+ Unionen är redan bildad - för länge sedan, bakom kulisserna.

Fler rapporter från Rom, Vatikanen....

Olof Djurfeldt verkar tala lika förvirrande, som en äkta jesuit: (citat) "- Målet med dialogen har hela tiden varit att lära känna varandra och att samtala i teologiska frågor. Inte att bilda union eller gå samman, förklarar Olof Djurfeldt som sa ungefär samma sak i en intervju i Vatikanradion i förra veckan." (slut citat)
.............................

Kommentar:

På andens område spelar det en stor roll, vart man åker och vilka signaler man ger till andra.

Om denna dialog har pågått sååå länge, då borde man veta idag - om man är vaken över vad Skriften säger - vad katolicismen representerar och vart alla samtal skall leda.

Man borde veta, att dessa förödande läror skapar förvirring och förleder bort från troheten till Herren.

Dessutom blir jag förvånad: hur kan Olof Djurfeldt påstå, att man inte vill bilda union med påvedömet, när han bifaller SKR-medlemskap och godkänner Charta oecumenicas riktlinjer - som just uppmanar till ett samgående - till en enhet?!


Citat ur Charta:

"I denna anda antar vi denna Charta som en gemensam förpliktelse till dialog och samarbete.


Den beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa. Den är till för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv och för att ange bindande normer för detta.


Den har ändå inte karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext. Dess auktoritet kommer ur den förpliktelse de europeiska kyrkorna och ekumeniska organisationerna själva ålägger sig.


Med denna text som grund kan de göra tillägg och formulera gemensamma perspektiv, som direkt berör de egna specifika utmaningarna och därav följande förpliktelserna.


I. VI TROR PÅ "EN ENDA, HELIG, KATOLSK OCH APOSTOLISK KYRKA"..... (slut citat)Länk till Charta: http://www.flammor.com/artiklar/artikel064.asp

....................................................................................................................


Men Guds Ord är klart över dagens företeelser, det stora avfallet:


2Petr.2:1 "Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror.

De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig."

...

Så nej tack till dubbla tungor, förvirring och villfarelse!
......................................

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=261918

Kommentarer
Postat av: S-E Sköld

Sanningens Ande, den helige Ande, Guds och Jesu Ande, beblandar sig ALDRIG med lögnens ande och dess lögnläror; utan avslöjar dem fastmer.För mig är därför Pelle Hörnmark, och hans medresenärer till Påvekyrkan, falska apostlar. Bl.a. frågar de uppenbarligen inte efter hur JESU FÅR mår av förgiftat bete: förgiftat med villoläror, "onda andars läror".Carl-Henrik Jaktlund, på tidningen Dagen, som jag mer och mer uppfattar som tillhörande den okritiska doakören bakom pingströrelsens förvillade -och förvillande ledarskap, skriver i en krönika, att han söker efter tendenser till mer av katolicism i sin egen församling och andra församlingar, som han känner till, med tanke på de pågående samtalen med Rom, men finner inga.Det Jaktlund glömmer är åtminstone tre saker:1. Också ogräs tar tid att

växa från sådd till mogen frukt.2. Alla de som nås av Pelle Hörnmarks

och de övriga kyrkoledarnas blandsådd -

ogräs blandat med äkta vetekorn - finns

inte i några som helst kyrkor, utan är

vanliga människor ute i det profana livet;

att be till Maria i stället för till det

OERHÖRT LADDADE Namnet JESUS, kanske inte

vore så dumt..?Vad säger Bibeln, vilket namn är

frälsningsbringande?!3. Än finns många "gamla" kvar i pingstförsamlingarna, som håller emot

villosådden, bl.a. villolärorna som

Katolicismen frimodigt förkunnar.Men låt de gå tio år till, om ingen

reformation kommer inom kristenheten,

och undersök då vad som hänt.De finns f.ö. redan nu tecken som

tyder på en katolicering inom

de protestantiska kyrkorna

i vårt land.

2011-05-25 @ 14:37:00
Postat av: S-E Sköld

Med ogrässådd är det så, att den behöver inte gödas, vattnas eller skyddas, för att den skall växa till och frodas. Det gör, att man i smyg kan så ogräs i någons åker - t.ex. pingståkern/där väktarna sover - och efteråt INTE BEHÖVA SKÖTA OM DEN, för att den skall växa till -och utbreda sig.Och i tid och längd t.o.m. förmå kväva den ädla sådden. Det gör, att den som vill ha en åker med ädel säd, får HELA TIDEN STRIDA MOT OGRÄSET!Det är detta, som t.ex. Pelle Hörnmark och många av hans kollegor med sitt förstånd inte tycks fatta. Därför uppmanar oss Guds Ord, att tydligt ta avstånd från villoläror/avslöja dem: läror som JESUS och Hans apostlar INTE predikade, inte omfattade.Om därför Pelle och hans apostlar lydde Guds Ord, blev det ingen resa till Rom, som indirekt är att ge sitt befall -och stöd åt villolärare: legitimera dem inför kristenheten.

2011-05-25 @ 16:12:07
Postat av: S-E Sköld

Luk. 17:1-3 "Och han sade

till sina lärjungar: "Det

är inget annat möjligt än

att förförelser måste

komma;men ve den genom vilken de

kommer! för honom vore det

bättre att en kvarnsten

hängdes om hans hals och

han kastades i havet, än

att han skulle förföra en

av dessa små.Ta er tillvara!"

2011-05-25 @ 18:42:44
Postat av: mj

Kyrkan är Kristi brud och Kristus kan bara ha en brud. Bra dokument om enheten. Vi måste samtala om enhet och teologiska frågor! Det hjälper inte att stå i varsitt läger och citera texter om villfarelse. Det hjälper inte heller att påstå att vi redan nått andlig och osynlig enhet. När vi är ett, då skall världen tro att Jesus är Gud.

2011-05-27 @ 09:34:23
Postat av: S-E Sköld

JESUS talar också om enhet: Andens enhet: "som Fadern och Sonen är ett, vill jag att också ni skall var ett". Ingen tror väl annat, än att Han talar om "Andens enhet genom fridens band"? Och den enheten förhandlar man sig inte till, på världens sätt.JESUS är Sanningen, och Han avslöjar villfarelser för Sin kärleks skull: Han vill inte att någon skall gå förlorad och de kan man även göra genom villfarelser. Man kan börja rätt, men sluta fel: och slutet är det enda som räknas till slut.Det är inte "kyrkan" som är Kristi brud, utan den enskilda människan: född på nytt genom Jesu blod och tillhörande Honom, som den levande grenen tillhör sitt träd.I "kyrkan" i Sardes, skriver JESUS genom Sin tjänare Johannes, fanns bara några få som var värdiga att vandra med Honom i vita kläder. De övriga hade tydligen solkat ned sig på olika sätt.2011-05-27 @ 11:24:11
Postat av: Deborah

mj...Kristi brud är inte en organisation uppblandad med hedendom.Det är ett andligt Tempel av pånyttfödda troende, som följer endast Skriften i Trons Lydnad och som Herren bygger själv.Det är också så, att Bruden måste ha 'rena kläder', obesmittade genom falska läror och avgudadyrkan.Dessa kriterier bestämmer Ordet och Herrens Ande verkar aldrig mot sitt eget Ord. Bruden måste således uppfylla alla kriterier för trohet i Förbundet.Uppenb.22:13 "Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan."Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok."

............................

Mvh.

2011-05-27 @ 11:36:08
URL: http://deborah7.blogg.se/
Postat av: Anonym

Vem som helst som har en Bibel och kan läsa, kan sitta hemma i kammaren och läsa Bibeln och läsa vad katolicismen lär, och jämföra, och både se -och inse skillnaden.Utöver det kan man - om man tror på Bibeln som Guds Ord - läsa hur vi skall förhålla oss till villoläror, alltså sådana läror som inte stämmer med Guds ord: vi skall AVSLÖJA dem "fastmer" och även deras förkunnare/företrädare: märka ut dem, så att de inte får tillfälle att i smyg föra Jesu får vilse.Ljus och mörker utbreder sig ALLTID på varandras bekostnad: avslöjar vi inte Lögnens faders villoläror, fastnar vi själva i dem, kanske utan att vi märker det..?Hur som, skall en Ordets tjänare, förkunnare och förvaltare vandra med fasta steg i enlighet med Jesu -och Hans aposatlars och profeters lära: där Han själv är hörnstenen; riktkarlen.Och föra fåren den vägen, "den heliga vägen". Den enda väg där de trygga och skyddade kan nå slutmålet: Gud.

2011-05-27 @ 11:41:15
Postat av: S-E Sköld

Guds Ande har ALLTID - efter avfälliga tider - lett Guds folk TILLBAKA till det Gud tidigare sagt: i GT-tider tillbaka till Mose och profeterna.I Elia tid, tillbaka till altarets ursprungliga skick. I Nehemja och Esras tid tillbaka till skrifterna och templets ursprung.Och nu i vår tid, tillbaka till apostlarnas och profeternas undervisning; om vi vill ha framgång. Framåt har alltid - i Guds verk - varit att gå tillbaka, till vad Gud sagt. Till det förgångnas stigar

2011-05-30 @ 10:29:30
Postat av: S-E Sköld

Anledningen till att villoläror innehåller sanning och lögn, är att ORMEN är tvetungad: talar med kluven tunga, och kan inget annat heller.

2011-06-03 @ 19:21:52
Postat av: S-E Sköld

Genom sitt organiserande och kyrkosystembyggande fick de så vad utlovat var, och deras tankemödor ledde dem till stor framgång.Och bland pingströrelsens främsta hölls fortlöpande stora rådslag.

2011-06-03 @ 19:23:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0
Kristen Topplista från Jesussajten.se