Del 2: Skriftens syn på döden - vi får inte framkalla andar!

Vi skall söka i Skriften. Och svaret på den svåra problematiken med andarna är så enkelt, att man snubblar över det...

"Ske Din vilja" står det i Skrfiten och då betyder det, att all ‘bönetrafik' om jag säger så, går till Herren utan förvirrande ockulta praktiker som bara vilseleder, för att....Herren är Skaparen av allt. Herren, vår Gud, den Levande.

Vem bestämmer över andevärlden? - Det gör Herren, vår Gud. Hur vet vi det? - Genom att studera Skriften, Guds eget Ord i hela sitt sammanhang.

Om vi läser Matt.17 i hela sin kontext, så ser vi följande: (jag markerar det uppenbara med stora bokstäver)


Matt.17
"Sex dagar därefter TOG JESUS MED SIG Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och [Jesus] FÖRDE DEM UPP på ett högt berg, där de var allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, I SAMTAL MED HONOM [med Jesus]. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: "Herre, här är oss gott att vara; vill du, så skall jag här göra tre hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en."

Och se, medan han ännu talade, överskyggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; HÖR HONOM." När lärjungarna hörde detta, föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stå upp, och varen icke förskräckta." När de då lyfte upp sina ögon, såg de ingen utom Jesus allena."
.........

1) Det var Jesus själv som bestämde vem som skulle gå upp på berget - det var inte apostlarna som tog Jesus upp på ett berg och började ‘framkalla' andarna.

2) Mose och Elia VISADE SIG och SAMTALADE MED Herren Jesus - inte med de andra!


SLUTSATS: Här är det Herren som är Gud, Skaparen av allt. Han kan göra vad Han vill - däremot är det så, att VI INTE FÅR GÖRA SOM VI VILL! Se > "Ske Din vilja!"

Vi får inte ‘kliva in' i andevärlden hursomhelst, eftersom den onde opererar där också och kan vilseleda oss pga. vårt högmod, om vi LEKER Gud. Genast alltså fick lärjungarna på berget veta, att de skulle HÖRA PÅ Jesus och ingen annan. Sedan får vi inet glömma, att det finns två ‘dödar' i Skriften: "du skall döden dö", står det. Den som har lämnat jordelivet tar Herren hand om - vi sysslar med de som lever här i relationer enligt Skriftens hänvisningar och den ‘andra sidan' spekulerar vi inte i. Då blir det bara förvirring.

‘Den som åkallar Herrens Namn skall bli frälst'. Endast åt Herren borde vi överlämna oss, så att Han kan sköta våra angelägenheter och Han gör det mycket bättre än de skapade andarna...
Det blir att upphöja det skapade framför Skaparen. Dessutom så varnar den vakne Petrus oss i sitt brev:


2PETR.1:13
"Och jag håller det för rätt och tillbörligt, att så länge jag ännu är I DENNA KROPPSHYDDA, genom mina påminnelser väcka eder. >2 Petr. 3,1
Ty jag vet att jag snart skall lämna min kroppshydda; detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. >Joh. 21,18 f.
Men jag vill härmed sörja för, att ni också efter min bortgång städse kunnen draga eder detta till minnes.

Ty det var icke några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för eder vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse utan vi hade själva skådat hans härlighet. >Matt. 17,1 f. Mark. 9,2 f. Luk 9,28 f. Joh, 1,14. 1 Kor. 1,17.

Ty han fick ifrån Gud, fadern, ära och pris, när från det högsta Majestätet en röst kom till honom och sade: "Denne är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag." >Matt. 3,17. Mark. 1,11.
Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi voro med honom på det heliga berget.

SÅ MYCKET FASTARE [säkrare] STÅR NU OCKSÅ FÖR OSS DET PROFETISKA ORDET; och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr, och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan." >Ps. 119,105.
...................

Låt oss fokusera på det profetiska Ordet, som Perus säger! Han borde veta bättre, eftersom han var med Jesus på berget och såg Herrens härlighet.

Ordet står skrivet i Skriften som ligger på bordet, i verkligheten, så att vi inte tappar fotfästet utan lever i Lydnad för Skaparen (före det skapade).
......


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se