+ Skriften är den bästa experten i fråga om högtider!

Julfrågan diskuteras idag utifrån olika synvinklar, precis som om Skriften inte fanns!

Men det finns högtider som är adekvata till Skriftens budskap!

Nu uttalar sig experter om julen och det låter som om julfirandet är någonting människan kan få välja själv på det blandade hedniska smörgåsbordet, trots klara fakta kring ämnet.

Julen är en hednisk högtid - det är solguden Mithras' födelsedag - ett substitut för det äkta. Men åter infinner sig olydnaden mot Herrens Ord och man börjar förminska faran med att bagatellisera Herrens högtider.

Citat ur artikeln: "Det var på 300-talet som de kristna i Rom tog över firandet av solen den 25 december. Det var då som Jesus födelsedag blev en högtid. Det var även då, i samband med när man formulerade trosbekännelserna, som man verkligen började tala om Jesus födsel, inkarnationen, som något avgörande viktigt. Den tidigt kristna kyrkan fokuserade inte så mycket alls på Jesus födelsedag, utan mycket mer på hans död och uppståndelse."
.....................
Med tanke på detta vill jag bara uppmärksamma alla, att Skriften ersätter aldrig Herrens högtider med ett annat firande. Sedan får var och en att välja - Herren tvingar sig inte på.

"Det står skrivet" borde räcka att inte ta över hedendomens märke....:de förvrängda avguda-högtiderna klädda i evangelii skrud.

DANIEL 7:23 "Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.
De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.
Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.
Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det."

...........................................................  

......................................... .........................................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197741

+ S-E Sköld: "Budskap till Ordets förkunnare i Sverige"

Till den svenska pingströrelsens ledare (och alla andra som förkunnar Guds Ord).

Kära syskon i tron!   Jesu frid.


I det andliga mörker som sedan länge råder i vårt land, som följd av Ert och andras - i motsvarande ledarställning - tigande: då Ni undandrar Er ansvaret, att för vårt folk förkunna “allt Guds rådslut”: och därmed ställer Guds Ords lykta under bordet i stället för på, som JESUS Själv varnat oss för, ges slaktaren/vargen utrymme att ostört få härja i vårt land och döda skaror av Människor - Guds avbilder - i moderlivet. Det finns ju i Guds Ord ett skydd för deras liv - för deras oskyldiga blod - men om de Orden inte predikas, fungerar inte det skyddet: det kan inte utföra sitt verk i Människohjärtan, vartill det är sänt. Att Ordets tjänare och förvaltare utför sin plikt, att förkunna “allt Guds rådslut” - alltså även för oss Människor obekväma sanningar - är förutsättningen för att Ordet skall kunna utföra Sina verk och ha framgång i vårt land.

 

Mörker är alltid brist på ljus och på samma sätt är andligt mörker brist på Guds Ords vägledande ljus. Där det ljuset är, råder inte mörkret. Det är den självklara och enkla sanningen: sambandet. Därför är det är Ordets förvaltares uppgift och ansvar, ja plikt, att ställa fram det vägledande ljuset på alla områden där mörkret råder. Det ljuset skingrar alltid mörkret, då “mörkret inte har fått makt med det”

 

Till dettta kommer, att Ni inte endast valt att själva tiga inför denna orättfärdighet, Ni står dessutom emot dem Gud sänt till Er och vårt land för denna saks skull. En del av Er har stått emot - vägrat lyssna - i nu två decennier. På grund av dessa två omständigheter - Er underlåtenhet att predika “allt Guds rådslut” för vårt lands folk och att Ni stått emot dem Gud sänt till Er och landet i denna fråga - är Människor nu döda, som varit i livet om Nu fullgjort Ert uppdrag/Er plikt som Ordets tjänare och förvaltare och inte stått emot dem Gud sänt till Er och vårt land.

 

Om det inte är sant, då saknar i så fall Guds Ord den kraft och förmåga som krävs för att stoppa slaktarens/vargens framfart. Och det tror Ni väl ändå inte? att Guds och Människans fiende är starkare än Ordet.


Ni säger, att Ni vill väckelse - andligt uppvaknande - i vårt land, men väckelse uppstår när sanningen konfronterar lögnen: när Guds Ord konfronterar synden, som när ljuset konfronterar mörkret och saltet konfronterar förruttnelsens nedbrytande krafter. Först då - när denna konfrontation äger rum - ställs vi Människor inför ett vägval: skall vi välja mörkret och dess gärningar, som leder till död, eller skall vi välja ljuset och dess gärningar, som leder till liv, evigt liv. Därför finns väckelsen alltid i Era Biblar och Ni bestämmer själva om den - väckelsen - skall komma fram och verka, eller ej. För om Ordet skall ha framgång måste det sås i Människohjärtan och det är Ert uppdrag.

 

Vad gäller organisationen/samfundet Pingst, som jag tidigare fått Guds uppdrag att skriva till Er om, gäller fortfarande Ordets alla sanningar och den som vill ha framgång i Guds rike underordnar sig Ordet, i alla stycken. Någon annan väg framåt finns inte, än den att vandra i harmoni med Gud, med Hans eget eviga Ord. Och hur vi som Ordets tjänare och förvaltare handskas med det Ordet - till den del vi fått ljus över det i lära och praktik - kan få konsekvenser för andra Människors evighet.

 

Ords. 22:28 “Flytta inte ett gammalt råmärke,
ett sådant som dina fäder satt upp”


Ps 51:8 “Du har ju behag till sanning
i hjärtegrunden”


På Guds Andes uppdrag:

Sven-Erik Sköld
091208

.................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197613

+ Har man inte tänkt på att bojkotta...sig själv?

Åter igen dyker det upp fraser som måste kollas av med Skriften. Vilken rätt har 'kyrkoledare' att uppmana till bojkott...mot andra länder?!
Var någonstans predikar man evengelium för 'både juden och greken' (vilket 'kyrkoledarna' borde göra om att vi ska älska varandra och be för alla människor) - i stället för att politisera Herrens Ord och dra alla över en kam?
Man borde uppmana till bön, ännu mera bön och till samtal.

Skall Israel åter behöva stå i skottgluggen genom generaliserande uttal som en syndabock? För ska kyrkoledarna vara konsekventa - i ärlighetens namn, så borde de uppmana till bojkott mot vartenda land på jorden! Det är inte Jesu lärjungars uppdrag att uppmuntra de troende till bojkott: vårt uppdrag är att lära ut Ordet, predika 'ett nådens år från Herren'. För tillåter man andra människor att bikta av sig sina synder, har man fördrag med deras svagheter gång efter gång och erbjuder dem nåd på nåd, på nåd, på nåd, då borde detta gälla alla - oberoende folkslag.

Här gäller det att tillämpa Herrens uppmaning om att "Ta först ut bjälken ur ditt eget öga..."
Vad undervisar oss Herren om när det gäller svåra situationer? Jesus förbjöd Petrus att ta till svärd, själv gick Herren till korset utan att öppna sin mun. Hela tiden får vi lärdom av Gud genom Ordet, att inte ge tillbaka utan följa den ordning som Skriften förespråkar.
"Be för dem som förföljer er och välsigna dem som talar illa om er". Vi har inte rätt att ta "kött" till arm!

Vi måste tänka på, att det man sår det får man skörda. Och i fallet Israel gäller det att vara helt klar på det, att vi talar här om Förbundsfolket som är Herrens ögonsten. Och skulle det vara så att Herren inte är nöjd med sitt eget folk ("den som är utan synd, kasta första stenen"!), då har Herren själv alla medel att tala både en eller flera gånger till dem genom sitt eget Ord.
Att uppvigla till bojkott är inte Kristi sinne! Och det kan få oönskade konsekvenser av stora mått, om man inte predikar i enlighet med Skriften, det har vi förhoppningsvis lärt av historien. Eller?

2Mos.13:1-2 "HERREN sade till Mose: "Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, både av människor och boskap, tillhör mig."
.............. 
JEREMIA 29:22 "Därför säger HERREN så till Jakobs hus, han som befriade Abraham: Jakob skall inte mer behöva blygas, hans ansikte skall inte längre blekna, ty när han, det vill säga hans barn, ser mina händers verk ibland sig, kommer de att hålla mitt namn heligt.

De kommer att hålla Jakobs Helige helig och bäva för Israels Gud. De som gått vilse i anden skall få förstånd, de missnöjda skall ta emot undervisning."
........................................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=196693

+ Kyrkan frälser ingen, säger Skriften, det gör endast Herren...

Nu är man tillbaka på samma gamla spår: intellektuella 'giganter' upphöjs över Skriftens auktoritet.
Och Johan Hakelius har rätt - å ena sidan: kritiken av kristendomen är ofta dåligt underbyggd, eftersom den utgår ifrån Platons världsbild och inte utifrån Skriften....

Citat: "Därför att deras kritik ofta är dum och dåligt underbyggd. Kritik är bra, men måste börja med att man begriper vad man kritiserar. De kritiker vi talar om gör ofta tvärtom; de gör en poäng av att vägra förstå. De gör sig dummare än de, förhoppningsvis, är."
................
Men å andra sidan har han inte rätt, för genom att upphöja en människas intellekt, GK Chestertons, faller J. Hakelius i egen 'kritiska' grop som också har sina rötter i grekisk filosofi och bevisar därmed, att han inte heller förstår vad han kritiserar:

Citat: "Bland annat för att han sade att kyrkan är det enda som frälser oss från det förnedrande slaveriet att vara barn av vår egen tid." (Slut citat) ....[???]
..................
'Kyrkan' frälser nämligen ingen och det kan till och med läskunniga barn förstå genom att studera Skriften. Och vad betyder det dunkla påsåendet 'att vara barn av vår egen tid'?
Det är ju inte mänsklig intellekt som den troende bör åberopa när man diskuterar trosfrågor, utan endast Herrens eget Ord.

................
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195370

RSS 2.0