+ Bibelns dag - hurra! ... (?)

Bibelns dag firas - ekumeniskt (?), TV sänder en Gudstjänst från Bjärka Säby....

Bibelsällskapet står bakom arrangemanget. Rubrikerna på Bibelsällskapets hemsida är bl.a. följande:

 • Översätta Bibeln
 • Sprida Bibeln
 • Använda Bibeln
 • Om Bibeln

 • Och vilka sitter med i Bibelsällskapet? Låt se:

  ...Huvudmannarådet:

  http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/organisation/huvudmannarad/

  ...Styrelsen:

  http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/organisation/styrelse/  ..........................................................................................

  Nu när jag kan läsa och har fått Bibeln översatt, så sprider jag den och - använder den! 

  Helt enligt 'riktlinjerna':

  2Kor.6:14 "Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

  Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt:

  Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.


  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige."

  ....................................................... 


  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=294713


  + Att inte följa strömmen utan - "Följ Ordet!"


  Många åberopar 'framstående' männsikors ord som ledande auktoritet i fråga om tron.

  Då gäller det att se upp! Endast Guds eget Ord gäller:

  ....

  2Tim.2:8  "Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar.


  I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.

  Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten.

  Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom.

  Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss."


  ..............................

  RSS 2.0