Del 5: Skriftens syn på döden: 'levande död' - 'andligen blind'.

Denna fråga om ‘andlig död' är mycket infekterad...jag tänker på JDS-läran i K. Hagins lära men vill inte bena upp den igen...

Vi måste hela tiden tänka på utifrån Skriften, vad den menar med ‘död'. Jag hittar inte uttrycket ‘andligen död' utan snarare talar Ordet om ‘levande döda'. Det kanske vore bättre att använda detta uttryck: den ‘andligen döde' borde vara någon som inte har Kristi Ande utan lever i moraliskt förfall och trälar under synd.

‘Moraliskt död' är kanske bättre benämning, eftersom man är ANDLIGEN BLIND ('levande död'), ‘köttet' - det jordiska sinnet - tar inte emot Guds Andes undervisning och därför talar Jesus om ‘ljusets barn' kontra ‘mörkrets barn'.


Hebr.12:22 "Nej, I haven kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som äro uppskrivna i himmelen, och till en domare som är allas Gud, och TILL DE FULLKOMNADE RÄTTFÄRDIGAS ANDAR, och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod."
...
Joh.5:20 "Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se allt vad han själv gör; och större gärningar, än dessa äro, skall han låta honom se, så att I skolen förundra eder.
Ty såsom Fadern uppväcker döda och gör dem levande, så gör ock Sonen levande vilka han vill."
...
Joh.5:25 "Sannerligen säger jag eder: Den stund kommer, jag, den är redan inne, så de döda skola höra Guds Sons röst, och de som höra den skola bliva levande."
...
Ef.2:1 "Så har han ock gjort eder LEVANDE, eder som var döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.
Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss, GJORT OSS LEVANDE med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta!"
...
1TiM.5:5 "En rätt, värnlös änka, som sitter ensam, hon har sitt hopp i Gud och håller ut i bön och åkallan natt och dag. Men en sådan som allenast gör sig goda dagar, HON ÄR DÖD, FASTÄN HON LEVER."
...
JESAJA 42:16 "Och de blinda skall jag leda på en väg som de icke känna; på stigar som de icke känna skall jag föra dem. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är, vad jag skall göra, och jag skall ej rygga mitt ord.
Men de som förtrösta på skurna beläten och som säga till gjutna beläten: "I ären våra gudar", de skola vika tillbaka och stå där med skam.
Hören, I döve; I blinde, skåden och sen. Vem är blind, om icke min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder åstad?
Du har fått se mycket, men du aktar icke därpå; fastän öronen hava blivit öppnade, lyssnar ingen till. Det är HERRENS behag, för hans rättfärdighets skull, att han vill låta sin lag komma till makt och ära."
..........
Matt.8:21 "Och en annan av hans lärjungar sade till honom: "Herre, tillstäd mig att först gå bort och begrava min fader." Då svarade Jesus honom: "Följ du mig, och låt de döda begrava sina döda."
.......

De ‘döda' är i allra högsta grad levande...så jag tycker, att uttrycket ‘andligen blinda' (olydiga, moraliskt korrumperade, skilda från Guds Ande) passar bättre i samanhanget. Skriften talar inte rakt ut om ‘andlig död' utan om ‘mörkrets barn fördärvade i sinnet'. (1Tit.6:5)
......


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se