+ Att prioritera Herren och Hans Ord!

En liten reflektion i slutet på året: efter att ha ständigt läst om människor som verkar för ekumeniken och skryter med titlar och mänskliga positioner precis som om detta skulle vara garanten för framgång, så har en tanke slagit mig....

Hur väljer Herren sina tjänare och vad kännertecknar dessa?
.1) de är enkla människor med ett rent hjärta  .2) de känner Herren och håller Förbundet  .3) det går ej att köpa dem  .4) de integrerar inte med lögnen utan avskiljer för Herren i sanningen.

ÄKTA Herrens profeter och deras kallelse:

JEREMIA 1:4 >> "HERRENS ord kom till mig; han sade:

"Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du utgick ur modersskötet, helgade jag dig; jag satte dig till en profet för folken." Men jag svarade: "Ack Herre HERRE! Se, jag förstår icke att tala, ty jag är för ung.

Då sade HERREN till mig: "Säg icke: 'Jag är för ung', utan gå åstad vart jag än sänder dig, och tala vad jag än bjuder dig.

Frukta icke för dem; ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger HERREN."

Och HERREN räckte ut sin hand och rörde vid min mun; och HERREN sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall upprycka och nedbryta, förgöra och fördärva, uppbygga och plantera."
......
JESAJA 1:2 "Hör, ni himlar, och lyssna, du jord; ty HERREN talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de hava avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner intet, mitt folk förstår intet. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avföda, ni vanartiga barn, som har övergivit HERREN, föraktat Israels Helige och vikit bort ifrån honom! Var skall man mer slå eder, då ni så fortgån i avfällighet? Hela huvudet är ju krankt, och hela hjärtat är sjukt."
 .......

HESEKIEL 2:1 >> "Och han sade till mig: "Du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala med dig." När han så talade till mig, kom en andekraft i mig och reste upp mig på mina fötter; och jag hörde på honom som talade till mig. Och han sade till mig: "Du människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna som har avfallit från mig; de och deras fäder har begått överträdelser mot mig allt intill den dag som i dag är.

Till barnen med hårda pannor och förstockade hjärtan sänder jag dig, och du skall säga till dem: 'Så säger Herren, HERREN' Och evad de höra därpå eller icke - ty de äro ett gensträvigt släkte - så skola de dock förnimma att en profet har varit ibland dem.

Och du, människobarn, frukta icke för dem, och frukta icke för deras ord, fastän du omgives av tistlar och törnen och bor ibland skorpioner. Nej, frukta icke för deras ord, och var icke förfärad för dem själva, då de nu äro ett gensträvigt släkte.

Utan tala mina ord till dem, evad de höra på dem eller icke, då de nu är så gensträviga."
 ............

NEHEMJA 1:4 >> "När jag hade hört detta, satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och jag sade: "Ack HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller förbund och bevarar nåd mot dem som älska dig och hålla dina bud, låt ditt öra akta härpå, och låt dina ögon vara öppna, och hör din tjänares bön, den som jag nu beder inför dig både dag och natt, för Israels barn, dina tjänare, i det att jag bekänner Israels barns synder, dem som vi hava begått mot dig; ty också jag och min faders hus hava syndat. Vi har svårt förbrutit oss mot dig; vi har icke hållit de bud och stadgar och rätter som du gav din tjänare Mose."
 ........

Apg.3:19 >> "Gör därför bättring och omvänd eder, så att edra synder bliva utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt eder, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider nå allt skall bliva upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.

Moses har ju sagt: 'En profet skall Herren Gud låta uppstå åt eder, av edra bröder, en som är mig lik; honom skolen I lyssna till i allt vad han talar till eder. Och det skall ske att var och en som icke lyssnar till den profeten, han skall utrotas ur folket.'
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=161440


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se