Han har stor förståelse för att frågorna nu ställs om var Livets ord i Uppsala står i förhållande till Katolska kyrkan. Färgade av Ulf och Birgitta Ekmans konvertering så funderar omgivningen: Är detta slutmålet även för församlingen Livets ord?

 

Pingstpastorn Dan Salomonsson har här i Dagen efterlyst ett förtydligande av identiteten.

 

Tydlig inriktning på enhet

 

Joakim Lundqvist, förste pastor, konstaterar att församlingen de senaste tio åren har haft en tydlig inriktning på enhet, och på det sättet har förändrats.

– Men när det gäller Katolska kyrkans exklusiva dogmer så står vi inte bakom dem. Exempelvis i synen på Maria, påven, församlingssyn och nattvarden, säger Joakim Lundqvist.

 

Gemensamma skatter

 

– För mig och övriga ledarskapet så har enhetsinriktningen inneburit ett upptäckande av det gemensamma, av skatter som vi delar ihop med katoliker och andra kristna, men inte ett accepterande av de exklusivt katolska dogmerna. De har vi aldrig trott på eller förkunnat, vilket är tydligt för alla som hört Livets ords undervisning genom åren.

 

– Det är en signal i sig att det bara är Ulf och Birgitta som nu tar det här steget. Jag ser ett enormt värde och existens­berättigande i det frikyrkliga arv som jag själv är en del av.

 

Han håller med om att det är viktigt att Livets ord förtydligar sin identitet – sedan något år tillbaka arbetar församlingens styrelse, teologer och bibellärare för att utveckla och förtydliga lärosatserna – men betonar samtidigt att situationen med Ulf och Birgitta inte beror på en vagt formulerad trosgrund.

 

Tydligare liturgi

 

Något han ofta får frågor om gäller nattvardsfirandet där Livets ord har utarbetat en allt tydligare liturgi för att fylla firandet med mer ”värdighet”. Rent praktiskt har man plockat in syndabekännelse och förlåtelse, trosbekännelsen och bönen Vår fader. Och i stället för att dela ut små glas till besökarna där de stod började man gå fram och ta bröd och vin, precis som i många andra kyrkor.

 

– Men allt som har en ordning eller liturgi, är inte per definition katolskt. Vi firar fortfarande nattvard utifrån den evangeliska teologin, och ställer inte upp på den katolska transsubstantiationsläran (som lär att brödet och vinet de facto är Jesu kropp och blod och inte en symbol för detta, reds anm).

 

Har en evangelisk syn

 

– Om man går till en metodistkyrka, en equmeniakyrka eller Svenska kyrkan så hittar man nästan exakt samma nattvardsfirande.

 

Var står ni i synen på Bibeln, jämfört med det katolska synsättet?

 

– Vi har en evangelisk syn, med Bibeln som Guds ord och som den största och slutgiltiga auktoriteten. Naturligtvis har vi med sunt förnuft och erfarenhet, men i den evangeliska tron ligger att Bibeln har en särställning. Det har jag alltid trott och det tror jag fortfarande.

 

Joakim Lundqvist konstaterar att församlingen har haft flera katolska talare inbjudan på senare år. Men man har också haft många talare från pingst, EFK, Vineyard och Svenska kyrkan, som kanske inte väckt lika stor uppmärksamhet utåt.

 

Breddande – inte konvertering

Hösten 2013 uttryckte Ulf Ekman för första gången det exklusivt katolska, enligt Joakim Lundqvist, som påminner om att han då själv skrev en krönika där han markerade var församlingen stod.

– Under några månader blev det en lite märklig situation.

– För oss har det aldrig handlat om konvertering, utan om ett breddande. Vi har inte varit ute efter en exklusiv enhet med enbart katoliker, utan den stora, breda enhet som avspeglas i exempelvis Jesusmanifestationen.

 

Ur den aspekten tror Joakim Lundqvist att det kanske blir enklare och tydligare nu än om Ulf Ekman hade varit kvar i Livets ord, men haft sin sympati i det katolska.

 

– Det hade varit en ohållbar situation. Nu kan vi gå vidare med tydlighet var vi står teologiskt, och utan att göra avkall på vår enhetsprocess. Det tror jag i förlängningen kan vara väldigt positivt.

 

Mitt i det omtumlande sammanhang som församlingen levt i den senaste tiden ser Joakim Lundqvist en positiv utveckling på lokalplanet. Under hösten och vintern har man i genomsnitt haft cirka 300 personer fler på gudstjänsterna än året innan. Och för någon vecka sedan döpte man 30 personer, de flesta nyfrälsta. Har då många lämnat församlingen i och med paret Ekmans besked?

 

– Det rör sig om sju-åtta personer hittills. Jag tror att de allra flesta i församlingen är väl medvetna om att Livets ord går vidare, växer och utvecklas i samma inriktning som tidigare.

 

Agerandet väckte frågor

 

Ulf Ekmans teologiska svängning har väckt frågor och känslor hos många, konstaterar han vidare. Framför allt är det i den äldre generationen som levt länge med Ulf Ekman, medan många i 30-35-årsåldern och nedåt inte tar det så hårt.

 

– Jag får vara pastor både för dem som känner förvirring och dem som nu vill gå vidare. Och vill leda dem med varsamhet och lyhördhet åt båda hållen.

 

Thomas Österberg - Redaktionschef    Publicerad i Dagen: 2014-04-22
 
http://m.dagen.se/nyheter/det-har-aldrig-handlat-om-konvertering/
 .................