+ Lydnad är en bätrre lösning än ständiga ursäkter...

Påven ber om ursäkt...igen....och...när igen?

Den grundläggande problematiken i Vatikanens oförmåga att sätta totalt stopp för sexuella övergrepp, ligger just i att ständigt be om ursäkt...och fortfarande inte vända om från de obibliska lärorna som hela systemet bygger på. Att blanda platonska kärleksbegrepp som 'eros' tillsammans med den bibliska kärleken - HERRENS 'agape', lägger grunden till en andlig förvirring och öppnar därmed för 'köttsliga begär' som man aldrig kan få bukt med, eftersom det är bara ett förvandlat liv i den Helige Ande enligt Guds 'oförfalskade mjölk' - det profetiska Ordet - som har kraften att ge den troende en rättfärdig ställning och vandring på denna 'mörka' jord.
"Ty Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare." - för att BEFRIA OSS från syndens lag i våra lemmar....Tillbaks till Ordet och lydnaden under Guds bud är enda vägen till ett segerrikt liv över lidelser och förvirring!

För att hjälpa Vatikanen och därmed alla människor som sitter i andligt mörker, det är HERRENS lösning på problemet - en total SEGER vid lydnad:

Rom 7:14-25 "Vi vet ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det som jag icke vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu icke mer jag som gör sådant, utan synden, som bor i mig.

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig. Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.
Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? -

Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
.............
Humanismen och den religiösa synkretismen förstår det goda, vill göra det goda men förmår det inte...
Skriften däremot har lösningen på problemet - HERREN tar nämligen itu med syndens rot genom sin död - och den pånyttfödde troende som lyder Ordet har både en återställd vilja att göra det goda och än mer - han förmår att göra det goda också! Ty.."inte längre lever jag utan Kristus lever i mig!"
För att få en fullständig seger över syndens lag, måste man börja lyda Guds Ord och inte blanda in 'grus' dvs. andra religioner och läror (andar) i det bibliska budskapet. Lösningen på problemet ligger i Skriften - om vi bara böjer oss...
......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155505

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=155730


Kommentarer
Postat av: Sven-Erik Sköld

Om det hade gällt värdefulla, materiella ting; t.ex. ödeläggelse av många tusen boningshus eller liknande, och förövarna/marodörerna/mordbrännarna efteråt kommit och bett om ursäkt; hade det närmast uppfattats som en grov förolämpning; att ta lätt på det inträffade,och nu gäller det mångtusental av - genom pedofili och andra övergrepp - ödelagda människoliv.Det enda som katolska kyrkan skulle kunna göra, som allvarligt menad bot, mer än erkännanden och ekonomiska gottgörelser, är att se över sin lära: vad i den och den trosutövning de bedriver, skapar dessa pedofilipräster?!Kan de vara de okulta inslagen i den katolska

läran, som bön till döda och den falska mariagestalten, som är orsaken?

2008-07-13 @ 12:52:23
Postat av: anders

Läran skapar inga pedofilpräster, däremot oviljan att följa den. Det är de moderna inslagen som skapat de rosa seminarierna - toleransen gentemot världen, att sätta människan i centrum, med alla hennes preferenser. Det evangelikala inslaget - att nåden räddar mig, bara jag tror kan jag göra vad jag vill...Man hittar denna brist på offervilja överallt - inte minst bland alla dessa olyckliga tonåringar som letts in i sexvärlden alldeles för tidigt. Men ber ngn från RFSU om ursäkt? Eller från regering och riksdag?

2008-07-13 @ 17:43:18
Postat av: DLI

Man kan ju undra hur den Evangelikala kyrkan har påverkat samhället. Inte är det till det bättre. Att hela tiden som Sköld ovan säger hänvisa till skriften r ju bara stort trams. Påstå att vi katoliker har okulta göranden i kyrkan är ju också enbart trams. Vad firar ni evangelikaner då på Alla helgons dag ? Men det är klart att när man inte förstår sin lära och när det är viktigare att kritisera andra för det de tror på så har man ju inte förstått att man bör sopa rent i sitt eget hus först. Sedan kan jag då tala om att det inte är enbart i den katolska kyrkan som övergrepp har skett Jag kan lämna många exempel på människor som jag mött i olika Protestantiska samfund som blivit utsatta för övergrepp av olika dignintet. Det har inte alls att göra med Läran. Men hellre att man som Påven ber om ursäkt nu än att som protestanter be om uräkt på domens dag om ens då. Det kan jag lova protestanter och Evanglikaner har då inte direkt varit guds bästa barn det kan jag lova.

2008-07-13 @ 19:10:12
URL: http://www.dliblogg.blogspot.com
Postat av: Deborah

DLI...Det är inte i första hand 'kyrkor' som påverkar samhället utan det är lydnaden till Guds Ord som gör det.

Frågan gäller inte om någon är 'evangelikan' eller 'protestant' utan den fråga som HERREN ställer är av oerhörd mycket större betydelse:"Är du född på nytt?" - och följer Jesu lära?Det handlar alltså inte om kritik mot några 'kyrkor' utan det handlar om Romarbrevets tema för alla de troende:Har du lagt synden bakom dig? Bor Kristus i dig, så att du kan bära 'rättfärdighetens frukt'?Om inte, då borde du vända om. Gäller oberoende 'kyrkor', eftersom det profetiska budskapet riktar sig personligen till individen och manar till ett ändrat liv - varje dag.

I enlighet med Skriften. Antingen så håller man förbundet med HERREN eller så gör man inte det.Och förbundet handlar om det förvandlade hjärtats förbund, en 'omskärelse' i hjärtat utförd av den Helige Ande. Här får var och en rannska sig själv i alla 'läger'.På domens dag kommer individen stå till svars för sina egna handlingar och inte för de andra troendes. Under tiden - fram till domen - bör varje lärjunge predika Guds Ord och bära den frukt som ett helgat (avskilt) liv skapar, för att inte skada andra.

"Om någon älskar mig, så håller han mina bud." - säger Jesus. Håller man inte Ordet, då älskar man inte Jesus. Gäller oss alla individuellt....Mvh Deborah2008-07-15 @ 09:48:00
Postat av: Sven-Erik Sköld

DLI: ``Påstå att vi katoliker har okulta göranden i kyrkan är ju också enbart trams. Vad firar ni evangelikaner då på Alla helgons dag ?´´Att minnas sina döda anförvanter är en sak, och att tilbe de döda är en helt annan; och dessutom förbjudet av Guds Ord, Bibeln.Att synd/övergrepp/förförelser förekommer överallt där människor förekommer, är en självklarhet; men när det gäller Katolska kyrkans prästerskaps övergrepp mot oskyldiga barn handlar det om den kyrkans främsta företrädare och dessutom Guds Ords förvaltare (i realiteten dock Ordets förfalskare) och till detta kommer, att kyrkan som helhet/system, med påven i toppen, i det längsta försökt dölja -och gömma undan dessa förförare, till dess att det inte gick längre.Ve över allt detta!Och att ställa frågan, om det är den bibelstridiga läran som skapar denna avskyvärda frukt, är helt i sin ordning; d.v.s. fullt logiskt.Mvh

2008-07-22 @ 14:53:16

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se