+ "Ge oss, Herre, det levande vattnet så vi ej törstar mer!"

Bibeln är uppenbarelsebok och undervisar oss människor, på ett agape-kärleksfullt sätt, om den väg vill skall vandra med Herren i ljuset, i sanningen. Sexualiteten har alltid varit belagd med tystnad, eftersom det handlar om det mest intima umgänget. Problemet med homosexualitet är ett problem som i botten handlar om sexualitet rent allmänt.
De svar vi vill få och de lösningar vi behöver, de finns redan i Skriften: Bibeln pekar inte bara på vårt fallna tillstånd (SYND) och dess konsekvenser (SYNDER) utan Herren har även visat oss en lösning på 'kroppens begär' (SYNDENS LAG) - och OM vi lyder Honom, kan vi bli fria genom att vandra i Livets Andes Lag! (Rom.8)

Märk att Romarbrevet talar om tre begrepp: SYND - SYNDER - SYNDENS LAG! Oerhört viktigt! Men först:
Vad säger katolsk katekes om homosexualitet
? Citat ur http://www.katolik.nu/ om homosexualitet:

"Katolska kyrkan lär alltså att "genom att basera sig på helig skrift, som framställer homosexuella handlingar som handlingar som allvarlig last, har traditionen alltid hävdat, att homosexuella handlingar är inre sjukdom. De står i motsats till den naturliga lagen. De hindrar den sexuella akten att ge livets gåva. De härrör inte från genuina känslor och sexuell komplettering. De kan under inga omständigheter erkännas. (Katolska Kyrkans Katekes 2357).

Emellertid erkänner Kyrkan också, att "Homosexualitetens psykologiska ursprung till stor del fortfarande inte fått någon förklaring. Ett stort antal män och kvinnor företer instinktivt homosexuella tendenser. De har inte valt sin homosexuella läggning. För majoriteten av dem utgör det ett autentiskt bekymmer. De bör behandlas med respekt, medlidande och känslosamhet. Man måste respektera dem och undvika att utsätta dem för orättvis diskriminering. Dess personer är kallade att fullfölja Guds vilja i sina liv och, om de är kristna att förena de svårigheter de möter på grund av sin läggning med vår Herres offer på korset.

"Homosexuella personer är kallade till kyskhet. Genom självbehärskningens dygder, som fostrar till inre frihet, ibland med stöd av osjälvisk vänskap, kan och skall de stegvis och beslutsamt närma sig den kristna fullkomligheten. (2359).

Paulus påminner oss tröstande: "Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningar visar han också en utväg, så att ni kan komma igenom dem." (1 Kor 10:13)." (Slut citat).
......................
Jag håller med om: alla människor som brottas med sina begär - oberoende vilka - MÅSTE behandlas med respekt och får absolut inte diskrimineras! Herren har kommit för att befria oss och inte för att 'slå ner oss'....Men Skriften visar på hur Herren Jesus möter utstötta människor i nöd utan att 'dalta med synden' - och det är inte genom 'självbehärskningens dygder', eftersom dygder (köttslig=själslig lösning) kan aldrig ta itu med SYNDENS LAG i vår 'dödens kropp':


.1) Joh.4:5 "Så kom han [Jesus] till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen, satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid den sjätte timmen."
Min kommentar: siffran 6 är människans tal i biblisk terminologi. Man kan tänka sig att Herren kom 'i människans tid' mitt på dagen i den värsta hettan, för att uppenbara en gudomlig lösning. För den 7:e timmen (7 är fullkomlighetens tal) som följde på den 6:e timmen, förändrade kvinnans liv för evigt....


.2) Joh.4:7
"Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Giv mig att dricka." Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat."
Min kommentar: Herren BER en utstött kvinna om en bägare vatten - för ingen annan hämtar vatten vid brunnen mitt på dagen - och skapar härmed en kontakt. HON HAR någonting som en annan behöver....


.3) Joh.4:9
"Då sade den samaritiska kvinnan till honom: "Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?" Judarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna. Jesus svarade och sade till henne: "Förstod du Guds gåva, och vem den är som säger till dig: 'Giv mig att dricka', så skulle i stället du ha bett honom, och han skulle då ha givit dig levande vatten."
Min kommentar: här finns flera andliga dimensioner. Jag väljer att poängtera skillnaden mellan fromma religiösa människor och de utstötta. De första 'syndar inte' och är rädda för andra i nöd, de andra blir pga. detta inte hjälpta. Men Herren kom för att hjälpa kvinnan! Han byter fokus från kvinnans oförståelse till LÖSNINGEN på hennes problem, 'det levande vattnet': det visar sig alltså, att det är HON som behöver 'dricka' (frälsas) och inte Jesus....

.4) Joh.4:11 "Kvinnan sade till honom: "Herre, du har ju intet att hämta upp vatten med, och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet?" Icke är du väl förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den?"
Min kommentar: kvinnan uppfattar inte det djupa andliga budskapet och tänker 'i köttet', i det naturliga.


.5) Joh.4:13
"Jesus svarade och sade till henne: "Var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen; men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han skall aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag ger honom skall bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv."
Min kommentar: Herren pekar på, att 'köttsliga lösningar' löser inte våra andliga problem: man blir törstig av vanligt vatten...och måste ha mer. Det är också så med våra begär: de tillfredsställs bara för ett ögonblick och sedan kommer tomheten. Det Herren erbjuder, blir i stället EN KÄLLA med evigt liv som kan flöda ut till andra! Vi blir GIVARE och inte emottagare som ständigt konsumerar, vilket bara göder begäret...


.6) Joh.4:15
"Kvinnan sade till honom: "Herre, giv mig det vattnet, så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten." Han sade till henne: "Gå och hämta din man, och kom sedan tillbaka." Kvinnan svarade och sade: "Jag har ingen man." Jesus sade till henne: "Du har rätt i vad du säger, att du icke har någon man. Ty fem män har du haft, och den du nu har är icke din man; däri sade du sant."
Min kommentar: Herren ger inte det levande vattnet till kvinnan i första hand utan det som måste till, det är att avslöja mörkret - bara sanningen kan göra oss fria, för den Helige Ande ('det levande vattnet') kan inte bo i ett 'orent hjärta'. Det måste 'städas' först...Således måste ljuset avslöja mörkret. Inga genvägar här!


.7) Joh.4:19
"Då sade kvinnan till honom: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, men ni säger att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja."
Min kommentar: kvinnan börjar plötsligt SE! Bara Jesu Kristi profetiska Ande kan belysa hjärtats innandömen och efter befrielsen börjar man SE med andliga ögon.


.8) Joh.4:21
"Jesus sade till henne: "Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbedja Fadern. Ni tillbeder vad ni icke känner, vi tillber vad vi känner - ty frälsningen kommer från judarna - men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skall tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha."
Min kommentar: Herren undervisar kvinnan om den framtida vägen i ljuset: SANNA tillbedjare tillber Gud i 'ande och sanning' - och det är bara detta som är förutsättningen för total befrielse och ett liv i seger över köttets begär. 


.9) Joh.4:24
"Gud är ande, och de som tillber måste tillbedja i ande och sanning."
Min kommentar: lösningen på synden är ANDLIG! Inte intellektuell eller filosofisk.


.10) Joh.4:25
"Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, skall han förkunna oss allt." Jesus svarade henne: "Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde."
Min kommentar: kvinnans andliga seende UTVIDGAS! Hallelu'jah! Messias är frälsningen, lösningen på alla våra problem! OM vi vandrar efter Ande och inte efter köttet - först och bara då försvinner törsten, begären!
(Rom.7 och 8)
 ... forts. i nästa inlägg.....
...........................
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161411


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se