+ Guds Ord har alltid rätt...inte vi.

Guds Ord har alltid rätt. Vi kan inte dra ifrån eller lägga till utan att det blir konsekvenser. Må Herren ge oss alla nåd att inse våra avvikelser från den smala vägen och vända om....

I botten handlar det om, att hålla Förbundet med Herren.

2Krön.7:12-14 "Och HERREN uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: "Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats. Om jag tillsluter himmelen, så att regn icke faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet, eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land."
....
Ödmjuka sig, bedja, söka Herrens ansikte och vända om från synd
- gör vi allt detta i den ordningen med ett uppriktigt hjärta, så kommer Guds välbehag och förlåtelse skaffa bot åt landet. Annars förlorar vi välsignelsen...
........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=158214


+ Är någon vaken över hotet???

Om inte annars, så borde den uppmärksamme läsaren bli varse det uttalade hotet i artikeln, om att man kommer att "slå tillbaka mot de krafter som attackerar kyrkan" (den katolska). Sådana ord borde tas på fullt allvar!
Citat:
"Första katolska internet-tv-stationen"

Ett företag i USA har startat det man hävdar är den första katolska tv-stationen på internet - "www.realcatholictv.com".


Med start 1 september kommer stationen att förmedla nyheter, politiska kommentarer, reportage med mera från den katolska världen. Även underhållning och undervisning ska få utrymme, däribland budskap direkt från katolska biskopar till tittarna.

En stor del är gratis, men för 10 USA-dollar per månad får den intresserade tillgång till allt material.

Bakom stationen står ett antal affärsmän, lekmän inom kyrkan. På hemsidan sägs bland annat att man, vid sidan om nyhetsmaterialet, också kommer att "slå tillbaka mot de krafter som attackerar kyrkan".
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=157190


RSS 2.0