+ Vilken 'kyrka' och 'ersättning' med vad?

Jag vill hålla med Sven Nilsson och jag tror, att varje röst är viktig!

Hela Skriften är en uppenbarelse och sanna Jesu lärjungar borde absolut inte svamla i mörkret, när det gäller Ordets profetiska innebörd.

Kristi Ande är profetians Ande och vi som vill följa Herren, vi borde vara insatta bortom tvivel i vad Guds Ord säger om Israel. Vi tillber ju Israels Helige!

Men jag tror också, att Herren ställer oss i en valsituation, där olika begrepp som t.ex. 'kristen' måste prövas i Ordets ljus. "Inte alla som säger till mig Herre, Herre..."

Vi vet att många gömmer sig bakom begreppen eller missbrukar dessa för sina egna syften. Därför är det viktigt att vi känner till Guds vilja i fråga om Israel. Precis som Sven Nilsson säger, så får man inte reducera de profetiska utsagorna i GT till 'teologiska analogier'.

Herren förklarade sin kärlek - ahava - till folket, Israel och Herren gav oss andra en möjlighet att ta del av samma kärlek och - ingå ett Förbund med Honom.

Här handlar det inte om att 'ersätta' (?) utan om att förstå Guds vilja och Hans stora nåd! Det är åter det profetiska Ordet som visar vägen... Rättfärdighetens väg.

...... Kärleken är en gåva...

Den som inte förstår detta kan inte älska som Herren gör... Och Herren är kärleken!

JEREMIA 31:1 "På den tiden, säger HERREN, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk. Så säger HERREN: Det folk som kommer undan svärdet finner nåd i öknen. Israel får gå dit där jag ger det ro.

Fjärran ifrån uppenbarade sig HERREN för mig: "Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Än en gång skall jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Än en gång skall du ta upp din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada.

Än en gång skall du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar skall själva njuta av frukten.

Ty en dag kommer då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till HERREN, vår Gud."
.........................................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=274530

+ "Ockulta inslag" - inget nytt under solen...

Gruppen "Gregorian" skulle ha konsert i Fladelfiakyrkan ....


Länken till artikeln i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/rockbjornen2011/article13376606.ab
..................................................................................................

Det är inte så oskyldigt som det verkar med "ockulta inslag" i olika sånger. Skriften varnar för all inblandning med ockultism.
Men inte alla vill lyda.

Jag hittade denna intressanta kommentar på "Påstan.nu.Bloggen", den 3 augusti 2011, av Fredrik Strage - "Satan i Filadelfiakyrkan":

Citat: "Men är den sataniska faran verkligen över? I dag meddelas att PJ Harvey kommer att spela i Filadelfiakyrkan den 21 oktober. Hon må vara hyllad av kritiker men man behöver inte lyssna på många av hennes låtar för att inse att även hon är djävulens redskap.

I ”Devil” sjunger PJ Harvey: ”As soon as I’m left alone, the devil wanders into my soul.”

 

I ”To bring you my love” ropar hon visserligen efter Jesus men i sista versen ger hon sin själ och kropp till Satan: ”Forsaken heaven, cursed God above, lay with the devil, to bring you my love.”

 

Jämfört med hennes Belsebubinspirerade blues känns Gregorians tolkningar av The Rasmus och Alanis Morissette ganska beskedliga." (slut citat)

 

http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/3723

...........................................................................................................

 

Ordet varnar:


Ef.4:14 "Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus."

.....................................

Ef.5:8 "Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.

Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt.

Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället...."

...........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=271431

RSS 2.0