+ Att ta ansvar för Herren och Hans Ord!

En avhoppad medlem skriver oerhört träffsäkert, att det är kärlekslöst att INTE ingripa, när man ser maktmissbruk.
Helt rätt! Vad är det då för speciellt med Trosrörelsen? Fokus i Skriften ligger faktiskt inte på "ATT TRO PÅ GUD" - för även djävulen tror och bävar - utan fokus i Bibeln ligger på "ATT TRO GUD".

Herren har talat och då är Hans Ord sant! Då tror vi inte bara "på Honom" utan vi "tror Honom". Avviker undervisningen i de lokala församlingarna ('kyrkorna', 'samfunden' osv.) från Herrens anvisningar i Skriften, då måste man reagera - det är detta som kallas lärjungaskap: den sanne troende agerar och reagerar!

Det är farligt att upplåta predikstolen till en enda människa som upphöjer sig över Gud och hela sin menighet! Skriften visar på, att Herren är "mitt ibland folket", Han talar till fåren och betjänar dem. Predikstolen är till för att sprida Herrens rena Ord till befrielse, upprättelse och inte ta för sig, ära andra eller upphöja avgudar!
Annars blir det kaos och förvirring, där villoläror och falska profeter avlöser varandra. Allt skall prövas av församlingen, med församlingen och inför församlingen.

Det är varje pånyttfödde troendes ansvar att hålla vargarna borta från fåren! Och det sker endast genom att hålla Ordet och Förbundet!
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=157049

+ Utan prövning av andliga budskap spårar det ur...

Jag klistrar in mitt tidigare inlägg, för här kan det ligga en förklaring till varför det spårar ur i andliga sammanhang:
man har övergett prövningen av andliga budskap!!! Profetrösterna har tystats ner och detta är konsekvensen

Tomas Ander skriver i Dagenartikeln "Ingen förnyelse med extrem demokrati", att:
"Pingströrelsen Assemblies of God i Australien har under de senaste årtiondena genomgått en radikal förnyelse och varit med om stor församlingstillväxt. Den samlade historieskrivningen är enig om att en av de avgörande komponenterna i denna förnyelse inträffade när rörelsens dåtida ledare, pastorerna Andrew Evans och David Cartledge, vid en årskonferens i mitten av 1970-talet offentligt rev sönder de extremt demokratiska stadgarna, och därmed införde en mer apostolisk eller pastorsledd modell. Denna förändrig bidrog till att förlösa en exempellös förnyelse och tillväxt"
........
Kommentar: det står ingenstans i Skriften, att vi skall ha demokratisk eller teokratisk ordning i församlingen. Däremot står det, att ALLA de pånyttfödda troende är Kristi lärjungar och bildar en 'andlig Kropp' = Kristi Kropp, som är utrustad av Herren själv med nådegåvorna, vilka i sin tur borde användas efter en Gudagiven ordning (se 1Kor.12 + Rom.12). Nådegåvorna får absolut inte förväxlas med 'diakonia' = tjänster i församlingen som betjänar Kroppen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karisma
.......
Således har vi två begrepp som man kan blanda ihop och därför uppstår det förvirring.

Karisma - andliga gåvor, nådegåvor (dessa beskrivs som en utrustning från Guds Ande att utföra en tjänst för Gud på sätt som inte vore möjligt i ren mänsklig kraft.) Dessa borde få verka fritt såsom Herren leder till uppbyggnad av Kroppen.
Diakonia - tjänst, omsorg - ett praktiskt arbete i församlingen för ordningens skull och den rättvisa fördelningens av insamlade medel.
Om man kan skilja på dessa två begrepp, så blir genast tydligt vilken ordning Gud vill ha.
....
Åsidosätter man prövning av andliga gåvor i församlingen i enlighet med Ordet - då blir det enmansvälde. Därför kan man inte åberopa Livets ord eller andra församlingars 'toppstyrda' strukturer som måttstock för församlingstillväxt utan man måste bara se i Skriften, hur det fungerade inte bara på apostlatiden. ALLA Kristi lärjungar är alltså utrustade med andliga gåvor (karisma) och är engagerade i uppbyggnaden av Kristi Kropp i en aktiv tjänst (diakonia). Uppstår det problem, då måste det tas upp på församlingsmötena, för att 'bygget' inte skall spåra ur.
Här kommer profetian in i bilden - Herren har koll och sänder profeter för att korrigera sitt folk men som Skriften visar, kastas sådana ut ur olika 'köttsliga byggen' (toppstyrda strukturer) och villfarelse kan sprida sig ohämmat.
...........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156648

+ Filosofiska begrepp förvirrar!

Tomas Ander skriver i artikeln, att:
"Pingströrelsen Assemblies of God i Australien har under de senaste årtiondena genomgått en radikal förnyelse och varit med om stor församlingstillväxt. Den samlade historieskrivningen är enig om att en av de avgörande komponenterna i denna förnyelse inträffade när rörelsens dåtida ledare, pastorerna Andrew Evans och David Cartledge, vid en årskonferens i mitten av 1970-talet offentligt rev sönder de extremt demokratiska stadgarna, och därmed införde en mer apostolisk eller pastorsledd modell. Denna förändrig bidrog till att förlösa en exempellös förnyelse och tillväxt"
........
Kommentar: det står ingenstans i Skriften, att vi skall ha demokratisk eller teokratisk ordning i församlingen. Däremot står det, att ALLA de pånyttfödda troende är Kristi lärjungar och bildar en 'andlig Kropp' = Kristi Kropp, som är utrustad av Herren själv med nådegåvorna, vilka i sin tur borde användas efter en Gudagiven ordning (se 1Kor.12 + Rom.12). Nådegåvorna får absolut inte förväxlas med 'diakonia' = tjänster i församlingen som betjänar Kroppen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karisma
.......
Således har vi två begrepp som man kan blanda ihop och därför uppstår det förvirring.

Karisma - andliga gåvor, nådegåvor (dessa beskrivs som en utrustning från Guds Ande att utföra en tjänst för Gud på sätt som inte vore möjligt i ren mänsklig kraft.) Dessa borde få verka fritt såsom Herren leder till uppbyggnad av Kroppen.
Diakonia - tjänst, omsorg - ett praktiskt arbete i församlingen för ordningens skull och den rättvisa fördelningens av insamlade medel.
Om man kan skilja på dessa två begrepp, så blir genast tydligt vilken ordning Gud vill ha.
....
Åsidosätter man prövning av andliga gåvor i församlingen i enlighet med Ordet - då blir det enmansvälde. Därför kan man inte åberopa Livets ord eller andra församlingars 'toppstyrda' strukturer som måttstock för församlingstillväxt utan man måste bara se i Skriften, hur det fungerade inte bara på apostlatiden. ALLA Kristi lärjungar är alltså utrustade med andliga gåvor (karisma) och är engagerade i uppbyggnaden av Kristi Kropp i en aktiv tjänst (diakonia). Uppstår det problem, då måste det tas upp på församlingsmötena, för att 'bygget' inte skall spåra ur.
Här kommer profetian in i bilden - Herren har koll och sänder profeter för att korrigera sitt folk men som Skriften visar, kastas sådana ut ur olika 'köttsliga byggen' (toppstyrda strukturer) och villfarelse kan sprida sig ohämmat.
.......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156496

+ "Wishful thinking, Tony Blair" och tecken på yttersta tiden...

Tony Blair önskar...tillsammans med obibliska system och Uppenbarelseboken fullbordas mitt framför våra ögon.

Citat av Tony Blair: "Det globaliserade samhället blir alltmer kaotiskt. Människorna förlorar fotfästet mer och mer. Men det finns fortfarande hopp, anser förre brittiske premiärministern Tony Blair: -Med trons kraft kan vi förändra världen."

Kommentar:
Skriften talar klart om, att människan inte är kapabel att skapa ordning utanför Guds Ord, där man åsidosätter HERREN som högsta auktoritet och blandar in avgudadyrkan plus människodyrkan med en stark ledare på toppen som skall 'fixa' fred och ordning. Ordet har ett ord för detta: Antikrist...
Eftersom all fred och ordning bygger på att Messias, Jesus Kristus, kungars Kung, är den ende man bör lyda och lyssna till, så är alla olydnadsförsök mot Hans Ord och alla sammanblandningar av andra religioner oacceptabla och verkningslösa.
Ett nytt Babelstorn håller på att skapas...Hur det slutar, vet vi från Skriften - vi har facit i hand!

Låt ingen bedra er! - måste ändå basuneras ut och... "Den som har öra, han höre..."
..........
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156293

+ Fel fokus, John Bevere...och 'både och'....

Mycket får man vara med om...John Bevere på Livets ord talade om, att: "Vi kommer att bli belönade utifrån våra liv."

Det finns "å ena sidan och å andra sidan" i John Beveres budskap och då blir man förvirrad. Frågan är egentligen irrelevant... 'å ena sidan' - eftersom Skriften inte talar om ledarskap utan om kollektivt HERDESKAP och allmänt prästerskap. 'Å andra sidan', för Skriften säger i Luk.13:29-30 att:
"Ja, människor skall komma från öster och väster, från norr och söder och bli bordsgäster i Guds rike. Och se, då skall somliga som är de sista bli de första, och somliga som är de första bli de sista."...även om sammanhanget gäller Jesu verksamhet i Jerusalem.

Det är viktigt att anlägga ett evighetsperspektiv på vårt uppdrag och på vår kallelse här på jorden. Men ojojoj, att diskutera 'hierarki i himlen' och positioner med belöning i sikte (har Bevere blivit besmittad av katolsk teologi!?), är snudd på försök att agera Gud redan här och nu på jorden...

Vad håller John Bevere egentligen på med, undrar jag?
.......
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156189


+ Kraften fullkomnas i svaghet och inte i starkhet, Tomas Ander!

Tomas Anders beröm av Livets ords församlingsmodell är häpnadsväckande.

Livets ord är inte 'i botten' en församling utan en bibelskola, som 'i botten' är ett företag med en stark ledare på toppen, som 'i botten' inte tillåter en biblisk prövning med Ordet utan 'kör eget race'.

Men - allt som vi bygger 'på' och bygger 'med' kommer HERREN att pröva med eld.
............. 
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156111

RSS 2.0