+ Påtvingat, påprackat, falskt och förvridet...Suck!

Rapporter från Rom...? Sannerliger prövar Herren våra hjärtan!

Citat ur artikeln: "I intervjun, som går att lyssna till på nätet, fick de frågan varför en dialog behövs i Sverige. Svaret blev att det i ett sekulariserat land är viktigt med kyrkor som med en gemensam röst visar att gudsriket också finns i det svenska samhället.

- Det är viktigt också för oss själva att mötas, vi lär känna varandra och vi fördjupas faktiskt i vår tro genom att ta del av varandras ibland väldigt skilda traditioner, sa Sten-Gunnar Hedin." (slut citat)
...................................

Kommentar:

För det första: Skriften talar inte om att förena olika traditioner utan om att hålla Förbundet med Herren - som just skiljer åt alla traditioner från varandra och manar till trohet och lydnad i Förbundet.
............

För det andra: 'sekularisering' är ett katolskt begrepp för att förvirra hjärnor på folk och inbilla alla, att de måste ansluta sig till katolska kyrkan för att vara riktigt religiösa. Därmed vill man utöva makt över människor.

Genom att lägga upproriska villoläror till Ordet (se katolsk katekes) och på det sättet förakta endast Skriften-principen, har katolska företrädare bidragit till att Herrens Namn smädas och den frälsande lydnaden till Ordet överges för hedniska/ockulta ritualers räkning.
.............

För det tredje: om Sten-Gunanr Hedin och Olof Djurfeldt vill samtala med påven och umgås med mörkret, så får de göra det privat eller konvertera till katolicismen - det verkar som de redan är påvens utsända för att underminera Guds verk.

De representerar varken Herren eller Pingströrelsen, utan snarare förleder Herrens lärjungar till ett avfälligt system, som trälbinder människor och uttnyttjar barn.
..............

¤ ENHET? Vad Skriften handlar om, det är personlig OMVÄNDELSE från synd, avudadyrkan, och daglig överlåtelse till Herren utan sammanblandning, där Andens sanna enhet grundar sig på att man håller Herren Jesu Ord och lever i sanningen - i renhet och rättfärdighet.

Anders Arborelius säger - citat: "
Målet med de teologiska samtalen är enligt Anders Arborelius "en djupare enhet som Kristus själv har bett om".

- Det är ett mål vi inte kan uppnå av egen kraft. Vi måste göra allt vi kan för att undanröja de missförstånd och svårigheter som har funnits. Därför koncentrerar vi oss på det väsentliga i tron.
Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare och hur vi kan föra ut det glada budskapet i det sekulariserade Sverige, sa Anders Arborelius i Vatikanradion.
" (slut citat)
....

Kommentar:

.1) MOTSÄGELSEFULLT: om enheten är ett mål, som man inte kan uppnå i egen kraft, då går det inte 'att göra allt för att undanröja missförstånd' - som just precis är ett sådant arbete i egen kraft!


.2) INTE TRO UTAN TRONS LYDNAD: det är inte det väsentliga att rent allmänt tro på Jesus utan det är Trons Lydnad som är det!


.3) SAMMANBLANDNING: det glada budskapet handlar om att vara lydig ENDAST Ordet. Katolicismen blandar ockulta, otillåtna läror i sin undervisning och uppmanar människor att tillbe avgudar, påvar, därför kan man inte samarbeta.


.4) PÅTVINGAT: många troende VILL INTE samarbeta med katolska systemet och har tackat NEJ flera gånger. När skall man sluta tvinga människor till ekumenik?!

Vill inte samarbeta! TVINGA OSS INTE!

..........................................

5 Mosebok 13:1 "Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger:

"Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till."

...........................


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261059

Kommentarer
Postat av: Michael Qvist

Hoppas du har sama måttstock vad gäller hädarna och villolärarna i den sk. "Hebreiska rörelsen".....



Annars är du en hycklare...

2011-05-19 @ 14:30:59
Postat av: S-E Sköld

Pelle Hörnmark talar om olika "nyanser" i katolicismen. Men det handlar inte om nyanser, utan om en obilisk Maria, bön till döda och nu senast ett relikskrin, till alla de övriga välsignelsebringande skrinen med dödas ben, nu med påveblod.



Katolicismen är lika okult (om möjligt ännu värre, nu med påveblod i relikskrin) och läromässigt förvriden, som när protestantismen en gång bröt upp från den.



Nu leder den svenska pingströrelsen återtåget till villfarelsen, genom främst Sten-Gunnar Hedin och Olof Djurfeldt. Det dessa bröder uppenbarligen inte tänker på, är att de drar in villfarelsen in i den svenska KRISTENHETEN.



Guds Ord talar om avskildhet - helgelse - och i den avskildheten för Gud - helgelsen - Andens enhet, genom fridens och kärlekens band.



Även kuvade hundar kommer krypande och slickar uppåt - på människohand - och slickar i sig människoblod, men gläfser nedåt och morrar.



Jes. 52:11 "Bort, bort, dra ut därifrån,

kom inte vid det orent är; dra ut från

henne, rena er, ni som bär Herrens

kärl".

2011-05-19 @ 14:36:44
Postat av: S-E Sköld

Vem har f.ö. befullmäktigat en handfull personer, att representera cira 70-80.000 pingstvänner; för att söka närmare samarbete med en uppenbar villolära?



Är det så "fria församlingar" samverkar?! Det är ju varken demokrati eller teokrati: varken Gud eller pingstvännerna har sänt dem. Den resan har de hittat på alldeles själva: den tillhör deras övriga, självvalda vägar.

2011-05-19 @ 15:16:06
Postat av: Deborah

Michael Qvist...



Jag har den inställning till villoläror, som Ordet har.



Stämmer det inte med Jesu undervisning, då spelar det ingen roll vilket läger man sitter i eller vad man kallar sina 'rörelser' - villfarelse har samma källa - avgrunden.



Om inte, då vore jag en hycklare. Bevare....



Mvh.

2011-05-19 @ 15:53:05
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: alertsweden

Det är obegripligt att samfunden som menar sig vara kristna inte tar avstånd mot KK. Även Svenska kyrkan, Livets ord etc. blandar sig med detta skökosystem. Hur kan man vara så blind? Inte nog med att man själv går förlorad man leder andra människor till evig fördömelse. Det är verkligen ett hyckleri att kalla sig kristen i dessa sammnhang! Och de mest ansvariga för denna synd är de som menar sig vara ledare och/eller herdar.

Nej, gå ut ur samfunden och de såkallade kyrkorna! Upp 18:4

2011-05-19 @ 16:39:09
URL: http://alertsweden.bloggo.nu
Postat av: Deborah

Kära syskon!



Om ni tror, att Inkvisitionen är avskaffad, så har ni fel! Den har satt igång en slug plan, att bedra de troende och böja dem under avgudadyrkan.



I stället för svärd försöker Vatikanen bedra de troende med LIST. Många har nappat på detta och låtit sig förslavas genom charmoffensiven.



Men Herren har en liten kvarleva, som inte böjer knä för Baal utan håller Förbundet i KRAFT AV LAMMETS BLOD.



............................

2011-05-19 @ 17:43:49
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: Majlis

Jag lyssnade på Ewy Junesweds undervisning om hur nyandligheten infiltrerar kristenheten, som hon höll hos Maranataförsamlingen i påskas. Hon nämnde även närmandet till KK, och berättade att hon pratat med Berit Simonsson, en av ledarna inom Oas-rörelsen. Ewy undrade över varför Oas-rörelsen räcker ut handen till dem som inte tror. Berit svarade då: "Men det handlar inte om det förstår du, för nu handlar det om gemenskap och så vi bryr oss inte om det här va". Gemenskapen, enheten är så väldigt viktig. Jag har själv tidigare varit engagerad inom Oas-rörelsen, inte nu längre tack och lov, enbart genom Guds nåd är det, inte min egen förtjänst. Jag blev ändå väldigt bedrövad över att höra hur Berit Simonsson nonchalerar detta dödliga felsteg, ett steg som leder många bort från Herren och rakt mot avgrunden.



Endast Herren Jesus ska vi hålla oss till och låta Honom leda oss, inte falska herdar som leder oss direkt till vargen.

2011-05-19 @ 18:24:52
Postat av: S-E Sköld

Dagens kristna ledarnas indirekta budskap till folket är, behåll Jesusnamnet (men fundera inte över vilken Jesus) och Anden (utan att bry dig om vilken ande det är frågan om, och kasta resten av Bibeln. Bry dig inte om läror, med andra ord.



Oaktat att JESUS och Hans apostlar i allra högsta grad vakade över läran.

2011-05-19 @ 21:48:09
Postat av: S-E Sköld

Det dagens kristna ledare indirekt säger till folket är: behåll namnet Jesus (utan att fundera över vilken Jesus det är)och behåll Anden (utan att pröva vilken ande det är) och kasta Bibeln i övrigt. Du behöver inte bry dig om läror; oaktat att JESUS och Hans apostlar vakade över läran: den sunda läran.

2011-05-19 @ 22:01:13
Postat av: S-E Sköld

Pingströrelsen i vårt land har ett - ur biblisk synvinkel - falskt ledarskap: då deras uppdrag är att avslöja alla falska läror: FÖR FOLKETS SKULL, men i stället räcker de ut handen till samarbete med dem.



De är herdar som samarbetar med vargen.

2011-05-19 @ 22:11:53
Postat av: S-E Sköld

Pingströrelsen i vårt land, har ett - ur biblisk synvinkel - FALSKT LEDARSKAP: då deras uppdrag är att avslöja alla falska läror, FÖR FOLKETS SKULL, men i stället räcker de handen till samarbete med dem, med uppenbara villolärare.



De är herdar som samarbetar med vargen.

2011-05-19 @ 22:17:18
Postat av: Anonym

Pingströrelsen i vårt land, har ett - ur biblisk synvinkel - FALSKT LEDARSKAP: då deras uppdrag är att avslöja alla falska läror, FÖR FOLKETS SKULL, men i stället räcker de handen till samarbete med dem, med uppenbara villolärare.



De är herdar som samarbetar med vargen.

2011-05-19 @ 22:17:54
Postat av: S-E Sköld

Det har krånglat med min dator, så att de blev tre i rad: och inget fel med det: det beöver sägas, många ggr och på många sätt.

2011-05-19 @ 22:23:56
Postat av: S-E Sköld

Saxat från Wikipedia: "Påvens officiella titlar publiceras enligt en fastställd ordning i Heliga stolens årsbok Annuario Pontificio[2] (inom parentes på italienska):



Biskop av Rom (Vescovo di Roma)



Jesu Kristi ställföreträdare (Vicario di Gesù Cristo)



Aposteln Petrus efterträdare (Successore del principe degli apostoli)

Överhuvud för den universella kyrkan (Sommo pontefice della chiesa universale)

Italiens primas (Primate d'Italia)

Romerska kyrkoprovinsens ärkebiskop och metropolit (Arcivescovo e metropolita della Provincia Romana)

Vatikanstatens härskare (Sovrano dello Stato della Città del Vaticano)

Guds tjänares tjänare (Servo dei servi di Dio)



Påven har ytterligare titlar utöver de som listas som officiella, men sedan 2006 ingår inte längre titeln "Västerlandets patriark" (Patriarca dell'Occidente) bland de som publiceras i årsboken.



----------------



Om påven alltså bl.a. är "Jesu Kristi ställföreträdare" på jorden, enligt katolsk lära, vad betyder då förre, saligförklarade, påvens blod förvarat i ett relikskrin?



Frågade Olof Djurfeldt, Pelle Hörnmark, Sten-Gunnar Hedin och Dan Salomonson efter det, när de besökte påven?



För någon betydelse måste ju påveblodet ha? eftersom katolska kyrkan sparat det. Om alltså påven är Jesu ställföreträdare, vad betyder då hans blod?! Anses det välsignelsebringande?



Guds Ord lär, att om någon ens hälsar en villolärare, gör han/hon sig DELAKTIG i dennes "onda gärningar".



Det är den delaktigheten - i villolärares onda gärningar - som pingstledarna nu drar in i Pingströrelsen.



2011-05-20 @ 05:33:17
Postat av: S-E Sköld

JESUS: "Som Fadern och jag är ett, skall också ni vara ett, och då skall världen förstå, att ni är mina lärjungar"



Är det någon som betvivlar, att JESUS här talar om Andens enhet, "genom fridens band"?! och inte om en organiserad - på ytan - enhet.



DEN ENHET SOM JESUS TALAR OM ÄR ETT UNDER! EN GUDOMLIG MANIFESTATION I JESU LÄRJUNGARS LIV. EN ANDENS ENHET SOM ÄR EN ENHET MELLAN FADERN, SONEN OCH LÄRJUNGEN:



EN ANDE MED GUD.



Men FÖRFALSKARNA är många. Ett antal av dem har nyss varit till Rom för att räcka handen till samarbete med påvekyrkan, villolärornas moder, under sken av att det handlar om den enhet som JESUS önskar.



2011-05-20 @ 09:57:15
Postat av: Debora utan H

Pingst har verkligen spårat ur. Jag tror aldrig att rörelsen kan komma tllbaka till GUD efter detta.



Hur kunde man välja en så omogen ledare för PINGST? Kolla in Nyhems-sidan, flams, trams och dans för hela slanten.



Nu säger jag bara till allt pingstfolk; -Låt det döda verket dö... Drag ut ur henne.....

2011-05-21 @ 00:20:32
Postat av: Michael Qvist

Bibeln och Gud, HERREN säger att kvinnor INTE ska undervisa, "Kvinnan tige i församlingen".



Varför lever du i synd Debora? Omvänd dig. Det är lätt att se katolska kyrkans synder men inte dina egna tydligen...



HYCKLARE!

2011-05-22 @ 09:17:38
Postat av: Deborah

Michael... Du har tagit texten ur sitt sammanhang. Kvinnan i församlingen betyder i Herrens Sanna församling, med en ordning som följer endast Skriften. ... När Herrens Ande verkar behöver ingen diskutera eller debattera - man prisar Herren och profeterar! ... En sak till: det står i Ordet, att föreståndaren i en församling skall vara EN KVINNAS man... Varför är inte påven en kvinnas man? Likaså prästerna... var finns deras fruar?.... Hycklare?

2011-05-22 @ 10:39:48
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: Majlis

När Sanningen förkunnas, då bävar fienden. Han använder alla knep han kan för att tysta ner Guds Ord och dess förkunnare. Ett vanligt knep är att ge sig på förkunnaren och försöka misskreditera henne/honom, för att på så sätt få bort fokus från det viktiga, i det här fallet den fallna kyrkan, RKK och de som ansluter sig till henne, pingst och LO.



Men Guds Ord bär inte bojor! Skulle Deborah tystna reser Herren upp andra som förkunnar Sanningen.



Deborah, Herren är med dig så fortsätt förkunna Sanningen!

2011-05-22 @ 13:06:34
Postat av: Deborah

Majlis! Vi vet Vem vår arbetsgivare är och vad Han har sagt. Och då följer vi endast Honom enligt Ordet! Vi låter oss inte luras av skökovinet, som man vill från mörkrets rike att vi skall förtära... Nix. Var välsignad! :-)

2011-05-22 @ 13:58:55
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: Tomas Wennerhult

Bästa Deborah!

För det första. Att reda ut missförstånd är verkligen angeläget från både katolskt och Pingsthåll. När jag lyssnar till katoliker inser jag att så mycket jag fått höra om dem inte stämmer. Även det jag läser hos dig.



För det andra, en villolära är en lära som drar människor bort från Jesus. Det gör inte den katolska läran. De tror också på frälsning genom tron på Jesus, precis som vi. Eller, jag blir faktiskt lite osäker på om du tror ser tron som det enda frälsande? Det verkar som om renlärighet också är ett frälsningskriterium enligt dig, var du nu finner det i Bibeln?



För det tredje. Jo, vi är många som längtar efter en djupare andlig enhet mellan Guds folk. Så Hörnmark och kompani har, det vet jag, gott stöd för dessa initiativ. Jag gissar att varken du eller jag har koll på några majoritetsförhållanden inom Pingströrelsen i denna fråga så vem som har mest stöd kan vi nog bara spekulera i.



F.ö. lär inte svensk Pingströrelse gå med i Katolska kyrkan. Läroskillnaderna är för stora för det. Men en enhet i det grundläggande, kärleksfulla relationer och, om Gud gör ett under, möjligheten att fira nattvard tillsammans kan ge det vittnesbörd för världen som Jesus bad och talade om.

2011-05-23 @ 09:52:29
Postat av: Deborah

Tomas...



Missförstånd skall redas ut, alldeles riktigt.



Katolicismen predikar än annan Jesus - en gnostisk 'Jesus', en sammanblandning av Platons tankar utvecklade i Plotinos läror, en 'Jesus' som inte är Israels Messias med ett rop om omvändelse från synd till ett rättfärdigt liv utan ni predikar en 'upplyst Jesus' som är typ, en Buddha inkarnerad, men ändå så eros-förvirrande liten och förkrympt i era läror, att ni måste upphöja Hans moder till 'himlens drottning', 'modergudinnan'. Suck..... och hedendom.



På det stora hela.



Denna katolska olydnad leder till att lögnens fader har rätt att styra tankarna och då tror man på lögnen med en sådan iver, att man är bedragen så in i benmärgen.



Och förföljer alla sanna Jesu lärjungar, som inte vill tro denna lögn.



Om någon så borde ju du veta det.



Ef.5:5 "Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike.



Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.



Ha därför ingenting med dem att göra.



Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.



Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt.



Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna."

........................

Mvh.

2011-05-23 @ 10:26:47
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: S-E Sköld

Det vore långt mycket bättre om Pelle Hörnmark, Olof Djurfeldt, Sten-Gunnar Hedin, Dan Salomonson m.fl. tog steget, med båda benen, över till Katolska kyrkan, i ställer för att som nu dra in ogrässåden in i svensk kristenhet.



Vad gäller Bibelns JESUS, "kom Han enligt skrifterna, dog enligt skrifterna och uppstod enligt skrifterna". Katolicismens Jesus kom INTE enligt skrifterna; då deras Maria inte återfinns i skrifterna.

2011-05-23 @ 14:27:30
Postat av: Tomas Wennerhult

Tack för ditt svar!

KK predikar "en Jesus som inte är Israels Messias med rop om omvändelse... " (resten av meningen måste jag erkänna att jag inte förstår). Jag känner inte igen den beskrivningen av KK:s lära. Nu ska erkännas att jag inte har full insikt i allt som kommer till uttryck inom KK, men de katoliker jag lyssnat till skulle inte instämma i din beskrivning. Jag vet att de har många olika läroelement som inte går att förankra i Bibeln utan vådliga tolkningsturer. Men för att ge ett exempel på missförstånd: De tillber inte helgonen, de ber dem om deras förböner. Obibliskt , ja. Villolärande? Nej, eftersom det inte leder bort från tron på Jesus som frälsare. Här och på många andra områden har deras tro genom seklerna förvridits till oigenkännlighet och du för den traditionen av, är det inte egentligen förtal, vidare.



F.ö. är KK en så heterogen rörelse att det är närmast omöjligt att "ringa in" vad den står för i några korta penseldrag. Där finns många avvikelser från det vanliga, men det gör det väl i alla rörelser, ju större desto fler avvikelser. Och det är knappast rättvist att döma en hel rörelse efter avvikelserna. Ungefär som att påstå att Pingströrelsen i stort är som i Knutby.



Du staplar många bibelord på varandra, rätt lösryckt ur sina sammanhang, upplever jag det som. På det viset kan man få Bibeln att säga vad som helst, samtidigt som man i princip omöjliggör ett samtal. Det tar för stor plats att kommentera alla citaten. Dock måste jag få reagera på citatet från Ef. Om du med otukt och orenhet syftar på pedofilskandalerna kan jag bara hålla med om att det är vidrigt, men det är grovt orättvist att döma ut hela KK på detta.



Ett litet PS på slutet, jag är inte själv katolik, inte ens på väg att bli, främst p.g.a felaktigheterna i läran, jag är pingstvän om än f.n. medlem i en Baptistförsamling.

2011-05-23 @ 15:09:37
Postat av: Majlis

Ett litet observandum till Tomas: att hänvisa till Guds Ord är precis vad Herren Jesus gjorde när Han frestades av djävulen, och vi har fått den uppmaningen också - håll fast vid det du lärt dig. Det är alltså vad Deborah gör, hon håller fast vid det hon lärt sig.



Att be helgonen om förbön kan mycket väl dra människor bort från Bibelns Jesus, likaväl som att upphöja Maria så som RKK gör. När Herren Jesus blandas ihop med avgudar, som den Maria RKK ger plats, då är det väldigt lätt att komma på avvägar - läs GT och se hur det gick för Israel när de började tillbe de avgudar som fanns i landet. Nog är det fråga om en villolära allt.

2011-05-23 @ 16:39:06
Postat av: Deborah

Tomas...



Du säger: "De tillber inte helgonen, de ber dem om deras förböner. Obibliskt , ja. Villolärande? Nej, eftersom det inte leder bort från tron på Jesus som frälsare."

.....................



Och det är precis vad det gör! Du kanske inte märker det själv men du säger i princip att det som är 'obibliskt' INTE är ... 'villolärande'.



Åter - du säger både 'ja' och 'nej'.



Det som är obibliskt är villolärande - det tar bort fokus från Bibelns Herren Jesus. Senast - upphöjelse av flaskan med påvens blod, som en del i denna 'helgondyrkan'.



Matt.5:37 "Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde."

..................................



Det är inte avgörande vad katoliker säger utan vad Skriften säger. Annars blir man förvirrad.



Katolicismen predikar en annan Jesus.



För att förstå den ‘katolske’ Jesus, måste man fördjupa sig i Platons filosofi och undersöka anti-bibliska frälsnings-läror, som t.ex. gnosticismen, vilken förvränger Ordet och erbjuder en människa EN UPPLYST VÄG ut ur mörkret – på egen hand.



Det finns materia (ont) och själen (gott). Själen är odödlig och det går att ‘självfrälsa sig’ genom insikt, kunskap genom diverse ‘andliga övningar’.



Herren Jesus är inte i katolicismen den frälsare, Messias, som kommit genom Skrifterna och profeterna till Israel för att kalla till radikal omvändelse från synd och till trons lydnad utan han är en guru, en personifiering av en andlig princip, som skall leda de kontemplerande själarna in i ‘ljuset’.



Därför verkar det som om man skiljer på ‘Kristus’ och ‘Jesus’ – ‘världsanden Kristus stiger ner till jorden i Jesus’ – vilket hela den katolska teologin är ett bevis på, då man definierar att ”Gud är kärlek” genom en sammanblandning av ‘eros och agape’ – två principer i samverkan > nedstigande-uppåtstigande.



Kolla begreppen: ‘eidolon’ (lägre jag) och ‘daimon’ (demon, högre jag) och gnostikerns kunskap angående föreningen av det lägre jaget med det högre jaget via initiationsriter. Därav tal om ‘gudomlig-görelse’.



Detta borde vara grunden till den falska ekumeniken, där man arbetar på att skapa en obiblisk enhet ‘i världsanden’. (Ett i ‘Kristus’?)



Se också Platon i ”Symposion” 202.



Tyvärr måste man gräva i antiken och i nyplatonismen (Plotinos > Origenes osv.), för att förstå att katolicismen inte tror på samme Jesus som Skriften uppenbarar.



Därav denna förvirring – när mysterier blandas med Ordet.



Du får undersöka med Ordet och kolla resten själv, om du verkligen vill veta mer.



Mvh.

2011-05-23 @ 17:47:18
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: Tomas Wennerhult

Jag kan för min del inte se i Bibeln att jag med automatik kommer bort från frälsningen bara för jag misstar mig läromässigt. I så fall låge vi nog alla pyrt till. För vem vågar påstå sig ha hela och fulla sanningen? Misstar vi oss inte alla och får anledning att ändra oss längs vägen? Och ibland ändrar sig vissa aldrig, trots uppenbara fel. Eller går alla de förlorade som praktiserar barndop? Om inte, var går gränsen för när Herren anser att så här mycket fel i läran kan du inte ha. Gå bort ifrån mig. Vem av oss kan säga var den gränsen går?



Nej, vi ska inte ta lätt på avvikelser i läran. Tvärtom ska vi undervisa, förmana och vägleda varandra. Men också komma ihåg att det är Herren, inte vi, som drar gränserna för hans domslut. Bibeln ger oss god vägledning, den bästa, men det skadar inte med lite ödmjukhet inför mina egna begränsningar när det gäller förmågan att tolka hans rådslut. Och åter igen, var i Bibeln framställs renlärighet som ett frälsningskriterium?



Vad menar du med att RKK:s Jesus är en annan Jesus? De lär att han föddes av jungfru Maria, avlad av den helige Ande, att han gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla, att dog på ett kors för att försona vår synd, att han uppstod på tredje dagen samt att han upptogs till himlen. De lär att han är samtidigt sann Gud och sann människa. Vari består skillnaden? Detta säger t.ex. den Niceanska trosbekännelsen och den brukar vi inte invända emot.



I vilken mån Platon m.fl. influerat RKK ska jag låta vara osagt, är inte påläst på dem. Men det du beskriver känner jag inte igen från de samtal med katoliker jag haft (inte så många för all del) eller de böcker jag läst. De ger mig andra bilder. Men de är kanske ulvar i fårakläder, ute enbart efter att förvilla?



F.ö. anser jag det avgörande vad katoliker säger om sin egen tro. Det är ju på deras eget vittnesbörd jag kan avgöra i vilken utsträckning de följer Skriften. På vems ord ska jag annars göra det. Vill jag förstå något brukar jag gå direkt till källan istället för att ensidigt lita till mellanhänder.



2011-05-23 @ 21:34:37
Postat av: Deborah

Tomas... Vi går till källan - Skriften. Börjar vi fråga vad människor anser vara rätt, då kan vi hamna i lögnen. På det stora hela handlar det om, att vi inte får blanda Ordet med hedendom. ... Du kan inte bara se att katolicismen citerar Skriften. Du måste också se lögnen i undevisningen, som trälbinder den katolske troende. Herren inbjuder oss till en vandring i sanningen - i kraft av endast Ordet.... Mörkrets rike finns där ute och det endast Trons Lydnad som kan befria människor.

2011-05-23 @ 22:12:20
Postat av: S-E Sköld

Andliga barn skall ha andlig, oförfalskad mjölkmat, står det i Guds Ord. Då kan maten inte vara uppblandad med de dödas ben, blod från avsomnade påvar och mariaböner och annat liknande; då måste mjölkmaten komma från Guds Ord, utan inblandning av villolärares villfarelser;



och det borde Pelle Hörnmark - som andlig ledare - veta, förstå och leva upp till och alltså inte ge sitt stöd till förfalskningar; till förgiftad mat, bl.a. av hänsyn till sina mindre bröder och systrar i tron.

2011-05-24 @ 08:49:22
Postat av: S-E Sköld





Kristna ledares resa till Påven är en ANDLIG fråga, och handlar INTE om ett studiebesök, vilket som helst.



JESUS: "Låt ingen bedra er"!



2011-05-24 @ 12:01:34
Postat av: S-E Sköld

Anledningen till att villoläror (katolicismen m.fl.) innehåller både sanning och lögn, är att ORMEN är tvetungad: och därför alltid talar med kluven tunga, han kan inget annat heller.

2011-06-03 @ 11:21:59
Postat av: S-E Sköld

Frågan är om JESUS är i kyrkan, eller om kyrkan ersatt JESUS? Personligen tror jag, att JESUS också är i kyrkan, men att kyrkan - genom sin verksamhet - i långa stycken ersatt JESUS och Hans gärningar.



Kyrkorna har blivit något slags humanistisk institution, i stället för att predika Guds Ord: allt Guds Ord, och alltså inte bara de bekväma Orden. De som är behagliga att höra, s.k. öronkittel.

2011-06-04 @ 08:47:38

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se