+ "Ingen lögn kommer av sanningen!" - 1 Joh.2

Kära syskon!
 
Ingen lögn kommer av sanningen.
 
Vi måste gå tillbaka till endast Skriften, de rena stigarna, och studera noga.
 
 
Än finns det tid att vända om:
 
1 Joh.2:18
 
"Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.
 
Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.
 
Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.
 
Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen."
 
................
 
 
 

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

För nutida -och sentida pingstledare, allt från Sten-Gunnar Hedins tid som föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, har det varit viktigare att åka till påven i Rom, för att få kyssa honom på handen,

än att PREDIKA GUDS ORD för vårt lands folk, och då predika ALLT Guds Ord, även de för oss människor obekväma orden.

Vill man ha en villolära, som verkar kunna "bedra jämväl de utvalda", skall man ta bort de obekväma sanningarna från Ordet, så att bara det blir kvar som människorna gillar att höra. Det som kittlar dem i öronen att höra.

"Vetekornets lag", att människan måste dö bort från sitt eget kött, sitt ego, för att kunna bli fruktbärande i Guds rike, vill nog inte många lyssna till idag. Då är den s.k. "framgångsteologin", som utlovar ett lyckorike på jorden, smakligare.

Men Guds rike utbreds fortfarande enligt Ordet och då genom "vetekornets lag".

2014-05-27 @ 11:46:51
Postat av: S-E Sköld

SANNINGEN OCH LÖGNEN STRIDER MOT VARANDRA! Och Den levande Gudens församling är satt på jorden, för att vara "sanningens stödjepelare och grundfäste"!

Om den sviker denna sin uppgift, finns ingen sanning på jorden; även Jesusgestalten kan vara falsk, enligt JESUS själv. "Låt ingen bedra er" säger Han, just rörande sådana som kommer under Hans Namn, men är falska. Skapade av honom - Satan - som själv kan "omskapa sig till en ljusets ängel".

Där man inte använder Ordets ljus, för att avslöja lögnens alla falsarier, som t.ex. är fallet med Katolska kyrkans katolicism: som ju inte har något stöd i Bibeln, Guds Ord,

där flyttar mörkret fram sina positioner, på ljusets bekostnad, och som nu har skett med hjälp av kristenhetens ledare, främst inom Pingst!

De som är satta att AVSLÖJA all falskhet, FLYTTAR i stället kristendomens rågångar, så att inom dem även inryms katolicismen, som en kristen lära. Men Kristendomen har EN lära, en undervisning, och den återfinns i Bibeln, som är Guds Ord. Allt som inte återfinns där, på Bibelns blad, är IDEL FALSKHET!

Kristendomen i vårt land har ett stort återtåg att göra, för att återvända till Kristendomens identitet! Och det är bara den kristendomen, Biblisk kristendom, som kan erövra vårt land! för det är den Kristendom som Gud själv stadfäster. Den som skall rädda våra eviga själar. Den har kommit för det uppdraget, inte för att bli populär: den har sanningen som sitt mål -och syfte då det är sanningen som, enligt guds Ord, skall RÄDDA VÅRA SJÄLAR.

Och den som VILL rädda sin själ, LYSSNAR TILL SANNINGEN: TILL SANNINGENS ORD, som finns i Bibeln och bekräftas av Gud själv.

2014-05-28 @ 08:50:18
Postat av: S-E Sköld

Mellan Sanningens Ande - som är Gud själv: "Gud är ljus och INGET mörker finns i honom" - och mörkrets furste - som, enligt JESUS, är "Lögnens fader" - står striden, om Människan, Guds avbild, som är Guds söner och Guds döttrar.

Och Satan använder nu -som förr, från begynnelsen, samma metod: han ifrågasätter vad Gud sagt: "skulle väl Gud ha sagt?" någonting absolut. Han sår TVIVEL på Ordet.

JESUS kallar Satan, som är Djävulen och Ormen, för Lögnens fader: han är med andra ord fader till alla lögner i världen. Också till sådana lögner som kommer via s.k. Guds folk, som exempelvis genom Katolicismen och dess lärare.

Eller genom pingstledare, som haltar på båda sidor, med ett ben i varje läger som bekänner Jesus som sin Herre, utan att ta hänsyn till deras läror, om de är sanna eller falska. Men ur Guds mun kommer INGA falska läror, INGA obibliska läror! Men ur Satans mun kommer t.o.m. falska jesusgestalter, "en annan Jesus och ett annan slags ande".

Det är tid för Gud att föra Sitt folk tillbaka till Skrifterna, tillbaka till Ordets vägar; där Han själv går fram: till de vägar "han fordom gick".

Och det innebär för Pingst bl.a. att ÅTERUPPRÄTTA pingströrelsen, den "rörelse" som byggdes upp av Lewi Pethrus -och dennes samtida ledare. De som hämtade byggnadsritningarna från Guds Ord, som de också byggde efter; med "guld, silver och ädelstenar".

Ett bestående material, fram tills dess Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt, Jack-Tommy Ardenfors och Pelle Hörnmark kom och rev ned det byggnadsverket, för att i dess ställe sätta ett mänskligt påfund: en kyrkoorganisation.

Tiden är inne för Gud att återupprätta det som fanns från begynnelsen, fortidens stigar, för de - ledarskapet - har gjort Hans Ord om intet, genom att BLANDA sanning och lögn, har de skapat en LÖGNLÄRA!

2014-05-28 @ 11:20:01
Postat av: S-E Sköld

"DEN HELIGE ANDE OCH VI HAR BESLUTAT", så vittnade apostlarna om sin beslutsmodell, och den metoden, att vittna om Andens medverkan, var också vanlig inom den tidigare Pingströrelsen, innan den etablerades som samfundskyrka.

Om ledarna, Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och Jack-Tommy Ardenfors, hade ålagts att kunna vittna på det sättet, vad gäller deras idé att riva ned det fäderna, genom Lewi Pethrus och hans samtida byggare, på Bibelordets grund -och metod, byggt upp, för att ersätta det med en kyrkoorganisation, HADE FÖRMODLIGEN INTEN SAMFUNDSKYRKA BLIVIT AV!

De - Sten-Gunnar Hedin, Olof Djurfeldt och Jack-Tommy Ardenfors - hade inte, utan att ljuga, förmått avlägga det vittnesbördet! De hade kunnat vittna: "Vi har beslutat.." men inte vittnat om Andens medverkan i det beslutet.

Och det beslut som INTE Anden medverkar i, är Han inte heller med och verkställer!

Och hade det varit självklart att kunna vittna om Andens medverkan i beslut, och därmed också i verkställigheten, då hade antagligen inte Pelle Hörnmark lurats upp på deras vagn, för att dessutom så småningom bli ledare för denna deras vilsenverksamhet.

2014-05-29 @ 08:29:09
Postat av: S-E Sköld

"Öron som hör vad Anden säger till församlingarna", är kopplade till hjärtat: till ett ödmjukt och hörsamt hjärta. Det Salomo bad om.

Gud leder de ödmjuka rätt, INGA andra leder Han. Tvärt om, står Han emot högmodet, till evig tid!

Problemet med Pingströrelsen, i form av samfundskyrkan, är att ledarskapet är högmodigt, och blir därmed också självsäkert. De vet med andra ord inte vart de går.

Upp. 3:17-18 "Du säger: "Jag är
rik, jag har vunnit rikedomar och
behöver inget; och du vet inte, att
just du är eländig och ömkansvärd
och fattig och blind och naken.

Så råder jag dig då, att du köper av
mig guld, som är luttrat i eld, för
att du skall bli rik och att du köper
vita kläder till att klä dig i, för
att din nakenhets skam inte skall bli
uppenbar,

och att du köper ögonsalva till att
smörja dina ögon med, för att du skall
kunna se".

Pelle Hörnmark, som för övrigt aldrig skriver om Anden och det totala beroendet av Honom, på samma sätt som JESUS var beroende, skrev senast ang rådslaget Pingst-ffs hade, att de skulle "vässa" sina styrkor.

Det är alltså inte Andens styrkor, Andens redskap, utan organisationens. Och det är ju sant; Gud har INGENTING med den verksamheten att göra. Den är ett människoverk, alltigenom! Startad av människor, av människotankar, och ledd av samma slags tankar: av människotankar!

JESUS: "Jag prisar dig, Fader, du
himmelens och jordens Herre, för att
du har dolt detta för de visa och kloka,
men uppenbarat det för dem som är barn".

2014-05-29 @ 12:08:12
Postat av: S-E Sköld

I Pingst.nu uttalar sig många Guds tjänare som Anden och behovet - vi som kristna - har av Honom.

Men problemet med Anden är, att Han är "Sanningens Ande" och sanningen är INTE POPULÄR. Den har kostat en rad Guds tjänare livet. Anden har ju kommit som förkunnare, enligt JESUS, om "SYND, RÄTTFÄRDIGHET OCH DOM".

Om man då, som nu ganska allmänt sker, tar bort synden och domen, får man ju en ganska behaglig resa, tillsammans med budskapet som "kittlar" många i öronen: behagar mångas öron, men för vilse.

Bl.a. till att vi dödar 30-40 000 barn i moderlivet, årligen, utan att Ordets tjänare sagt något för att rädda dessa armas liv och om Ordets tjänare tiger, vem skall då träda upp till deras försvar?

Gud har sänt Sina förkunnare, men det är som bågar som sviker i bågskyttens hand. Bågen finns och likaså pilarna, Guds besvurna Ords pilar, men bågarna sviker, så ingenting kan hända. Förrän domen kommer? såddens skörd.

2014-06-01 @ 19:38:58
Postat av: S-E Sköld

Saxat från Pelle Hörnmarks avslut på hans senaste bloggbrev: "Livet är en fest".

Jag är näst intill 100% säker, att om Pelle Hörnmark predikat om "synd rättfärdighet och dom" för det här landets folk, hade avslutningen och - för den delen också - det övriga innehållet i hans artikel/brev blivit en helt annan.

Måhända mer i stil med det Paulus vittnade om: apostlarna som "livdömda män och ett skådespel för världen" och om "vånda, dag och natt intill dess Kristi fullhet tagit gestalt i er" -och om förbannelse över villolärare, även om de var apostlarna själva "eller en ängel från himmelen" som kom och predikade ett annat evangelium än vad de - Galaterna - fått genom Jesu apostlar!

Detta är vad kampen mellan ljus och mörker, mellan Guds sanning och Satans lögner, mellan salt och förruttnelse, alltid handlar om: så länge människans tillvaro här - på vår fallna jord - består och tusenårsriket inte inträtt.

Den som inte upplever det, befinner sig INTE på stridsfältet och allra minst vid dess front; för det kriget pågår fortfarande.

Predikanternas, Ordets tjänare och förvaltare, "talande tystnad" inför folkmordet som pågår i vårt land, med 30 - 40.000 dödade barn årligen, talar sitt tydliga språk; att de har valt en lättare väg, än den Bibeln visar oss på.

2014-06-02 @ 08:13:49
Postat av: S-E Sköld

Hösten 2013 började Guds Ande tala till mig igen, om budskapet som är sammanfattat i boken OFREDSTIDER och som gäller vårt land.

Min fru och jag deltog därför på pingströrelsens bönedagar i Kalix förra året, där några ledare fick del av vårt uppdrag, vad Gud nu talar, och också fick kopior av mötesannonser som vi - Per Sundgren och jag - haft fram till 1994, i av oss hyrda lokaler: bl.a. Soldathemmet i Boden, Forum i Älvsbyn och Folkets hus i Kalix. Detta som en följd av att pingstledarna "spikat igen" pingstkyrkorna för oss -och vårt uppdrag.

Nu i helgen var vi, min fru och jag, till Övertorneå med samma uppift och "avbördade" oss där vårt uppdrag, till kyrkans folk, lestadianer och pingstvänner.

Boken OFREDSTIDER är till ALLT Guds folk, och till vårt lands folk i övrigt, som jag f.ö. uppfattar min egen tjänst -och uppgift också är.

2014-06-02 @ 10:14:57
Postat av: S-E Sköld

När jag nu - sedan förra hösten - får gå ut igen med budskapet som är nedskrivet i boken OFREDSTIDER, är det med ett budskap som inte har förändras till en enda punkt, prick eller bokstav; sedan boken kom ut i december 1991.

Orsaken till det är, att inte heller den hårdnackade ohörsamheten hos Guds folks ledare har förändrats och inte heller har slakten av oskyldiga barn, utgjutandet av oskyldigt blod, upphört.

Det kan ju tyckas anmärkningsvärt, att ingen under alla dessa år, sedan mars 1986, har frågat efter oss - Per Sundgren och mig - och vårt uppdrag.

Per har ju varit polis, innan han blev resande evangelist och själv har jag haft ett antal chefstjänster inom såväl kommuner som landsting, men av våra egna - inom pingströrelsens ledarskap - har vi blivit behandlade som idioter, som inte är värda att ens lyssna på.

Till den saken hör ju också, att Bibeln - Guds Ord - uppmanar oss att "pröva allt och behålla vad gott är" och skall man kunna göra det, lyda den uppmaningen, måste man ju rimligen börja med att lyssna till det som sägs, som påstås komma från Gud. Och att efterfölja Skriften kan man ju begära av dem, som är dess förvaltarer och förkunnare!

"Vad gott är" är ju givetvis allt som kommer från Gud, även då Han talar dom över oss, för våra synders -och hårda hjärtan -och nackars skull:

"När dina domar drabbar jorden,
lär sig jordkretsens inbyggare
rättfärdighet"

"Om nåd bevisas den ogudaktige,
vänder han inte om".

2014-06-02 @ 14:01:40
Postat av: S-E Sköld

Problemet med Pelle Hörnmark är, att han själv andligt blind - OHÖRSAM MOT GUDS HELIGE ANDE - leder kanske 40-50.000 människor in på samma väg; där han själv går fram. De vars själar alla är Guds.

Den ohörsamhet han har, har han "ärvt" efter sina båda företrädare, Jack-Tommy Ardenfors och Sten-Gunnar Hedin, understödda av Olof Djurfeldt. Men inte så, att han inte själv har skyldighet -och ansvar, att pröva sin väg; mot Bibeln, Guds Ord!

Men det som händer, är att han leder dem som låter sig ledas av honom in på samma ohörsamhetens väg som han själv går -och som hans företrädare gått.

Jes. 9:14-16 "Därför hugger Herren
på Israel av både huvud och svans,
han hugger av både palmtopp och
sävstrå, allt på en dag.

De äldste och högst uppsatta de är
huvudet och profeterna, de falska
vägvisarna, de är svansen.

Ty, detta folks ledare för det vilse
och de som låter leda sig går i
fördärvet".


Hes. 18:4 "Se alla själar är mina".

Hes. 13:20-23 "Därför, säger Herren,
Herren så: Se jag skall väl nå era
bindlar, i vilka ni fångar själar
som fåglar, och skall slita dem från
era armar; och jag skall ge själarna
fria, som ni har fångat som fåglar.

Jag skall slita sönder era slöjor
och rädda mitt folk ur er hand, och
de skall inte mer vara ett byte i
er hand; och ni skall erfara att
jag är Herren.

Eftersom ni genom lögnaktigt tal har
gjort den rättfärdige försagd i hjärtat,
honom som jag inte ville plåga, men
däremot har styrkt den ogudaktiges mod,
så att han inte vänder om, från sin
onda väg och räddar sitt liv,

därför skall ni inte få fortsätta att
se falska syner och utöva spådom: utan
jag skall rädda mitt folk ur er hand,
ch ni skall erfara att jag är Herren".

JESUS: "Om en blind leder en blind, så
faller de båda i gropen".

2014-06-03 @ 08:43:32
Postat av: S-E Sköld

När Gud varnar för krig, är det k r i g och inte frågan om manöver/övning på några dagar, eller högst ett par veckor. Eller en teaterföreställning i någon kyrka, belyst med olikfärgade strålkastare, som vi sedan går hem ifrån. Det handlar alltså om verkligt krig. Det vi i vårt land varit förskonade från under mycket lång tid.

2014-06-04 @ 19:00:22

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se