+ Jesu församling är inte historielös, den har rötter!

Joel Halldorf skriver i Dagen "Historielös kyrka fånge i tidsandan":
Citat: "För det tredje kan ett verkligt möte med förflutenhetens folk hjälpa oss ur vår hopplösa tempo­centrism, det vill säga tron att vår egen tid och vår egen kultur är främst och fullkomligast. Vi kan, som det brukar heta, lära av historien. Min slutliga invändning mot bristen på kyrkohistoria i utbildningen av präster och pastorer är kanske den mest teologiska. Den har med synen på uppenbarelsen och vår relation till denna att göra. Vi måste ställa oss frågan hur vi närmar oss den gudomliga uppenbarelsen. I dagens modernistiska kultur är detta närmande i mångt och mycket ett individuellt projekt. Allt jag behöver, säger vi, är skriften och mitt förnuft. Ja, vi säger det kanske inte explicit, men vi beter oss så. Jag menar till exempel att dominansen av exegetik (bibel­vetenskap) och systematisk teologi i utbildningen av svenska präster och pastorer speglar denna tidsanda. Läsaren ställs ensam inför uppenbarelsen, beväpnad bara med sin rationalitet.
I botten ligger här Luthers "Skriften allena", men det är ett slagord vars naivitet modernitetens eskalerande individualism ofrivilligt avslöjat. "Skriften allena" skapar ensamma människor som kramar sin bibel men är avskurna från gemenskap med andra kristna."
..........
Kommentar
:
.1. Vad menar Joel Halldorf med en 'historielös kyrka'? Vilka kallas 'förflutenhetens folk'? Menar Joel Halldorf, att det är profeterna och apostlarna (Skriften) eller...menar han 'den klassiska kristendomen' (det helleniserade bibliska budskapet)? Det verkar vara den 'klassiska kristendomen' han menar, eftersom längre fram i artikeln underminerar han totalt på ett 'smygande sätt' Skriftens auktoritet.
.2. Ett närmande till den gudomliga uppenbarelsen kallar Joel H. för 'ett individuellt projekt' (?), där 'allt vad vi behöver är skriften och förnuftet'...en ensam läsare står beväpnad bara med sin rationalitet.

Sanningen däremot är, att det är den gudomliga uppenbarelsen som närmar sig individens hjärta!
Individen står inte beväpnad med 'ratio' (förnuft) - utan han blir avväpnad av Herren själv genom Ordet!

.3. Skulden läggs på M.Luther för hans 'Skriften allena' - och då börjar bilden klarna, varifrån Joel H. hämtar sin teologi - och den har inte sina rötter i Jerusalem! Rötterna sitter i den 'nya ekumenikens mylla', där man redan har kompromissat med Guds Ord...Jag bara undrar: var skulle Joel H. vara idag om det inte var för Luthers verk?
.4. Det är bättre att ensam krama sin Bibel och leva nära den, än att bryta förbundet med Herren och alliera sig med andra som förringar Guds Ord och förlöjligar korset...
.....
.5. Ett stycke historia och uppenbarelse, som individen själv får begrunda i sitt hjärta - räkenskap inför Herren kommer vi inte göra kollektivt utan personligt (individuellt):

Apg.7:39-43 "Men våra fäder ville icke bli honom lydiga, utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten och sade till Aron: 'Gör oss gudar, som kunna gå framför oss; ty vi vet icke vad som har vederfarits denne Moses, som förde oss ut ur Egyptens land.' Och de gjorde i de dagarna en kalv och bar sedan fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara, såsom det är skrivet i Profeternas bok: 'Framburen I väl åt mig slaktoffer och spisoffer under de fyrtio åren i öknen, I av Israels hus? Nej, I bar Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbedja. Därför skall jag låta eder föras åstad ända bortom Babylon.' "
........
.6. Tillbaks till Ordet, till rötterna och den sanna Gudsförsamligen, ett andligt tempel i den Helige Ande:

Ef.2:18-22 "Ty genom honom har vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden."
...........
.7. Alldeles riktigt, Joel! Mera kyrkohistoria! Man får se upp dock, att denna jakt på 'historicitet' inte gör folk i stället till fångar i 'historieandan'.....
För vad har vi lärt av historien? - Att vi inte har lärt någonting...
............
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=152165


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se