+ Bra sagt av Krister Nordin: Varför göra religion av den evangeliska tron?

Mycket bra sagt av Krister Nordin:

Ur Dagen 2014-07-10:

 

”Varför göra religion av den evangeliska tron? 

 

Varför presentera ett sådant alternativ på en pingstkonferens?

 

Knappt har pingsthelgens mycket positiva och bibliska rop att ”löftet gäller dig” klingat ut förrän jag hör en dubbel signal. Ett seminarium hålls på en av pingströrelsens stora konferenser, Lapplandsveckan, som introducerar radbandet som hjälp för den troende i hennes böneliv.

 

Martin Lönnebos frälsarkrans, enligt honom själv vid introduktionen i Vadstena klosterkyrka ett böneband som alla kan använda, oavsett religiös tillhörighet, presenteras under rubriken ”Skapande frälsarkrans”.

 

Pingstens budskap är ju att det är anden som stödjer oss i vår bön och den skapande kraft ordet känner till är samme ande, varför då presentera ett alternativ på en pingstkonferens?

Att sådant sker på newagemässor kan jag förstå men, som sagt var, varför på en pingstkonferens?

 

Frälsarkransen är en del av den Linköpingsbaserade religiositet som just nu sveper över Sverige med rökelse, ikoner, radband, meditationsformer och helgonintresse som exempel. Detta är inte enligt klassisk förståelse delar av evangelisk och pingstkarismatisk lära och praktik.

 

Vi har full religionsfrihet i vårt land, och den ska vi vara rädda om. Vem som helst har rätt att uttrycka sina religiösa uppfattningar på vilket sätt hon vill, så länge det inte skadar någon annan människa, det är min absoluta övertygelse. Däremot kräver jag att man är renhårig i sin beskrivning.

 

Att hävda att ovan beskrivna företeelser, i detta fall meditation med frälsarkransens hjälp, är delar av evangelisk och pingstkarismatisk lära och praktik är enligt min uppfattning både historieförfalskning och teologisk våldtäkt.

 

Och för att förekomma; att säga att detta inte är en officiell pingsthållning när det introduceras på ett seminarium på en av de stora pingstkonferenserna är bara ett försök att komma undan ansvar. Var det ett olycksfall i arbetet så säg det rent ut, men var det ett medvetet beslut så säg också det rent ut. Min raka fråga är: Varför göra religion av den evangeliska tron?

 

Frälsarkransen. Ett hjälpmedel för bön, enligt upphovsmannen.

 

Krister Nordin, förkunnare och författare

http://m.dagen.se/opinion/asikt/varfor-gora-religion-av-den-evangeliska-tron/
………….

 

Just det: varför göra religion av en levande tro?

Men så blir det när man blandar hedendom med evangeliet – dvs. predikar en annan Jesus och ett annat evangelium.

/ Mvh.

 

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

När mörkret utbreder sig, beror det på brist på ljus, och när förruttnelsen sprider sig, beror det av brist på salt.

När hedendomen återtar mark, med barnamord och andra tecken på detta faktum, beror det på frånvaron av den Kristendom som JESUS talar om, som världens "ljus och salt".

Ett ljus som är STARKARE än mörkret, och ett salt som är VERKSAMMARE än förruttnelsen, förutsatt att detta motmedel KOMMER UT i mörker och förruttnelse.

Skulden, när det gäller utvecklingen, ligger på den med världen kompromissvilliga Kristenheten!Falska läror är bara ett tecken på tillståndet, inte i landet - bland landets folk - utan bland dem som säger sig vara Jesu efterföljare.

2014-07-14 @ 22:49:11
Postat av: S-E Sköld

Pingströrelsens ledare -och förkunnare, som exempel, föredrar att ägna sig åt utbildnings -ekonomi och organisationsfrågor, i stället för att förkunna Guds Ord för vårt lands folk; allt Guds Ord.

Apg. 20:26-27 "Därför betygar jag
för er nu i dag, att jag inte bär
skuld för någons blod.

Ty jag har inte undandragit mig att
förkunna för er allt Guds rådslut".

Detta, som Paulus här skriver, kan inte de yppersta av de svenska pingstledarna vittna, utan att ljuga. Saltet och ljuset finns, men däremot inte de som skall bära ut det, till mörker och förruttnelse, de viker ned sig!

Därför blir dagens Pingstledare som "bågar som sviker i bågskyttens hand".

2014-07-15 @ 06:43:59
Postat av: S-E Sköld

LOVSÅNGEN, KRISTENHETENS "HELIGA KO".

Lovsången räddar vare sig de som sjunger, eller de som lyssnar, eller de ofödda barnen, som dödas i skaror i moderlivet! medan Ordets tjänare och förkunnare tiger!

Men däremot räddar förkunnelsen av "allt Guds rådslut", om "synd, rättfärdighet och dom", de som
förkunnar och de som lyssnar!

2014-07-16 @ 04:26:36
Postat av: S-E Sköld

DEN SVENSKA KRISTENHETENS FALSKA OCH BLINDA LEDARE.


De som sjunger "Jesus älskar alla barnen,

alla barnen på vår jord", utan att

säga ett ord, när 30 -40.000

barn dödas i moderlivet,

årligen, sjunger

falskt!

2014-07-16 @ 08:44:57
Postat av: S-E Sköld

Peter Halldorf är som jultomten:

förklädd till "pingstpastor" förkunnar han katolicismens många villoläror.

JESUS kallar denna metod för "förförelse".

2014-07-16 @ 08:54:47
Postat av: S-E Sköld

JESUS: "Förförelsen måste komma, men ve
världen för förförelsens skull"

2 Joh. 9-11 "Var och en som går så framåt
att han inte förblir i Kristi lära, han har inte
Gud; den som förblir i den läran, han har både
Fadern och Sonen.

Om någon kommer till er, och inte har den läran
med sig, så ta inte emot honom i era hus och hälsa
honom inte.

Ty, den som hälsar honom gör sig DELAKTIG i
hans onda gärningar".

2014-07-16 @ 09:45:42
Postat av: S-E Sköld

De välorganiserade organisationerna Pingst-ffs och samfundet Pingst har tappat bort sanningen.

Och att vara "sanningens stöttepelare och grundfäste" utan att själv stå i den, i sanningen, är inte möjligt: det blir salt utan sälta, och vad det s.k. "saltet" duger till har JESUS sagt. Det är hundmat. Det är att ha missat sitt av Gud givna uppdrag.

Att Getu Ayalews förkunnelse på årets Nyhemsvecka, f.ö. samma budskap som han hade för cirka 10 år sedan, av våra främsta ledare kan förbigås med tystnad, säger det vi behöver veta om tillståndet i vårt land: vi är en Laodiceaförsamling.

Och högsta ledningen inom Pingst förkunnar "allt är gott och väl, och ingen fara är på färde", när landet är på väg att gå under, p.g.a. de kristna ledarnas ohörsamhet och landets folks synder.

2014-07-17 @ 09:56:14
Postat av: S-E Sköld

JESUS: "Ni skall själva göra
de gärningar jag gör, ja, större
än dem, för jag går till Fadern, och
jag skall be honom och han skall
sända Anden till er hjälp".

Kristenheten är inte kallad, att enbart berätta om vad JESUS "gjorde och lärde", utan också, att GÖRA Hans gärningar, och förebilda Hans lära: vara exempel inför människorna. "Det ni har SETT hos mig och hört av mig", skriver Paulus.

Så länge - som nu sedan länge är fallet - det enbart handlar om att berätta - teologisk kunskap - behövs inte Andens kraft -och utrustningar. Prata går ju alltid. Men Guds rike består inte i prat, utan i kraft; till att UTFÖRA Jesu gärningar, SOM JU ALLTID ÄR FRÄLSNING OCH LÄKEDOM! Och till det behövde JESUS själv, Andens kraft och utrustning. "Av mig själv förmår jag ingenting", sa Han, som är vår stora förebild och Mästare.

Paulus, som exempel, kom till församlingarna för att MEDDELA dem någon ANDLIG NÅDEGÅVA, eller för att åtminstone - tillsammans med dem - HÄMTA FRAM DEM. Paulus visste vad Andens kraft -och utrustningar betydde för Guds verks framgång -och utbredning. Och han visste också, att de andliga utrustningarna fanns kvar sedan han åkt därifrån!

Vi - kristenheten i vårt land - är begåvade med kunniga pratmakare, och duktiga administratörer, men vi saknar det viktigaste, Guds kraft, till att också utföra det vi pratar om!

Eller - som var Gutu Ayalews budskap i årets Nyhemsvecka - vi saknar Guds härlighet, "Nasirkraften"! Vi saknar med andra ord det viktigaste, det Guds rike - enligt Bibeln - består av, kraft, Guds kraft! Och de som mest av alla förlorar på det, är alla människor som ofrälsta går - mot avrättningsplatsen - utanför våra kristna led!

Jag var på årets Lapplandsvecka och hade nog förväntat mig, att Getu A:s - minst sagt - allvarliga budskap skulle omnämnas där, helst med sönderrivna kläder -och hjärtan inför Gud, men av sådant märktes - åtminstone inte av mig - ett enda spår.

Och när Pelle Hörnmark - på sin blogg - sammanfattade de båda veckorna, fanns inte vad jag kunde se, en enda rad om Ayalews budskap, som ju inte - vad jag förstår - var från Etiopien, utan från Gud: vilket det också var för cirka 10 år sedan, i Pingstkyrkan i Jönköping, och inte heller då fick någon synbar effekt på Pingströrelsen -och dess dåvarande -och nuvarande ledarskap.

DETTA ÄR ATT FÖRAKTA GUDS RÅDSLUT, OCH DET i SIN TUR BEROR PÅ HÖGMOD. DET HÖGMOD SOM ENLIGT GUDS ORD, GÅR FÖRE FALL.

S-E

2014-07-20 @ 06:37:26
Postat av: S-E Sköld

Gud stadfäster inte halvsanningar!
De är "lögnläror"!

JESUS: "När han kommer som är sanningens Ande, skall han LÅTA VÄRLDEN FÅ VETA sanningen, i fråga om synd, rättfärdighet och dom".

Det är de Orden - sanningens Ord - som Gud har lovat att stadfästa. Orden om "synd, rättfärdighet och dom". Det är dessa Ord som är "Guds evangelium", allt annat är våra anpassningar till världens - syndens - önskemål.

2014-07-21 @ 00:14:34
Postat av: S-E Sköld

ORDETS FÖRKUNNARES STORA SVEK

mot Gud och folket!

Jes. 9:1-2 Dock natt skall inte förbli
där nu ångest råder.

Det folk som vandrar i mörkret, skall
se ett stort ljus, ja över dem som bor
i dödsskuggans land, skall ett ljus
sina klar.


Ordets tjänare och förvaltare - förkunnarna - är de som fått sig anförtrott Guds Ord, inte bara för egen räkning, utan för ALLT folkets. Om de inte ger ut Ordet, vartill det är sänt, som ljus i mörkret och salt i förruttnelsen, kommer det - Ordet - inte heller från något annat håll: därför är deras ansvar minst sagt, MYCKET STORT.

Och Guds Ord kännetecknas av - känns igen - enligt JESUS, i förkunnelsen om "synd, rättfärdighet och dom". Exakt det som dagens, svenska förkunnare undviker. Inom Pingst organiserar man sig hellre, eller sysslar med utbildningsfrågor; men underlåter att predika de Ord som skall frälsa vårt folk.

De - förkunnarna - kunde ju åtminstone börja med att förkunna allt Guds rådslut - allt Guds Ord - i kyrkorna! som blivit något av deras "skyddade verkstad". Men Ordet är inte sänt enbart till Guds folk, men måste börja där, för att sedan kunna gå ut i hela samhällskroppen! för att GENOMSYRA också den.


Hos. 4:1-2, 4, 6-7

Hör Herrens ord, ni Israels barn.
Ty Herren har sak, med landets
inbyggare, eftersom ingen sanning
och ingen kärlek och ingen Guds
kunskap finns i landet.

Man svär och ljuger, man mördar
och stjäl och begår äktenskapsbrott;
man far fram på våldsverkares vis,
och BLODSDÅD FÖLJER PÅ BLODSDÅD.

Dock bör man inte så mycket gå till
rätta med någon annan eller förebrå
honom, som man bör gå till rätta med
prästen.

Det är förbi med mitt folk, därför att de
inte får någon kunskap. Men eftersom du
har förkastat kunskap, därför skall också
jag förkasta dig, så att du upphör att vara
min präst.

Och som du har förskjutit din Guds lag, skall
också jag förskjuta dina barn. Ju mer de har
fått växa till, ju mer ha de syndat mot mig,
men deras ära skall jag förbyta i skam.2014-07-23 @ 10:48:26
Postat av: S-E Sköld

GLAD SOMMAR, FÖR VEM?

Hur kan man önska någon

i vårt land: "glad

sommar"


så länge tusentals barn slaktas

i moderlivet, på våra

sjukhus.

2014-07-23 @ 10:59:32
Postat av: S-E

En stor olycka för ett land och ett folk, är när - som nu sker i vårt land - kristenhetens ledare lägger Guds Ord åt sidan, Guds ritningar, för att i stället bygga Guds verk i enlighet med sina egna -och andras tankar, som är starkt influerade av världens tänkesätt: av världsandan!

De byter ut Guds salt, mot förruttnelsens krafter och Guds ljus, mot världens natt! De som skall hjälpa blindas att se, öppna blindas ögon, är själva blinda; och dessutom utan att veta om det!

Upp. 3:17-18 "Du säger ju: "Jag är
rik, ja, jag har vunnit rikedomar och
behöver inget" och du vet inte, att
just du är eländig och ömkansvärd och
fattig och blind och naken.

Så råder jag dig då, att du köper av
mig guld, som är luttrat i eld, för att
du skall bli rik och att du köper vita
kläder till att kläda dig i, för att
din nakenhets skam inte skall bli
uppenbar

och att du köper ögonsalva till att
smörja dina ögon med, för att du skall
kunna se".

Det var denna sanning som Getu Ayalew predikade i årets Nyhemsvecka, utan att pingstledaren Pelle Hörnmark ens omnämnde det i sin blogg, där han sammanfattade årets konferensveckor, Nyhems och Lapplandsveckan.

Det säger mer än ord, var vi befinner oss.

2014-07-24 @ 07:55:10
Postat av: S-E Sköld

JESUS till Petrus: "Älskar du mig?"
och "Den som älskar mig, han håller mitt ord"

Det är kärleken som håller Pelle Hörnmark och hans fru samman, och det är kärleken som förde dem samman, och så vill också Gud ha det med Sin brud, församlingen, som består av individer, köpta, födda till barn åt Gud genom Jesu blod, och vars huvudhår är räknade av Honom, som ser -och vet, allt.

Men nu har pingstledarna satt en kyrkoorganisation i Andens -och den gudomliga kärlekens och ledningens ställe, i stället för "Kärlekens sammanhållande band".

Ett band som börjar hos JESUS och som är Guds metod. Pingstledarna rev ned det som deras fäder byggt upp, byggt i enlighet med Bibelns undervisning, för att i dess ställe sätta in en människotanke, en organisation.

En organisation, som inte den kan gå med i som följer JESUS; om inte också Han går med i den.

Och det gör Han inte, Han som går Ordets väg,
och Själv är Ordet!

S-E

2014-07-25 @ 06:26:13
Postat av: S-E Sköld

Dan 9:4-6 "Jag bad till Herren, min Gud,
och bekände och sade: "Ack Herre, du
store och fruktansvärda Gud, du som håller
förbund och bevarar nåd mot dem som
älskar dig och håller dina bud!

Vi har syndat och gjort illa och varit
ogudaktiga och avfälliga; vi har vikit
av från dina bud och rätter.

Vi har inte hörsammat dina tjänare profeterna,
som talat i ditt namn, till våra kungar, furstar
och fäder och till allt folket i landet".


Pingstledarna i vårt land är ohörsamma mot Guds Ord, mot Gud själv med andra ord. Alltsedan Norris Lefflers, Jack-Tommy Ardenfors' -och Sten-Gunnar Hedins tid, fram till våra dagar, med Pelle Hörnmark i spetsen, som ledare för samfundet Pingst och Pingst-ffs. Det är högmod och självsäkerhet som fört Pingströrelsens ledarskap -och därmed Pingströrelsen, vilse.

I Bibeln står det, angående profetisk tal, att man skall PRÖVA ALLT och inte förakta det. Det står inte, att man skall tro allt, utan det står, att man skall PRÖVA ALLT, och först därefter behålla vad "gott är". Och det som är gott, i det här fallet, är allt det som kommer från Gud, även om smaken inte är söt, utan bitter; så är det Gud sänder alltid till för att rädda våra -och andras själar. Något annat syfte har aldrig Gud.

Efter snart 30 års arbete - från mars 1986 - som sändebud åt Gud i denna fråga, som handlar om vårt lands blodskuld och Guds dom över den, kan jag vittna, att jag aldrig upplevt att pingstledarna efterlevt Guds Ord i denna sak: de har aldrig gjort det som Guds Ord säger, det vill säga PRÖVAT budskapet. De har tvärt om, avfärdat det, men inte på bibliska grunder.

Guds ville rädda vårt land, men Hans egna, som Han ville använda till detta, vägrade att efterleva Hans ord: de var ohörsamma mot Honom, och därför, när Sverige faller under Guds dom, är det inte i första hand på grund av synden, utan på grund av pingstledarnas OHÖRSAMHET, mot Gud och Hans Ord.

Angående synden så står det skrivet: "där synden överflödade, överflödade nåden ÄNNU MER" och "om era synder än är BLODRÖDA så kan de bli snövita".


Det vittnesbördet ger jag idag - både inför Gud och människor - den 28 juli 2014, Sven-Erik Sköld,
som Guds vittne.

2014-07-28 @ 08:52:28
Postat av: S-E Sköld

5 Mos. 30:19-20 "Jag tar idag himmel
och jord till vittnen mot er, att jag
förelagt dig liv och död, välsignelse
och förbannelse.

Så må du då välja livet, för att du
och dina efterkommande mån leva,

i det att du älskar Herren din Gud, och
hör hans röst och håller dig till honom;
ty detta betyder för dig liv och lång
levnad,

så att du får bo i det land som Herren
med ed har lovad dina fäder, Abraham,
Isak och Jakob, att ge dem".

2014-07-28 @ 10:55:58
Postat av: S-E Sköld

Det finns ingenting

som Gud inte

förmår


göra i den -och genom den,

som ger sitt hjärta

till Honom!

2014-07-29 @ 10:30:02
Postat av: S-E Sköld

Medveten om det Getu Ayalew, från Etiopien, predikade på årets Nyhemsvecka, att Guds härlighet lämnat P-rörelsen och kristenheten i vårt land, kunde jag förvänta mig "sönderrivna kläder och hjärtan" hos pingstledarna, som befann sig på Lapplandsveckan, för att samlas där inför Gud?!

Men av det kunde jag inte finna ett enda spår.

Ännu en gång hade Guds budskap till våra ledare -och oss "klingat ohört". De - ledarskapet - fortsatte på sin inslagna väg, oberörda av det budskap från Gud, som gudsmannen Ayalew burit fram några veckor tidigare.

Efter cirka 28 år i samma uppdrag som Getu Ayalew gav uttryck för, förvånar det mig inte; att han bildlikt talat, fick tala till väggen: massiv ohörsamhet. Pingströrelsens ledarskap är TROGNA sin ohörsamhet. Kanske skulle den fortsätta även "om döda stod upp". Det räcker i vart fall inte, att tala -och skriva Guds Ord till dem. Trots att de själva ger sig ut för att vara Ordets förvaltare -och tjänare, så är de uppenbarligen inte själva ställda under Guds Ord, under lydnaden för Ordet.

När Gud den Högste sammankallar Sitt folk, GÖR HAN DET TILL SINA VÄGAR, SINA TANKAR -OCH SIN UNDERVISNING! och till att vara ANDENS REDSKAP i skördearbetet! Därför kan man känna igen Guds tilltal: DET FÖLJER ALLTID DET SKRIVNA ORDET!

Guds Ord: "Inte utöver vad skrivet är".

Det är genom Andens utrustningar som vårt land skall intas, inte genom organisationer. Det handlar om en andlig strid och i den krävs andliga stridsvapen. Och vilka det är, står också det skrivet i Guds Ord, och dessutom en UPPMANING, ATT VI SKALL VARA IVRIGA, att bli utrustad med dem!

Varför det? För skördebärgningens skull!


2014-08-04 @ 11:36:15
Postat av: S-E Sköld

2 kor. 11:3 "Som ormen illfundigt
bedrog Eva så skall till äventyrs
också era sinnen fördärvas och dras
ifrån den uppriktiga troheten
mot Kristus".

Am. 6:1,3 "Ve er ni säkra på Sion,
ni sorglösa på Samarias berg, ni
ädlingar bland förstlingsfolket.
Ni som Israels hus brukar vända
sig till.

---

Ve er, ni som menar att olycksdagen
skall vara fjärran.."


På samma sätt som Ormen - Satan - bedrog Adam och Eva har han nu - samma Orm - bedragit pingstledarna. Vid det första tillfället, vad gällde Adam och Eva, kom hela världen på fall, på grund av deras, de första människornas, ohörsamhet.

När det nu gäller pingstledarna får deras ohörsamhet ohyggliga konsekvenser för hela vårt svenska folk! för hela vår nation! Vi kommer att bli ett ofritt land och folk på grund av detta: på grund av deras ohörsamhet mot Gud.

Innan Gud gav mig uppdraget, att skriva -och ställa samman boken OFREDSTIDER, för att utge den, boken utkom i december 1991, visade Han mig ett hus övertänt av eld. Det handlade inte längre om, att rädda huset, det var försent, utan det handlade om, att rädda människorna som fanns i det brinnande huset, innan också det var för sent.

Det är ledarnas självsäkerhet - högmod - som har fört dem vilse, och det får ödesdigra konsekvenser för hela vårt folk. I Bibeln står det, att "högmod går före fall" och ledarnas liv och attityd bekräftar detta Guds Ord.

Ormen attackerade också JESUS, med sin förförelsekonst. Men JESUS hade ett gudomligt beskydd i Sin ödmjukhet! Ormen lyckades aldrig förföra, bedra, Honom. Och Själv ger Han oss den undervisningen: "Lär av mig, som är ödmjuk och saktmodig i hjärtat, så skall ni finna ro för era själar".

Skyddet mot Satans förförelsekonster är ödmjukhet. De är dessa - de ödmjuka - som Gud får möjlighet att leda. Ja, Han bor i dem! allt enligt Bibeln. Han bor inte i den andliga eliten, utan i den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Så var det då, och så är det nu.

När Sverige drabbas av Guds dom, när vår sådd ger oss vår skörd, beror det inte i första hand på synden, den har JESUS gett sitt liv för, utan är en följd av pingstledarnas ohörsamhet. De ville inte lyssna - ja, inte ens pröva - Guds budskap till dem. Deras högmod - som ju är en Satans egenskap, och som fick till följd att denne kastades ut ur himmelen - hindrade dem. Och gör det fortfarande, när detta skrivs.

2014-08-05 @ 08:39:36
Postat av: S-E Sköld

I Januari 1980 påkördes den dåvarande Tjörnbron av ett stort fartyg, som kommit ur kurs. Resultatet blev, bland annat, att ett antal personer omkom då de i morgondimman kom åkande i sina bilar på väg till arbetet och plötsligt störtade ned i djupet, utan att förstå vad som hände. Ingen hade informerat dem, att bron var borta.

Pingstledarna av idag liknar sådana som VET att "bron störtat" - vad Guds Ord säger om "synd, rättfärdighet och dom", Guds dom över synden - men underlåter att informera människorna om det, trots att just det - att predika ALLT GUDS RÅDSLUT - är deras främsta uppgift! att informera människorna om det som har med deras eviga själar - eviga liv - att göra!

Apg 20:26-27 "Därför betygar jag
för er,nu idag, att jag inte bär
skuld för någons blod.

Ty jag har inte UNDANDRAGIT mig att
förkunna för er allt Guds rådslut".

2014-08-05 @ 10:51:35

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se