Sedan i slutet av januari har de samlats varje söndag i en hyrd lokal på Snickargatan i Linköping.

 

I söndags startade gruppen en söndagsskola och ambitionen är bönemöten varje vecka och regelbundna bibelstudier.

 

Styrelse på sex personer

 

Mellan 20 och 45 personer har kommit på samlingarna, berättar Lasse Alfredsson, en av den som nu ”ordnar församling”.

 

– Så sa man förr och vi har fattat tycke för det begreppet. Men juridiskt sett är det ett konstituerande årsmöte där vi bildar den här föreningen gentemot staten. Då väljer vi en styrelse bestående av sex personer.

 

Lämnade Sionförsamlingen

 

I fredagens Dagen (4 april) förklarade Lasse Alfredsson att han och 19 andra valt att lämna Sionförsamlingen (Pingst) på grund av sin syn att arbetet på Nya slottet Bjärka-Säby som drivs av Sionförsamlingen blivit alldeles för influerat av katolsk och ortodox andlighet. Ytterligare tre personer har lämnat Sion sedan dess.

 

Ingen bitterhet

 

Namnet på den nya församlingen avslöjas först på söndag.

 

– Namnet kommer att vara tydligt identifierande. Vi vill betona att vi är en fri församling med ett karismatiskt hjärta, men vi har inga planer på att ansluta oss till något samfund nu, säger Lasse Alfredsson.

 

Kommer ni att anställa någon pastor?

 

– Inte än. Nu vill vi först få ett ordnat sammanhang att utgå ifrån.

 

– Vi kommer att fokusera på en församlingsledning i enlighet med Nya testamentet, med äldste, föreståndare och andra tjänster som omtalas där, som bibellärare och evangelister. Vi vill vara en utåtriktad församling som vill nå ut till Linköping med budskapet om Jesus.

 

– Vi känner ingen bitterhet i förhållande till Sionförsamlingen. Vi vill välsigna och kunna ha gemenskap med både medlemmar och församlingsledning, säger Lasse Alfredsson.

 

Publicerad: 
2014-04-10