde att det inte vilseförde någon i andligt avseende - var att det inte var heligförklarat: och därför också kunde rivas när det inte behövdes längre. Det fick med andra ord inte otillbörlig respekt!

Det är tid nu att börja slakten av "heliga kor" i det här landet, och börja i Guds hus; där de definitivt inte hör hemma!

Där skall Guds rena Offerlamm, JESUS KRISTUS, förkunnas och ingen och ingenting annat jämte Honom: och för att det skall kunna ske har Gud sänt oss Sin helige Ande, vars enda uppgift är att förhärliga Guds Son: allt ljus på Lammet med andra ord!

INTE GENOM NÅGON MÄNNISKAS STYRKA ELLER KRAFT SKALL DET SKE, UTAN GENOM MIN ANDE, SÄGER HERREN SEBAOT.

JESUS, konung i Ditt höga,
outrannsakliga majestät

som av Gud är given ära
vishet och makt

och som änglar och serafer
lovsjunger i himlen!

Ingen, utom Din helige Ande
kan föra Din talan på jorden:

representera Dig
och Dina eviga sanningar!

Ingen människa förmår det
av sig själv

Du - Guds helige Ande - måste
göra det, genom henne.

2008-02-22 @ 10:54:39
Postat av: HaFo

Bra Deborah att Du visar vad som egentligen följer med hos Halldorf och verksamheten på Bjärka - Säby. Och även ger ett Bibliskt svar på den bråte, som är på väg att dri in i kristenheten och leda dem fram mot avfall. Ett avfall, som säges måsta ske innan antikrist kan träda fram och ett avfall, som kommer att hälsa antikrist välkommen som Kristus!

HaFo

2008-02-23 @ 06:55:53
URL: http://hem.spray.se/harry.forsgren/
Postat av: Sven-Erik Sköld

Problemet för de kristna ledarskapet i Sverige, i vårt kompromissernas lagomland, är att Guds -och Hans Sons rike och Ord är kompromisslösa.

JESUS säger till Sitt folk: "Er tal skall vara Ja, Ja eller Nej, Nej, och allt därutöver, är av ondo".

D.v.s. FRÅN den onde.

Vidare säger Han: "Den som inte församlar med mig, han förskingrar". Förskingrar vad? Guds - med Jesu Guds Sons blod - friköpta och dyrköpta får.

När Paulus i sitt brev till Galaterna, två gånger betygar hur han ser på villoläror -och deras lärare, är det ett exempel på Ja, Ja och Nej, Nej.

Han skriver: "Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi har förkunnat, så vare han förbannad.

Ja som vi förut har sagt det, så säger jag det igen: Om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har undfått, så vare han förbannad".

Ett dubbelt vittnesbörd med andra ord, för att understryka Sanningen. På samma sätt som JESUS ofta
började Sina tal med: "Sannerligen, sannerligen säger jag er.."

Problemet med vårt lands kristna ledarskap är att de försöker få Guds rike på jorden, att bli ett "landet lagom", d.v.s. som Sverige; ett resultat av den goda demokratins villkor: kompromissernas resultat.

Men Guds rike ÄR inte och kommer ALDRIG att bli, ett kompromissernas rike. Tvärt om! Det är alternativet till världens riken och världens tänkesätt. Det är inte världen som skall förändra Guds rike, utan Guds rike på jorden, som skall förändra världen och världens tänkesätt -och riken.

Och Gud har makt och kraft till det;
om Han får tag i ett hörsamt och lydigt folk:
ett folk som hör och gör Hans vilja på jorden!

En Johannes Döparen var nog för att sätta hela det israeliska folket på fötter, och en Elia var tillräckligt redskap för Gud på Karmel, och en Gideon var också tillfyllest, sedan Gud smort honom med Sin Ande.

Och på det sättet är det fortfarande! Det är Sanningen som har Guds seger i såväl höger som vänster hand: och det är fortfarande Guds Ord som är, var och förblir den sanningen. Och det Ordet finns mitt ibland oss, för att användas.

Apg. 12:24 "Guds Ord hade framgång
och visade sin kraft"

Det är det Ordet vi har hos oss än i dag; men var finns lydnaden för det: ja, åtminstone inte inom toppskiktet av vårt lands kristna ledare.

Tvärt om, där finner man de farligaste förfalskarna/förförarna:

just där man borde finna Guds Ords förvaltare, som med nit och redlighet förvaltar Ordet, som det står nedtecknat i Skrifterna.

2008-02-25 @ 10:34:41
Postat av: Sven-Erik Sköld

Vid och bred är den väg som det kristna ledarskapet arm i arm nu går mot Rom och påvekyrkan. Hur har den kunnat bli vid och bred?

Genom att Bibelns lära, apostlarnas och profeternas grundvalar, med JESUS Själv som hörnstenen, har ställts åt sidan,

och på så sätt breddas vägen högst avsevärt och blir samtidigt också betydligt bekvämare att gå!

2008-02-26 @ 22:53:24

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se