+ Bibelns frälsningsbudskap & olika frälsningsläror.

Hur uppmärksammar man olika frälsningsläror som är lika Bibelns frälsningsbudskap?
För alla troende, som älskar Messias (den Smorde, Christos) alltså: Herren Jesus, och vill leva enligt Ordet men som upplever en obekant förvirring i fråga om olika begrepp, tappar fotfästet och börjar grubbla kring saker som förut varit en självklarhet - här kommer en trolig förklaring till detta tillstånd:....att man har lagt till eller dragit ifrån Skrifterna viktiga moment.
.1. Biblisk frälsning: vad är källan? Att hålla koll på källan till olika påståenden som åberopar Skriften -

2Sam.23:1-5 "Dessa voro Davids sista ord: Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga; Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: "Den som råder över människorna rätt, den som råder i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus, när solen går upp, en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Ja, är det icke så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allo stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig."........

Av ovanstående ser man, att den som talar å Herrens vägnar (profet, lärare, predikant) känner till Guds Namn:
a) att Gud heter 'Israels Helige' och inte avviker från sitt Ord
b) när Herrens Ande lägger Guds Ord 'på tungan', då är det i enlighet med de profetiska utsagorna
c) man åberopar förbundet med Herren och håller stadgar och bud nedskrivna i Ordet
d) med detta som grund predikar man frälsning som i sin tur ger glädje (buden överbevisar inte om synd, det rena samvetet skapar glädje)
............
.2. Utombibliska frälsningsvägar som liknar Skriften:

a) Gnosis är grekiska och betyder kunskap. Begreppet används mest i teologi och i synnerhet som ett begrepp inom gnosticismen. Den gnostiska filosofin tar många vägar då målet är att upptäcka och väcka sin egen andlighet, men flertalet tänkare har resonerat så här när det gäller dualistisk gnosticism:

Det finns en Himmelsk Helig Värld som få av oss ens kan skönja och en Högsta Gudomlighet som själv är denna Andliga Helighet. Dess motsats är den materiella världen här och nu, där miljarder människosjälar lever som "fångar" i sina kroppar och är vilse i ett slags Skymningslandets labyrint utan att finna vägen ut.

Men vi bär alla inom oss ett Heligt Ljus, vi kan för enkelhetens skull kalla det själ, som är våra verkliga jag och som har ett Himmelskt ursprung. Detta Ljus "gudsgnistan", som en gång utgått från den Högsta Gudomlighetens överflöd av godhet, har dock blivit fjättrat i kroppen och riskerar hela tiden att besudlas av materien. Målet för var och en av oss är att befria våra Andliga jag och därigenom kunna uppstiga till det Himmelska ursprunget. Detta kan ske genom att en människa väcks till insikt (gnosis) om sin egen situation och om den Högsta Gudomlighet hon emanerat från. (Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosis)

...SKRIFTEN: den insikt en människa kan få, bygger endast på den uppenbarelse som Herren har gett och egna ansträngningar hjälper ej. Här gäller lydnad i linje med det profetiska, nedskrivna Ordet. Vi kan inte själva 'befria' vårt andliga jag dvs. frälsa oss själva. Vi lyder Ordet och 'fixar' ingenting: "Utan mig kan ni ingenting göra." sa Jesus. Genom tro på Jesus Kristus blir man frälst.

b) Platonism: Ett centralt inslag i Platons filosofi går under det något missvisande namnet idéläran. Enligt idé- eller bättre formläran är "verkligheten" (det som kan uppfattas av sinnena) ej verklig utan endast en skenbild av tillvaron. Den existerar endast på grund av de ofullkomliga kunskapsorgan som sinnena är. Tillvaron som däremot är verklig, oföränderlig och sann, är idévärlden. Abstrahering av tron - själen är 'odödlig-oförstörbar' skild från materien och den kan befrias ifrån den. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: kropp och själ hör ihop - det blir "köttets uppståndelse" - antingen till evigt liv eller så kan den "lida straff i evig eld" efter domens dag (Jud.5-7).

Matt.10:28 "Och frukta icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke har makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna."


c) Nyplatonism: Plotinos lära är ingen oförmedlad nyskapelse av platonismen utan sista länken i en pågående utveckling; hans företrädare brukar kallas medelplatoniker. Vad Plotinos tar fasta på hos Platon är dennes metafysik och idéläran, men utvecklar dessa. I grunden finns en världsuppfattning som bygger på en åtskillnad mellan den andliga världen (mundus intelligibilis) och den materiella världen. Endast den andliga världen är verklig, i Plotinos filosofi. (Wikipedia.org)

...SKRIFTEN: Joh.1:14 "Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning."
 
d) Buddhism
: människan får frälsning genom kunskap om de fyra ädla sanningarna genom att följa den åttafaldiga vägen. Mahayana menar, att man kan nå frälsning genom tillit till budhisattvor (upplysta varelser) som skall befria andra från lidandet.


Bodhisattva
(sanskrit; pali: bodhisatta) är inom buddhismen en benämning på en blivande buddha, en varelse som står på randen till buddhaskapet.  (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva)

...SKRIFTEN:tro på Herren Jesus, Hans uppståndelse, "köttets uppståndelse", domens dag och löfte om ett evigt liv - evig död. (Ingen nirvana man uppnår själv - människans olydnad är synd och har eviga konsekvenser).
Vid lydnad får vi 'frid' (ej uppnår själva, med hjälp av bodhisattvor, ett tillstånd av utslocknande):

Joh.14:26 "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder. Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid ger jag eder; icke ger jag eder den såsom världen ger. Edra hjärtan vare icke oroliga eller försagda."
.........
e) Mysteriereligioner: ger mystika vägar att uppnå frälsning genom olika hemliga initiationer (invigningar). "Det skall liksom vara säker reskost för det sista vägstycket. Enligt katolsk tro förmedlas frälsningen genom sakrament, som ju också kallas "frälsningsmedel".

http://www.solascriptura.se/kts/sakra.html
.......

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151066
 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se