+ "Om en blind leder en blind..." - sade Herren.....

"Wake-up call"!   

 

................. ..............  

 

Om någon inte ha vaknat än, då har ni fem minuter kvar på er tills klockan slår 12.00, för att ta reda på vad det profetiska budskapet i Skriften säger om den sista tiden:


Matt.24:3 "När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?"

Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'. Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra.

Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.  När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - då måste de som är i Judeen fly bort till bergen."
................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=227214

+ Succé i världens ögon? Då har saltet mist sin sälta...

Med en noga planerad propaganda göder man kunskapens träd och gör reklam för ett system, som de flesta redan har genomskådat....


......
Ena dagen får man läsa om kardinal Newmans 'saligförklaring' och den andra, att påven träffar pedofilövergereppens offer. Det är logiskt, att kardinalerna borde förresten känna till pedofilproblematiken, eftersom de tar emot bikt från sina präster. Med andra ord: en enda röra....

Mottot "Ändamålet helgar medlen" verkar leva kvar i den katolska traditionen, som i stället för att vända om från orättfärdighet, skrota alla avgudarna och låta folket läsa Ordet själva fortsätter bara 'att köra på'.

Men Ordet säger klart genom Jesu sanna apostlar, att:

Judas 1:16 "De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de kan ha nytta av.

Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar.
De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär."
................

Och de bibliska profetiorna uppfylls mitt framför våra ögon....
.........................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226539

+ Mänsklig visdom kontra Herrens lydnad...

Otroligt men inte oväntat...

Citat ur artikeln i den katolska tidningen Dagen:

"Påven ber alla som undervisar och forskar vid den nya högskolan att "hänge sig med öppet hjärta och medvetande, för att uppnå mänsklig visdom".

Som ett tecken på "inspiration och gudomlig förmån" ger påven "gladeligen sin apostoliska välsignelse".

................

 

Vad har den mänskliga visdomnen åstadkommit? Och apostolisk välsignelse är det definitivt inte! Snarare kejserlig-romersk...

 

Kunskapens träd växer och man göder det vidare....

 

....................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=224188


RSS 2.0