Del 6: Skriftens syn på döden: i paradiset hos Herren eller i dödsrikets mörker?

Paradiset (för Herrens folk) är inte dödsriket (de ogudaktigas boning), framgår det klart av Ordet. Herren som har nycklarna till döden och dödsriket.

¤ Profeten Daniel måste läsas i sitt sammanhang: han kanske talar om de heliga i de tidigare Förbunden, eftersom de som tillhörde Herren på den tiden inte var ‘avsomnade i Kristus'.


Daniel 12:2
"Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen."
....
1) För det första så står det i Daniel att ‘många' (inte alla!) skall uppvakna, eftersom ‘många' är redan med Herren i paradiset, tror jag.

2) Daniel torde här tala om kroppen - ytterligare ett bevis på ‘köttets uppståndelse' och vi borde inte blanda detta endast med den andliga innebörden - här är det hela människan som blir förhärligad.

Detta borde kanske förstås utifrån 1Tess.4:14.

"Ty lika visst som Jesus, såsom vi tro, har dött och har uppstått, lika visst skall ock Gud genom Jesus föra dem som äro avsomnade fram jämte honom. Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade.
Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda [avsomnade] uppstå; sedan skola vi som då ännu leva och hava lämnats kvar bliva jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren. Så trösten nu varandra med dessa ord."
...
1Kor.15:20 "Men nu har Kristus uppstått från de döda, såsom förstlingen av de avsomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom ock genom en människa de dödas uppståndelse. Och såsom i Adam alla dö, så skola ock i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus såsom förstlingen, därnäst, vid Kristi tillkommelse, de som höra honom till."
.....
¤ Med andra ord handlar dessa Bibelställen om HELA FRÄLSNINGSPAKETET = ‘kroppens uppståndelse' dvs. hela människans återupprättelse.

1Kor.15:51 "Se, jag säger eder en hemlighet: Vi skola icke alla avsomna, men alla skola vi bliva förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och de döda skola uppstå till oförgänglighet, och då skola vi bliva förvandlade.
TY DETTA FÖRGÄNGLIGA MÅSTE IKLÄDA SIG OFÖRGÄNGLIGHET och DETTA DÖDLIGA IKLÄDA SIG ODÖDLIGHET.

Men när detta förgängliga har iklätt sig oförgänglighet, och detta dödliga har iklätt sig odödlighet, då skall det ord fullbordas, som står skrivet: "Döden är uppslukad och seger vunnen." Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!"
..........


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se