+ "Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja, såsom i himlen, så ock på jorden..."

Matt.6:33 "Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet,....."

För att veta Guds vilja i fråga om bl.a. sexualitet, måste man leta - SÖKA - efter svar i Skriften. Jesu samtal med den prostituerade kvinnan avslutades med en radikal lösning på hennes problem, träldom under synden, där förlåtelsen ledde till en ny riktning i hennes liv - "Gå och synda icke mera" var ett befrielsebudskap från Herren!
Den som letar efter svar kommer att finna KUNSKAP om Guds vägar och ställs då inför ett VAL:

.1) VAD är Guds vilja i himlen "som skall ske" på jorden? > Befrielse! (Lydnad leder till frihet från synd.)
 

5Mos.31:11-13 "...då hela Israel kommer för att träda fram inför HERRENS, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer, då skall du [Mose] läsa upp denna lag inför hela Israel, så att de hör den.

Församla då folket, män, kvinnor och barn, och främlingarna som är hos dig inom dina portar, på det att de må höra och lära, och på det att de må frukta HERREN, eder Gud, och hålla och göra efter alla denna lags ord;

och på det att deras barn, som då ännu icke känna den, må höra den och lära den, så att de fruktar HERREN, eder Gud. Detta skolen ni göra, så länge ni lever i det land dit ni nu drar över Jordan, för att ta det i besittning."

....
Matt.5:15 "Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset. På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

Ni skall icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket."
 ...
.2) Har Herren uttryckt klart sin vilja i Skriften eller inte?
.3) Om vi har KUNSKAP om Guds vilja, om Hans bud, får vi ändra reglerna eller inte?
.4) Vad är "Guds rike" och varför skall vi söka det - vad är "himmelriket" och vilka regler gäller där?
.5) Vilka kommer in, säger Skriften, och vilka kommer inte in?
.6) Förekommer det "dubbla budskap" angående det bibliska syndabegreppet? 
.7) Varför manar Ordet till OMVÄNDELSE? Från vad? Finns det en lösning?

.8) >> VEM SKALL FRÄLSA MIG IFRÅN DENNA DÖDENS KROPP? >
Svar:  Rom.7:25 "Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag."
...
.9) Vad är Guds rättfärdighet och hur blir jag rättfärdig? Måste Gud ändra sig eller jag?
Svar:  "Det är fullbordat!" för alla som vill ta emot, vandra i seger över "kött" i Jesu uppståndelsekraft och bära rättfärdighetens frukt. "På frukten känner man igen trädet..."
Valet är vårt: LYDNAD (jag måste vända om, ej Herren) eller.... olydnad som bara leder till förvirring och träldom...
...
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=150422


Kommentarer
Postat av: Sven-Erik Sköld

Upp. 22:11-20

Må den som är orättfärdig
fortsätta att öva sin orättfärdighet
och den som är oren, att orena sig.

På samma sätt må den som är rättfärdig,
fortsätta att öva sin rättfärdighet,
och den som är helig att helga sig.

Se, jag kommer snart och har med mig min lön
för att vedergälla var och en efter som hans
gärningar är.

Jag är A och O, den förste och den siste,
begynnelsen och änden.

Saliga är de som två sina kläder för att
få rätt att äta av livets träd och att
gå in i staden genom dess portar.

Men de som är hundar och trollkarlar
och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare
och alla som älskar att göra lögn, de måste
stanna utanför.

Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i
församlingarna vittna om detta för er. Jag är
telningen från Davids rot och kommer från hans
släkt, jag är den klara morgonstjärnan.

Och Anden och bruden säger: "Kom"
Och den som hör det, han säger: "Kom"
Och den som törstar han får komma: ja den
som vill, han får ta av livets vatten för intet.

För var och en som hör de profetians ord,
som står i denna bok, betygar jag detta: Om
någon lägger någonting till dem, så skall Gud
lägga på honom de plågor, om vilka är skrivet i denna bok.

Och om någon tar bort något från de ord
som står i denna profetias bok så skall
Gud ta bort från honom hans del i livets
träd och i den heliga staden.

Han som betygar detta säger;
Ja, Jag kommer snart. Amen.
Kom Herre Jesus!

--------------------

Min fråga till Sten-Gunnar Hedin och Stanley Sjöberg är, hur stort värde har att ha del i livets träd, och hur stort värde har att få gå in i staden genom dess portar och hur stort värde har att få ta av livets vatten fritt och för intet?

För JESUS hade det det värde och den betydelsen, att Han offrade Sitt Eget liv för det. Vad är vi beredda att offra, lämna bakom oss: "särskilt synden som så hårt omsnärjer oss"

Det är detta frågan handlar om, vår slutfrälsning! Och då kanske de finns sådana som är beredda att offra allt slags syndig njutningar för den skull: på samma sätt som Mose, som hellre förderog att leva bland Guds folk, än att för en tid här i livet leva vid Faraos hov: "i syndig njutning". Han såg nämligen längre än så.

Ni tar på Er ett namnlöst stort ansvar som uppenbarligen vill dra in synden
i Guds församling.

Det finns snarare mängder av sådant som borde ut därifrån! Villoläror bland annat, som Ni redan lyckats - med en orms listighet - nästla in i Guds hus.

Men det skall ut: Gud kommer att ha storstädning i Sitt hus, i Sin församling; var så säkra. Det är renhet som Hans ögon söker.

2008-02-27 @ 20:10:28
Postat av: Sven-Erik Sköld

Ett allvarligt misstag som Sten-Gunnar Hedin och hans medhjälpare gjorde, och som får återverkningar än i dag, var att de strax i början av sin resa, redan när de la ut sitt Pingst ffs skepp från land, körde över en liten klippkant som låg där i vattenbrynet och som gav deras fartyg ett rejält bogskott, innan de ens på allvar hade hade kommit i gång med sin färd, med sin färdriktning.

Antingen såg de inte den lilla klippkanten, eller så ansåg de kanske att den lilla uppstickande kanten inte var så mycket att bry sig om; då den såg så oansenlig ut.

Visserligen blev de varnade för den, men de ansåg att det var mer - och framförallt fler - som talade för att de skulle ge sig iväg, och även då också oaktat att de tvingades ta vägen över en liten, bagatellartad synlig del av en klippa.

Men problemet var just, att den lilla utstickande delen tillhörde en stor, orubblig, evig Klippa.

Klippkanten står omtalad - och varnad för - redan i 5 Mos. och återkommer sedan på ett antal ställen i Bibeln, Guds Ord. Bland annat i Ordsp.

Det står i 5 Mos. 19:14: "Du skall inte flytta din nästas råmäke, något råmärke som förfäderna satt upp i den arvedel du får i det land som HERREN, din Gud, vill ge dig till besittning".

Och i Ordsp. 22:28: "Flytta inte ett gammalt råmärke SOM DINA FÄDER satt upp".

Möjligen ansåg de också, att de nu levde i en modern tid när dessa Gudsord inte längre gällde, inte hade gällande kraft. De hörde det förgånga till, helt enkelt.

Saken var nämligen den, att där rörelsens grundare en gång satt upp sina första råmärken inför Gud, i Filadelfia Stockholm, för att sedan fortsätta och i samma färdriktning sträcka dem ut över en lott i hela vårt avlånga land;

där började Sten-Gunnar och hans trosbröder frimodigt och utan minsta hänsyn till det förgångna - d.v.s. till FÄDERNA - att flytta råmärket, ja formligen rasera det.

Den plattform som grundaren av de verk de fått ärva, under hela sin verksamhetstid stred från, för att utbreda Guds rikes verk - Guds församling - och då inte i form av en organisation; bli ett samfundsbyggge med andra ord, just den plattformen utropade de till "samfundet Pingt". Och anförde därvid bland annat ekonomiska skäl;
penningskäl med andra ord.

Tala om att flytta gränsrösen som FÄDERNA satt upp; men de gränsrösena - och den handlingen - talar ännu emot dem.

Så resan kommer att bli fortsatt problematisk för dem, oavsett om de vill tro det eller ej: Guds Ord och deras egna gärningar, vittnar mot dem.

En framgångsrik väg framåt för dem, är en väg tillbaka: till att återställa rösena och i framtiden respektera dem, som de Gudsord de är.

Och gå in i det arbete som fäderna påbörjat, helt enkelt, i enlighet med Guds Ord: "Andra har arbetat och ni har fått gå in i DERAS arbete".

Om det sker, är de tillbaka "på banan" igen. Tillbaka till "husets ingång", d.v.s. till lydnaden för Guds orubbliga, eviga Ord. De enda Ord Han stadfäster.

2008-02-28 @ 01:31:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se