Del 4: Skriftens syn på döden: 'döende skall du dö'.

Låt oss gå kronologiskt till väga och se, vad Herren säger om livet efter döden. Vi börjar i TaNaK med Bereshit (= hebr. ‘i begynnelsen'; 1:a Mosebok)


BERESHIT (1Mos.2:15)
"Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: "Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, SKALL DU DÖDEN DÖ." [Exakt på hebreiska: 'döende skall du dö']
....
¤ ‘DÖENDE SKALL DU DÖ' är oerhört viktigt i sammanhanget. Denna pågående form (particip presens) visar på ett tillstånd av en sakta undergång av människan kroppsligen under tidens lopp ('döende') och även ett moraliskt förfall, orättfärdighet - laglöshet, som slutar med evig död ('du skall dö'). Det handlar alltså om en dödsprocess som människans olydnad mot Herren satte igång och här kopplar jag ihop det direkt med Pauli suveräna utläggning om kroppen i Romarbrevet 7 >


Rom.7:22 "Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan LAG, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under SYNDENS LAG, som är i mina lemmar.

Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från DENNA DÖDENS KROPP? -
Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag SYNDENS LAG."
...
¤ ‘DENNA DÖDENS KROPP' - (exakt på hebr. ‘kroppen av denna död'; engelska: ‘the BODY OF THIS DEATH').

Således ärvde människan efter fallet en ‘dödens kropp' - (OBS! Ej 'syndens kropp'! Herren skapade kroppen och såg att ‘det var gott'.) Döden är alltså i hebreiskt tänkande ‘en svaghet' - kroppen försvagades pga. olydnaden mot Herren och i den försvagade dödliga kroppen aktiverades det en annan lag: SYNDENS LAG.
Så vi är inte syndare, för att vi syndar utan vi SYNDAR för att vi är syndare = syndens lag aktiverad i dödens kropp och därför > ‘Syndens lön är döden' (Rom.6:23)> ‘Köttets sinne är DÖD, Andens sinne är LIV'.
...
LÖSNINGEN på det ‘köttsliga' problemet är given för den troende: "VEM skall FRÄLSA MIG FRÅN DENNA DÖDENS KROPP?" - Svar: Jesus Kristus, vår Herre!
....
Det finns alltså TVÅ saker att tänka på ang. döden:

A) de som ‘vandrar efter köttet och inte efter Ande', de som inte har Kristi Ande, otroende.

B) de som är ‘i Herren' = pånyttfödda i anden och Andefyllda troende som ‘vandrar efter Ande och inte efter köttet'.
...
Vad händer i så fall med de döda?

A)* De döda utan Herren verkar gå till dödsriket:

Job 24:19 "Såsom snövatten förtäres av torka och hetta, så förtär dödsriket den som har syndat."
.
Rom.8:6 "Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud."
.
Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i DÖDSRIKET och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte."
.
Psalm 9:15 "Hedningarna hava sjunkit ned i den grav som de grävde; i det nät som de lade ut har deras fot blivit fångad. HERREN har gjort sig känd, han har hållit dom; han snärjer den ogudaktige i hans händers verk. Higgajón. Sela.
DE ogudaktiga vika tillbaka, NED I DÖDSRIKET, alla hedningar, de som förgäta Gud."
.
Psalm 55:15 "Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan."
............

B)* De ‘avsomnade i Herren' förs till ‘Abrahams sköte' - hem till Herren, till PARADISET:


Luk.16:22 "Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte."
.
Rom.5:21 "Ty såsom synden hade utövat sitt välde i och genom döden, så skulle nu ock NÅDEN genom rättfärdighet utöva sitt välde till evigt liv, och det genom Jesus Kristus, vår Herre."
.
2Kor.5:6 "Så är vi då alltid vid gott mod. Vi vet väl att vi är borta ifrån Herren, så länge vi är hemma i kroppen; ty vi vandra här i tro och icke i åskådning. Men vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort ifrån kroppen och komma HEM TILL HERREN."
.
Psalm 16:9 "Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min ära fröjdar sig; jämväl min kropp får bo i trygghet. Ty du skall icke lämna min själ åt dödsriket, du skall icke låta din fromme få se graven."
.
Rom.8:9 "I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till. Om nu Kristus är i eder, så är väl KROPPEN HEMFALLEN ÅT DÖDEN, för syndens skull, men Anden ÄR LIV, för rättfärdighetens skull. Och om dens Ande, som uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder."
.
Uppb.2:5 "Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. -
Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds PARADIS."
.
Luk.23:42 "Sedan sade han: "Jesus, tänk på mig, när du kommer i ditt rike." Han svarade honom: "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig I PARADISET."
....
....
Och Herrens BOKSLUT:

Matt.13:35 "Ty det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: "Jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse." Därefter lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar trädde fram till honom och sade: "Uttyd för oss liknelsen om ogräset i åkern."

Han svarade och sade: "Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn. Ovännen, som sådde det, är djävulen. Skördetiden är tidens ände. Skördemännen är änglar. Såsom nu ogräset samlas tillhopa och brännes upp i eld, så skall det ock ske vid tidens ände. Människosonen skall då sända ut sina änglar, och de skola samla tillhopa och FÖRA BORT UR HANS RIKE alla dem som äro andra till fall, och dem som göra vad orätt är, och skola kasta dem i den brinnande ugnen; där skall vara gråt och tandagnisslan.
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin Faders rike. Den som har öron, han höre."
....
Uppb.20:2 "Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid.

Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.
(De övriga döda blevo icke levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.

Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de skola vara Guds och Kristi präster och skola få regera med honom de tusen åren."
..........


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se