+ "Genom lagen har jag dött bort från lagen!" (Från Andys blogg)

Vi måste få öppnade ögon för uppenbarelsen! Torah har fått sitt slut i Messias-Kristus.

Vi älskar Torah för den är andlig och god MEN vi är köttsliga och genom att vi vill vara Torah-fromma gör vi korset till en stötesten och därför heter det:

"Genom lagen har jag dött bort från lagen".


FROMT KÖTT är det värsta Herren vet, oberoende om det är hedniska avgudafromheter på gång eller fariseisk Torah-fromhet å färde! (Aposteln Paulus var sååå Torah-from att han förföljde Jesu lärjungar, så han vet vad han talar om).


Vi kan inte blanda bokstavens ämbete med Andens utan utifrån den Nya Förbundet måste vi i full frihet i Herren, utlägga hela Skriften utifrån NYA LAGAR som Jesus har gett oss att rätta sig efter, nämligen:


¤ LIVETS ANDES LAG genom Trons Lag i det pånyttfödda hjärtat i den NYA SKAPELSEN:
"Se, något nytt har kommit!"

Annars riskerar vi att bli trälar under olika fromheter genom att lägga till korset köttsliga frimhetsövningar.

Men! "Det är fullbordat!" - hallelu'jah!


Rom.8:1 "Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. [De som vandrar efter Anden och inte efter köttet].
TY LIVETS ANDES LAG [obs! > NY LAG!] har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

TY DET SOM LAGEN INTE KUNDE ÅSTADKOMMA, I DET ATT DEN VAR FÖRSVAGAD GENOM KÖTTET, DET GJORDE GUD, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet.

SÅ SKULLE LAGENS KRAV UPPFYLLAS I OSS, som vandrar icke efter köttet, utan EFTER ANDEN.

Ty de som äro köttsliga, de hava sitt sinne vänt till vad köttet tillhör; men de som äro andliga, de hava sitt sinne vänt till vad Anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud."
........
SLUTSATS:

OM..."Inte längre lever jag utan Messias-Kristus lever i mig!", då måste jag lägga åt sidan köttsliga övningar och vandra efter Anden > efter LIVETS ANDES LAG.

Först då kan jag se och förstå Torah i sitt rätta sammanhang utan att hamna under träldomsok.


Gal.5:22
"Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Och de som hör Kristus Jesus till HAR KORSFÄST SITT KÖTT tillika med dess lustar och begärelser. Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande.
Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det att vi utmana varandra och avundas varandra."
......
Gal.5:18 "Men om ni drivs av ande, så står ni icke under lagen."
...... Amen!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se